Tin tức huyện Long Mỹ

Chiều ngày 04/3/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh” theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Vừa qua, tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ.Ngày 10/3/2015, tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2015, chi bộ chỉ đạo bàn thảo về mô hình học tập làm theo Bác.


Ngày 26-3-2015 Huyện ủy Long Mỹ tổ chức hội nhgị quán triệt nghị quyết lần thứ 10 BCH Trung ương đảng khóa XI cho các đồng chí trong ban chấp hành huyện ủy bí thư các chi đảng bộ, ban thường vụ và cán bộ văn phòng, tổ chức các xã, thị trấn.