Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (18/01/2020) ] - [ Số lần xem: 179 ]

Chiều ngày 14/1/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trên 250 đại biểu là cán bộ chủ chốt


16.1.20.png

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng, Trưởng Phòng khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang triển khai chuyên đề năm 2020 với hai phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã triển khai hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2020, hướng dẫn việc viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 cho cán bộ, đảng và kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ ngoài đảng; định hướng công tác học tập trong thời gian tới; đồng thời yêu cầu cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề; lựa chọn những vấn đề bức xúc, những nội dung đột phá liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết, mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu ThànhCác ý kiến của bạn đọc