Ủy ban Kiểm tra

Sáng ngày 25/12, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình công tác năm 2022 và triển khai chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Ngã Bảy năm 2023 diễn ra vào ngày 15/12/2022.


Năm 2022, Công tác công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Qua 74 năm hình thành và phát triển, Ngành Kiểm tra cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, UBKT các cấp và thế hệ cán bộ, đảng viên ngành Kiểm tra tỉnh luôn phát huy truyền thống vẽ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Chiều ngày 08/9/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý III/2022, triển khai, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2022. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Sáng 20/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Tham dự có đồng chí Trịnh Hoàng Ba, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo UBKT Huyện ủy Châu Thành, Châu Thành A và 100 học viên là Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT các đảng ủy cơ sở; bí thư, phó bí thư và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Châu Thành và Đảng bộ huyện Châu Thành A.


Sáng ngày 08/7/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III/2022 của Thành ủy Ngã Bảy vào ngày 20/6/2022.


Ngày 07/6/2022, Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Chương trình số 108-CTr/TU, về tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.


Sáng ngày 08/4/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2022.