Hội Nông dân tỉnh

CƠ CẤU TỔ CHỨC


 Ban Th
ường vụ Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phân công chỉ đạo địa bàn Hội Nông dân các huyện

 

1. Đồng chí Châu Minh Tiến, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Chỉ đạo địa bàn 02 đơn vị: huyện Châu Thành và huyện Châu thành A.


2. 
Đồng chí Huỳnh Ngọc Hường, Phó Chủ tịch Xây dựng Hội, Hội nông dân tỉnh.

3. Đồng chí Tr
ần Việt ThắngỦy viên Ban Thường vụ, phụ trách Ban Xây dựng HộiHội nông dân tỉnh.

Chỉ đạo địa bàn 02 đơn vị: Thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

4. Đồng chí Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội nông dân tỉnh.

5. Đồng chí Trần Thị Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách Văn phòng, Hội nông dân tỉnh.

Chỉ đạo địa bàn 02 đơn vị: huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy.


6. Đồng chí Nguy
ễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Kinh tế - xã hội, Hội nông dân tỉnh.


7. 
Đồng chí Từ Văn Sĩ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, Hội nông dân tỉnh.


Chỉ đạo địa bàn 02 đơn vị: huyện Long Mỹ và thị xã Long M.