CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN

Thành phố Vị Thanh

 - Diện tích : 118,7 km².

- Dân số : 97.200 người.
- Mật độ dân số : 819 người/ km².
05 phường:  Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường 5 và Phường 7. 
04 Xã: Vị Tân, Hoả Lựu, Tân Tiến và Hoả Tiến.

 

 

Thị xã Ngã Bảy

 - Diện tích : 79,0 km².
- Dân số : 61.100 người.
- Mật độ dân số : 772người/ km².
03 phường: Ngã Bảy, Lái Hiếu và Hiệp Thành.
03 xã: Hiệp Lợi, Đại Thành và Tân Thành.

 

  

Thị xã Long Mỹ

 - Diện tích :  144km².
- Dân số :  78.000 người.
- Mật độ dân số :  507 người/ km².
04 phường: Thuận An, Bình Thành, Vĩnh Tường, Trà Lồng. 
5 xã: Long Bình, Long Trị, Long Trị A, Tân Phú, Long Phú.

 

Huyện Vị Thủy

 - Diện tích :  230,2km².
- Dân số :  96.500người.
- Mật độ dân số :  419người/ km².
01 Thị trấn: Nàng Mau. 
09 xã: Vị Bình, Vị Đông, Vị Thanh, Vị Thắng, Vị Thủy,

Vị Trung, Vĩnh Thuận Tây, Vĩnh Trung và Vĩnh Tường.

 

Huyện Long Mỹ

 - Diện tích :  396,2km².
- Dân số :  164.900người.
- Mật độ dân số :  419người/ km².
8 xã: Thuận Hòa, Thuận Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Xà Phiên, Lương Tâm, Lương Nghĩa.
     

 

 

 

Huyện Phụng Hiệp 

 - Diện tích :  485,5 km².
- Dân số :  210.089 người.
- Mật độ dân số :  424người/ km².
03 Thị trấn: Cây Dương, Kinh Cùng và Búng Tàu. 
12 xã: Phụng Hiệp, Tân Phước Hưng, Tân Bình, Hoà An, Phương Bình, Phương Phú, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Thạnh Hoà, Bình Thành, Tân Long và Long Thạnh.

Huyện Châu Thành 

 - Diện tích :  134,5km².
- Dân số : 85.429 người.
- Mật độ dân số :  664người/ km².
02 Thị trấn: Ngã Sáu và Mái Dầm.
07 xã: Đông Phước, Đông Phước A, Phú Hữu, Phú Tân, Phú An, Đông Phú và Đông Thạnh.

 

Huyện Châu Thành A 

 - Diện tích :  156,6km².
- Dân số :  107.700người.
- Mật độ dân số :  688người/ km².
04 Thị trấn: Một Ngàn, Bảy Ngàn, Cái Tắc và Rạch Gồi. 
06 xã: Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh, Tân Hòa, Trường Long Tây, Trường Long A và Nhơn Nghĩa A.

 

 
Ảnh liên kết

Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Nông thôn Mới
Không có quảng cáo
Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 421
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 421