Tin Tức Mặt Trận, Đoàn Thể CT-XH
Hậu Giang: Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027

[ Cập nhật vào ngày (07/10/2022) ] - [ Số lần xem: 704 ]

Sáng 07/10/2022, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra Phiên trọng thể với sự tham gia của 219 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 28.000 đoàn viên trong toàn tỉnh. Phiên trọng thể Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và livestream trên trang fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.


1007a-Phuong.png
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại Đại hội

Tham dự Phiên trọng thể có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn; đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Chung – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ban Chuyên môn Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng, sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh; Thường trực các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; Lãnh đạo Tỉnh đoàn các thời kỳ; đại diện các Tỉnh, Thành đoàn Khu vực phía Nam và các đơn vị bạn.

Trước đó, trong Phiên khai mạc và Phiên làm việc thứ hai, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 07 đồng chí; Đoàn Thư ký Đại hội 03 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 09 đồng chí; Ban Chấp hành khóa XI với 35 đồng chí, Ban Thường vụ với 07 đồng chí, Bí thư, Phó Bí thư, 07 Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với 10 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Bùi Hữu Lộc tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Trương Minh Hoàng tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Phát biểu chào mừng tại Phiên trọng thể, đồng chí Bùi Hữu Lộc – Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI cho biết: Đại hội lần này đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thứ X của tỉnh, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; đã tổ chức bầu thành công và sẽ ra mắt tập thể Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XI, là tập thể do chính thanh niên lựa chọn.

Phát biểu và trao tặng bức trướng tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của Trung ương Đoàn; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đạt được những kết quả toàn diện và rất quan trọng. Có thể nói kết quả đạt được trong 05 năm qua đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích xuất sắc mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

1007c-Phuong.png
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Đồng chí cũng đã gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào chế độ và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; luôn cảnh giác và đấu tranh mạnh mẽ với những thông tin xuyên tạc, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, nhất là thông qua mạng xã hội. Phát huy khát vọng công hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mà trọng tâm là Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 04 về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo. Bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế tình hình, phát huy mạnh mẽ nội lực với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ, đoàn viên để nêu gương, điển hình. Đổi mới đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực; hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đoàn. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp; hướng thanh niên nắm bắt, làm chủ khoa học, công nghệ, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; quan tâm giáo dục, rèn luyện lớp đội viên, đoàn viên tốt; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp,…

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tự tin tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi sống có mục đích, có lý tưởng và khát vọng cống hiến. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 là một dấu mốc mới đối với đoàn viên và thanh niên tỉnh nhà. Đại hội đã lựa chọn được những gương mặt tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực, nhiệt huyết, lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh niên tỉnh nhà. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí chúc mừng và đặt niềm tin vào các đồng chí, mong các đồng chí luôn xứng đáng với sự quan tâm của Đảng bộ và sự tin tưởng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh; đoàn kết, cống hiến sức trẻ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp bộ Đoàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với tinh thần hành động của tuổi trẻ, đồng chí đề nghị ngay sau khi kết thúc Đại hội, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Hậu Giang cần khởi động ngay việc triển khai Nghị quyết của Đại hội, thực hiện các nội dung đã xác lập trong nhiệm kỳ mới; ban hành sớm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, chương trình thiết thực; quá trình triển khai thực hiện luôn đặt trong tâm thế quyết tâm cao nhất để những mục tiêu, kỳ vọng tốt đẹp đã đề ra đều thành hiện thực. Đồng thời, đồng chí đề nghị Tỉnh đoàn cần tích cực và chủ động tham mưu Tỉnh ủy các cơ chế, điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ Đoàn để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Hậu Giang đủ tiêu chuẩn, giỏi nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc; dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, dám chịu trách nhiệm, có quyết tâm, có khát vọng đẹp, lẽ sống đẹp…; đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI phải đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của tuổi trẻ Hậu Giang và đất nước.

1007b-Phuong.png
Đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen Tỉnh ủy cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022

Dịp này, Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao bằng khen cho 02 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân trao tặng bảng tượng trưng 300 triệu đồng cho Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Hậu Giang.Trần PhườngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Quảng cáo


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 466
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 466
Lịch làm việc
Chuyên mục chưa có tin hoặc bạn không có quyền xem tin trên chuyên mục này.
Quảng cáo
Không có quảng cáo