Thông báo - Thư mời

Chiều ngày 08/9/2016, Đoàn Giám sát Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về Thông báo kết quả giám sát việc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh.


Sáng ngày 08/9/2016, Đoàn Giám sát Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy (7 giờ 30 phút) và Huyện ủy Phụng Hiệp (9 giờ 30 phút) về Thông báo kết quả giám sát việc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Hướng dẫn Số 08 -HD/BTCTU, ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc Công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII