Xây dựng Đảng

(ĐCSVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu.


(ĐCSVN) - Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cần được tiến hành với một thái độ tích cực, kiên quyết, thông qua việc tiến hành đồng bộ các giải pháp.


(ĐCSVN) - Đó là khẳng định của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương về công tác dân vận diễn ra ngày 27/2, tại Hà Nội.


Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với việc “Nói đi đôi với làm” , Đảng bộ xã Đông Phước A, huyện Châu Thành triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Mỗi đảng viên một mô hình kinh tế”. Từ đó, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa kinh tế xã phát triển bền vững.


Ban Tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 cho gần 200 học viên là cán bộ phụ trách công tác xây dựng ở các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc 4 đơn vị gồm: thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.


Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30-8-2018, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường 2018 (lần 2) với chủ đề :“ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Sáng ngày 10/8/2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2015


Sáng ngày 28/7/2015, tại Phòng họp cơ quan, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là một cột mốc đánh dấu một chặng đường phát triển của sự nghiệp cách mạng.