Thứ Bảy, ngày 05-12-2020   Đăng nhập
 Các chuyên mục

 Bản đồ hành chínhNgười dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 0
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 0
 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9).


(TG) - Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, không phải là “ôm giữ” những luận điểm đã bị thực tiễn vượt qua.


(TG) - Thực tế đã chứng minh bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thành bại của mỗi Đảng nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1