Văn bản quy phạm pháp luật
An ninh trật tự (2) Đối ngoại (1)
Báo chí (0) Lĩnh vực khác (18)
Cơ cấu tổ chức (2)Tìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   03/2015/TT-BTC06/01/2015Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
2   04/2015/NĐ-CP09/01/2015Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
3   04/2015/QĐ-TTg20/01/2015Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
4   05-CT/TW15/05/2016Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5   05-CT/TW15/05/2016Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
6   05-HD/BTCTW14/11/2016Thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09-3-2015 của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi
7   07-NQ/TW18/11/2016CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
8   09/2015/NĐ-CP22/01/2015Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
9   10-CT/TW15/12/2016tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
10   11-CT/TW20/12/2016về việc tổ chức Tết năm 2017
Trang: 1 2 3 4