Ảnh liên kết


 Bản đồ hành chính Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 97
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 97 Xây dựng Đảng
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (12/09/2018) ] - [ Số lần xem: 129 ]

Ban Tổ chức tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 cho gần 200 học viên là cán bộ phụ trách công tác xây dựng ở các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc 4 đơn vị gồm: thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.


11.9.18 NBA.png

Quang cảnh lớp tập huấn

Theo đó, trong thời gian 2 ngày các học viên được triển khai một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng và Đảng viên và nghiệp vụ về công tác cán bộ. Đồng thời, còn hướng dẫn xây dựng các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo Công văn số 3296 của Ban Tổ chức Trung ương, triển khai Quy định số 03 và số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý” và quy định về “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”… Mục đích của lớp bồi dưỡng lần này nhằm giúp cho các cán bộ phụ trách công tác xây dựng Đảng ở các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, thị xã kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, những văn bản hướng dẫn mới về công tác xây dựng Đảng của Trung ương và Tỉnh ủy, từ đó đảm bảo thực hiện tốt các quy định trong công tác Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Quốc Khánh - ĐTT Ngã BảyCác ý kiến của bạn đọc