Ảnh liên kết


 Bản đồ hành chính Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 30
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 30 Lịch làm việc
Chuyên mục chưa có tin hoặc bạn không có quyền xem tin trên chuyên mục này.


 Thông báo - Thư mời
Công tác dân vận tham gia vào quá trình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (10/03/2015) ] - [ Số lần xem: 16609 ]


Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Căn cứ Hướng dẫn số 332-HD/BDVTW ngày 29/9/2014 của Ban Dân vận Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện kết luận số 01 và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của ĐảngHuỳnh Vũ HiềnCác ý kiến của bạn đọc