Thứ Ba, ngày 11-12-2018   Đăng nhập
 Những mẫu chuyện về Bác


"Một Đảng cầm quyền mà để người dân mình nghèo hết còn chỗ để nghèo thì đó là lỗi của Đảng với nhân dân..." - điều Bác Hồ nói vào mùa Xuân cách đây 45 năm đến nay còn thấm thía.