Ủy ban Kiểm tra
Ngã Bảy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (23/06/2022) ] - [ Số lần xem: 263 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III/2022 của Thành ủy Ngã Bảy vào ngày 20/6/2022.


Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Đỗ Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, các đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt, triển khai đầy đủ và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT đảm bảo tiến độ; công tác dân vận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022 theo quy định; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công giao năm 2022 đạt trên 76%; chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ cho người bị nhiễm bệnh Covid-19. Chỉ đạo tổ chức tổng kết ở các bậc học; xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 đúng quy định; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện tốt, thành phố Ngã Bảy được Tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia, mức độ 2. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân, thực hiện tốt các bước diễn tập khu vực phòng thủ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm.

0623.png
Đồng chí Phạm Thị Phượng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phượng đánh giá rất cao tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ đó giúp đảng bộ hoàn thành, đạt tiến độ các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2022. Thời gian tới, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh, ngoài những nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo, đồng chí đề nghị Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Ngã Bảy tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh; chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu chương trình năm 2022 của đơn vị, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, chủ động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu thành viên Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường nhiệm kỳ 2022-2024 đúng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022. 

Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác luân chuyển, đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt phải quan tâm việc tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa có đức, có tài, có trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý phù hợp đặc điểm, thế mạnh của thành phố cho trước mắt và lâu dài. Đề cao tính trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Đồng thời, kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, gắn với sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo Quy hoạch Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 hoàn thành 100% đảm bảo đúng thời gian quy định. Phấn đấu hoàn thành sớm hơn thời gian Tỉnh ủy giao. Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ và xây dựng chi bộ kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc