VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO VIRUS CORONA
Công văn số 1360-CV/TU ngày 26/7/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (30/07/2020) ] - [ Số lần xem: 367 ]

Công văn số 1360-CV/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.Tỉnh ủy Hậu GiangCác ý kiến của bạn đọc