TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thành phố Ngã Bảy: 6/6 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (15/01/2022) ] - [ Số lần xem: 311 ]

Sáng ngày 14/01/2022, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố Ngã Bảy đã tổ chức cuộc họp để đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đối với các xã, phường trong năm 2021.


0115-Thanh.png
Quang cảnh cuộc họp

Qua tự đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của các xã, phường và kết quả chấm điểm của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố; một số xã, phường đã có ý kiến bổ sung về kết quả thực hiện các tiêu chí của chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố đã xem xét từng tiêu chí và đi đến thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận 6/6 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Việc thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã giúp người dân ở cơ sở nắm bắt và được quyền tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống của mình, phát huy quyền dân chủ trực tiếp; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong thực hiện phương châm sống và làm việc theo Hiếp pháp và pháp luật.Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc