Học tập và làm theo Bác

Cách đây vừa tròn 80 năm (ngày 28/01/1941), Bác Hồ vượt qua mốc 108 (nay là cột mốc 675) biên giới Việt Nam - Trung Quốc về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta.

 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1