Ảnh liên kết


 Bản đồ hành chính Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 35
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 36 Tin Tức huyện Vị Thủy
Sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (12/09/2018) ] - [ Số lần xem: 285 ]

Thường trực Huyện ủy Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.


11.9.18 VTH.png
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan nội chính của huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh có liên quan. Tập trung thực hiện công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, toàn huyện phát hiện 26 vụ phạm pháp hình sự, điều tra làm rõ 24 vụ, bắt xử lý 30 đối tượng, đạt 92,31%, triệt phá 42 điểm tệ nạn xã hội, bắt 243 đối tượng. Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát 62 tin báo, tố giác về tội phạm, đã giải quyết xong 56 tin, đạt 90,3%. Tòa án nhân dân huyện thụ lý 521 vụ, đưa ra xét xử 421 vụ, đạt 80,8% tổng số vụ thụ lý, hạn chế thấp nhất những án sai, án sửa xảy ra. Cơ quan Thi hành án dân sự huyện đã thụ lý 1.322 việc, với tổng số tiền 55.121.453.000 đồng, đã giải quyết xong 514 việc với tổng số tiền 7.594.246.000 đồng. Tiếp nhận hòa giải 239 vụ, đưa ra hòa giải 239 vụ; hòa giải thành 203 vụ, đạt 84,9%. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu, tổ chức được 07 cuộc thanh tra, đã kết luận xong 6/7 cuộc thanh tra; qua các kết luận đã xử lý thu hồi tiền trên 27 triệu đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 03 tập thể và 04 cá nhân, kiến nghị đơn vị nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh đối với 01 cá nhân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đối thoại với công dân theo luật định.

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tình hình tệ nạn xã hội quy mô lớn còn xảy ra, phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ. Hoạt động “tín dụng đen” phát triển nhanh và rộng, tính chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn của ngành chức nâng còn bất cập; công tác thi hành án còn hạn chế, vai trò lãnh đạo người đứng đầu chưa phát huy, trình độ chuyên môn của cán bộ, chấp hành viên còn yếu so với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân ở một số đơn vị, địa phương chưa thật sự hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2018, trong đó các cấp ủy, chính quyền có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả từng nội dung, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở các cấp hoạt động đúng quy chế đề ra; chất lượng hoạt động từng bước nâng lên, quy chế dân chủ ở từng loại hình được thực hiện phù hợp; công tác tiếp xúc, đối thoại của nhân dân phát huy tác dụng và dân chủ ngày càng mở rộng,... Tuy nhiên bên cạnh đó, việc công khai, niêm yết các văn bản ở một số đơn vị, địa phương chưa được cập nhật thường xuyên; còn một bộ phận nhỏ nhân dân chưa thật sự phát huy quyền làm chủ của mình; vai trò của tổ chức công đoàn ở cơ quan đôi khi còn mờ nhạt; hoạt động thanh tra nhân dân một số cơ quan chưa thật sự hoạt động đúng kế hoạch đề ra.

Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy chế dân chủ 3 tháng cuối năm 2018: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng và quy chế dân chủ; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện có liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, luôn chủ động trong mọi tình huống để có hướng giải quyết kịp thời. Thực hiện các biện pháp đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện. Các cơ quan khối nội chính tập trung triển khai và đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng truy tố, điều tra, xét xử và thi hành các vụ việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ đối với các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời chấn chỉnh đối với các biểu hiện vi phạm. Thực hiện quy chế dân chủ liên quan nhiều ngành, lĩnh vực và từ huyện đến cơ sở, tạo điều kiện tổ chức Công đoàn cơ sở và thanh tra nhân dân cơ quan hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng nhiệm vụ.

11.9.18 a VTH.png

Đồng chí Lê Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo kiêm nhiệm về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện ghi nhận những nỗ lực trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy chế dân chủ trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí yêu cầu: Các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy chế dân chủ trong toàn đảng bộ. Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo những tiềm ẩn, nguy cơ gây mất an ninh trật tự và xử lý các vấn đề phát sinh và giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Cơ quan nội chính các cấp cần tăng cường phối hợp thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tăng cường tham mưu, đề xuất trong công tác phòng, chống tham nhũng, đôn đốc xử lý, giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc, các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai đồng bộ, sâu rộng Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tổ chức tốt họp dân định kỳ gắn với tiếp xúc, đối thoại với nhân dân./. 

Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc