Ủy ban Kiểm tra

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III/2022 của Thành ủy Ngã Bảy vào ngày 20/6/2022.


Ngày 07/6/2022, Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Chương trình số 108-CTr/TU, về tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.


Sáng ngày 08/4/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2022.


Chiều ngày 31/3/2022, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”.


Chiều ngày 15/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ I, bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo.Chiều ngày 16/10/2019,Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2019. Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Sáng ngày 09/10/2019, chi bộ UBKT Tỉnh ủy tổ chức sơ kết thực hiện mô hình “Cùng nhau học tập những điều đảng viên không được làm; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai dân chủ”.Thực hiện chỉ tiêu số 17 Nghị quyết công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 02 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra”. Thực hiện chỉ tiêu trên, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý; đồng thời, cụ thể chỉ tiêu số 17 của Tỉnh ủy thành chỉ tiêu nghị quyết công tác của cấp ủy cấp mình để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các chi bộ phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát để thực hiện.