Thông báo - Thư mời
Triển khai Thông báo kết quả giám sát của ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh

[ Cập nhật vào ngày (12/09/2016) ] - [ Số lần xem: 2687 ]

Chiều ngày 08/9/2016, Đoàn Giám sát Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về Thông báo kết quả giám sát việc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh.


Thành phần Đoàn Giám sát có đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn và cùng các thành viên. Thay mặt Đoàn Giám sát, đồng chí Võ Văn Tánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn giám sát, thông qua Thông báo số 18-TB/TU ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả giám sát việc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh. Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét rất cao những ưu điểm đạt được, những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới cần tập trung những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ban Thường Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Hàng năm, có tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, đặc biệt là sơ tổng kết các chương trình hành động.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố để nâng cao hơn nữa sự nhận thức về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đồng thời tiếp tục triển khai ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ, nắm vững, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đưa Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú ý lựa chọn báo cáo viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm tốt để truyền đạt các chủ trương của Đảng đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

- Cán bộ, đảng viên phải tự giác nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm những quy định trong việc nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và là quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo thống nhất về ý chí hành động trong Đảng, giúp cán bộ, đảng viên phát huy và giữ vững vai trò tiền phong, gương mẫu trước nhân dân; có ý thức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch liên tịch giữa Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII sâu, rộng ra quần chúng nhân dân.

- Cần đổi mới nội dung và hình thức trong triển khai Nghị quyết.

- Trong thời gian tới, việc triển khai học tập nghị quyết cần phải viết bài thu hoạch.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh, đồng chí Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thành ủy nghiêm túc tiếp thu Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hưa sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới sẽ đưa vào kế hoạch để thực hiện, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đi vào cuộc sống của Đảng bộ thành phố Vị Thanh./.Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo