Chính trị

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị bốn Văn phòng Trung ương cần tăng cường công tác phối hợp; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.


(ĐCSVN) – Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.


(ĐCSVN) - Ngày 1/1/2020 là thời khắc Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch ASEAN 2020. Vừa là Chủ tịch ASEAN 2020, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam có nhiều cơ hội để thể hiện vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.


(ĐCSVN) – Đó là nhấn mạnh của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khi đánh giá về kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay.


(ĐCSVN) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Ngành Nội chính Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 diễn ra sáng ngày 6/1.


Hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Việt Nam luôn xác định hợp tác nghị viện là một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.


Tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến quan điểm xuyên suốt “giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc” để Tổ quốc, nhân dân ta đi đến bến bờ thành công và thịnh vượng, để đất nước vươn ra thế giới, xứng đáng với truyền thống dân tộc, xứng đáng với truyền thống của cha ông.


(ĐCSVN) - Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa phù hợp luật pháp quốc tế. Thực tế lịch sử cho thấy rõ điều này.


(ĐCSVN)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Giám đốc Ousmane Dione; đồng thời đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Thế giới trong hợp tác toàn diện với Việt Nam. Giám đốc Ousmane Dione cho rằng, Việt Nam sẽ trở thành hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển...


(ĐCSVN) – Hội nghị thống nhất quan điểm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền.