Ủy ban Kiểm tra

Chiều ngày 09/5/2019, UBKT Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 31 thực hiện quy trình bầu Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Tỉnh Hậu Giang được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH.11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 05/2004/NĐ-CP, ngày 02/01/2004 của Chính phủ về chia tách tỉnh Cần Thơ thành hai đơn vị hành chính: thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lúc mới chia tách có 11.898 đảng viên và 344 tổ chức cơ sở đảng. Mặc dù với xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ tỉnh đã không ngừng xây dựng và củng cố lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, đến hết năm 2018, toàn Đảng bộ tỉnh có 33.409 đảng viên và 524 tổ chức cơ sở đảng.


Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.


Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị: thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Sáng ngày 31/7/2018, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đối với 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lý Thanh Luyện, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Sơn Thủy, Phó Trưởng phòng chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phía UBKT Tỉnh ủy có đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Mỗi khâu có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó công tác quy hoạch đào tạo cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng.
Sáng ngày 03/02/2017, chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh uỷ tổ chức lễ ra mắt mô hình "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017. Đồng chí Lê Văn Phượng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh uỷ chủ trì buổi lễ.


Sáng ngày 18/10/2016, Đoàn kiểm tra tài chính Đảng do đồng chí Phạm Văn Hiệp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy để triển khai Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy. Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kết luận: