Tin tức Huyện Châu Thành A
Huyện Châu Thành A tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ cao niên tuổi đảng đối với dự thảo Báo cáo chính trị

[ Cập nhật vào ngày (25/03/2015) ] - [ Số lần xem: 20508 ]

Huyện Châu Thành A tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ cao niên tuổi đảng đối với dự thảo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020


cta25.3.png
Đồng chí Hà Văn Trực, thị trấn Cái Tắc phát biểu ý kiến đóng góp

Quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Sau 03 lần tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ngày 24/03/2015 huyện Châu Thành A tiếp tục tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đối với các đồng chí hưu trí, các đồng chí cán bộ, đảng viên có huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thành viên Tổ biên tập Văn kiện và sự có mặt của trên 60 đồng chí cán bộ cao niên tuổi Đảng của hai đơn vị thị trấn Cái Tắc và xã Tân Phú Thạnh.
Tại Hội nghị, đa số các ý kiến của đại biểu đều nhất trí với kết cấu của báo cáo, thể hiện được tính chặt chẽ, rõ ràng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của văn kiện chính trị, nhất trí với những đánh giá mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ X đã nêu trong báo cáo; đặc biệt nhiều đại biểu thống nhất cao với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, đây là một phương châm sát với tình hình thực tế hiện nay của huyện. Bên cạnh đó cũng có nhiều lượt ý kiến tập trung vào một số nội dung như: cần chỉnh sửa lại một số lỗi về câu chữ, chính tả, ngữ pháp; cần so sánh cụ thể hơn những kết quả đã đạt được so với chỉ tiêu Đại hội lần thứ X; đánh giá sâu hơn về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về công tác cán bộ, giai đoạn 2010 - 2015; đánh giá sâu sát kết quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị và xã hội; công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế; đánh giá sâu hơn về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Bên cạnh đó, các ý kiến góp ý cũng cho rằng phần mục tiêu Đại hội XI đặt ra cần ngắn gọn hơn, đưa cụ thể các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện; một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đặt ra thấp hơn so với kết quả cuối kỳ Đại hội X hoặc một số chỉ tiêu quá cao; cần quan tâm nhiều hơn việc đào tạo, quy hoạch cán bộ như: cán bộ có trung cấp chính trị để bổ sung vào ban hành còn thiếu, còn kiêm nhiệm nhiều công việc nên hiệu quả chưa cao, đảng viên bỏ công tác, bỏ sinh hoạt còn diễn ra.
Phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến, đồng chí Huỳnh Văn Mơ, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Tổ trưởng đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu và hứa sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo kế hoạch, trong tháng 4/2015 Tiểu ban Văn kiện sẽ kết thúc hội nghị xin ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của huyện Đảng bộ./.
Quang DuyCác ý kiến của bạn đọc