BAN CHẤP HÀNH TỈNH HẬU GIANG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lữ Văn Hùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

2

Huỳnh Thanh Tạo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

3

Lê Tiến Châu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh

4

Nguyễn Quốc Ca

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

5

Đồng Văn  Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

6

Thái Thu Xương

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh

7

Bùi Văn Sáu

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

8

Cam Quang Vinh

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

9

Nguyễn Hữu Tình

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10

Trần Văn Huyến

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

11

Trần Quốc Thanh

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

12

Phan Hoàng Lắm

Giám đốc Công an tỉnh

13

Võ Minh Tâm

Bí thư Thành ủy Vị Thanh

14

Lê Văn Thăng

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

15

Lê Văn Tông

Bí thư Thị ủy Long Mỹ

16

Đặng Văn An

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

17

Hồ Thu Ánh

Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội

18

Nguyễn Văn Bảy

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

19

Huỳnh Việt Trung

Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

20

Phạm Thị Thùy Dung

Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang        

21

Trần Anh Dũng

Giám đốc Phát thanh và truyền hình

22

Lưu Ngọc Đông

Chánh Thanh tra tỉnh

23

Nguyễn Huỳnh Đức

Giám đốc Sở Xây dựng

24

Phan Thạch Em

Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

25

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

26

Huỳnh Việt Hòa

Phó Giám đốc Công An tỉnh

27

Trần Quang Khải

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

28

Lê Thị Thanh Lam

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

29

Nguyễn Văn Lẫy

Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp

30

Nguyễn Ngọc Long

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

31

Lê Công Lý

Bí thư Huyện ủy Châu Thành

32

Sầm Hoàng Minh

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

33

Trương Đình Nghệ

Chánh án Tòa án nhân dân

34

Nguyễn Hữu Nghĩa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

Nguyễn Thiện Nhơn

Bí thư Thị ủy Ngã Bãy

36

Huỳnh Thanh Phong

Giám đốc Sở Công thương

37

Lê Hữu Phước

Bí thư Huyện ủy Long Mỹ

38

Phạm Thị Phượng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

39

Trần Văn Quân   

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh

40

Nguyễn Thanh Thủy

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh       

41

Châu Minh Tiến

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

42

Nguyễn Văn Tiến

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh                       

43

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

44

Mã Thị Tươi

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

45

Trương Cảnh Tuyên

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

46

Huỳnh Trường Vĩnh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ                          

47

Nguyễn Văn Vui

Bí thư - Chủ tịch huyện Vị Thủy