tinhuyhaugiang.org.vn - /DesktopModules/CMSP/DinhKem/


[To Parent Directory]

8/17/2015 11:46 AM 52736 100_20150814170534_CHUONG_TRINH_SO__07.doc
8/20/2015 3:02 PM 44544 101_294.doc-7-chac.doc
8/21/2015 8:29 AM 44032 102_tu-ngay-24-28-2015.doc
8/24/2015 9:17 AM 76288 103_05-CTrHU-chuong-trinh-lam-viec-tu-ngay-24-28-8-2015.doc
8/27/2015 3:43 PM 43008 105_295.doc
8/28/2015 3:50 PM 41472 106_tu-ngay-31.8-den-ngay-05.9.doc
6/17/2015 2:08 PM 55296 10_LLV_tu_ngay_09_den_ngay_27.2.doc
9/4/2015 7:58 AM 41984 110_296.doc
9/4/2015 4:56 PM 38912 111_20150904153120_tu_ngay_07-11.doc
9/7/2015 2:55 PM 58368 112_246.LLV-07.9---11.9.2015.doc
9/11/2015 10:25 AM 43520 114_297.doc1.doc
9/14/2015 7:52 AM 40448 115_tu-ngay-14-18-2015.doc
9/14/2015 7:58 AM 80896 116_09-CTrHU-chuong-trinh-lam-viec-tu-ngay-21-25-9-2015.doc
9/14/2015 10:40 AM 64512 117_20150914090322_247.LLV_14.9_-_19.9.2015.doc
9/14/2015 2:30 PM 64512 118_20150914090322_247.LLV_14.9_-_19.9.2015.doc
9/14/2015 2:32 PM 53760 119_20150914104555_CHUONG_TRINH_SO__13.doc
6/17/2015 2:08 PM 45056 11_CV-1132-TU-bao-cao-tinh-hinh-tet-nguyen-dan-2015.doc
9/18/2015 8:36 AM 45568 120_298.doc
9/21/2015 10:48 AM 74240 121_11-CTrHU-chuong-trinh-lam-viec-tu-ngay-21-25-9-2015.doc
9/25/2015 1:23 PM 45056 122_299.doc
9/28/2015 8:01 AM 39424 123_tu-ngay-28-den-2-10-2015.doc
9/28/2015 1:32 PM 36352 124_DANG-BO-TINH-HAU-GIANG-HUYEN-UY-PHUNG-HIEP.doc
10/2/2015 8:34 AM 48640 125_300CTr.doc
10/2/2015 1:31 PM 36864 127_tu-ngay-5-den-10(1).doc
10/9/2015 8:38 AM 41984 128_302.doc
10/12/2015 7:49 AM 76288 129_17-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-12-10.doc
10/12/2015 7:55 AM 36352 130_tu-ngay-12-den-16.doc
10/13/2015 3:42 PM 57856 131_20151013143918_251.LLV_12.10_-_16.10.2015.doc
10/18/2015 9:05 AM 46080 132_303-chuong-trinh-lam-viec.doc
10/18/2015 9:17 AM 80896 133_18-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-19-23-10-(MOI).doc
10/18/2015 9:24 AM 36864 134_tu-ngay-19-23.doc
10/19/2015 4:07 PM 54784 135_20151019094201_252.LLV_18.10_-_23.10.2015.doc
10/23/2015 7:30 AM 47104 136_01-chuong-trinh-lam-viec.doc
10/23/2015 10:14 AM 41984 138_20151023100443_lich_lam_viec_tu_ngay_26-30_thang_10.doc
10/23/2015 2:28 PM 41984 139_20151023100443_lich_lam_viec_tu_ngay_26-30_thang_10.doc
6/17/2015 2:08 PM 139776 13_Huongdan08.doc
10/26/2015 8:49 AM 79360 140_20-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-26-30-10.doc
10/26/2015 8:54 AM 54784 141_20151024115042_CTr01DV15_Chuong_trinh_lam_viec_26.10_-_30.10.2015.doc
10/29/2015 4:13 PM 69632 142_02-chuong-trinh-lam-viec.doc
10/30/2015 4:10 PM 40448 145_tu-ngay-2-6-(co-dieu-chinh).doc
11/2/2015 8:28 AM 58880 146_20151030160848_CTr02DV15_Chuong_trinh_lam_viec__01.11_-_06.11.2015.doc
11/5/2015 3:25 PM 49152 147_03.-chuong-trinh-lam-viec.doc
11/6/2015 2:01 PM 42496 149_tu-ngay-9-den-13.doc
11/9/2015 7:48 AM 77312 150_22-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-09-13-11-2015.doc
11/9/2015 4:17 PM 56832 151_20151109104442_CTr03DV15_Chuong_trinh_lam_viec__09.11_-_13.11.2015.doc
11/13/2015 8:31 AM 39424 155_tu-ngay-16-20.doc
11/13/2015 3:48 PM 81408 156_23-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-16-20-11-2015.doc
11/16/2015 9:14 AM 60416 157_20151116083628_CTr04DV15_Chuong_trinh_lam_viec_BDVTU_tu_ngay_16.11_-_20.11.2015.doc
11/16/2015 3:14 PM 53760 158_04.-chuong-trinh-lam-viec.doc
11/19/2015 1:20 PM 52736 159_05.-chuong-trinh-lam-viec.doc
6/17/2015 2:08 PM 46592 15_264-doc.doc
11/20/2015 9:48 AM 41472 160_tu-ngay-23--27.doc
11/23/2015 7:52 AM 80896 161_24-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-23-27-11-2015.doc
11/23/2015 8:04 AM 59904 162_20151120164521_CTr05DV15_Chuong_trinh_lam_viec__23.11_-_27.11.2015.doc
11/26/2015 3:38 PM 53248 163_07.Chuong-trinh-lam-viec.doc
11/27/2015 10:38 AM 41984 164_tu-ngay-30-11-den-5-12.doc
11/27/2015 3:28 PM 80896 165_25-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-30-04-12-2015.doc
11/30/2015 1:19 PM 59904 166_20151130084653_CTr06DV15_Chuong_trinh_lam_viec__30.11_-_04.12.2015.doc
12/3/2015 1:55 PM 67072 168_08.Chuong-trinh-lam-viec(co-dieu-chinh).doc
12/7/2015 2:52 PM 55808 169_20151207134320_CTr07DV15_Chuong_trinh_lam_viec__07.12_-_11.12.2015.doc
6/17/2015 2:08 PM 43520 16_LLV_CT.doc
12/8/2015 7:41 AM 39936 170_tu-ngay-7-den-11-12-2015.doc
12/8/2015 7:44 AM 80384 171_26-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-07-11-12.-2015..doc
12/8/2015 8:28 AM 65536 172_08.Chuong-trinh-lam-viec.doc
12/11/2015 10:37 AM 46592 173_11.Chuong-trinh-lam-viec.doc
12/11/2015 12:04 PM 38400 174_tu-ngay-14-den-18-12-2015.doc
12/11/2015 3:02 PM 47616 175_11.Chuong-trinh-lam-viec.doc
12/15/2015 7:23 AM 51200 176_11.Chuong-trinh-lam-viec-dieu-chinh-lan-2.doc
12/15/2015 7:26 AM 80384 177_27-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-14-18-12.-2015..doc
12/15/2015 1:45 PM 60928 178_20151215091039_CTr08DV15_Chuong_trinh_lam_viec__14.12_-_18.12.2015.doc
12/18/2015 8:29 AM 59904 179_12--Chuong-trinh-lam-viec-.doc
6/17/2015 2:08 PM 58368 17_LLV_CTA.doc
12/18/2015 9:28 AM 59392 180_12--Chuong-trinh-lam-viec-.doc
12/18/2015 2:48 PM 43520 181_tu-ngay-21-den-27-12-2015.doc
12/21/2015 7:47 AM 82432 182_29-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-21-25-12.-2015..doc
12/21/2015 10:09 AM 64512 183_20151221092121_CTr09DV15_Chuong_trinh_lam_viec__21.12_-_26.12.2015.doc
12/24/2015 2:56 PM 52736 184_14--Chuong-trinh-lam-viec-.doc
12/25/2015 1:59 PM 38400 186_tu-ngay-28-den-31-12-2015-(1).doc
12/28/2015 7:43 AM 60416 187_20151228073655_CTr10DV15_Chuong_trinh_lam_viec__28.12.2015_-_01.01.2016.doc
12/31/2015 2:17 PM 57344 189_16--Chuong-trinh-lam-viec-.doc
6/17/2015 2:08 PM 48640 18_265-LLV_TT.doc
12/31/2015 3:12 PM 62557 190_scan_2015-12-31_142244_0001.pdf
12/31/2015 3:22 PM 83456 192_31-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-04-08-01-2016..doc
1/4/2016 7:54 AM 46592 193_tu-ngay-04-den-09-01-2016-(chinh-thuc)-(1).doc
1/4/2016 2:32 PM 62464 194_20160104134307_CTr11DV15_Chuong_trinh_lam_viec__04.01_-_08.01.2016.doc
1/8/2016 9:39 AM 56320 196_17--Chuong-trinh-lam-viec-.doc
1/8/2016 9:39 AM 44032 197_HopBCH-tongketnoichinh12-01.doc
6/17/2015 2:08 PM 49152 19_266.doc
1/8/2016 1:23 PM 85504 200_32-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-11-15-01-2016..doc
6/17/2015 2:08 PM 61952 20150120084537_BM03.36-_Phieu_nghi_phep.doc
6/17/2015 2:08 PM 248173 20150120103233_FolderExplore.rar
6/17/2015 2:08 PM 8746 20150120104939_New_Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
6/17/2015 2:08 PM 1598628 20150120105019_PM_07.33_BaoCaoCongTacTuan_20150116.zip
6/17/2015 2:08 PM 359424 20150126072425_Danh_sach_Nguoi_tieu_dung.doc
6/17/2015 2:08 PM 47616 20150127154610_LLV_tu_ngay_26.1_den_ngay_30.1.2015.doc
6/17/2015 2:08 PM 2445312 20150128153553_Lay_phieu_tin_nhiem_TV.doc
6/17/2015 2:08 PM 25088 20150129091914_c+▌ng_t+íc_PL_TCCS-É.doc
6/17/2015 2:08 PM 25088 20150129091914_công_tác_PL_TCCSĐ.doc
6/17/2015 2:08 PM 2080256 20150129092311_Layphieutinnhiem_VTT.doc
6/17/2015 2:08 PM 1528832 20150129092549_Doituong5.doc
6/17/2015 2:08 PM 25088 20150129115032_Châu_Thành_A_tang_cuong_cac_hoat_dong_huong_ve_co_so.doc
6/17/2015 2:08 PM 28672 20150129115218_Ch+óu_Th+ánh_A_ch-âm_lo_tß▌+t_cho_gia_-æ+¼nh_ch+¡nh_s+ích_v+á_ng▌▌ß+¥i_ngh+¿o.doc
6/17/2015 2:08 PM 28672 20150129115218_Châu_Thành_A_chăm_lo_tết_cho_gia_đình_chính_sách_và_người_nghèo.doc
6/17/2015 2:08 PM 28672 20150130074948_Ch+óu_Th+ánh_A_ch-âm_lo_tß▌+t_cho_gia_-æ+¼nh_ch+¡nh_s+ích_v+á_ng▌▌ß+¥i_ngh+¿o.doc
6/17/2015 2:08 PM 28672 20150130074948_Châu_Thành_A_chăm_lo_tết_cho_gia_đình_chính_sách_và_người_nghèo.doc
6/17/2015 2:08 PM 48128 20150130132824_tu_ngay_02-06.doc
6/17/2015 2:08 PM 69120 20150130150516_260-Chuong_trinh_lam_viec_tu_02_-_06-02-2015.doc
6/17/2015 2:08 PM 82432 20150130160255_LLV_04-2015_.doc
6/17/2015 2:08 PM 1376256 20150202083413_Hopdandinhky.doc
6/17/2015 2:08 PM 719872 20150202163737_hoi_nghi_ban_chap_hanh_dang_bo_huyen-2.doc
6/17/2015 2:08 PM 1416704 20150202163817_khanh_thanh_cac_cong_trinh_tu_von_tai_tro-2.doc
6/17/2015 2:08 PM 719872 20150202164855_hoi_nghi_ban_chap_hanh_dang_bo_huyen-2.doc
6/17/2015 2:08 PM 286720 20150205135417_wordicon.exe
6/17/2015 2:08 PM 29696 20150205141740_Ch+óu_Thanh_A_trien_khai_Thong_bao_nhanh_ket_qua_HN_lan_thu_10_BCHTW-É_(kho+í_XI)_cho_CB_chu_chot.doc
6/17/2015 2:08 PM 29696 20150205141740_Châu_Thanh_A_trien_khai_Thong_bao_nhanh_ket_qua_HN_lan_thu_10_BCHTWĐ_(khoá_XI)_cho_CB_chu_chot.doc
6/17/2015 2:08 PM 8357525 20150205142650_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_201525.zip
6/17/2015 2:08 PM 8357525 20150205142650_Tập_tin_đính_kèm_201525.zip
6/17/2015 2:08 PM 26112 20150205142850_Tay_nam_bo_tang_qua_tet.doc
6/17/2015 2:08 PM 4153344 20150205143107_Ch+óu_Th+ánh_tß+ò_chß+¬c_hß+Öi_thi_t+¼m_hiß+âu_lß+ïch_sß+¡__-Éß▌úng.doc
6/17/2015 2:08 PM 4153344 20150205143107_Châu_Thành_tổ_chức_hội_thi_tìm_hiểu_lịch_sử__Đảng.doc
6/17/2015 2:08 PM 30720 20150205143510_KET_QUA_LAY_PHIEU_TIN_NHIEM_BTV_HUYEN_UY_CHAU_THANH_A_NAM_2014.doc
6/17/2015 2:08 PM 29184 20150206091033_CHAU_THANH_A_HOP_MAT_85_NAM_NGAY_THANH_LAP_DANG-MUNG_XUAT_AT_MUI_2015.doc
6/17/2015 2:08 PM 8521216 20150206105653_C+▌ng_t+íc_tß+ò_chß+¬c.doc
6/17/2015 2:08 PM 8521216 20150206105653_Công_tác_tổ_chức.doc
6/17/2015 2:08 PM 8593749 20150206142611_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_201526.zip
6/17/2015 2:08 PM 8593749 20150206142611_Tập_tin_đính_kèm_201526.zip
6/17/2015 2:08 PM 85504 20150206153724_261-Chuong_trinh_lam_viec_tu_09_-_24-02-2015.doc.doc
6/17/2015 2:08 PM 61952 20150207132843_Nhin_lai_5_nam_thuc_hien_nghi_quyet_lan_thu_X_cua_Dang_bo_huyen_Chau_Thanh_A.doc
6/17/2015 2:08 PM 4322304 20150209095834_Hieu_qua_tu_phong_trao_thi_dua_dan_van_kheo.doc
6/17/2015 2:08 PM 528896 20150209132158_ca_co.doc
6/17/2015 2:08 PM 877056 20150209132521_Doan_CA_tinh_tang_qua.doc
6/17/2015 2:08 PM 528896 20150209132938_ca_co.doc
6/17/2015 2:08 PM 60416 20150209133733_2._LLV_tu_ngay_09_den_ngay_27.2_(1).doc
6/17/2015 2:08 PM 1154560 20150209134410_Cong_trinh_chao_mung_thanh_lap_Dang.doc
6/17/2015 2:08 PM 1312256 20150209134441_bao_ve_rau_mau_tet.doc
6/17/2015 2:08 PM 672256 20150209135326_Tay_nam_bo_tang_qua_tet.doc
6/17/2015 2:08 PM 4153344 20150209135918_Ch+óu_Th+ánh_tß+ò_chß+¬c_hß+Öi_thi_t+¼m_hiß+âu_lß+ïch_sß+¡__-Éß▌úng.doc
6/17/2015 2:08 PM 4153344 20150209135918_Châu_Thành_tổ_chức_hội_thi_tìm_hiểu_lịch_sử__Đảng.doc
6/17/2015 2:08 PM 71680 20150209150523_MOT_SO_KET_QUA_NOI_BAT_QUA_4_NAM_THUC_HIEN_CT03-CT_TW.doc
6/17/2015 2:08 PM 4186624 20150209163652_DONG_GOP_BAO_CAO_CHINH_TRI_DAI_HOI_LAN_THU_XI.doc
6/17/2015 2:07 PM 27648 20150210083245_Ch+óu_Th+ánh_A_ch-âm_lo_tß▌+t_cho_gia_-æ+¼nh_ch+¡nh_s+ích_v+á_ng▌▌ß+¥i_ngh+¿o2.doc
6/17/2015 2:07 PM 27648 20150210083245_Châu_Thành_A_chăm_lo_tết_cho_gia_đình_chính_sách_và_người_nghèo2.doc
6/17/2015 2:08 PM 5584502 20150210131734_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015210.zip
6/17/2015 2:08 PM 5584502 20150210131734_Tập_tin_đính_kèm_2015210.zip
6/17/2015 2:07 PM 5584491 20150210132323_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015210.zip
6/17/2015 2:07 PM 5584491 20150210132323_Tập_tin_đính_kèm_2015210.zip
6/17/2015 2:07 PM 22016 20150210161242_Tß+ò_chß+¬c_-æ+▌n_tß▌+t_tr+¬n_tinh_thß▌ºn.doc
6/17/2015 2:07 PM 22016 20150210161242_Tổ_chức_đón_tết_trên_tinh_thần.doc
6/17/2015 2:07 PM 4187648 20150210163421_DONG_GOP_BAO_CAO_CHINH_TRI_DAI_HOI_LAN_THU_XI.doc
6/17/2015 2:07 PM 38912 20150211085624_09-14-2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 143872 20150211090115_07._huong_dan_dai_hoi_lan_31_Hoan_chinh,_7.doc
6/17/2015 2:07 PM 4076544 20150212093759_LAY_Y_KIEN_DONG_GOP_VAN_KIEN_DAI_HOI.doc
6/17/2015 2:07 PM 492007 20150212103701_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015212.zip
6/17/2015 2:07 PM 492007 20150212103701_Tập_tin_đính_kèm_2015212.zip
6/17/2015 2:07 PM 5489278 20150213102913_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015213.zip
6/17/2015 2:07 PM 5489278 20150213102913_Tập_tin_đính_kèm_2015213.zip
6/17/2015 2:07 PM 1725440 20150213103544_hop_mat_gia_dinh_chinh_sach.doc
6/17/2015 2:07 PM 2231304 20150214072752_T-p_tin_-ính_kèm_2015214.zip
6/17/2015 2:07 PM 1202688 20150215080709_Lanh_-æao_huyen_Chau_Thanh_A_an_tet_voi_ho_ngheo.doc
6/17/2015 2:07 PM 1202688 20150215080709_Lanh_đao_huyen_Chau_Thanh_A_an_tet_voi_ho_ngheo.doc
6/17/2015 2:07 PM 274432 20150215080855_CH+éU_TH+ÇNH_A_cong_bß+æ_Q-É_bß+ò_nhiß+çm,_chß+ë_-æinh_CB_x+ú_Tr▌▌ß+¥ng_Long_T+óy,_Thß▌ính_Xu+ón_va_hß+ìp_mß▌+t_2_VP.doc
6/17/2015 2:07 PM 274432 20150215080855_CHÂU_THÀNH_A_cong_bố_QĐ_bổ_nhiệm,_chỉ_đinh_CB_xã_Trường_Long_Tây,_Thạnh_Xuân_va_họp_mặt_2_VP.doc
6/17/2015 2:07 PM 931840 20150217082749_Chau_Thanh_A_khai_mac_hoi_thi_mung_xuan_mung_dang.doc
6/17/2015 2:07 PM 4025344 20150224093450_Hß+Öi_N+▌ng_hau_giang_tß▌+ng_qu+á_Tß▌+t_cho_hß+Öi_vi+¬n_ngh+¿o_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 4025344 20150224093450_Hội_Nông_hau_giang_tặng_quà_Tết_cho_hội_viên_nghèo_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 2516992 20150224102627_So_ket_tet.doc
6/17/2015 2:07 PM 1362944 20150225085912_Hopbaodauxuan_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 2020864 20150225093101_Hop_Bao_Vi_Thanh.doc
6/17/2015 2:07 PM 28672 20150225111858_Chau_Thanh_A_to_chuc_hop_so_ket_tinh_hinh_truoc,_trong_và_sau_Tet_Nguyen_dan_At_Mui_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 936448 20150225155600_Tiep_H-ÉND_tinh.doc
6/17/2015 2:07 PM 936448 20150225155600_Tiep_HĐND_tinh.doc
6/17/2015 2:07 PM 4025344 20150226072738_Hß+Öi_N+▌ng_hau_giang_tß▌+ng_qu+á_Tß▌+t_cho_hß+Öi_vi+¬n_ngh+¿o_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 4025344 20150226072738_Hội_Nông_hau_giang_tặng_quà_Tết_cho_hội_viên_nghèo_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 883712 20150227135011_Hop_mat_thay_thuoc_VN.doc
6/17/2015 2:07 PM 2673664 20150227135025_Ch-âm_lo_Tß▌+t_cho_Cß+▌u_chiß▌+n_binh_ngh+¿o.doc
6/17/2015 2:07 PM 2673664 20150227135025_Chăm_lo_Tết_cho_Cựu_chiến_binh_nghèo.doc
6/17/2015 2:07 PM 47104 20150227135257_1._Tu_ngay_02_den_ngay06.3.doc
6/17/2015 2:07 PM 58368 20150227140117_263-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_02-06-3-2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 5719460 20150227144620_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015227_(1).zip
6/17/2015 2:07 PM 5719460 20150227144620_Tập_tin_đính_kèm_2015227_(1).zip
6/17/2015 2:07 PM 56832 20150227161838_263-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_02-06-3-2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 2797034 20150304075712_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_201534.zip
6/17/2015 2:07 PM 2797034 20150304075712_Tập_tin_đính_kèm_201534.zip
6/17/2015 2:07 PM 29696 20150305105615_Le_Ra_Quan_Thang_Thanh_Nien_Nam_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 50688 20150306101029_2._Tu_ngay_9_den_ngay_13.3.doc
6/17/2015 2:07 PM 30208 20150306123828_HOI_PHU_NU_HUYEN_Tß+ö_CHß+¿C_HOP_MAT_8.3-_HOI_NGHI_DIEN_HINH.doc
6/17/2015 2:07 PM 30208 20150306123828_HOI_PHU_NU_HUYEN_TỔ_CHỨC_HOP_MAT_8.3-_HOI_NGHI_DIEN_HINH.doc
6/17/2015 2:07 PM 3147776 20150306134139_Hopmat8-3.doc
6/17/2015 2:07 PM 2177024 20150306152229_HOI_LHPN_HUYEN_CHAU_THANH_TO_CHUC_8-3.doc
6/17/2015 2:07 PM 59392 20150306152319_264-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_09-13-3-2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 59392 20150306152440_264-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_09-13-3-2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 308736 20150306153753_Vß+ï_Thß+ºy.doc
6/17/2015 2:07 PM 308736 20150306153753_Vị_Thủy.doc
6/17/2015 2:07 PM 3684352 20150310161310_hoi_nghi_dien_hinh_tien_tien-Phong.doc
6/17/2015 2:07 PM 308736 20150311085549_Vß+ï_Thß+ºy.doc
6/17/2015 2:07 PM 308736 20150311085549_Vị_Thủy.doc
6/17/2015 2:07 PM 1415168 20150311134004_khai_giang_huan_luyen_cum_1.doc
6/17/2015 2:07 PM 165376 20150311161107_Tß+ò_chß+¬c_triß+ân_khai_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_39.doc
6/17/2015 2:07 PM 165376 20150311161107_Tổ_chức_triển_khai_Chỉ_thị_số_39.doc
6/17/2015 2:07 PM 1189888 20150312095019_Chau_Thanh_A_To_chß+¬c_Hoi_nghi_-æ+▌ng_gop_v+áo_Bao_cao_chinh_tri.doc
6/17/2015 2:07 PM 1189888 20150312095019_Chau_Thanh_A_To_chức_Hoi_nghi_đóng_gop_vào_Bao_cao_chinh_tri.doc
6/17/2015 2:07 PM 298496 20150313082702_Tß+ò_chß+¬c_lß▌Ñy_++_kiß▌+n_-æ+▌ng_g+▌p_dß+▌_thß▌úo_v-ân_kiß+çn_-Éß▌íi_hß+Öi_-Éß▌úng_bß+Ö_huyß+çn_lß▌ºn_thß+¬_XI.doc
6/17/2015 2:07 PM 298496 20150313082702_Tổ_chức_lấy_ý_kiến_đóng_góp_dự_thảo_văn_kiện_Đại_hội_Đảng_bộ_huyện_lần_thứ_XI.doc
6/17/2015 2:07 PM 2143744 20150313093522_HN_trien_khai_CT39-HD29-Huyen.doc
6/17/2015 2:07 PM 58368 20150313133812_265-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_16-20-3-2015_(gui_tinh).doc
6/17/2015 2:07 PM 38400 20150313134420_tu_ngay_16_den_ngay_20.3.doc
6/17/2015 2:07 PM 11352576 20150316073034_Cong_trinh_thap_sang_duong_que-Phong.doc
6/17/2015 2:07 PM 165376 20150316082817_Tß+ò_chß+¬c_triß+ân_khai_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_39.doc
6/17/2015 2:07 PM 165376 20150316082817_Tổ_chức_triển_khai_Chỉ_thị_số_39.doc
6/17/2015 2:07 PM 584704 20150316084927_Vào_sáng_ngày_13.doc
6/17/2015 2:07 PM 2517504 20150317151056_phe_duyet_van_kien_dai_hoi_dang_cap_co_so.doc
6/17/2015 2:07 PM 13792768 20150317153135_khoi_cong_xay_nha_tinh_ban.doc
6/17/2015 2:07 PM 9732295 20150318135821_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015318.zip
6/17/2015 2:07 PM 9732295 20150318135821_Tập_tin_đính_kèm_2015318.zip
6/17/2015 2:07 PM 4677632 20150318135925_ket_nap_doan_vien_moi.doc
6/17/2015 2:07 PM 1880576 20150320072753_Kß▌+t_quß▌ú_nß+òi_bß▌¡t_sau_04_n-âm_thß+▌c_hiß+çn_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_03.doc
6/17/2015 2:07 PM 1880576 20150320072753_Kết_quả_nổi_bật_sau_04_năm_thực_hiện_Chỉ_thị_số_03.doc
6/17/2015 2:07 PM 62464 20150320153557_267-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_23-27-3-2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 182784 20150323082231_Tuß+òi_trß▌+_Vß+ï_Thß+ºy_thß+▌c_hiß+çn_bß▌úo_vß+ç_m+▌i_tr▌▌ß+¥ng.doc
6/17/2015 2:07 PM 182784 20150323082231_Tuổi_trẻ_Vị_Thủy_thực_hiện_bảo_vệ_môi_trường.doc
6/17/2015 2:07 PM 26112 20150323090343_tin_ATGT_thang_3_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 1998336 20150323134105_Sáng_ngày_23.doc
6/17/2015 2:07 PM 231900 20150323162616_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015323.zip
6/17/2015 2:07 PM 231900 20150323162616_Tập_tin_đính_kèm_2015323.zip
6/17/2015 2:07 PM 3964928 20150323163304_TRIEN_KHAI_CHI_THI_SO_39.doc
6/17/2015 2:07 PM 322048 20150325072515_Sau_gß▌ºn_10_ng+áy_tß+ò_chß+¬c_ra_qu+ón_huß▌Ñn_luyß+çn.doc
6/17/2015 2:07 PM 322048 20150325072515_Sau_gần_10_ngày_tổ_chức_ra_quân_huấn_luyện.doc
6/17/2015 2:07 PM 322048 20150325073536_Sau_gß▌ºn_10_ng+áy_tß+ò_chß+¬c_ra_qu+ón_huß▌Ñn_luyß+çn.doc
6/17/2015 2:07 PM 322048 20150325073536_Sau_gần_10_ngày_tổ_chức_ra_quân_huấn_luyện.doc
6/17/2015 2:07 PM 2406912 20150325074140_Ngày_24.doc
6/17/2015 2:07 PM 4550144 20150325083308_Ban_Noi_chinh_Tß+ënh_ß+ºy_tß+ò_chß+¬c_Hß+Öi_nghß+ï_c+ín_bß+Ö.doc
6/17/2015 2:07 PM 4550144 20150325083308_Ban_Noi_chinh_Tỉnh_ủy_tổ_chức_Hội_nghị_cán_bộ.doc
6/17/2015 2:07 PM 135168 20150325121647_Châu_Thanh_A_tổ_chức_lấy_ý_kiến_góp_ý_của_CB_lão_thành_CM_đóng_góp_dự_thảo_báo_cáo_Đại_hội_Đảng_bộ_huyện_NK_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:07 PM 164864 20150325163304_Khai_mß▌íc_Hß+Öi_thi.doc
6/17/2015 2:07 PM 164864 20150325163304_Khai_mạc_Hội_thi.doc
6/17/2015 2:07 PM 3723264 20150326093809_Ng+áy_chß▌íy_olympic_v+¼_sß+¬c_khß+Åe_to+án_d+ón_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 3723264 20150326093809_Ngày_chạy_olympic_vì_sức_khỏe_toàn_dân_2015.doc
6/17/2015 2:07 PM 4788857 20150326150054_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015326_(2).zip
6/17/2015 2:07 PM 4788857 20150326150054_Tập_tin_đính_kèm_2015326_(2).zip
6/17/2015 2:06 PM 846806 20150326150156_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015326_(1).zip
6/17/2015 2:06 PM 846806 20150326150156_Tập_tin_đính_kèm_2015326_(1).zip
6/17/2015 2:06 PM 247087 20150326150349_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_2015326_(1).zip
6/17/2015 2:06 PM 247087 20150326150349_Tập_tin_đính_kèm_2015326_(1).zip
6/17/2015 2:06 PM 218624 20150326150459_Hoi_nghi_dien_hinh_tien_tien.doc
6/17/2015 2:06 PM 4906496 20150326153156_TAP_HUAN__DAI_HOI_DANG-SO_KET_QUY_I.doc
6/17/2015 2:06 PM 61440 20150327120123_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_30-3-4-2015_cua_TTHU_Chau_Thanh_A.doc
6/17/2015 2:06 PM 1393152 20150327141400_TW_10.doc
6/17/2015 2:06 PM 11535872 20150327141525_xay_ra_vu_hoa_hoan-phong.doc
6/17/2015 2:06 PM 119296 20150327141536_HOC_TAP_LAM_THEO_BAC.doc
6/17/2015 2:06 PM 748032 20150327141741_cong_bo_quyet_dinh_dieu_dong_va_bo_nhiem_can_bo.doc
6/17/2015 2:06 PM 42496 20150327152002_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_30_-æen_03.4.2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 42496 20150327152002_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_30_đen_03.4.2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 41984 20150327153440_tu_ngay_31.3-03.4.doc
6/17/2015 2:06 PM 458752 20150327155331_kechuyen_BacHo-Tung.doc
6/17/2015 2:06 PM 677376 20150327165347_Chau_Thanh_A_To_Chuc_Tap_Huan_-Éai_Hoi_-Éang_cac_cap_NK_2015_._2020.doc
6/17/2015 2:06 PM 677376 20150327165347_Chau_Thanh_A_To_Chuc_Tap_Huan_Đai_Hoi_Đang_cac_cap_NK_2015_._2020.doc
6/17/2015 2:06 PM 3857408 20150330071538_Hß+ìp_mß▌+t_kß++_niß+çm_80_n-âm_ng+áy_truyß+ün_thß+æng_lß+▌c_l▌▌ß+úng_d+ón_qu+ón_tß+▌_vß+ç.doc
6/17/2015 2:06 PM 3857408 20150330071538_Họp_mặt_kỷ_niệm_80_năm_ngày_truyền_thống_lực_lượng_dân_quân_tự_vệ.doc
6/17/2015 2:06 PM 22016 20150330071854_Ho+án_th+ánh_c+▌ng_t+íc_k+¬_khai_minh_bß▌íc_t+ái_sß▌ún.doc
6/17/2015 2:06 PM 22016 20150330071854_Hoàn_thành_công_tác_kê_khai_minh_bạc_tài_sản.doc
6/17/2015 2:06 PM 24576 20150330094913_Hß+Öi_thi_tin_hß+ìc_trß▌+_huyß+çn_Vß+ï_Thß+ºy.doc
6/17/2015 2:06 PM 24576 20150330094913_Hội_thi_tin_học_trẻ_huyện_Vị_Thủy.doc
6/17/2015 2:06 PM 60928 20150330155449_30t3_LT__tß+½_30_-_ngay_03t4n2015.trinh.doc
6/17/2015 2:06 PM 60928 20150330155449_30t3_LT__từ_30_-_ngay_03t4n2015.trinh.doc
6/17/2015 2:06 PM 4863906 20150331101714_T-p_tin_-ính_kèm_2015331.zip
6/17/2015 2:06 PM 8104869 20150331101803_T-p_tin_-ính_kèm_2015331_(1).zip
6/17/2015 2:06 PM 22018048 20150331132220_KHAI_GIß▌óNG_-Éß▌óNG_VI+èN_Mß+ÜI_I.2015_(1).doc
6/17/2015 2:06 PM 22018048 20150331132220_KHAI_GIẢNG_ĐẢNG_VIÊN_MỚI_I.2015_(1).doc
6/17/2015 2:06 PM 302080 20150331133617_hß+ìp_mß▌+t_c+ín_bß+Ö_-Éo+án.doc
6/17/2015 2:06 PM 302080 20150331133617_họp_mặt_cán_bộ_Đoàn.doc
6/17/2015 2:06 PM 321164 20150331140653_T-p_tin_-ính_kèm_2015331_(2).zip
6/17/2015 2:06 PM 3441152 20150331163711_Chiß+üu_ng+áy_30.doc
6/17/2015 2:06 PM 3441152 20150331163711_Chiều_ngày_30.doc
6/17/2015 2:06 PM 67072 20150401083405_CHUONG_TRINH_SO_238__dieu_chinh.doc
6/17/2015 2:06 PM 2375168 20150401135145_Thß+▌c_hiß+çn_theo_quy_chß▌+_l+ám_viß+çc_cß+ºa_Ban_Chß▌Ñp_h+ánh_-Éß▌úng_bß+Ö_huyß+çn.doc
6/17/2015 2:06 PM 2375168 20150401135145_Thực_hiện_theo_quy_chế_làm_việc_của_Ban_Chấp_hành_Đảng_bộ_huyện.doc
6/17/2015 2:06 PM 24576 20150401135346_C+▌ng_t+íc_nß+Öi_ch+¡nh_v+á_ph+▌ng.doc
6/17/2015 2:06 PM 24576 20150401135346_Công_tác_nội_chính_và_phòng.doc
6/17/2015 2:06 PM 1005129 20150401152128_T-p_tin_-ính_kèm_201541.zip
6/17/2015 2:06 PM 3441152 20150402172443_Tß▌¡p_huß▌Ñn_-Éß▌íi_hß+Öi_-Éß▌úng_c+íc_cß▌Ñp.doc
6/17/2015 2:06 PM 3441152 20150402172443_Tập_huấn_Đại_hội_Đảng_các_cấp.doc
6/17/2015 2:06 PM 44544 20150403131100_tu_ngay_06-14.doc
6/17/2015 2:06 PM 162816 20150403144856_CH+ÜC_Lß+ä_PHß+ñC_SINH_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 162816 20150403144856_CHÚC_LỄ_PHỤC_SINH_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 23040 20150403150354_Vß+ï_Thß+ºy_hß+ìp_thß+æng_nhß▌Ñt_tß+ò_chß+¬c_-Éß▌íi_hß+Öi_nhiß+çm_kß+▌_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 23040 20150403150354_Vị_Thủy_họp_thống_nhất_tổ_chức_Đại_hội_nhiệm_kỳ_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 162816 20150403150613_CH+ÜC_Lß+ä_PHß+ñC_SINH_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 162816 20150403150613_CHÚC_LỄ_PHỤC_SINH_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 1075712 20150403163213_03t4_n2015_M+ö_HINH_T+öNG_ß+öI_HIß+åU_QUß▌ó.doc
6/17/2015 2:06 PM 1075712 20150403163213_03t4_n2015_MÔ_HINH_TÔNG_ỔI_HIỆU_QUẢ.doc
6/17/2015 2:06 PM 38400 20150406082736_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_06_-æen_ng+áy_10.4.2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 38400 20150406082736_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_06_đen_ngày_10.4.2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 5755904 20150406184330_Hß+Öi_nghß+ï_giao_ban_c+▌ng_t+íc_d+ón_vß▌¡n_qu++_I_n-âm_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 5755904 20150406184330_Hội_nghị_giao_ban_công_tác_dân_vận_quý_I_năm_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 51712 20150406185743_225.LLV_06.4_-_10.4.2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 13042176 20150407141722_DAI_HOI_DANG_BO_PHUONG_5-TP_VI_THANH.doc
6/17/2015 2:06 PM 160256 20150410070643_Tß▌¼P_HUß▌ñN.doc
6/17/2015 2:06 PM 160256 20150410070643_TẬP_HUẤN.doc
6/17/2015 2:06 PM 162816 20150410083357_CH+ÜC_Lß+ä_PHß+ñC_SINH_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 162816 20150410083357_CHÚC_LỄ_PHỤC_SINH_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 23040 20150410083432_Vß+ï_Thß+ºy_hß+ìp_thß+æng_nhß▌Ñt_tß+ò_chß+¬c_-Éß▌íi_hß+Öi_nhiß+çm_kß+▌_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 23040 20150410083432_Vị_Thủy_họp_thống_nhất_tổ_chức_Đại_hội_nhiệm_kỳ_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 34304 20150410090439_tu_ngay_13-17.doc
6/17/2015 2:06 PM 4577596 20150410143514_T-p_tin_-ính_kèm_2015410.zip
6/17/2015 2:06 PM 167424 20150410201246_HN_SK_HOß▌áT_-Éß+ÿNG_LI+èN_Tß+èCH_QS_v+á_-æo+án_thß+â.doc
6/17/2015 2:06 PM 167424 20150410201246_HN_SK_HOẠT_ĐỘNG_LIÊN_TỊCH_QS_và_đoàn_thể.doc
6/17/2015 2:06 PM 23040 20150413091512_S+íng_ng+áy_10_th+íng_4_n-âm_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 23040 20150413091512_Sáng_ngày_10_tháng_4_năm_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 35328 20150413113358_HN_so_ket_tinh_hinh_thuc_hien_nhiem_vu_Quy_I_nam_2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 2156585 20150413133752_gui_Linh.rar
6/17/2015 2:06 PM 63488 20150413145530_13t4ch_tr+¼nh_tß+½_13_-_ngay_17t4n2015.trinh.doc
6/17/2015 2:06 PM 63488 20150413145530_13t4ch_trình_từ_13_-_ngay_17t4n2015.trinh.doc
6/17/2015 2:06 PM 53760 20150414095339_226.LLV_13.4_-_17.4.2015.doc
6/17/2015 2:06 PM 2702848 20150414195607_Huyß+çn_-æo+án_Vß+ï_Thß+ºy.doc
6/17/2015 2:06 PM 2702848 20150414195607_Huyện_đoàn_Vị_Thủy.doc
6/17/2015 2:06 PM 24576 20150414195925_Hß+Öi_thi_tin_hß+ìc_trß▌+_huyß+çn_Vß+ï_Thß+ºy.doc
6/17/2015 2:06 PM 24576 20150414195925_Hội_thi_tin_học_trẻ_huyện_Vị_Thủy.doc
6/17/2015 2:06 PM 26112 20150415090014_Nß+Öi_dß+Ñng-chinh_thuc.dot
6/17/2015 2:06 PM 26112 20150415090014_Nội_dụng-chinh_thuc.dot
6/17/2015 2:06 PM 26112 20150415090018_Nß+Öi_dß+Ñng-chinh_thuc.dot
6/17/2015 2:06 PM 26112 20150415090018_Nội_dụng-chinh_thuc.dot
6/17/2015 2:06 PM 26112 20150415090328_Nß+Öi_dß+Ñng-chinh_thuc.dot
6/17/2015 2:06 PM 26112 20150415090328_Nội_dụng-chinh_thuc.dot
6/17/2015 2:06 PM 13366784 20150415101503_Dong_phuoc_sau_mot_nhiem_ky_dai_hoi-Phong.doc
6/17/2015 2:06 PM 5904896 20150415103624_dai_hoi_dang_bo_dong_phuoc-Phong.doc
6/17/2015 2:06 PM 2850816 20150415133117_Tß+òng_kß▌+t_phong_tr+áo_thi_-æua_y+¬u_n▌▌ß+¢c.doc
6/17/2015 2:06 PM 2850816 20150415133117_Tổng_kết_phong_trào_thi_đua_yêu_nước.doc
6/17/2015 2:06 PM 7433749 20150416085001_Dai_hoi_diem_CtyCTNHG.rar
6/17/2015 2:05 PM 7433749 20150416085039_Dai_hoi_diem_CtyCTNHG.rar
6/17/2015 2:05 PM 884736 20150416154046_Dai_hoi_dai_bieu_Dang_bo_thi_tran_Cai_Tac,_lß▌ºn_thß+¬_XII,_nhiß+çm_kß+▌_2015_-_2020_(Diem_Chi_dao).doc
6/17/2015 2:05 PM 884736 20150416154046_Dai_hoi_dai_bieu_Dang_bo_thi_tran_Cai_Tac,_lần_thứ_XII,_nhiệm_kỳ_2015_-_2020_(Diem_Chi_dao).doc
6/17/2015 2:05 PM 4119040 20150417090302_Tß+ò_chß+¬c_hß+ìc_tß▌¡p.doc
6/17/2015 2:05 PM 4119040 20150417090302_Tổ_chức_học_tập.doc
6/17/2015 2:05 PM 4733440 20150417090904_-Éß▌úng_bß+Ö_x+ú_Vß+ï_Thß▌»ng_tiß▌+n_h+ánh_-Éß▌íi_hß+Öi.doc
6/17/2015 2:05 PM 4733440 20150417090904_Đảng_bộ_xã_Vị_Thắng_tiến_hành_Đại_hội.doc
6/17/2015 2:05 PM 5509120 20150417144923_tang_qua_nan_nhan_da_cam-Phong.doc
6/17/2015 2:05 PM 30208 20150417201424_tin_CTA_hoi_nghi_dien_hinh_tien_tien.doc
6/17/2015 2:06 PM 24016941 20150420083402_Dai_hoi_cuc_thue.rar
6/17/2015 2:05 PM 54272 20150420133648_227.LLV_20.4_-_25.4.2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 1330192 20150420142903_ctr_126_n2015.pdf
6/17/2015 2:05 PM 6440448 20150420143501_Dai_hoi_dang_vien_Chi_bo_Phong_VH&TT,_nhiß+çm_kß+▌_2015_-_2020_(Diem_Chi_dao).doc
6/17/2015 2:05 PM 6440448 20150420143501_Dai_hoi_dang_vien_Chi_bo_Phong_VH&TT,_nhiệm_kỳ_2015_-_2020_(Diem_Chi_dao).doc
6/17/2015 2:05 PM 3784192 20150422092537_N+öNG_D+éN_HAU_GIANG_KY_BI+èN_BAN_GHI_NHß+Ü.doc
6/17/2015 2:05 PM 3784192 20150422092537_NÔNG_DÂN_HAU_GIANG_KY_BIÊN_BAN_GHI_NHỚ.doc
6/17/2015 2:05 PM 7685120 20150423073001_Ban_Chß+ë_huy_Qu+ón_sß+▌_huyß+çn_Vß+ï_Thß+ºy_tß+ò_chß+¬c_-Éß▌íi_hß+Öi_-æiß+âm.doc
6/17/2015 2:05 PM 7685120 20150423073001_Ban_Chỉ_huy_Quân_sự_huyện_Vị_Thủy_tổ_chức_Đại_hội_điểm.doc
6/17/2015 2:05 PM 414208 20150425081340_cong_an_huyen1.doc
6/17/2015 2:05 PM 3940864 20150425094659_ban_giao_nha_tinh_ban.doc
6/17/2015 2:05 PM 4709376 20150425094744_khen_nong_6_quan_chung_tot.doc
6/17/2015 2:05 PM 61440 20150425164000_228.LLV_26.4_-_08.5.2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 1020416 20150427162120_Chau_Thanh_A_to_chuc_hop_mat_Ky_niem_30-4-2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 76800 20150427162545_273-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_28-01-5-2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 5696512 20150504083936_Tß+ò_chß+¬c_lß+à_ph+ít_-æß+Öng_thß+▌c_hiß+çn_th+íng_c+▌ng_nh+ón_n-âm_2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 5696512 20150504083936_Tổ_chức_lễ_phát_động_thực_hiện_tháng_công_nhân_năm_2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 817030 20150504094630_ctr_127_n2015.pdf
6/17/2015 2:05 PM 2508800 20150504101915_Vß+ï_Thß+ºy.doc
6/17/2015 2:05 PM 2508800 20150504101915_Vị_Thủy.doc
6/17/2015 2:05 PM 1594368 20150506071941_Tß+ò_thß▌¬m_-æß+ïnh_v-ân_kiß+çn_tß+ënh_-æ+▌ng_g+▌p_V-ân_kiß+çn_-Éß▌íi_hß+Öi_-Éß▌úng_bß+Ö_huyß+çn_Vß+ï_Thß+ºy.doc
6/17/2015 2:05 PM 1594368 20150506071941_Tổ_thẩm_định_văn_kiện_tỉnh_đóng_góp_Văn_kiện_Đại_hội_Đảng_bộ_huyện_Vị_Thủy.doc
6/17/2015 2:05 PM 57344 20150511144052_229.LLV_11.5_-_15.5.2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 5712384 20150511161346_Tß+ò_chß+¬c_lß+à_ph+ít_-æß+Öng_nhß+»ng_giß+ìt_m+íu_hß+ông.doc
6/17/2015 2:05 PM 5712384 20150511161346_Tổ_chức_lễ_phát_động_những_giọt_máu_hồng.doc
6/17/2015 2:05 PM 148480 20150511161957_Tß+ò_chß+¬c_giß▌úi_quß▌ºn_vß+út_ch+áo_mß+½ng_kß++_niß+çm_30.doc
6/17/2015 2:05 PM 148480 20150511161957_Tổ_chức_giải_quần_vợt_chào_mừng_kỷ_niệm_30.doc
6/17/2015 2:05 PM 148480 20150511162419_Tß+ò_chß+¬c_giß▌úi_quß▌ºn_vß+út_ch+áo_mß+½ng_kß++_niß+çm_30.doc
6/17/2015 2:05 PM 148480 20150511162419_Tổ_chức_giải_quần_vợt_chào_mừng_kỷ_niệm_30.doc
6/17/2015 2:05 PM 236544 20150513113112_Câu_3.doc
6/17/2015 2:05 PM 38400 20150513145158_13-_Tß+òng_kß▌+t_4_n-âm_Chi_thß+ï_03_cß+ºa_Bß+Ö_Ch+¡nh_trß+ï.doc
6/17/2015 2:05 PM 38400 20150513145158_13-_Tổng_kết_4_năm_Chi_thị_03_của_Bộ_Chính_trị.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514082437_12-_c+íc_huyß+çn,_thß+ï,_th+ánh_Th+▌ng_qua_v-ân_kiß+çn_v+á_nh+ón_sß+▌_-æß▌íi_hß+Öi_nhiß+çm_kß+▌_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514082437_12-_các_huyện,_thị,_thành_Thông_qua_văn_kiện_và_nhân_sự_đại_hội_nhiệm_kỳ_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514082454_12-_c+íc_huyß+çn,_thß+ï,_th+ánh_Th+▌ng_qua_v-ân_kiß+çn_v+á_nh+ón_sß+▌_-æß▌íi_hß+Öi_nhiß+çm_kß+▌_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514082454_12-_các_huyện,_thị,_thành_Thông_qua_văn_kiện_và_nhân_sự_đại_hội_nhiệm_kỳ_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514082458_12-_c+íc_huyß+çn,_thß+ï,_th+ánh_Th+▌ng_qua_v-ân_kiß+çn_v+á_nh+ón_sß+▌_-æß▌íi_hß+Öi_nhiß+çm_kß+▌_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514082458_12-_các_huyện,_thị,_thành_Thông_qua_văn_kiện_và_nhân_sự_đại_hội_nhiệm_kỳ_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514082459_12-_c+íc_huyß+çn,_thß+ï,_th+ánh_Th+▌ng_qua_v-ân_kiß+çn_v+á_nh+ón_sß+▌_-æß▌íi_hß+Öi_nhiß+çm_kß+▌_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514082459_12-_các_huyện,_thị,_thành_Thông_qua_văn_kiện_và_nhân_sự_đại_hội_nhiệm_kỳ_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514095032_12-_c+íc_huyß+çn,_thß+ï,_th+ánh_Th+▌ng_qua_v-ân_kiß+çn_v+á_nh+ón_sß+▌_-æß▌íi_hß+Öi_nhiß+çm_kß+▌_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 37888 20150514095032_12-_các_huyện,_thị,_thành_Thông_qua_văn_kiện_và_nhân_sự_đại_hội_nhiệm_kỳ_2015_-_2020.doc
6/17/2015 2:05 PM 2610176 20150514104107_100.doc
6/17/2015 2:05 PM 38912 20150515145348_tu_ngay_18-22.doc
6/17/2015 2:05 PM 56832 20150515164244_230.LLV_18.5_-_24.5.2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 300544 20150518081316_100.doc
6/17/2015 2:05 PM 740864 20150519073225_khanh_thanh_cot_moc_truong_sa.doc
6/17/2015 2:05 PM 34816 20150519132035_14-Kß++_niß+çm_125_n-âm_Ng+áy_sinh_Chß+º_tß+ïch_H+▌_Ch+¡_Minh.doc
6/17/2015 2:05 PM 34816 20150519132035_14-Kỷ_niệm_125_năm_Ngày_sinh_Chủ_tịch_Hò_Chí_Minh.doc
6/17/2015 2:05 PM 22528 20150519152559_100%_CHI_DANG_BO_CO_SO_TO_CHUC_XONG_DAI_HOI.doc
6/17/2015 2:05 PM 64000 20150519161844_GUI_DANG_TIN.doc
6/17/2015 2:05 PM 64000 20150519162402_GUI_DANG_TIN.doc
6/17/2015 2:05 PM 24064 20150520075353_15.05_TONG_KET_4_NAM_THUC_HIEN_CHI_THI_03.doc
6/17/2015 2:05 PM 23552 20150520075459_18.5_KHOI_CONG_CONG_TRINH_BAO_TON_VA_PHAT_HUY_CHO_NOI_NGA_BAY.doc
6/17/2015 2:05 PM 22528 20150520075548_100%_CHI_DANG_BO_CO_SO_TO_CHUC_XONG_DAI_HOI.doc
6/17/2015 2:05 PM 622592 20150520080651_100%_CHI_DANG_BO_CO_SO_TO_CHUC_XONG_DAI_HOI.doc
6/17/2015 2:05 PM 738816 20150520081253_18.5_KHOI_CONG_CONG_TRINH_BAO_TON_VA_PHAT_HUY_CHO_NOI_NGA_BAY.doc
6/17/2015 2:05 PM 2137088 20150520081419_18.05_TONG_KET_4_NAM_THUC_HIEN_CHI_THI_03.doc
6/17/2015 2:05 PM 1389994 20150520132801_New_folder.rar
6/17/2015 2:05 PM 4039680 20150520150014_100.doc
6/17/2015 2:05 PM 39424 20150522094735_tu_ngay_25-29.doc
6/17/2015 2:05 PM 24064 20150522132305_Tiß▌+p_v+á_l+ám_viß+çc_vß+¢i_-Éo+án_kiß+âm_tra_Tß+ënh_ß+ºy.doc
6/17/2015 2:05 PM 24064 20150522132305_Tiếp_và_làm_việc_với_Đoàn_kiểm_tra_Tỉnh_ủy.doc
6/17/2015 2:05 PM 58880 20150522191858_231.LLV_25.5_-_29.5.2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 1627136 20150526141636_Ph+ít_-æß+Öng_th+ính_h+ánh_-æß+Öng_v+¼_trß▌+_em.doc
6/17/2015 2:05 PM 1627136 20150526141636_Phát_động_thánh_hành_động_vì_trẻ_em.doc
6/17/2015 2:05 PM 1627136 20150526141709_Ph+ít_-æß+Öng_th+ính_h+ánh_-æß+Öng_v+¼_trß▌+_em.doc
6/17/2015 2:05 PM 1627136 20150526141709_Phát_động_thánh_hành_động_vì_trẻ_em.doc
6/17/2015 2:05 PM 40960 20150527093959_26t5_KET_QUA_HOß▌áT_-Éß+îNG_5_THANG_-ÉAU_NAM_2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 40960 20150527093959_26t5_KET_QUA_HOẠT_ĐỌNG_5_THANG_ĐAU_NAM_2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 159232 20150528132935_Huyß+çn_-æo+án_tß+ò_chß+¬c_hß+Öi_nghß+ï_giß+»a_nhiß+çm_kß+▌_2012-2017.doc
6/17/2015 2:05 PM 159232 20150528132935_Huyện_đoàn_tổ_chức_hội_nghị_giữa_nhiệm_kỳ_2012-2017.doc
6/17/2015 2:05 PM 36864 20150529083536_tu_ngay_1-5.doc
6/17/2015 2:05 PM 224768 20150529110341_tong_ket_phong_trao_TDBVANTQ.doc
6/17/2015 2:05 PM 169984 20150529183654_Th-âm_tß▌+ng_qu+á_nh+ón_dß+ïp_l+¬_Phß▌¡t_-æß▌ún_2015_(Phß▌¡t_lß+ïch_2559).doc
6/17/2015 2:04 PM 169984 20150529183654_Thăm_tặng_quà_nhân_dịp_lê_Phật_đản_2015_(Phật_lịch_2559).doc
6/17/2015 2:05 PM 426496 20150529184125_-Éß+æi_thoß▌íi_gi+▌p_-æß+ïnh_h▌▌ß+¢ng_tho+ít_ngh+¿o_trong_-æß+ông_b+áo_d+ón_tß+Öc_Khmer.doc
6/17/2015 2:04 PM 426496 20150529184125_Đối_thoại_giúp_định_hướng_thoát_nghèo_trong_đồng_bào_dân_tộc_Khmer.doc
6/17/2015 2:04 PM 57856 20150530192819_232.LLV_01.6_-_05.6.2015.doc
6/17/2015 2:05 PM 26112 20150601071711_Vß+ï_Thß+ºy_GÇ£Biß+âu_d▌▌▌íng_-æiß+ân_h+¼nh_ti+¬n_tiß▌+n_trong_CNVCL-É_2010_-_2015GÇ¥.doc
6/17/2015 2:04 PM 26112 20150601071711_Vị_Thủy_“Biểu_dương_điển_hình_tiên_tiến_trong_CNVCLĐ_2010_-_2015”.doc
6/17/2015 2:04 PM 22016 20150601091448_-Éß▌¬y_mß▌ính_c+▌ng_t+íc_-æ+áo_tß▌ío_nghß+ü_cho_lao_-æß+Öng_n+▌ng_th+▌n.doc
6/17/2015 2:04 PM 22016 20150601091448_Đẩy_mạnh_công_tác_đào_tạo_nghề_cho_lao_động_nông_thôn.doc
6/17/2015 2:04 PM 26112 20150602082919_Tß+òng_kß▌+t_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_30.doc
6/17/2015 2:04 PM 26112 20150602082919_Tổng_kết_Chỉ_thị_số_30.doc
6/17/2015 2:04 PM 308736 20150604080359_Sáng_ngày_01.doc
6/17/2015 2:05 PM 2234368 20150604084958_2.doc
6/17/2015 2:04 PM 34816 20150604160451_tu_ngay_08-12.doc
6/17/2015 2:04 PM 2234368 20150605132817_Thường_trực_Tỉnh_ủy_kiểm_tra_công_tác_chuẩn_bị_Tổ_chức_Đại_hội.doc
6/17/2015 2:04 PM 2234368 20150605132817_Th▌▌ß+¥ng_trß+▌c_Tß+ënh_ß+ºy_kiß+âm_tra_c+▌ng_t+íc_chuß▌¬n_bß+ï_Tß+ò_chß+¬c_-Éß▌íi_hß+Öi.doc
6/17/2015 2:04 PM 71680 20150605133318_278-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_08-12-06-2015.doc
6/17/2015 2:04 PM 446976 20150605141514_Ngày_04.doc
6/17/2015 2:04 PM 38912 20150605143913_Hß+ìp_b+ío_Tß+ënh_ß+ºy.doc
6/17/2015 2:04 PM 38912 20150605143913_Họp_báo_Tỉnh_ủy.doc
6/17/2015 2:04 PM 803328 20150605162315_phat_dong_ngay_moi_truong_the_gioi.doc
6/17/2015 2:04 PM 58880 20150607191459_233.LLV_08.6_-_12.6.2015.doc
6/17/2015 2:04 PM 28160 20150608102012_CTA_to_chuc_hoi_nghi_tong_ket_dai_hoi_co_so.doc
6/17/2015 2:04 PM 28160 20150608102015_CTA_to_chuc_hoi_nghi_tong_ket_dai_hoi_co_so.doc
6/17/2015 2:04 PM 21504 20150609091244_Tinh_uy_trao_quyet_dinh_bo_nhiem_can_bo,_cong_chuc_huyen_Chau_Thanh_A.doc
6/17/2015 2:04 PM 7118848 20150611093055_Li+¬n_-æo+án_Lao_-æß+Öng_tß+ò_chß+¬c_s▌í_kß▌+t_6_th+íng_-æß▌ºu_n-âm_v+á_tß+òng_kß▌+t_thß+▌c_hiß+çn.doc
6/17/2015 2:04 PM 7118848 20150611093055_Liên_đoàn_Lao_động_tổ_chức_sơ_kết_6_tháng_đầu_năm_và_tổng_kết_thực_hiện.doc
6/17/2015 2:04 PM 1328640 20150611101217_04.06_-_THI_UY_NGA_BAY_KIEM_TRA_KT-XH_CAC_XA_PHUONG.doc
6/17/2015 2:04 PM 7397888 20150611101255_10.06_PHAT_DONG_THI_DUA_CHAO_MUNG_DAI_HOI_DANG.doc
6/17/2015 2:04 PM 7846912 20150611101347_10.06_PHO_BI_THU_TINH_UY_KIEM_TRA_XA_NONG_THON_MOI.doc
6/17/2015 2:04 PM 7846912 20150611101522_10.06_PHO_BI_THU_TINH_UY_KIEM_TRA_XA_NONG_THON_MOI.doc
6/17/2015 2:04 PM 6652928 20150611141911_Vß+ï_Thß+ºy_tß+ò_chß+¬c_Hß+Öi_nghß+ï_-æiß+ân_h+¼nh_ti+¬n_tiß▌+n_phong_tr+áo_thi_-æua_y+¬u_n▌▌ß+¢c.doc
6/17/2015 2:04 PM 6652928 20150611141911_Vị_Thủy_tổ_chức_Hội_nghị_điển_hình_tiên_tiến_phong_trào_thi_đua_yêu_nước.doc
6/17/2015 2:04 PM 54784 20150612162336_234.LLV_14.6_-_20.6.2015.doc
6/17/2015 2:04 PM 33792 20150615073556_tu_ngay_15-19.doc
6/17/2015 2:04 PM 174592 20150615074549_Sáng_12.doc
6/17/2015 2:04 PM 652800 20150615075619_Sáng_ngày_22.doc
6/17/2015 2:04 PM 2320384 20150615081215_Nh+¼n_lß▌íi_c+íc_hoß▌ít_-æß+Öng_++_ngh-¬a_trong_GÇ£Th+íng_c+▌ng_nh+ónGÇ¥_n-âm_2015.doc
6/17/2015 2:04 PM 2320384 20150615081215_Nhìn_lại_các_hoạt_động_ý_nghĩa_trong_“Tháng_công_nhân”_năm_2015.doc
6/17/2015 2:04 PM 2776064 20150615141739_ky_ket_qui_che_phoi_hop.doc
6/17/2015 2:04 PM 4277248 20150616103624_Ngày_15.doc
6/19/2015 9:00 AM 2790400 20150619090037_Ban_KT-NS_H-ÉND_tinh_lam_viec_voi_CT.doc
6/19/2015 9:00 AM 2790400 20150619090037_Ban_KT-NS_HĐND_tinh_lam_viec_voi_CT.doc
6/22/2015 10:45 AM 56320 20150622104541_235.LLV_22.6_-_26.6.2015.doc
6/23/2015 2:49 PM 389120 20150623144950_DH_CHi_bo_BNC.doc
6/25/2015 3:52 PM 29696 20150625155227_KT_Chi_thi_33.doc
6/26/2015 7:57 AM 34816 20150626075736_tu_ngay_29-03.7.2015.doc
6/26/2015 4:27 PM 56832 20150626162748_236.LLV_29.6_-_3.7.2015.doc
6/26/2015 4:33 PM 26112 20150626163326_Dai_hoi_VPTU.doc
6/26/2015 4:34 PM 26112 20150626163400_Dai_hoi_VPTU.doc
6/28/2015 9:20 AM 7998976 20150628092002_Chau_Thanh_A_to_chuc_HN_tong_ket_10_nam_NQ_41_ve_m+▌i_tr▌▌ß+¥ng,_Chß+ë_thß+ï_50_vß+ü_c+▌ng_nghß+ç_sinh_hß+ìc.doc
6/28/2015 9:20 AM 7998976 20150628092002_Chau_Thanh_A_to_chuc_HN_tong_ket_10_nam_NQ_41_ve_môi_trường,_Chỉ_thị_50_về_công_nghệ_sinh_học.doc
6/28/2015 9:21 AM 12653568 20150628092154_Chau_Thanh_A_to_chuc_HN_tong_ket_CT_kiem_tr,_GS_và_thi_hanh_ky_luat_trong_Dang.doc
6/28/2015 9:23 AM 7017984 20150628092306_Hß+Öi_nghß+ï_s▌í_kß▌+t_6_th+íng_-æß▌ºu_n-âm_2015_v+á_tß+òng_kß▌+t_c+▌ng_t+íc_cß▌úi_c+ích_t▌▌_ph+íp,_triß+ân_khai_NQ_11_(kh+▌a_XI).DOC
6/28/2015 9:23 AM 7017984 20150628092306_Hội_nghị_sơ_kết_6_tháng_đầu_năm_2015_và_tổng_kết_công_tác_cải_cách_tư_pháp,_triển_khai_NQ_11_(khóa_XI).DOC
6/29/2015 2:32 PM 4971520 20150629143220_Sau_thß+¥i_gian_tß▌¡p_trung_chuß▌¬n_bß+ï.doc
6/29/2015 2:32 PM 4971520 20150629143220_Sau_thời_gian_tập_trung_chuẩn_bị.doc
6/29/2015 3:23 PM 4971520 20150629152328_Sau_thß+¥i_gian_tß▌¡p_trung_chuß▌¬n_bß+ï.doc
6/29/2015 3:23 PM 4971520 20150629152328_Sau_thời_gian_tập_trung_chuẩn_bị.doc
6/30/2015 1:30 PM 40960 20150630133009_CV809DV15_Vv_thß+▌c_hiß+çn_KH_73_cua_BTV_Tinh_uy.doc
6/30/2015 1:30 PM 40960 20150630133009_CV809DV15_Vv_thực_hiện_KH_73_cua_BTV_Tinh_uy.doc
6/30/2015 1:32 PM 56832 20150630133259_236.LLV_29.6_-_3.7.2015.doc
7/1/2015 8:50 AM 5547008 20150701085002_Kß+▌_hß+ìp_thß+¬_14_Hß+Öi_-æß+ông_Nh+ón_d+ón_huyß+çn_Vß+ï_Thß+ºy.doc
7/1/2015 8:50 AM 5547008 20150701085002_Kỳ_họp_thứ_14_Hội_đồng_Nhân_dân_huyện_Vị_Thủy.doc
7/3/2015 10:19 AM 41472 20150703101934_tu_ngay_6-17.doc
7/5/2015 8:34 PM 60416 20150705203426_237.LLV_06.7_-_11.7.2015.doc
7/10/2015 3:41 PM 38912 20150710154137_Hoat_dong_6_thang_dau_nam_2015_cua_Ban_Noi_chinh.doc
7/13/2015 8:22 AM 4937216 20150713082158_tß+Ång_kß▌+t_10_n-âm_CT_50,_NQ41.doc
7/13/2015 8:21 AM 4937216 20150713082158_tỏng_kết_10_năm_CT_50,_NQ41.doc
7/13/2015 11:04 AM 57344 20150713110448_238.LLV_13.7_-_17.7.2015.doc
7/14/2015 8:28 AM 48640 20150714082816_CHUONG_TRINH_SO_252.doc
7/14/2015 9:39 AM 48640 20150714093935_CHUONG_TRINH_SO_252.doc
7/15/2015 2:21 PM 14312960 20150715142119_Vß+ï_Thß+ºy_tß+òng_kß▌+t_c+▌ng_t+íc_cß▌úi_c+ích_t▌▌_ph+íp_nhiß+çm_kß+▌_2011.doc
7/15/2015 2:21 PM 14312960 20150715142119_Vị_Thủy_tổng_kết_công_tác_cải_cách_tư_pháp_nhiệm_kỳ_2011.doc
7/16/2015 7:38 AM 2896896 20150716073846_Thß+▌c_hiß+çn_tinh_thß▌ºn_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_17.doc
7/16/2015 7:38 AM 2896896 20150716073846_Thực_hiện_tinh_thần_Chỉ_thị_số_17.doc
7/17/2015 9:48 AM 33280 20150717094823_Dai_hoi_dang_bo_khoi_dn.doc
7/17/2015 11:32 AM 32256 20150717113227_tu_ngay_20-24.doc
7/17/2015 1:40 PM 31744 20150717134019_tu_ngay_20-24.doc
7/17/2015 2:55 PM 35840 20150717145557_tu_ngay_20-24.doc
7/17/2015 3:21 PM 44032 20150717152111_CHUONG_TRINH_SO_03.doc
7/17/2015 3:48 PM 78848 20150717154833_285-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_20-25-7-2015.doc
7/20/2015 10:19 AM 60928 20150720101948_20150306152440_264-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_09-13-3-2015.doc
7/20/2015 10:23 AM 60928 20150720102329_20150306152440_264-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_09-13-3-2015.doc
7/20/2015 10:24 AM 60928 20150720102417_bài.doc
7/20/2015 10:54 AM 58880 20150720105458_239.LLV_20.7_-_24.7.2015.doc
7/20/2015 7:20 PM 22016 20150720192052_triß+ân_khai_T▌»_11.doc
7/20/2015 7:20 PM 22016 20150720192052_triển_khai_TƯ_11.doc
7/21/2015 10:42 AM 4937216 20150721104221_tß+Ång_kß▌+t_10_n-âm_CT_50,_NQ41.doc
7/21/2015 10:42 AM 4937216 20150721104221_tỏng_kết_10_năm_CT_50,_NQ41.doc
7/21/2015 12:01 PM 1333760 20150721120122_Tß+ò_chß+¬c_bß+ôi_d▌▌ß+íng_kiß▌+n_thß+¬c_quß+æc_ph+▌ng_-æß+æi_t▌▌ß+úng_4_n-âm_2015.doc
7/21/2015 12:01 PM 1333760 20150721120122_Tổ_chức_bồi_dưỡng_kiến_thức_quốc_phòng_đối_tượng_4_năm_2015.doc
7/22/2015 1:18 PM 3124736 20150722131841_sơ_kết_công_tác_tuyên_giáo.doc
7/22/2015 1:18 PM 3124736 20150722131841_s▌í_kß▌+t_c+▌ng_t+íc_tuy+¬n_gi+ío.doc
7/22/2015 3:08 PM 204288 20150722150858_Cho_Nga_Sau.doc
7/22/2015 3:09 PM 185344 20150722150935_TAP_HUAN_DAN_SO.doc
7/22/2015 3:09 PM 204288 20150722150959_Cho_Nga_Sau.doc
7/24/2015 1:21 PM 192000 20150724132110_Quy_bau_oi_tang_qua_Chau_Thanh_va_Phung_Hiep.doc
7/24/2015 1:21 PM 210432 20150724132139_Don_quan_nhan_xuat_ngu.doc
7/27/2015 9:26 AM 181928 20150727092616_Hoß▌ít_-æß+Öng_27-7.docx
7/27/2015 9:26 AM 181928 20150727092616_Hoạt_động_27-7.docx
7/27/2015 10:19 AM 69632 20150727101938_27t7_chương_trình_140_từ_27t7_-_ngay_31t7n2015.trinh.doc
7/27/2015 10:19 AM 69632 20150727101938_27t7_ch▌▌▌íng_tr+¼nh_140_tß+½_27t7_-_ngay_31t7n2015.trinh.doc
7/27/2015 3:12 PM 6552064 20150727151241_Tß+ò_chß+¬c_lß▌+_kß++_niß+çm_68_n-âm_ng+áy_Th▌▌▌íng_binh_liß+çt_sß+▌_27.doc
7/27/2015 3:12 PM 6552064 20150727151241_Tổ_chức_lế_kỷ_niệm_68_năm_ngày_Thương_binh_liệt_sỹ_27.doc
7/31/2015 3:59 PM 35328 20150731155923_HLG&TGK5_(1).doc
8/3/2015 9:22 AM 55808 20150803092250_241.LLV_03.8_-_08.8.2015.doc
8/3/2015 10:13 AM 69120 20150803101352_31t7_chương_trình_141_từ_03_-_07t8n2015.trinh.doc
8/3/2015 10:13 AM 69120 20150803101352_31t7_ch▌▌▌íng_tr+¼nh_141_tß+½_03_-_07t8n2015.trinh.doc
8/3/2015 10:45 AM 5366784 20150803104557_Ban_Thường_vụ_Huyện_ủy_công_bố_Quyết_định_điều.doc
8/3/2015 10:45 AM 5366784 20150803104557_Ban_Th▌▌ß+¥ng_vß+Ñ_Huyß+çn_ß+ºy_c+▌ng_bß+æ_Quyß▌+t_-æß+ïnh_-æiß+üu.doc
8/3/2015 1:35 PM 4045312 20150803133556_03t8_tin_lß▌Ñy_++_kiß▌+n_Van_kien_Dai_hoi_dang_2015.doc
8/3/2015 1:35 PM 4045312 20150803133556_03t8_tin_lấy_ý_kiến_Van_kien_Dai_hoi_dang_2015.doc
8/4/2015 10:06 AM 4046336 20150804100624_04t8_tin_lß▌Ñy_++_kiß▌+n_Van_kien_Dai_hoi_dang_2015_c+▌_-æiß+üu_chß+ënh.doc
8/4/2015 10:06 AM 4046336 20150804100624_04t8_tin_lấy_ý_kiến_Van_kien_Dai_hoi_dang_2015_có_điều_chỉnh.doc
8/4/2015 10:16 AM 4466688 20150804101610_Kiemtra_cacxa,thitran.doc
8/4/2015 3:22 PM 25088 20150804152213_Xuß▌Ñt_hiß+çn_nhiß+üu_m+▌_h+¼nh_c+▌_hiß+çu_quß▌ú.doc
8/4/2015 3:22 PM 25088 20150804152213_Xuất_hiện_nhiều_mô_hình_có_hiệu_quả.doc
8/5/2015 3:32 PM 482816 20150805153216_Vß+½a_qua.doc
8/5/2015 3:32 PM 482816 20150805153216_Vừa_qua.doc
8/5/2015 4:27 PM 3125760 20150805162734_Tß+ìa_-æ+ám_n+óng_cao_chß▌Ñt_l▌▌ß+úng_hoß▌ít_-æß+Öng_cß+ºa_c+íc_-æo+án_thß+â_c▌í_sß+ƒ.doc
8/5/2015 4:27 PM 3125760 20150805162734_Tọa_đàm_nâng_cao_chất_lượng_hoạt_động_của_các_đoàn_thể_cơ_sở.doc
8/6/2015 3:44 PM 3117056 20150806154427_ViThuy_soketCT48,18.doc
8/6/2015 4:07 PM 1916928 20150806160749_Hß+Öi_nghß+ï_s▌í_kß▌+t_05_n-âm_thß+▌c_hiß+çn_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_48.doc
8/6/2015 4:07 PM 1916928 20150806160749_Hội_nghị_sơ_kết_05_năm_thực_hiện_Chỉ_thị_số_48.doc
8/6/2015 4:08 PM 221696 20150806160846_Lanh_dao_tinh_lam_viec_XDNTM.doc
8/7/2015 9:28 AM 221696 20150807092834_Lanh_dao_tinh_lam_viec_XDNTM.doc
8/7/2015 9:29 AM 1916928 20150807092903_Hß+Öi_nghß+ï_s▌í_kß▌+t_05_n-âm_thß+▌c_hiß+çn_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_48.doc
8/7/2015 9:29 AM 1916928 20150807092903_Hội_nghị_sơ_kết_05_năm_thực_hiện_Chỉ_thị_số_48.doc
8/8/2015 2:46 PM 55808 20150808144635_242.LLV_10.8_-_14.8.2015.doc
8/10/2015 4:08 PM 68608 20150810160814_10T8_chương_trình_142_từ_10_-_14t8n2015.trinh.doc
8/10/2015 4:08 PM 68608 20150810160814_10T8_ch▌▌▌íng_tr+¼nh_142_tß+½_10_-_14t8n2015.trinh.doc
8/10/2015 9:15 PM 26624 20150810211537_10_nam_ngay_hoi_ANTQ.doc
8/11/2015 3:43 PM 77194 20150811154327_CHI_THI_48.docx
8/13/2015 8:54 AM 199680 20150813085457_Tong_ket_phong_chong_thien_tai,_tim_kiem_cuu_nan_2014.doc
8/13/2015 9:56 AM 3129856 20150813095633_traolenh_dotII-2015.doc
8/14/2015 5:05 PM 52736 20150814170534_CHUONG_TRINH_SO__07.doc
8/17/2015 8:02 AM 64000 20150817080256_243.LLV_17.8_-_21.8.2015.doc
8/17/2015 9:02 AM 166400 20150817090238_Cß+ºng_cß+æ.doc
8/17/2015 9:02 AM 166400 20150817090238_Củng_cố.doc
8/17/2015 9:37 AM 164352 20150817093715_Nhß▌▌m_n+óng_cao_kiß▌+n_thß+¬c.doc
8/17/2015 9:37 AM 164352 20150817093715_Nhằm_nâng_cao_kiến_thức.doc
8/17/2015 1:53 PM 9777152 20150817135312_Ch+óu_Th+ánh_A_so_ket_5_nam_thß+▌c_hien_Chi_thi_48,_Q-É_290,_Chi_thi__17,_18_cua_TW_(ngay_14.8.2015).doc
8/17/2015 1:53 PM 9777152 20150817135312_Châu_Thành_A_so_ket_5_nam_thực_hien_Chi_thi_48,_QĐ_290,_Chi_thi__17,_18_cua_TW_(ngay_14.8.2015).doc
8/18/2015 1:25 PM 6491648 20150818132501_Vß+ï_Thß+ºy_trao_hß+ìc_bß+òng.doc
8/18/2015 1:25 PM 6491648 20150818132501_Vị_Thủy_trao_học_bổng.doc
8/18/2015 4:24 PM 31744 20150818162450_TBKL_KE_HOACH_DAO_TAO_2016_.doc
8/19/2015 10:02 AM 5949952 20150819100225_ViThuy_70namCAND.doc
8/19/2015 2:36 PM 27136 20150819143634_TBKL_KE_HOACH_DAO_TAO_2016_(giang)_.doc
8/19/2015 3:36 PM 2852352 20150819153616_ViThuy_ngayhoiANTQ.doc
8/20/2015 10:14 AM 2323968 20150820101408_tß▌¡p_huß▌Ñn_-Éß▌íi_biß+âu_H-ÉND.doc
8/20/2015 10:14 AM 2323968 20150820101408_tập_huấn_Đại_biểu_HĐND.doc
8/20/2015 10:30 AM 742400 20150820103040_May_C+▌ng_nghiß+çp.doc
8/20/2015 10:30 AM 742400 20150820103040_May_Công_nghiệp.doc
8/21/2015 8:49 AM 23040 20150821084950_bi_thu_huyen_chuc_LLCAND.doc
8/21/2015 8:54 AM 778752 20150821085409_Hinh_anh_Bi_thu_Huyen_uy_chuc_mung_CAND.doc
8/24/2015 8:45 AM 23040 20150824084548_bi_thu_huyen_chuc_LLCAND.doc
8/25/2015 1:54 PM 58880 20150825135415_244.LLV_24.8_-_28.8.2015.doc
8/26/2015 7:14 AM 93184 20150826071405_PHß+ñ_Lß+ñC_THIET_BI_VP.doc
8/26/2015 7:14 AM 93184 20150826071405_PHỤ_LỤC_THIET_BI_VP.doc
8/26/2015 4:29 PM 40960 20150826162918_MTTQ_va_cac_doan_the_dong_gop_VKDH_tinh.doc
8/27/2015 10:10 AM 6433792 20150827101053_Tß+îA_-É+ÇM_BAN_THANH_TRA_NH+éN_D+éN.doc
8/27/2015 10:10 AM 6433792 20150827101053_TỌA_ĐÀM_BAN_THANH_TRA_NHÂN_DÂN.doc
8/27/2015 10:16 AM 11490816 20150827101644_Tß+öNG_Kß▌+T_HUß▌ñN_LUYß+åN_5_N-éM.doc
8/27/2015 10:16 AM 11490816 20150827101644_TỔNG_KẾT_HUẤN_LUYỆN_5_NĂM.doc
8/27/2015 4:06 PM 47104 20150827160619_CV-1284_bao_dam_an_ninh_mang.doc
8/27/2015 4:07 PM 57856 20150827160705_bang_qui_hoach_ip.xls
8/27/2015 4:12 PM 75264 20150827161251_KY_NIEN_10_HUYEN_PHUNG_HIEP.doc
8/27/2015 4:14 PM 34304 20150827161434_BEGIANGLOP_C4.doc
8/28/2015 8:25 AM 4055552 20150828082508_MTTQ_va_cac_doan_the_dong_gop_VKDH_tinh.doc
8/28/2015 10:25 AM 38400 20150828102530_tu_ngay_31.8_den_ngay_05.9.doc
8/28/2015 3:13 PM 41472 20150828151319_tu_ngay_31.8_den_ngay_05.9.doc
8/28/2015 3:40 PM 41472 20150828154059_tu_ngay_31.8_den_ngay_05.9.doc
8/28/2015 4:02 PM 4780032 20150828160223_ViThuy_soket3namQuycheH.uy&158.doc
8/31/2015 7:06 AM 26112 20150831070624_Tß+òng_kß▌+t_n-âm_hß+ìc_2014.doc
8/31/2015 7:06 AM 26112 20150831070624_Tổng_kết_năm_học_2014.doc
8/31/2015 7:09 AM 23552 20150831070917_Huyß+çn_Vß+ï_Thß+ºy_tß+ò_chß+¬c_Hß+Öi_nghß+ï_lß▌Ñy_++_kiß▌+n_nh+ón_d+ón_-æß+æi_vß+¢i_dß+▌_thß▌úo_Bß+Ö_luß▌¡t_H+¼nh_sß+▌.doc
8/31/2015 7:09 AM 23552 20150831070917_Huyện_Vị_Thủy_tổ_chức_Hội_nghị_lấy_ý_kiến_nhân_dân_đối_với_dự_thảo_Bộ_luật_Hình_sự.doc
8/31/2015 9:06 AM 56832 20150831090644_245.LLV_31.8_-_05.9.2015.doc
8/31/2015 2:19 PM 52736 20150831141913_21-ky_niem_70_nam_cach_amng_thang_8_va_quocs_khanh_2-9-2015.doc
9/1/2015 9:32 AM 9718808 20150901093223_Desktop.rar
9/1/2015 10:14 AM 4215808 20150901101448_HOP_BAO_THANG_8_NAM_2015-TINH_UY.doc
9/1/2015 10:17 AM 51200 20150901101731_23-Vieng_Den_tho_Bac_Ho.doc
9/1/2015 2:45 PM 2689024 20150901144521_MO_HINH_NUOI_CA_DIEU_HONG.doc
9/3/2015 11:01 AM 290816 20150903110146_Hß+Öi_nghß+ï_Tß+òng_kß▌+t_c+▌ng_t+íc_-Éß+Öi.doc
9/3/2015 11:01 AM 290816 20150903110146_Hội_nghị_Tổng_kết_công_tác_Đội.doc
9/4/2015 3:31 PM 38400 20150904153120_tu_ngay_07-11.doc
9/4/2015 3:32 PM 38400 20150904153202_tu_ngay_07-11.doc
9/7/2015 8:34 AM 4314624 20150907083443_chau_thanh_khai_giang_nam_hoc_moi-Phong.doc
9/7/2015 1:56 PM 58368 20150907135640_246.LLV_07.9_-_11.9.2015.doc
9/7/2015 2:02 PM 168448 20150907140215_tin_giám_sát_kl_65.doc
9/8/2015 8:12 AM 34816 20150908081246_1-_Tuyen_quan_dot_2_nam_2015.doc
9/8/2015 9:04 AM 4261888 20150908090428_Thanh_ni+¬n_Vß+ï_Thß+ºy_l+¬n_-æ▌▌ß+¥ng_thi_h+ánh_ngh-¬a_vß+Ñ_qu+ón_sß+▌.doc
9/8/2015 9:04 AM 4261888 20150908090428_Thanh_niên_Vị_Thủy_lên_đường_thi_hành_nghĩa_vụ_quân_sự.doc
9/8/2015 2:52 PM 10257408 20150908145250_Ban_D+ón_vß▌¡n_Tß+ënh_ß+ºy_khai_giß▌úng_lß+¢p_tß▌¡p_huß▌Ñn_c+▌ng_t+íc_d+ón_vß▌¡n_ch+¡nh_quyß+ün.doc
9/8/2015 2:52 PM 10257408 20150908145250_Ban_Dân_vận_Tỉnh_ủy_khai_giảng_lớp_tập_huấn_công_tác_dân_vận_chính_quyền.doc
9/9/2015 7:33 AM 1802240 20150909073355_LE_GIAO_QUAN_TP_VI_THANH.doc
9/10/2015 10:54 AM 30720 20150910105451_10T9_tin_Hß+Öi_thi_tuy+¬n_truyß+ün_vi+¬n_gioi_cap_co_so_2015.doc
9/10/2015 10:54 AM 30720 20150910105451_10T9_tin_Hội_thi_tuyên_truyền_viên_gioi_cap_co_so_2015.doc
9/10/2015 4:00 PM 1838080 20150910160033_Ngày_10.doc
9/10/2015 5:05 PM 28380048 20150910170545_Hop_cac_thanh_vien_Dai_hoi.rar
9/11/2015 8:03 AM 24576 20150911080346_12.doc
9/11/2015 2:29 PM 30720 20150911142948_10T9_tin_Hß+Öi_thi_tuy+¬n_truyß+ün_vi+¬n_gioi_cap_co_so_2015.doc
9/11/2015 2:29 PM 30720 20150911142948_10T9_tin_Hội_thi_tuyên_truyền_viên_gioi_cap_co_so_2015.doc
9/13/2015 6:45 PM 1768448 20150913184543_H-ÉND_huyß+çn_kß+▌_hop_bß▌Ñt_thu+▌ng.doc
9/13/2015 6:45 PM 1768448 20150913184543_HĐND_huyện_kỳ_hop_bất_thuòng.doc
9/14/2015 9:03 AM 64512 20150914090322_247.LLV_14.9_-_19.9.2015.doc
9/14/2015 10:45 AM 53760 20150914104555_CHUONG_TRINH_SO__13.doc
9/14/2015 3:07 PM 7465472 20150914150735_Kg_TRUNG_Cß▌ñP.doc
9/14/2015 3:07 PM 7465472 20150914150735_Kg_TRUNG_CẤP.doc
9/15/2015 8:54 AM 5789696 20150915085454_Hoi_nghi_so_ket_giua_nhiem_ky_Dai_hoi_Cong_doan_co_so_Ban_Dan_van.doc
9/15/2015 9:00 AM 4173312 20150915090031_Tiep_doan_cong_tac_cua_BDV_Thanh_uy_Da_Nang.doc
9/15/2015 11:49 AM 478208 20150915114929_Vß+ï_Thß+ºy_tß+ò_chß+¬c_tß▌¡p_huß▌Ñn_c+▌ng_t+íc_tß+ò_chß+¬c.doc
9/15/2015 11:49 AM 478208 20150915114929_Vị_Thủy_tổ_chức_tập_huấn_công_tác_tổ_chức.doc
9/16/2015 7:28 AM 2464313 20150916072855_Lien_doan_Lao_dong_tinh_So_ket_quy_III-2015.rar
9/16/2015 9:44 AM 348672 20150916094441_TAP_HUAN_CTAC_KTRA.doc
9/17/2015 9:47 AM 913603 20150917094726_chuan_bi_bai_tham_luan_Dai_hoi.rar
9/21/2015 10:32 AM 61440 20150921103236_248.LLV_21.9_-_25.9.2015.doc
9/22/2015 2:09 PM 819712 20150922140913_-Éß+ü_c▌▌▌íng_tuy+¬n_truyß+ün_nh+ón_kß++_niß+çm_85_n-âm_Ng+áy_truyß+ün_thß+æng_c+▌ng_t+íc_d+ón_vß▌¡n_cß+ºa_-Éß▌úng.doc
9/22/2015 2:09 PM 819712 20150922140913_Đề_cương_tuyên_truyền_nhân_kỷ_niệm_85_năm_Ngày_truyền_thống_công_tác_dân_vận_của_Đảng.doc
9/24/2015 2:40 PM 26624 20150924144008_Ban_Chß+ë_-æß▌ío_ki+¬m_nhiß+çm_c+▌ng_t+íc_nß+Öi_ch+¡nh_v+á_ph+▌ng.doc
9/24/2015 2:40 PM 26624 20150924144008_Ban_Chỉ_đạo_kiêm_nhiệm_công_tác_nội_chính_và_phòng.doc
9/25/2015 7:47 AM 88576 20150925074734_1.doc
9/25/2015 1:42 PM 176640 20150925134203_Th+ánh_lß▌¡p_ß▌Ñp_mß+¢i.doc
9/25/2015 1:42 PM 176640 20150925134203_Thành_lập_ấp_mới.doc
9/28/2015 7:40 AM 25088 20150928074028_1.doc
9/29/2015 6:10 AM 2114564 20150929061046_thi_xa_Nga_Bay.rar
9/29/2015 8:01 AM 2114564 20150929080131_thi_xa_Nga_Bay.rar
9/29/2015 8:03 AM 2342837 20150929080319_huyen_Phung_Hiep.rar
9/29/2015 4:46 PM 5414912 20150929164624_-Éo+án_gi+ím_s+ít_cß+ºa_Ban_Th▌▌ß+¥ng_vß+Ñ_Tß+ënh_ß+ºy_gi+ím_s+ít_viß+çc_thß+▌c_hiß+çn_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_17.doc
9/29/2015 4:46 PM 5414912 20150929164624_Đoàn_giám_sát_của_Ban_Thường_vụ_Tỉnh_ủy_giám_sát_việc_thực_hiện_Chỉ_thị_số_17.doc
9/30/2015 8:28 AM 1092187 20150930082816_xa_Thuan_hung,_huyen_Long_My.rar
10/1/2015 7:12 AM 3182592 20151001071207_Tß▌¡p_trung_x+óy_dß+▌ng_n+▌ng_th+▌n_mß+¢i.doc
10/1/2015 7:12 AM 3182592 20151001071207_Tập_trung_xây_dựng_nông_thôn_mới.doc
10/1/2015 8:55 AM 3182592 20151001085524_Tß▌¡p_trung_x+óy_dß+▌ng_n+▌ng_th+▌n_mß+¢i.doc
10/1/2015 8:55 AM 3182592 20151001085524_Tập_trung_xây_dựng_nông_thôn_mới.doc
10/1/2015 10:37 AM 22528 20151001103757_Vß+ï_Thß+ºy_thß+▌c_hiß+çn_tß+æt_c+▌ng_t+íc_bß+ôi_d▌▌ß+íng_nghiß+çp_vß+Ñ_tuy+¬n_gi+ío_c▌í_sß+ƒ.doc
10/1/2015 10:37 AM 22528 20151001103757_Vị_Thủy_thực_hiện_tốt_công_tác_bồi_dưỡng_nghiệp_vụ_tuyên_giáo_cơ_sở.doc
10/1/2015 2:39 PM 3609600 20151001143913_HOP_RUT_KN_CTAC_TUYEN_QUAN.doc
10/1/2015 2:39 PM 5900288 20151001143955_Ban_D+ón_vß▌¡n_Tß+ënh_ß+ºy_tß+ò_chß+¬c_lß+¢p_tß▌¡p_huß▌Ñn_c+ín_bß+Ö_Tß+ò_D+ón_vß▌¡n_ß▌Ñp,_khu_vß+▌c.doc
10/1/2015 2:39 PM 5900288 20151001143955_Ban_Dân_vận_Tỉnh_ủy_tổ_chức_lớp_tập_huấn_cán_bộ_Tổ_Dân_vận_ấp,_khu_vực.doc
10/1/2015 4:23 PM 2529280 20151001162322_Vß+ï_Thß+ºy_tß+ò_chß+¬c_s▌í_kß▌+t_qu++_III.doc
10/1/2015 4:23 PM 2529280 20151001162322_Vị_Thủy_tổ_chức_sơ_kết_quý_III.doc
10/2/2015 1:21 PM 38912 20151002132136_tß+½_ng+áy_5_-æß▌+n_10.doc
10/2/2015 1:21 PM 38912 20151002132136_từ_ngày_5_đến_10.doc
10/2/2015 4:41 PM 9406976 20151002164129_Chau_Thanh_A_to_chuc_Cong_bo_Quyet_dinh__cß+ºa_Huyen_uy_ve_cong_tac_can_bo_(Long,_Nguyen,_Tr+óm).doc
10/2/2015 4:41 PM 9406976 20151002164129_Chau_Thanh_A_to_chuc_Cong_bo_Quyet_dinh__của_Huyen_uy_ve_cong_tac_can_bo_(Long,_Nguyen,_Trâm).doc
10/4/2015 7:32 AM 10035200 20151004073201_Chau_Thanh_A_to_chuc_Hoi_nghi_so_ket_quy_III_va_trien_khai_phuong_huong_quy_IV_nam_2015.doc
10/5/2015 8:41 AM 13262702 20151005084127_Cong_bo_quyet_dinh_Bi_thu_Tinh_uy_moi.rar
10/13/2015 2:39 PM 57856 20151013143918_251.LLV_12.10_-_16.10.2015.doc
10/13/2015 3:13 PM 2414592 20151013151329_Hop_mat_ky_niem_85_nam_ngay_truyen_thong_cong_tac_dan_van.doc
10/19/2015 9:42 AM 54784 20151019094201_252.LLV_18.10_-_23.10.2015.doc
10/23/2015 9:08 AM 2158592 20151023090835_THU_NHAP_TU_DAN_LUC_BINH.doc
10/23/2015 10:04 AM 41984 20151023100443_lich_lam_viec_tu_ngay_26-30_thang_10.doc
10/23/2015 10:14 AM 167424 20151023101402_Ch+óu_Th+ánh_th+▌ng_qua_-æß+ô_+ín_Quy_hoß▌ích_chi_tiß▌+t__x+óy_dß+▌ng_Khu_dß+ïch_vß+Ñ_H+áng_hß▌úi.doc
10/23/2015 10:14 AM 167424 20151023101402_Châu_Thành_thông_qua_đồ_án_Quy_hoạch_chi_tiết__xây_dựng_Khu_dịch_vụ_Hàng_hải.doc
10/23/2015 2:54 PM 2848529 20151023145449_Tß▌¡p_tin_-æ+¡nh_k+¿m_20151023.zip
10/23/2015 2:54 PM 2848529 20151023145449_Tập_tin_đính_kèm_20151023.zip
10/24/2015 11:50 AM 54784 20151024115042_CTr01DV15_Chuong_trinh_lam_viec_26.10_-_30.10.2015.doc
10/24/2015 11:50 AM 54784 20151024115051_CTr01DV15_Chuong_trinh_lam_viec_26.10_-_30.10.2015.doc
10/30/2015 11:25 AM 5285376 20151030112502_3._TRUNG_UONG_HOI_KIEM_TRA.doc
10/30/2015 4:08 PM 58880 20151030160848_CTr02DV15_Chuong_trinh_lam_viec__01.11_-_06.11.2015.doc
11/4/2015 9:32 PM 2181632 20151104213251_Chi_bß+Ö_Ban_D+ón_vß▌¡n_Tß+ënh_ß+ºy_tß+ò_chß+¬c_Lß+à_kß▌+t_nß▌íp_-æß▌úng_vi+¬n.doc
11/4/2015 9:32 PM 2181632 20151104213251_Chi_bộ_Ban_Dân_vận_Tỉnh_ủy_tổ_chức_Lễ_kết_nạp_đảng_viên.doc
11/5/2015 1:59 PM 61329 20151105135948_Th+íng_v+¼_ng▌▌ß+¥i_ngh+¿o.docx
11/5/2015 1:59 PM 61329 20151105135948_Tháng_vì_người_nghèo.docx
11/9/2015 10:44 AM 56832 20151109104442_CTr03DV15_Chuong_trinh_lam_viec__09.11_-_13.11.2015.doc
11/10/2015 3:08 PM 1869312 20151110150859_Ngày_10.doc
11/10/2015 3:10 PM 209920 20151110151038_1.doc
11/11/2015 4:11 PM 4350976 20151111161101_Qu+í_tr+¼nh_ph+ít_triß+ân_cß+ºa_Ban_Nß+Öi_ch+¡nh.doc
11/11/2015 4:11 PM 4350976 20151111161101_Quá_trình_phát_triển_của_Ban_Nội_chính.doc
11/12/2015 6:49 PM 4128768 20151112184930_4._TAP_HUAN_CONG_TAC_HOI_2015.doc
11/12/2015 6:50 PM 4131840 20151112185002_5._TOA_DAM_HINH_MAU_NGUOI_NONG_DAN_MOI.doc
11/16/2015 8:36 AM 60416 20151116083628_CTr04DV15_Chuong_trinh_lam_viec_BDVTU_tu_ngay_16.11_-_20.11.2015.doc
11/16/2015 9:04 AM 1959424 20151116090417_Ban_D+ón_vß▌¡n_Tß+ënh_ß+ºy_tiß▌+p_v+á_l+ám_viß+çc_vß+¢i_Ban_D+ón_vß▌¡n_Trung_▌▌▌íng.doc
11/16/2015 9:04 AM 1959424 20151116090417_Ban_Dân_vận_Tỉnh_ủy_tiếp_và_làm_việc_với_Ban_Dân_vận_Trung_ương.doc
11/18/2015 9:03 AM 317266 20151118090354_NGHI_DINH_77.docx
11/18/2015 9:04 AM 333312 20151118090434_NGHI_DINH_77.doc
11/20/2015 4:45 PM 59904 20151120164521_CTr05DV15_Chuong_trinh_lam_viec__23.11_-_27.11.2015.doc
11/30/2015 8:46 AM 59904 20151130084653_CTr06DV15_Chuong_trinh_lam_viec__30.11_-_04.12.2015.doc
12/7/2015 1:43 PM 55808 20151207134320_CTr07DV15_Chuong_trinh_lam_viec__07.12_-_11.12.2015.doc
12/11/2015 1:24 PM 683520 20151211132452_Huyß+çn_ß+ºy_vß+ï_Thß+ºy.doc
12/11/2015 1:24 PM 683520 20151211132452_Huyện_ủy_vị_Thủy.doc
12/15/2015 9:10 AM 60928 20151215091039_CTr08DV15_Chuong_trinh_lam_viec__14.12_-_18.12.2015.doc
12/15/2015 4:28 PM 9747968 20151215162853_Huyen_uy_Chau_Thanh_A_to_chuc_Tong_ket_cong_tac_nam_2015.doc
12/16/2015 10:26 AM 2460160 20151216102637_Trong_2_ngày_15.doc
12/18/2015 2:29 PM 3715584 20151218142905_6._TOA_DAM_DE_AN_CHI_TO_HOI_NGHE_NGHIEP.doc
12/21/2015 9:21 AM 64512 20151221092121_CTr09DV15_Chuong_trinh_lam_viec__21.12_-_26.12.2015.doc
12/21/2015 10:28 AM 75264 20151221102855_18t12_chương_trình_số_161.trinh_(chính_thức_lần_1).doc
12/21/2015 10:28 AM 75264 20151221102855_18t12_ch▌▌▌íng_tr+¼nh_sß+æ_161.trinh_(ch+¡nh_thß+¬c_lß▌ºn_1).doc
12/24/2015 10:58 AM 161792 20151224105808_TIN_(LE_GIANG_SINH).doc
12/25/2015 1:03 PM 5436667 20151225130348_THANG_12.rar
12/28/2015 7:36 AM 60416 20151228073655_CTr10DV15_Chuong_trinh_lam_viec__28.12.2015_-_01.01.2016.doc
12/29/2015 5:01 PM 2813440 20151229170145_1.doc
12/30/2015 3:20 PM 3143041 20151230152014_HN_tong_ket.rar
1/4/2016 9:10 AM 27136 20160104091039_VI_THUY_tong_ket_5_nam_TDDKXDDSVH.doc
1/4/2016 9:12 AM 236032 20160104091206_Tong_ket_phong_trao_cong_nhan_vien_chuc_lao_dong.doc
1/4/2016 1:43 PM 62464 20160104134307_CTr11DV15_Chuong_trinh_lam_viec__04.01_-_08.01.2016.doc
1/4/2016 1:49 PM 927744 20160104134958_Hoi_nghi_CBCC_co_quan_nam_2016.doc
1/7/2016 10:15 AM 836608 20160107101532_Le_cong_bo_quyet_dinh_Ban_Thuong_vu_Tinh_uy_ve_cong_tac_can_bo_(Dc_Le_Van_Tong).doc
1/8/2016 1:45 PM 1054208 20160108134458_Chi_bß+Ö_Ban_D+ón_vß▌¡n_Tß+ënh_ß+ºy_tß+ò_chß+¬c_hß+Öi_nghß+ï_tß+òng_kß▌+t_n-âm_2015.doc
1/8/2016 1:44 PM 1054208 20160108134458_Chi_bộ_Ban_Dân_vận_Tỉnh_ủy_tổ_chức_hội_nghị_tổng_kết_năm_2015.doc
1/11/2016 1:30 PM 66048 20160111133034_CTr12DV15_Chuong_trinh_lam_viec__11.01_-_15.01.2016.doc
1/11/2016 4:05 PM 3004398 20160111160534_Bien_soan_lich_su_Dang.rar
1/12/2016 8:37 AM 2924490 20160112083737_To_chuc_Le_3-2.rar
1/12/2016 11:57 AM 10352933 20160112115708_Trien_khai_NQ_TW_13.rar
1/12/2016 5:22 PM 163328 20160112172214_HOI_CCB.doc
1/13/2016 8:44 AM 355840 20160113084444_Hß▌¼U_GIANG.doc
1/13/2016 8:44 AM 355840 20160113084444_HẬU_GIANG.doc
1/13/2016 9:44 AM 506880 20160113094453_Ban_Nß+Öi_ch+¡nh_Tß+ënh_ß+ºy_tß+ò_chß+¬c_Hß+Öi_nghß+ï_c+ín_bß+Ö.doc
1/13/2016 9:44 AM 506880 20160113094453_Ban_Nội_chính_Tỉnh_ủy_tổ_chức_Hội_nghị_cán_bộ.doc
1/13/2016 10:02 AM 510251 20160113100253_Tß+òng_kß▌+t_c+▌ng_t+íc_-æo+án_n-âm_2015.docx
1/13/2016 10:02 AM 510251 20160113100253_Tổng_kết_công_tác_đoàn_năm_2015.docx
1/13/2016 2:55 PM 40448 20160113145502_630_CV_to_chuc_vui_Xuan_don_Tet.doc
1/13/2016 5:26 PM 2155008 20160113172610_quan_su,_quoc_phong_nam_2015.doc
1/14/2016 4:22 PM 4942848 20160114162259_1._Bai_phong_van_Chu_tich_HND_tinh.doc
1/14/2016 4:40 PM 4850979 20160114164051_1._BAI_PHONG_VAN.rar
1/15/2016 8:16 AM 2995352 20160115081643_1._tong_ket_chi_bo_HND_tinh.rar
1/18/2016 10:20 AM 9879552 20160118102035_Chau_Thanh_A_trien_khai_hoc_tap_Nghi_quyet_TW_lan_thu_13_BCHTW_Dang_(khoa_XI).doc
1/18/2016 3:06 PM 65024 20160118150610_CTr13DV16_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_18.01_-_22.01.2016.doc
1/19/2016 1:57 PM 887808 20160119135714_Chi_bo_to_chuc_Hoi_nghi_quan_triet_Van_kien_Hoi_nghi_lan_thu_13_BCHTW_Dang_khoa_XI.doc
1/22/2016 2:05 PM 5056962 20160122140500_HN_Bao_cao_vien_thang_01.rar
1/25/2016 7:43 AM 51712 20160125074350_Ke_hoach_thuc_hien_NQ_DH_Dang_bo_tinh.doc
1/25/2016 1:45 PM 86528 20160125134525_22t1_chương_trình_số_166.trinh_(_lần_1).doc
1/25/2016 1:45 PM 86528 20160125134525_22t1_ch▌▌▌íng_tr+¼nh_sß+æ_166.trinh_(_lß▌ºn_1).doc
1/26/2016 1:34 PM 68608 20160126133428_CTr14DV15_Chuong_trinh_lam_viec__25.01_-_30.01.2016.doc
1/26/2016 4:51 PM 3017728 20160126165125_Ban_Dân_vận_Tỉnh_ủy_tổ_chức_Hội_nghị_tổng_kết_công_tác_dân_vận_và_thực_hiện_quy_chế_dân_chủ_ở_cơ_sở_năm_2015.doc
2/1/2016 3:29 PM 75264 20160201152913_CTr15DV15_Chuong_trinh_lam_viec__01.02_-_15.02.2016.doc
2/2/2016 10:00 AM 60928 20160202100010_Ke_hoach_phat_dong_phong_trao_thi_dua_Dan_van_kheo_giai_doan_2016_-_2020.doc
2/3/2016 12:56 PM 5966300 20160203125641_VIET_TIN.rar
2/3/2016 1:18 PM 5966373 20160203131821_ky_niem_86_nam_ngay_thanh_lap_Dang.rar
2/3/2016 1:19 PM 17636 20160203131921_Dang_ta_la_Dang_duy_nhat_lanh_dao_CMVN_di_den_thang_loi.rar
2/3/2016 1:56 PM 1706615 20160203135636_Ban_Dan_van_Tinh_uy_tiep_doan_cac_ton_giao_den_chuc_mung_Tet_nguyen_dan_Binh_Than_2016.docx
2/16/2016 9:03 AM 24576 20160216090324_Hopbaodauxuan_2016.doc
2/16/2016 9:06 AM 919552 20160216090605_Hopbaodauxuan_2016.doc
2/16/2016 9:46 AM 9947136 20160216094620_To_chuc_hop_so_ket_tinh_hinh_truoc,_trong_và_sau_Tet_Nguyen_dan_Binh_Than_2016.doc
2/17/2016 8:08 AM 1176576 20160217080852_TXNB_TRIEN_KHAI_BAU_CU_DBQH_VA_HDND.doc
2/18/2016 2:03 PM 79360 20160218140323_HIEP_THUONG_NGUOI_UNG_CU_-ÉAI_BIEU_HDND.doc
2/18/2016 2:03 PM 79360 20160218140323_HIEP_THUONG_NGUOI_UNG_CU_ĐAI_BIEU_HDND.doc
2/18/2016 2:03 PM 79360 20160218140353_HIEP_THUONG_NGUOI_UNG_CU_-ÉAI_BIEU_HDND.doc
2/18/2016 2:03 PM 79360 20160218140353_HIEP_THUONG_NGUOI_UNG_CU_ĐAI_BIEU_HDND.doc
2/19/2016 2:36 PM 31744 20160219143637_lanh_dao_kiem_tra_cong_tac_tuyen_quan.doc
2/22/2016 7:33 AM 4938752 20160222073351_THAM_TANG_QUA_CHO_TAN_BINH.doc
2/22/2016 8:11 AM 67584 20160222081126_CTr19DV15_Chuong_trinh_lam_viec__22.02_-_26.02.2016.doc
2/22/2016 10:00 AM 2039296 20160222100044_TongketHDND_2011-2016.doc
2/23/2016 2:41 PM 976384 20160223144115_THI_UY_TRIEN_KHAI_CAC_NOI_DUNG_TIEP_TUC_THUC_HIEN_CT03.doc
2/25/2016 10:01 AM 25600 20160225100145_Sáng_24.doc
2/26/2016 9:35 AM 1628672 20160226093550_TUYEN_QUAN_2016.doc
2/26/2016 3:12 PM 20403200 20160226151256_Chau_Thanh_A_to_chuc_le_giao_-_nhan_quan_-æ▌ít_1_nam_2016.doc
2/26/2016 3:12 PM 20403200 20160226151256_Chau_Thanh_A_to_chuc_le_giao_-_nhan_quan_đơt_1_nam_2016.doc
2/26/2016 4:35 PM 20403200 20160226163506_Chau_Thanh_A_to_chuc_le_giao_-_nhan_quan_-æ▌ít_1_nam_2016.doc
2/26/2016 4:35 PM 20403200 20160226163506_Chau_Thanh_A_to_chuc_le_giao_-_nhan_quan_đơt_1_nam_2016.doc
2/29/2016 7:32 AM 1091584 20160229073225_LE_GIAO_NHAN_QUAN_2016.doc
2/29/2016 9:47 AM 67072 20160229094700_CTr20DV15_Chuong_trinh_lam_viec__29.02_-_04.03.2016.doc
2/29/2016 10:38 AM 675840 20160229103809_THANG_THANH_NIEN.doc
3/2/2016 8:35 AM 6167040 20160302083551_nghiem_thu_cong_trinh_vs_truong_hoc.doc
3/2/2016 9:46 AM 3019138 20160302094618_3._HN_tong_ket_cong_tac_VP_2015-HND.rar
3/2/2016 10:41 AM 22016 20160302104159_Soket_congtacbaucu.doc
3/2/2016 4:09 PM 676864 20160302160941_Trien_khai_KH_dao_tao_nghe_cho_lao_dong_nong_thon.doc
3/3/2016 3:38 PM 1198592 20160303153854_Kiemtra_congtacbaucu.doc
3/3/2016 4:58 PM 1206272 20160303165845_PHO_BI_THU_TINH_UY_KIEM_TRA_BAU_CU_TAI_TXNB.doc
3/3/2016 5:00 PM 644608 20160303170004_BI_THU_THI_UY_LANG_NGHE_Y_KIEN_NHAN_DAN.doc
3/3/2016 5:00 PM 344576 20160303170026_TONG_KET_HOAT_DONG_HDND_NHIEM_KY_2011-2016.doc
3/3/2016 5:01 PM 644608 20160303170128_BI_THU_THI_UY_LANG_NGHE_Y_KIEN_NHAN_DAN.doc
3/4/2016 1:52 PM 77312 20160304135202_04t3_chương_trình_số_174.trinh.doc
3/4/2016 1:52 PM 77312 20160304135202_04t3_ch▌▌▌íng_tr+¼nh_sß+æ_174.trinh.doc
3/4/2016 2:19 PM 308224 20160304141956_-ÉAI_HOI_DA_CAM.doc
3/4/2016 2:19 PM 308224 20160304141956_ĐAI_HOI_DA_CAM.doc
3/4/2016 3:31 PM 2622343 20160304153159_4._Hoi_Nong_dan_tinh_to_chuc_hop_bao_quy_I.2016.rar
3/4/2016 4:08 PM 2981376 20160304160858_HOP_MAT_VA_HOI_THI_8.3.doc
3/4/2016 4:10 PM 2981376 20160304161034_HOP_MAT_VA_HOI_THI_8.3.doc
3/4/2016 4:11 PM 644608 20160304161154_BI_THU_THI_UY_LANG_NGHE_Y_KIEN_NHAN_DAN.doc
3/4/2016 4:14 PM 67584 20160304161457_CTr22DV16_Chuong_trinh_lam_viec__07.03_-_11.03.2016.doc
3/7/2016 8:27 AM 675840 20160307082755_Tong_ket_hoat_dong_H-ÉND_va_UBND.doc
3/7/2016 8:27 AM 675840 20160307082755_Tong_ket_hoat_dong_HĐND_va_UBND.doc
3/7/2016 3:55 PM 2690560 20160307155538_Hop_mat_8-3-2016.doc
3/7/2016 4:40 PM 2599936 20160307164048_TRAO_HUY_HIEU_DANG_CHO_DANG_VIEN.doc
3/7/2016 4:43 PM 89600 20160307164344_KHOI_DONG_THANG_THANH_NIEN_2016.doc
3/8/2016 9:41 AM 95232 20160308094128_Thong_qua_phuong_an_khu_thuong_mai-dich_vu_Ng+ú_S+íu.doc
3/8/2016 9:41 AM 95232 20160308094128_Thong_qua_phuong_an_khu_thuong_mai-dich_vu_Ngã_Sáu.doc
3/8/2016 3:00 PM 1538560 20160308150057_Kiemtra_VinhThuanTay.doc
3/8/2016 5:38 PM 2881536 20160308173850_Cong_doan_BDVTU_to_chuc_Hop_mat_ngay_Quoc_te_Phu_nu_8.3.doc
3/9/2016 8:42 AM 7278592 20160309084241_hop_mat_8-3.doc
3/9/2016 8:44 AM 7278592 20160309084414_hop_mat_8-3.doc
3/9/2016 3:45 PM 6770176 20160309154526_KIEM_TRA_TUYEN_TRUYEN_BAU_CU.doc
3/10/2016 8:56 AM 923648 20160310085623_HUAN_LUYEN_DAN_QUAN_CUM_1.doc
3/10/2016 9:31 AM 7581696 20160310093116_SƠ_KẾT_CÔNG_TÁC_BẦU_CỬ_ĐẠI_BIỂU_QUỐC_HỘI.doc
3/10/2016 9:31 AM 7581696 20160310093116_S▌á_Kß▌+T_C+öNG_T+üC_Bß▌ªU_Cß+¼_-Éß▌áI_BIß+éU_QUß+ÉC_Hß+ÿI.doc
3/10/2016 9:34 AM 1687552 20160310093453_TK_CONG_TAC_NOI_CHINH-PCTN_2015.doc
3/10/2016 3:17 PM 87552 20160310151707_KIEM_TRA_HE_THONG_CONG_DAP_NGAN_MAN.doc
3/11/2016 1:47 PM 3333152 20160311134700_Dang_uy_Khoi_Doanh_nghiep.rar
3/14/2016 9:27 AM 752341 20160314092717_LAM_VIEC_HCCB .rar
3/14/2016 10:45 AM 66048 20160314104522_CTr23DV16_Chuong_trinh_lam_viec__14.03_-_18.03.2016.doc
3/14/2016 6:47 PM 24064 20160314184708_Tongket_HDND-UBNDxaViBinh.doc
3/15/2016 11:11 AM 2884096 20160315111102_Le_cong_bo_quyet_dinh_nghi_huu_dong_chi_Bay.doc
3/15/2016 2:09 PM 124416 20160315140905_KHAI_GIANG_HUAN_LUYEN_DQCD.doc
3/16/2016 10:05 AM 134656 20160316100528_BI_THU_THI_UY_GAP_GO_NGUOI_DAN_PHUONG_LAI_HIEU.doc
3/16/2016 3:14 PM 720896 20160316151420_TXNB_HIEP_THUONG_LAN_2_LAP_DANH_SACH_SO_BO_NGUOI_UNG_UNG_HDND.doc
3/17/2016 2:51 PM 2778537 20160317145108_-Éß▌íi_hß+ìi_-Éß▌úng_bß+Ö_TX_Long_Mß+▌_vong_2.rar
3/17/2016 2:51 PM 2778537 20160317145108_Đại_họi_Đảng_bộ_TX_Long_Mỹ_vong_2.rar
3/17/2016 4:29 PM 111616 20160317162955_HD01DV16_Vv_xay_dung_mo_hinh,_dien_hinh_dan_van_kheo_sua.doc
3/17/2016 4:49 PM 722432 20160317164906_VI_THUY.doc
3/18/2016 9:34 AM 27648 20160318093445_UBKT_QUY_1.doc
3/18/2016 4:43 PM 67584 20160318164307_CTr24DV16_Chuong_trinh_lam_viec__21.3_-_25.3.2016.doc
3/21/2016 10:55 AM 2042368 20160321105535_-ÉANG_VIEN_MOI.doc
3/21/2016 10:55 AM 2042368 20160321105535_ĐANG_VIEN_MOI.doc
3/21/2016 6:47 PM 2042368 20160321184717_-ÉANG_VIEN_MOI.doc
3/21/2016 6:47 PM 2042368 20160321184717_ĐANG_VIEN_MOI.doc
3/23/2016 6:40 AM 304128 20160323064028_TIEP_XUC_DOI_THOAI.doc
3/23/2016 9:06 AM 105472 20160323090655_KHAI_GIANG_LOP_SO_CAP_CHINH_TRI.doc
3/23/2016 9:41 AM 765440 20160323094147_MITTINH_AN_TOAN_VSL-É_PCCN_(NHAP).doc
3/23/2016 9:41 AM 765440 20160323094147_MITTINH_AN_TOAN_VSLĐ_PCCN_(NHAP).doc
3/24/2016 10:54 AM 2155008 20160324105456_ViThuy_soketquyI-2016.doc
3/25/2016 2:54 PM 76800 20160325145408_25t3_chương_trình_số_177_từ_ngày_28-3_đến_ngày_01-4-2016.trinh.doc
3/25/2016 2:54 PM 76800 20160325145408_25t3_ch▌▌▌íng_tr+¼nh_sß+æ_177_tß+½_ng+áy_28-3_-æß▌+n_ng+áy_01-4-2016.trinh.doc
3/26/2016 12:24 PM 2579456 20160326122420_OLYMPIC.doc
3/27/2016 11:09 AM 220160 20160327110911_PHU_NU_(NHAP).doc
3/28/2016 7:40 AM 68608 20160328074019_CTr26DV16_Chuong_trinh_lam_viec__26.3_-_01.4.2016.doc
3/28/2016 9:42 AM 24576 20160328094208_Huyß+çn_-æo+án_Vß+ï_Thß+ºy_tß+ò_chß+¬c_hß+ìp_mß▌+t_kß++_niß+çm_85_n-âm_th+ánh_lß▌¡p_-Éo+án_TNCS_HCM_26.doc
3/28/2016 9:42 AM 24576 20160328094208_Huyện_đoàn_Vị_Thủy_tổ_chức_họp_mặt_kỷ_niệm_85_năm_thành_lập_Đoàn_TNCS_HCM_26.doc
3/28/2016 10:27 AM 2609664 20160328102746_Congan_Toipham&ANTQ.doc
3/29/2016 3:38 PM 27136 20160329153816_BAN_TIN_HOAT_Dß+îNG_26-2-2016.doc
3/29/2016 3:38 PM 27136 20160329153816_BAN_TIN_HOAT_DỌNG_26-2-2016.doc
3/29/2016 3:48 PM 1560903 20160329154836_HOP_MAT_CBD.zip
3/29/2016 3:58 PM 2579456 20160329155829_OLYMPIC.doc
3/30/2016 8:14 AM 1601024 20160330081445_BAN_TIN_HOAT_Dß+îNG_26-2-2016.doc
3/30/2016 8:14 AM 1601024 20160330081445_BAN_TIN_HOAT_DỌNG_26-2-2016.doc
3/30/2016 10:08 AM 3352316 20160330100854_TU_Long_MY_so_ket_quy_I.rar
3/30/2016 3:43 PM 884736 20160330154357_huyen_phung_hiep_so_ket_quy_1.tran.doc
3/30/2016 3:53 PM 784122 20160330155347_SAM_1504.rar
4/4/2016 8:29 AM 25600 20160404082932_KHAO_SAT.doc
4/4/2016 9:10 AM 103936 20160404091021_THI_UY_NGA_BAY_SO_KET_QUY_1.doc
4/4/2016 4:27 PM 64000 20160404162756_CTr27DV16_Chuong_trinh_lam_viec__04.4_-_08.4.2016.doc
4/7/2016 3:25 PM 1419264 20160407152512_THUONG_TRUC_THI_UY_HOP_GIAO_BAN_VOI_CAC_BAN_XAY_DUNG_DANG.doc
4/8/2016 1:27 PM 5518336 20160408132701_Nhß+»ng_kß▌+t_quß▌ú_-æß▌ít_-æ▌▌ß+úc_vß+ü_c+▌ng_t+íc_khoa_giao_trong_qu++_I_n-âm_2016.doc
4/8/2016 1:27 PM 5518336 20160408132701_Những_kết_quả_đạt_được_về_công_tác_khoa_giao_trong_quý_I_năm_2016.doc
4/8/2016 1:28 PM 25088 20160408132837_NGUOI_CAO_TUOI.doc
4/10/2016 6:31 PM 3959687 20160410183152_5._TW_Hoi_kiem_tra.rar
4/10/2016 6:32 PM 3803897 20160410183242_6._Ky_ket_lien_tich.rar
4/11/2016 9:35 AM 3403776 20160411093532_Tin_hoat_dong_Hoi_nghi_so_ket_cong_tac_dan_van_quy_I.2016.doc
4/11/2016 10:54 AM 68608 20160411105430_CTr28DV16_Chuong_trinh_lam_viec__11.4_-_15.4.2016.doc
4/11/2016 1:50 PM 144896 20160411135008_LANH_DAO_TXNB_KHAO_SAT_MO_HINH_SAN_XUAT_MOII.doc
4/12/2016 2:29 PM 107520 20160412142953_PHAT_DONG_HOI_THI_SANG_TAC_VE_HO_CHI_MINH.doc
4/12/2016 3:16 PM 3424768 20160412151630_BAN_TIN_DOI_THOAI_HTX.doc
4/13/2016 10:54 AM 952320 20160413105406_THAM_CHUC_TET_KHMER.doc
4/14/2016 8:29 AM 3156480 20160414082906_DoanTNCSHCM_soketquyI-2016.doc
4/14/2016 1:48 PM 737280 20160414134803_BI_THU_TINH_UY_KIEM_TRA_CONG_TAC_BAU_CU_O_TXNB.doc
4/14/2016 1:48 PM 528384 20160414134831_TK_PHONG_TRAO_THI_DUA_YEU_NUOC.doc
4/14/2016 3:27 PM 9219077 20160414152723_IMG_9403.rar
4/15/2016 10:43 AM 4004352 20160415104306_TIEP_XUC_XA_VI_BINH.doc
4/15/2016 10:50 AM 63488 20160415105010_Huong_dan_thuc_hien_nam_dan_van_chinh_quyen_2016.doc
4/15/2016 10:50 AM 63488 20160415105024_Huong_dan_thuc_hien_nam_dan_van_chinh_quyen_2016.doc
4/15/2016 2:57 PM 8001536 20160415145733_DAN_VAN_KHEO.doc
4/15/2016 3:27 PM 901937 20160415152733_181_CTr_LV_16-_22-4-2016.pdf
4/19/2016 7:36 AM 69120 20160419073610_CTr29DV16_Chuong_trinh_lam_viec__18.4_-_22.4.2016.doc
4/19/2016 10:12 AM 2263552 20160419101252_ViThuy_DeanTinhuy.doc
4/20/2016 6:37 PM 902144 20160420183705_BAU_CU_XA_VI_THANH.doc
4/22/2016 8:41 AM 2456064 20160422084138_TRAO_Hß+îC_BONG.doc
4/22/2016 8:41 AM 2456064 20160422084138_TRAO_HỌC_BONG.doc
4/22/2016 8:46 AM 25600 20160422084608_GDQP_an_minh.doc
4/22/2016 9:05 AM 26624 20160422090532_SO_KET_HOAT_DONG_DOAN_QUY_1.doc
4/22/2016 10:08 AM 2308608 20160422100851_tiep_xuc_xa_vi_dong.doc
4/25/2016 6:38 AM 26624 20160425063850_124_QUAN_UY_TRUNG_UONG.doc
4/25/2016 6:39 AM 317952 20160425063956_LLVT_XAY_DƯNG_NONG_THON_MOI.doc
4/25/2016 6:39 AM 317952 20160425063956_LLVT_XAY_DݯNG_NONG_THON_MOI.doc
4/25/2016 9:25 AM 66048 20160425092538_CTr30DV16_Chuong_trinh_lam_viec__25.4_-_29.4.2016.doc
4/26/2016 10:46 AM 958464 20160426104602_Hß+îP_Mß▌▌T_Kß+▌_NIß+åM_30.4_V+Ç_KH+üNH_TH+ÇNH_TRUNG_T+éM_H+ÇNH_CH+ìNH_TXNB.doc
4/26/2016 10:46 AM 958464 20160426104602_HỌP_MẶT_KỶ_NIỆM_30.4_VÀ_KHÁNH_THÀNH_TRUNG_TÂM_HÀNH_CHÍNH_TXNB.doc
4/26/2016 2:20 PM 24064 20160426142046_PHU_NU.doc
4/26/2016 4:09 PM 36864 20160426160932_AN_SINH_XA_HOI.doc
4/27/2016 8:01 AM 6406656 20160427080129_Ban_Dân_vận_Tỉnh_ủy_làm_việc_với_Mặt_trận_Tổ_quốc_và_các_đoàn_thể_chính_trị_-_xã_hội_tỉnh_về_nội_dung_giám_sát_năm_2016.doc
4/27/2016 1:47 PM 6130688 20160427134717_CHI_BO_CO_QUAN_XA.doc
4/28/2016 10:07 AM 32256 20160428100759_Danh_gia_xep_loai.doc
4/28/2016 10:59 AM 1567744 20160428105905_Kiniem_MienNam30-4&1-5.doc
4/29/2016 8:05 AM 47104 20160429080540_3._Tu_ngay_30.4_den_ngay_6.5_(1).doc
4/29/2016 10:56 AM 1524736 20160429105643_ViThuy_HopBCvienthang4.doc
4/29/2016 4:10 PM 63488 20160429161038_CTr31DV16_Chuong_trinh_lam_viec__30.4_-_06.5.2016.doc
4/29/2016 4:33 PM 761344 20160429163333_Chau_Thanh_A_to_chuc_hop_mat_Ky_niem_30-4-2016.doc
5/1/2016 10:27 AM 1193984 20160501102728_Lß+ä_PH+üT_-Éß+ÿNG_TH+üNG_C+öNG_NH+éN.doc
5/1/2016 10:27 AM 1193984 20160501102728_LỄ_PHÁT_ĐỘNG_THÁNG_CÔNG_NHÂN.doc
5/1/2016 10:28 AM 967168 20160501102842_SƠ_KẾT_5_NĂM_THỰC_HIỆN_CHỈ_THỊ_08_CỦA_BAN_BÍ_THƯ.doc
5/1/2016 10:28 AM 967168 20160501102842_S▌á_Kß▌+T_5_N-éM_THß+▌C_HIß+åN_CHß+ê_THß+è_08_Cß+ªA_BAN_B+ì_TH▌».doc
5/3/2016 7:20 AM 2049536 20160503072032_BI_THU_CHI_DOAN_GIOI.doc
5/4/2016 8:09 AM 63488 20160504080916_CTr31DV16_Chuong_trinh_lam_viec__30.4_-_06.5.2016.doc
5/5/2016 4:29 PM 3571200 20160505162928_Hop_Ban_Chi_dao_xay_dung_nghi_quyet.doc
5/9/2016 7:34 AM 61952 20160509073435_CTr32DV16_Chuong_trinh_lam_viec_09_-_13.5.2016.doc
5/9/2016 2:29 PM 5839360 20160509142903_Chi_bo_Ban_Dan_van_Tinh_uy_to_chuc_hoi_nghi_quan_triet_KL120.doc
5/13/2016 10:23 AM 877568 20160513102316_Chau_Thanh_A_to_chuc_Tap_huan_nghiep_vß+Ñ_Cong_tac_bau_cu.doc
5/13/2016 10:23 AM 877568 20160513102316_Chau_Thanh_A_to_chuc_Tap_huan_nghiep_vụ_Cong_tac_bau_cu.doc
5/18/2016 8:49 AM 155648 20160518084926_Huyen_CTA_To_chuc_Hoi_thi_tuyen_truyen_bau_cu_QH-HDND.doc
5/18/2016 8:49 AM 155648 20160518084957_Huyen_CTA_To_chuc_Hoi_thi_tuyen_truyen_bau_cu_QH-HDND.doc
5/18/2016 8:52 AM 155648 20160518085223_Huyen_CTA_To_chuc_Hoi_thi_tuyen_truyen_bau_cu_QH-HDND.doc
5/18/2016 10:38 AM 106496 20160518103826_HOI_THI_TIM_HIEUTAM_GUONG_HCM.doc
5/19/2016 2:54 PM 430592 20160519145410_TONG_KET_CHI_THI_03_CUA_BO_CHINH_TRI.doc
5/20/2016 7:53 AM 2713246 20160520075328_gui_bai.rar
5/22/2016 3:17 PM 40448 20160522151753_CTr34DV16_Chuong_trinh_lam_viec_21.5_-_27.5.2016.doc
5/23/2016 3:27 PM 1080832 20160523152721_KET_THUC_BAU_CU_DBQH_VA_HDND_2016-2021.doc
5/25/2016 2:24 PM 1202176 20160525142422_Hß+Öi_nghß+ï_g+▌p_++_dß+▌_thß▌úo_-æß+ü_+ín,_nghß+ï_quyß▌+t_cß+ºa_Tß+ënh_ß+ºy.doc
5/25/2016 2:24 PM 1202176 20160525142422_Hội_nghị_góp_ý_dự_thảo_đề_án,_nghị_quyết_của_Tỉnh_ủy.doc
5/25/2016 3:51 PM 3726848 20160525155129_L-ÉL-É_HUYß+åN.doc
5/25/2016 3:51 PM 3726848 20160525155129_LĐLĐ_HUYỆN.doc
5/25/2016 10:27 PM 31744 20160525222728_lam_viec_voi_trung_uong_hoi_nguoi_cao_tuoi.doc
5/26/2016 9:57 AM 25600 20160526095700_Vß+ï_Thß+ºy.doc
5/26/2016 9:57 AM 25600 20160526095700_Vị_Thủy.doc
5/27/2016 4:35 PM 6128640 20160527163558_BAN_TIN_HOI_THI_TIENG_HAT_CONG_NHAN_VIEN_CHUC_2016.doc
5/29/2016 7:46 PM 41472 20160529194637_CTr35DV16_Chuong_trinh_lam_viec_29.5_-_03.6.2016.doc
5/31/2016 7:40 AM 36864 20160531074002_Chuan_bi_trien_khai_Nghß+ìi_quyet_Dai_hoi_XII_cua_Dang.doc
5/31/2016 7:40 AM 36864 20160531074002_Chuan_bi_trien_khai_Nghọi_quyet_Dai_hoi_XII_cua_Dang.doc
6/1/2016 12:01 PM 25088 20160601120115_Thß+▌c_hiß+çn_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_51.doc
6/1/2016 12:01 PM 25088 20160601120115_Thực_hiện_Chỉ_thị_số_51.doc
6/2/2016 2:18 PM 23040 20160602141815_ViThuy_HopBCvienthang5.doc
6/3/2016 10:37 AM 835584 20160603103712_MOI_TRUONG_THE_GIOI.doc
6/3/2016 1:52 PM 3349117 20160603135223_7._hop_bao_quy_II.rar
6/6/2016 10:38 AM 39936 20160606103837_CTr36DV16_Chuong_trinh_lam_viec_06.6_-_10.6.2016.doc
6/6/2016 8:05 PM 1802240 20160606200535_Tin_hoat_dong_Le_cong_bo_quyet_dinh_cua_Tinh_uy_ve_cong_tac_can_bo_(Dc_Tong,_Dc_Huyen).doc
6/7/2016 10:34 AM 50176 20160607103458_Dang_uy_Khoi-Tong_ket_Chi_thi_03_cua_Bo_Chinh_tri.doc
6/9/2016 9:55 AM 3487391 20160609095509_Khai_mß▌íc_trien_khai_NQ_XII_cua_Dang.rar
6/9/2016 9:55 AM 3487391 20160609095509_Khai_mạc_trien_khai_NQ_XII_cua_Dang.rar
6/10/2016 4:55 PM 44544 20160610165501_CTr37DV16_Chuong_trinh_lam_viec_13.6_-_17.6.2016.doc
6/13/2016 8:12 AM 3486090 20160613081247_Tap_huan_lop_2.rar
6/14/2016 9:07 AM 2511953 20160614090726_so_ket_6_thang_dau_nam.rar
6/14/2016 11:17 AM 835584 20160614111743_TONG_KET_TUYEN_QUAN_2016.doc
6/14/2016 1:28 PM 2501213 20160614132841_20160613_155300.rar
6/14/2016 4:30 PM 8814080 20160614163021_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_DAI_HOI_XII.doc
6/15/2016 2:02 PM 1368576 20160615140234_05__SO_KET_CONG_TAC_KIEM_TRA,_GIAM_SAT_06_THANG_DAU_NAM_2016.doc
6/16/2016 11:16 AM 2307850 20160616111615_Kiem_tra_TX_Long_My_6_thang.rar
6/16/2016 3:04 PM 115200 20160616150446_TRIEN_KHAI_KE_HOACH_NGAY_ASEAN_PHONG_CHONG_SXH.doc
6/16/2016 3:10 PM 28160 20160616151044_06_GIAM_SAT_VIET_THUC_HIEN_CHI_THI_05_CUA_BTV_TINH_UY_2016.doc
6/17/2016 3:58 PM 71168 20160617155846_CHUONG_TRINH_SO__57.doc
6/17/2016 4:03 PM 42496 20160617160314_CTr38DV16_Chuong_trinh_lam_viec_20.6_-_25.6.2016.doc
6/18/2016 11:04 AM 1133568 20160618110423_KIEM_TRA_KTXH_VI_DONG,_VINH_TUONG.doc
6/18/2016 11:19 AM 571392 20160618111935_KIEM_TRA_THß+è_TRAN_NANG_MAU.doc
6/18/2016 11:19 AM 571392 20160618111935_KIEM_TRA_THỊ_TRAN_NANG_MAU.doc
6/18/2016 1:57 PM 23552 20160618135735_GIAM_SAT_QUAN_SU.doc
6/20/2016 9:16 AM 32256 20160620091652_05_BAI_VIET_SO_KET_03_NAM_QUY_CHE_PHOI_HOP.doc
6/20/2016 1:57 PM 613376 20160620135754_H-ÉND_KY_HOP_THU_NHAT.doc
6/20/2016 1:57 PM 613376 20160620135754_HĐND_KY_HOP_THU_NHAT.doc
6/22/2016 11:04 AM 28160 20160622110411_TONG_KET_PHONG_TRAO_THI_DUA_YEU_NUOC.doc
6/26/2016 9:18 PM 44032 20160626211806_CTr39DV16_Chuong_trinh_lam_viec_25.6_-_01.7.2016.doc
6/27/2016 9:00 AM 766976 20160627090055_TRIEN_KHAI_NQ_DAI_HOI_12.doc
6/28/2016 11:13 AM 26112 20160628111318_SO_KET_CUM_THI_DUA_8_DON_VI.doc
6/28/2016 3:52 PM 114688 20160628155258_HOI_THI_CLB_GIA_DINH_HANH_PHUC.doc
6/29/2016 10:32 AM 800768 20160629103220_SO_KET_6_THANG.doc
6/29/2016 1:59 PM 15771136 20160629135937_BAI_TIN.doc
6/30/2016 1:14 PM 9633280 20160630131407_Chau_Thanh_A_to_chuc_Hoi_nghi_so_ket_6_thang_dau_nam_2016.doc
7/1/2016 9:26 AM 8788992 20160701092633_SO_KET_6_THANG_DAU_NAM_2016.GUI_TINHdoc.doc
7/1/2016 9:35 AM 8789504 20160701093542_SO_KET_6_THANG_DAU_NAM_2016.GUI_TINHdoc.doc
7/1/2016 2:55 PM 62976 20160701145551_CHUONG_TRINH_SO__59.doc
7/1/2016 3:20 PM 3146784 20160701152007_HN_so_ket_6_thang_2016.rar
7/1/2016 4:20 PM 1422848 20160701162019_ViThuy_tongketcongtacbaucu_2016-2021.doc
7/4/2016 7:55 AM 111616 20160704075548_LAM_VIEC_VOI_BC-É_THUC_HIEN_QUY_CHE_DAN_CHU_CO_SO_CUA_Tß+êNH.doc
7/4/2016 7:55 AM 111616 20160704075548_LAM_VIEC_VOI_BCĐ_THUC_HIEN_QUY_CHE_DAN_CHU_CO_SO_CUA_TỈNH.doc
7/4/2016 9:24 AM 30720 20160704092402_so_ket_hoi_phu_nu_6_thang_dau_nam.doc
7/4/2016 9:29 AM 8016295 20160704092956_New_Folder.zip
7/4/2016 10:56 AM 968192 20160704105641_TRIEN_KHAI_NQ_DAI_HOI_12_CUA_DANG.doc
7/5/2016 9:06 AM 9354752 20160705090616_Chau_Thanh_A_to_chuc_Hoi_nghi_trien_khai_hoc_tap_NQ_-Éai_hoi_XII_cua_-Éang_(HU)_6-2016.doc
7/5/2016 9:06 AM 9354752 20160705090616_Chau_Thanh_A_to_chuc_Hoi_nghi_trien_khai_hoc_tap_NQ_Đai_hoi_XII_cua_Đang_(HU)_6-2016.doc
7/6/2016 9:47 AM 6580224 20160706094727_BAI_VIET_SO_KET_CONG_DOAN_06_THANG_DAU_NAM_2016.doc
7/6/2016 9:57 AM 26112 20160706095730_KIEM_TRA_KTXH_CAC_XA_PHUONG.doc
7/7/2016 8:46 AM 1124352 20160707084625_TO_CHUC_THANH_CONG_HOI_NGHI_NGUOI_CAO_TUOI.doc
7/7/2016 8:54 AM 4144128 20160707085431_SO_KET_CONG_TAC_DOAN_VA_PHONG_TRAO_TTN_06_THANG_DAU_NAM_2016.doc
7/8/2016 9:27 AM 9568256 20160708092702_Ch+óu_Th+ánh_A_tß+ò_chß+¬c_Lß+à_c+▌ng_bß+æ_quyß▌+t_-æß+ïnh_vß+ü_c+▌ng_t+íc_tß+ò_chß+¬c,_c+ín_bß+Ö_7.2016.doc
7/8/2016 9:27 AM 9568256 20160708092702_Châu_Thành_A_tổ_chức_Lễ_công_bố_quyết_định_về_công_tác_tổ_chức,_cán_bộ_7.2016.doc
7/8/2016 10:34 AM 4292608 20160708103410_TIEP_VA_LAM_VIEC_VOI_DOAN_GIAM_SAT_TINH_UY.doc
7/8/2016 10:55 AM 94208 20160708105508_SO_KET_CONG_TAC_HOI_CHU_THAP_DO_06_THANG_DAU_NAM_2016.doc
7/11/2016 1:57 PM 4196864 20160711135730_DAI_HOI_CO_SO_CHU_THAP_DO.doc
7/12/2016 9:36 AM 102400 20160712093621_THI_UY_NGA_BAY_SO_KET_6_THANG_DAU_NAM.doc
7/14/2016 9:26 AM 8061440 20160714092627_SO_KET_CONG_TAC_DAN_VAN_VA_QUY_CHE_DAN_CHU_06_THANG_DAU_NAM_2016.doc
7/14/2016 10:00 AM 30208 20160714100040_SO_KET_CUM_THI_DUA_NGANH_TO_CHUC_XAY_DUNG_DANG.doc
7/15/2016 9:56 AM 3032614 20160715095618_tin_trien_khai_quyet_dinh_445.zip
7/18/2016 10:08 AM 34816 20160718100850_SO_KET_DAN_VAN.doc
7/18/2016 3:20 PM 1360896 20160718152013_HOI_NONG_DAN_SO_KET_6_THANG_DAU_NAM.doc
7/19/2016 7:58 AM 1664000 20160719075834_ViThuy_congtacTuyengiao6thang2016.doc
7/19/2016 5:13 PM 848384 20160719171320_KY_HOP_THU_2_HDND.doc
7/20/2016 9:43 AM 99840 20160720094341_KY_HOP_HDND_THI_XA_GIUA_NAM.doc
7/21/2016 2:27 PM 3027456 20160721142730_ViThuy_DaiHoiPhuNu2016-2021.doc
7/21/2016 4:25 PM 20136 20160721162539_giam_sat_Nghi_quyet_Dang_bo_tinh.rar
7/22/2016 3:10 PM 63488 20160722151018_CHUONG_TRINH_SO__63.doc
7/22/2016 3:10 PM 199190 20160722151027_tin_ve_hoi_nghi_NCT_TINH_3333.zip
7/22/2016 3:14 PM 8735232 20160722151437_DAI_HOI_HLH_PHU_NU_THANH_PHO_VI_THANH_2016-2021.doc
7/25/2016 2:01 PM 845312 20160725140118_NGHI_QUYET_12_(DANG_VIEN).doc
7/27/2016 8:10 AM 1710080 20160727081054_PHONG_TRAO_DEN_ON_DAP_NGHIA.doc
7/27/2016 8:15 AM 125440 20160727081514_ViThuy_hopmatCongdoan.doc
7/27/2016 10:16 AM 27648 20160727101615_TINH_GIAM_SAT_VIEC_TRIEN_KHAI_THUC_HIEN_NQ_DAI_HOI_TINH_LAN_13.doc
7/27/2016 1:40 PM 118272 20160727134052_VIENG_NGHIA_TRANG_LIET_SY_VA_HOP_MAT_27.7.doc
7/28/2016 10:53 AM 130048 20160728105340_SO_KET_CUM_THI_DUA_HUYEN_THI_THANH_6_THANG_DAU_NAM.doc
7/28/2016 4:59 PM 285696 20160728165957_HOP_MAT_NGAY_THUONG_BINH_LIET_SY_27_THANG_7.doc
7/28/2016 8:06 PM 4178944 20160728200658_HOI_NGHI_CHUYEN_DE_DAN_VAN.doc
7/28/2016 8:07 PM 554496 20160728200752_SO_KET_CONG_T+üC_QUAN_SU.doc
7/28/2016 8:07 PM 554496 20160728200752_SO_KET_CONG_TÁC_QUAN_SU.doc
7/29/2016 9:22 AM 8159232 20160729092232_BAN_TIN_6_THANG_CONG_TAC_NOI_CHINH-PCTN.doc
7/29/2016 4:17 PM 348672 20160729161746_ViThuy_soketkiemtra,giamsat.doc
7/29/2016 4:21 PM 67584 20160729162137_CHUONG_TRINH_SO__64.doc
7/29/2016 4:22 PM 2790912 20160729162257_ViThuy_HoithiPCTN_2016.doc
7/29/2016 5:33 PM 8920576 20160729173335_SO_KET_CONG_TAC_TO_CHUC_XAY_DUNG_DANG_VA_KIEM_TRA,_GIAM_SAT_6_THANG_DAU_NAM_2016.doc
8/1/2016 6:46 AM 3019776 20160801064630_M+▌_h+¼nh_diß+àn_-æ+án.doc
8/1/2016 6:46 AM 3019776 20160801064630_Mô_hình_diễn_đàn.doc
8/1/2016 10:19 AM 165888 20160801101957_Bao_Thß+ï_x+ú_Long_Mß+▌.doc
8/1/2016 10:19 AM 165888 20160801101957_Bao_Thị_xã_Long_Mỹ.doc
8/1/2016 10:28 AM 1465856 20160801102854_Ong_Lu_Van_Hung_tiep_xuc_cu_tri_TXNB.doc
8/2/2016 10:40 AM 108032 20160802104027_TO_CHUC_THANH_CONG_DAI_HOI_PHU_NU.doc
8/3/2016 3:05 PM 1182208 20160803150524_ViThuy_chanchinhChiThi02H.uy.doc
8/4/2016 10:29 AM 115200 20160804102916_HOI_THI_TIM_HIEU_PHAP_LUAT.doc
8/4/2016 3:21 PM 23040 20160804152115_ViThuy_hoanthanhtrienkhaiNQXII.doc
8/5/2016 9:21 AM 35840 20160805092124_tin_lam_viec_voi_hoi_phu_nu_ve_dai_hoi_phu_nu.doc
8/5/2016 10:47 AM 25088 20160805104743_TOA_DAM_NANG_CAO_CHAT_LUONG_HAOT_DONG_MT-DT.doc
8/5/2016 1:57 PM 119808 20160805135749_Hß+ÿI_THI_T+îM_HIß+éU_PH+üP_LUß▌¼T_2016.doc
8/5/2016 1:57 PM 119808 20160805135749_HỘI_THI_TÌM_HIỂU_PHÁP_LUẬT_2016.doc
8/5/2016 1:58 PM 112128 20160805135822_B+ì_TH▌»_THß+è_ß+ªY_NG+â_Bß▌óY_TH-éM_V+Ç_L+ÇM_VIß+åC_TTYT.doc
8/5/2016 1:58 PM 112128 20160805135822_BÍ_THƯ_THỊ_ỦY_NGÃ_BẢY_THĂM_VÀ_LÀM_VIỆC_TTYT.doc
8/5/2016 2:33 PM 63488 20160805143315_CHUONG_TRINH_SO__65.doc
8/9/2016 11:01 AM 1406464 20160809110137_Vß+ï_Thß+ºy_boiduongchinhtrihe.doc
8/9/2016 11:01 AM 1406464 20160809110137_Vị_Thủy_boiduongchinhtrihe.doc
8/11/2016 2:54 PM 2737281 20160811145412_Tiep_xuc_cu_tri_TX_Long_My.rar
8/11/2016 3:57 PM 2940773 20160811155740_New_Folder.zip
8/12/2016 3:53 PM 101376 20160812155307_-ÉO+ÇN_-Éß▌áI_BIß+éU_QUß+ÉC_Hß+ÿI_TIß▌+P_X+ÜC_Cß+¼_TRI_THß+è_X+â_NG+â_Bß▌óY.doc
8/12/2016 3:53 PM 101376 20160812155307_ĐOÀN_ĐẠI_BIỂU_QUỐC_HỘI_TIẾP_XÚC_CỬ_TRI_THỊ_XÃ_NGÃ_BẢY.doc
8/12/2016 4:05 PM 64512 20160812160519_CHUONG_TRINH_SO__66.doc
8/15/2016 4:58 PM 25600 20160815165843_GIAM_SAT_VI_TRUNG.doc
8/18/2016 7:23 AM 97280 20160818072354_NGAY_HOI_TDBVANTQ.doc
8/19/2016 8:42 PM 271360 20160819204221_Ban_Tổ_chức_Tỉnh_ủy_tổ_chức_lớp_tập_huấn_triển_khai_hệ_thống_thông_tin_chuyên_ngành_tổ_chức_xây_dựng_Đảng.doc
8/22/2016 1:31 PM 643072 20160822133141_CHAM_DIEM_CUOC_THI_SANG_TAC_LOGO_NGA_BAY.doc
8/22/2016 1:32 PM 643072 20160822133200_CHAM_DIEM_CUOC_THI_SANG_TAC_LOGO_NGA_BAY.doc
8/22/2016 1:32 PM 25600 20160822133225_DANG_VIEN_DONG_GOP_TRAO_HOC_BONG_HOC_SINH_KHO_KHAN.doc
8/23/2016 4:01 PM 424960 20160823160122_Toa_dam_thuc_hien_QCDC_gan_voi_Nam_dan_van_chinh_quyen.doc
8/26/2016 4:14 PM 8922624 20160826161407_Chau_Thanh_A_tong_ket_5_nam_thß+▌c_hien_Chi_thi_03_cua_BCT_ve_hoc_tap_va_lam_theo_Bac_(2011-2015).doc
8/26/2016 4:14 PM 8922624 20160826161407_Chau_Thanh_A_tong_ket_5_nam_thực_hien_Chi_thi_03_cua_BCT_ve_hoc_tap_va_lam_theo_Bac_(2011-2015).doc
8/28/2016 7:56 PM 3097585 20160828195636_tinh_doan_tk_doan_doi.zip
8/29/2016 11:29 AM 2525553 20160829112946_CUOC_THI_NONG_DAN_VOI_CNTT.rar
8/29/2016 2:16 PM 23552 20160829141638_ViThuy_dientapVinhTuong.doc
8/30/2016 3:28 PM 1825280 20160830152856_TONG_KET_CHI_THI_03.doc
8/31/2016 1:59 PM 15063 20160831135914_10-Ky_niem_71_nam_và_Tong_ket_5_nam_Chi_thi_03.rar
9/1/2016 9:23 AM 15071 20160901092314_10-Ky_niem_71_nam_và_Tong_ket_5_nam_Chi_thi_03.rar
9/5/2016 9:24 PM 5914667 20160905212443_KG.zip
9/7/2016 9:35 AM 173568 20160907093507_Xa_Nhon_Nghia_A_duoc_cong_nhan_xa_Nong_thon_moi.doc
9/7/2016 9:37 AM 173568 20160907093742_Xa_Nhon_Nghia_A_duoc_cong_nhan_xa_Nong_thon_moi.doc
9/7/2016 9:40 AM 173568 20160907094016_Xa_Nhon_Nghia_A_duoc_cong_nhan_xa_Nong_thon_moi.doc
9/7/2016 10:28 AM 1818624 20160907102823_Chau_Thanh_A_to_chuc_Hop_mat_Quoc_khanh_2-9.doc
9/8/2016 4:37 PM 3128329 20160908163734_Thong_bao_ket_qua_giam_sat_Nga_Bay-Phung_Hiep.rar
9/8/2016 4:50 PM 2446101 20160908165037_Thong_bao_ket_qua_giam_sat_Thanh_uy_Vi_Thanh.rar
9/12/2016 8:27 AM 1899716 20160912082750_HOI_THI_NHA_NONG_DUA_TAI.rar
9/12/2016 9:26 AM 347648 20160912092614_THß+è_ß+ªY_NG+â_Bß▌óY_TRAO_HUY_HIß+åU_-Éß▌óNG_-Éß+óT_2.doc
9/12/2016 9:26 AM 347648 20160912092614_THỊ_ỦY_NGÃ_BẢY_TRAO_HUY_HIỆU_ĐẢNG_ĐỢT_2.doc
9/12/2016 10:07 AM 964096 20160912100734_TAP_HUAN_NGHIEP_VU_CONG_TAC_TUYEN_GIAO_2016.doc
9/12/2016 2:08 PM 3511664 20160912140835_10._HOI_THI_NHA_NONG_DUA_TAI_2016.rar
9/13/2016 1:31 PM 26624 20160913133121_nghi_quyet_09.doc
9/14/2016 10:13 AM 35840 20160914101335_Cong_doan_BTCTU_to_chuc_trung_thu_cho_con_em_CBCC.doc
9/14/2016 10:14 AM 34816 20160914101433_Le_cong_bo_quyet_dinh_chuc_danh_chu_tich_CDCS_BTCTU.doc
9/19/2016 9:16 AM 270848 20160919091634_HOI_GIUP_HOI.doc
9/21/2016 10:15 AM 2060288 20160921101458_20t9_c+ín_bß+Ö_HND_B+¼nh_-æß+ïnh_hß+ìc_tß▌¡p_tß▌íi_HG.doc
9/21/2016 10:14 AM 2060288 20160921101458_20t9_cán_bộ_HND_Bình_định_học_tập_tại_HG.doc
9/21/2016 10:15 AM 2060288 20160921101502_20t9_c+ín_bß+Ö_HND_B+¼nh_-æß+ïnh_hß+ìc_tß▌¡p_tß▌íi_HG.doc
9/21/2016 10:15 AM 2060288 20160921101502_20t9_cán_bộ_HND_Bình_định_học_tập_tại_HG.doc
9/21/2016 10:15 AM 2060288 20160921101507_20t9_c+ín_bß+Ö_HND_B+¼nh_-æß+ïnh_hß+ìc_tß▌¡p_tß▌íi_HG.doc
9/21/2016 10:15 AM 2060288 20160921101507_20t9_cán_bộ_HND_Bình_định_học_tập_tại_HG.doc
9/23/2016 2:29 PM 1564369 20160923142914_HN_SO_KET_QUY_III.rar
9/23/2016 3:36 PM 97792 20160923153639_gß+¡i_b+ái_Tß+ënh_uß++_HG,_Hß+Öi_ND_Hß▌¡u_Giang_SK_CT_Hß+Öi_q3_N2016.doc
9/23/2016 3:36 PM 97792 20160923153639_gửi_bài_Tỉnh_uỷ_HG,_Hội_ND_Hậu_Giang_SK_CT_Hội_q3_N2016.doc
9/24/2016 3:23 PM 2265600 20160924152337_2016-_Tß+ò_chß+¬c_tham_quan.doc
9/24/2016 3:23 PM 2265600 20160924152337_2016-_Tổ_chức_tham_quan.doc
9/27/2016 7:59 AM 2191872 20160927075955_Soket_Hoidongnhandan(lan3).doc
9/27/2016 3:00 PM 3561984 20160927150053_ViThuy_soketqu++_III-2016.doc
9/27/2016 3:00 PM 3561984 20160927150053_ViThuy_soketquý_III-2016.doc
9/28/2016 4:10 PM 4113408 20160928161051_Hß▌¡u_giang_khai_giß▌úng_Lß+ÜP_Chuy+¬n_-æß+ü_ph+íp_luß▌¡t_2016.doc
9/28/2016 4:10 PM 4113408 20160928161051_Hậu_giang_khai_giảng_LỚP_Chuyên_đề_pháp_luật_2016.doc
9/28/2016 4:38 PM 8839680 20160928163823_Dai_hoi_dai_bieu_Hoi_Chu_thap_do_huyen_lan_thu_XII,_nhiß+çm_kß+▌_2016_-_2021.doc
9/28/2016 4:38 PM 8839680 20160928163823_Dai_hoi_dai_bieu_Hoi_Chu_thap_do_huyen_lan_thu_XII,_nhiệm_kỳ_2016_-_2021.doc
10/4/2016 8:24 AM 7828480 20161004082432_Hß▌¡u_giang_triß+ân_khai_Hß+Öi_thß▌úo_ND_hiß+âu_biß▌+t_2016.doc
10/4/2016 8:24 AM 7828480 20161004082432_Hậu_giang_triển_khai_Hội_thảo_ND_hiểu_biết_2016.doc
10/4/2016 10:00 AM 109568 20161004095958_-Éß▌áI_Hß+ÿI_Hß+ÿI_CHß+«_THß▌¼P_-Éß+Ä_THß+è_X+â_NG+â_Bß▌óY.doc
10/4/2016 9:59 AM 109568 20161004095958_ĐẠI_HỘI_HỘI_CHỮ_THẬP_ĐỎ_THỊ_XÃ_NGÃ_BẢY.doc
10/4/2016 10:01 AM 714752 20161004100139_Mß▌+N_-_L+âNH_-Éß▌áO_THß+è_X+â_NG+â_Bß▌óY_Gß▌▌P_Gß+á_L-éNG_NGHE_+¥_KIß▌+N_NH+éN_D+éN.doc
10/4/2016 10:01 AM 714752 20161004100139_MẾN_-_LÃNH_ĐẠO_THỊ_XÃ_NGÃ_BẢY_GẶP_GỠ_LĂNG_NGHE_Ý_KIẾN_NHÂN_DÂN.doc
10/4/2016 12:30 PM 7830016 20161004123006_Tin_HND_Hß▌¡u_giang_triß+ân_khai_Hß+Öi_thß▌úo_ND_hiß+âu_biß▌+t_2016.trinh.doc
10/4/2016 12:30 PM 7830016 20161004123006_Tin_HND_Hậu_giang_triển_khai_Hội_thảo_ND_hiểu_biết_2016.trinh.doc
10/5/2016 7:31 AM 9337344 20161005073138_Hoi_nghi_so_ket_quy_III_va_trien_khai_phuong_huong_quy_IV_nam_2016.doc
10/5/2016 9:19 AM 27648 20161005091957_Vß+ï_Thß+ºy_ph+ít_-æß+Öng_tham_gia_tß▌¡p_san_xu+ón_n-âm_2017.doc
10/5/2016 9:19 AM 27648 20161005091957_Vị_Thủy_phát_động_tham_gia_tập_san_xuân_năm_2017.doc
10/5/2016 9:52 AM 8641024 20161005095250_SO_KET_QUI_3_NAM_2016.doc.doc
10/5/2016 3:52 PM 7452672 20161005155241_Tß+ò_chß+¬c_th+ánh_c+▌ng_-Éß▌íi_hß+Öi_Hß+Öi_Chß+»_Thß▌¡p_-æß+Å_huyß+çn_Vß+ï_Thß+ºy.doc
10/5/2016 3:52 PM 7452672 20161005155241_Tổ_chức_thành_công_Đại_hội_Hội_Chữ_Thập_đỏ_huyện_Vị_Thủy.doc
10/5/2016 8:24 PM 53760 20161005202417_Ket_qua_cong_tac_to_chuc_xay_dung_Dang_9_thang_dau_nam_dat_nhieu_ket_qua_noi_bat.doc
10/5/2016 8:29 PM 6998201 20161005202901_BTCTU.rar
10/6/2016 8:15 AM 214528 20161006081523_Tin_HND_Hß▌¡u_giang_hop_chi_bß+Ö_-æiß+âm_chß+ë_-æß▌ío_th_kh_16_-ÉUK.trinh.doc
10/6/2016 8:15 AM 214528 20161006081523_Tin_HND_Hậu_giang_hop_chi_bộ_điểm_chỉ_đạo_th_kh_16_ĐUK.trinh.doc
10/11/2016 1:30 PM 8961072 20161011133033_New_Folder_(2).zip
10/11/2016 2:36 PM 1172480 20161011143646_V-éN_PH+ÆNG_THß+è_ß+ªY_Mß+P_Lß+ÜP_Tß▌¼P_HUß▌ñN_NGHIß+åP_Vß+ñ.doc
10/11/2016 2:36 PM 1172480 20161011143646_VĂN_PHÒNG_THỊ_ỦY_MỞ_LỚP_TẬP_HUẤN_NGHIỆP_VỤ.doc
10/11/2016 6:27 PM 936960 20161011182754_Mß▌+N_-_THß+è_Uß+▌_NG+â_Bß▌óY_S▌á_Kß▌+T_9_TH+üNG_-Éß▌ªU_N-éM.doc
10/11/2016 6:27 PM 936960 20161011182754_MẾN_-_THỊ_UỶ_NGÃ_BẢY_SƠ_KẾT_9_THÁNG_ĐẦU_NĂM.doc
10/12/2016 1:25 PM 12549 20161012132537_1-Hoi_nghi_bao_cao_vien_truc_tuyen.rar
10/12/2016 2:11 PM 3645887 20161012141102_Hoi_nghi_truc_tuyên_bao_cao_vien.rar
10/13/2016 10:12 PM 409399 20161013221242_60_NAM_NGAY_TLHOITNVN.zip
10/13/2016 10:35 PM 2858918 20161013223555_khai_mac_hoi_thao_dan_van.zip
10/17/2016 9:14 AM 9304064 20161017091410_BDVHU_to_chuc_hop_ky_niem_86_nam_Ngay_truyen_thong_cong_tac_dan_van_cua_Dang.doc
10/17/2016 4:37 PM 2165248 20161017163701_hop_dan_vß+ï_thanh.doc
10/17/2016 4:37 PM 2165248 20161017163701_hop_dan_vị_thanh.doc
10/20/2016 1:59 PM 4077056 20161020135934_HAU_GIANG_TOCHUC_HN_tk_NDSXKDG_2012-2016_.doc
10/21/2016 4:23 PM 29184 20161021162301_Cong_doan_co_so_BTCTU_to_chuc_20-10.doc
10/24/2016 10:02 AM 550400 20161024100206_Mß▌+N_-_Tß▌¼P_HUß▌ñN_NGHIß+åP_Vß+ñ_C+öNG_T+üC_KIß+éM_TRA.doc
10/24/2016 10:02 AM 550400 20161024100206_MẾN_-_TẬP_HUẤN_NGHIỆP_VỤ_CÔNG_TÁC_KIỂM_TRA.doc
10/24/2016 10:02 AM 428032 20161024100239_Mß▌+N_-_THß+è_ß+ªY_NG+â_Bß▌óY_TRIß+éN_KHAI_Kß▌+_HOß▌áCH_-É+üNH_GI+ü.doc
10/24/2016 10:02 AM 428032 20161024100239_MẾN_-_THỊ_ỦY_NGÃ_BẢY_TRIỂN_KHAI_KẾ_HOẠCH_ĐÁNH_GIÁ.doc
10/27/2016 8:26 AM 233472 20161027082638_Mß▌+N_-_PH+üT_-Éß+ÿNG_QUY+èN_G+ôP_ß+ªNG_Hß+ÿ_-Éß+ÆNG_B+ÇO_MIß+ÇN_TRUNG.doc
10/27/2016 8:26 AM 233472 20161027082638_MẾN_-_PHÁT_ĐỘNG_QUYÊN_GÓP_ỦNG_HỘ_ĐỒNG_BÀO_MIỀN_TRUNG.doc
11/4/2016 3:23 PM 322048 20161104152330_BAN_CHß+ê_-Éß▌áO_PHONG_TR+ÇO_TO+ÇN_D+éN_-ÉO+ÇN_Kß▌+T_X+éY_Dß+▌NG.doc
11/4/2016 3:23 PM 322048 20161104152330_BAN_CHỈ_ĐẠO_PHONG_TRÀO_TOÀN_DÂN_ĐOÀN_KẾT_XÂY_DỰNG.doc
11/4/2016 3:24 PM 2468352 20161104152422_Mß▌+N_KH+üNH_-_Hß+ÿI_NGHß+è_BAN_CHß▌ñP_H+ÇNH_-Éß▌óNG_Bß+ÿ_THß+è_X+â_L+ÇN_THß+¿_9.doc
11/4/2016 3:24 PM 2468352 20161104152422_MẾN_KHÁNH_-_HỘI_NGHỊ_BAN_CHẤP_HÀNH_ĐẢNG_BỘ_THỊ_XÃ_LÀN_THỨ_9.doc
11/7/2016 8:51 AM 912384 20161107085122_KIEM_TRA_XA_THI_TRAN.DOC
11/7/2016 3:21 PM 1515008 20161107152112_TRIEN_KHAI_QUY_DINH_30.DOC
11/8/2016 4:13 PM 1675264 20161108161349_Vß+ï_Thß+ºy.doc
11/8/2016 4:13 PM 1675264 20161108161349_Vị_Thủy.doc
11/9/2016 9:33 PM 1274880 20161109213330_Mß▌+N_-_Tß▌¼P_HUß▌ñN_NGHIß+åP_Vß+ñ_C+öNG_T+üC_Tß+ö_CHß+¿C_X+éY_Dß+▌NG_-Éß▌óNG.doc
11/9/2016 9:33 PM 1274880 20161109213330_MẾN_-_TẬP_HUẤN_NGHIỆP_VỤ_CÔNG_TÁC_TỔ_CHỨC_XÂY_DỰNG_ĐẢNG.doc
11/9/2016 9:33 PM 1526272 20161109213354_PHƯƠNG_-TẬP_HUẤN_NGHIỆP_VỤ_CÔNG_TÁC_CẢI_CÁCH_HÀNH_CHÍNH.doc
11/9/2016 9:33 PM 1526272 20161109213354_PH▌»▌áNG_-Tß▌¼P_HUß▌ñN_NGHIß+åP_Vß+ñ_C+öNG_T+üC_Cß▌óI_C+üCH_H+ÇNH_CH+ìNH.doc
11/10/2016 4:10 PM 11402 20161110161050_1-Nghi_quyet_TW_4.rar
11/11/2016 8:46 AM 93696 20161111084607_Ban_Tß+ò_chß+¬c_Tß+ënh_ß+ºy_tß+ò_chß+¬c_lß+à_c+▌ng_bß+æ_quyß▌+t_-æß+ïnh_bß+ò_nhiß+çm_c+ín_bß+Ö.doc
11/11/2016 8:46 AM 93696 20161111084607_Ban_Tổ_chức_Tỉnh_ủy_tổ_chức_lễ_công_bố_quyết_định_bổ_nhiệm_cán_bộ.doc
11/15/2016 10:05 AM 23552 20161115100550_TH+öNG_B+üO_NHANH_Kß▌+T_QUß▌ó_Hß+ÿI_NGHß+è__TW_4_KHO+ü_XII.doc
11/15/2016 10:05 AM 23552 20161115100550_THÔNG_BÁO_NHANH_KẾT_QUẢ_HỘI_NGHỊ__TW_4_KHOÁ_XII.doc
11/16/2016 2:33 PM 618496 20161116143330_TH+öNG_B+üO_NHANH_Kß▌+T_QUß▌ó_Hß+ÿI_NGHß+è__TW_4_KHO+ü_XII.doc
11/16/2016 2:33 PM 618496 20161116143330_THÔNG_BÁO_NHANH_KẾT_QUẢ_HỘI_NGHỊ__TW_4_KHOÁ_XII.doc
11/23/2016 9:06 PM 1920000 20161123210621_Y_LINH_-_TH+öNG_QUA_Mß▌¬U_THIß▌+T_Kß▌+_TRANG_TR+ì_-É▌»ß+£NG_PHß+É_NH+éN_Dß+èP_Tß▌+T_NGUY+èN_-É+üN_-ÉINH_Dß▌¼U.doc
11/23/2016 9:06 PM 1920000 20161123210621_Y_LINH_-_THÔNG_QUA_MẪU_THIẾT_KẾ_TRANG_TRÍ_ĐƯỜNG_PHỐ_NHÂN_DỊP_TẾT_NGUYÊN_ĐÁN_ĐINH_DẬU.doc
11/25/2016 9:49 AM 340992 20161125094937_25.11_-_Triß+ân_khai_c+íc_v-ân_bß▌ún_x+óy_dß+▌ng_thß+ï_x+ú_th+ánh_th+ánh_phß+æ.doc
11/25/2016 9:49 AM 340992 20161125094937_25.11_-_Triển_khai_các_văn_bản_xây_dựng_thị_xã_thành_thành_phố.doc
11/28/2016 9:56 AM 601088 20161128095629_25.11_-_THƯỞNG_NÓNG_CHO_2_TẬP_THỂ_VÀ_12_CÁ_NHÂN_HOÀN_THÀNH_VƯỢT_MỨC_CHỈ_TIÊU_VẬN_ĐỘNG_NGƯỜI_DÂN_THAM_GIA_BẢO_HIỂM_Y_TẾ.doc
11/30/2016 9:41 AM 73216 20161130094147_TINH_KIEM_TRA.doc
12/1/2016 5:36 AM 39424 20161201053641_2-MT-Doan_the.doc
12/1/2016 10:43 AM 1695232 20161201104341_THONG_BAO_NHANH_TW4.doc
12/2/2016 8:38 AM 7405942 20161202083811_Kiem_tra_huyen_uy_Long_My.rar
12/2/2016 8:39 AM 7263442 20161202083936_Kiem_tra_Thi_uy_Long_My.rar
12/6/2016 9:40 AM 20404460 20161206094024_3513.pdf
12/6/2016 5:30 PM 7727546 20161206173004_dh_phu_nu.rar
12/7/2016 11:38 AM 1559040 20161207113806_KIß+éM_TRA_T+îNH_H+îNH_THß+▌C_HIß+åN_NGHß+è_QUYß▌+T_N-éM_2016.doc
12/7/2016 11:38 AM 1559040 20161207113806_KIỂM_TRA_TÌNH_HÌNH_THỰC_HIỆN_NGHỊ_QUYẾT_NĂM_2016.doc
12/7/2016 11:38 AM 593920 20161207113844_Vß▌¼N_-Éß+ÿNG_TIß+ÇN_Mß▌▌T_ß+ªNG_Hß+ÿ_QUß++_V+î_NG▌»ß+£I_NGH+êO_-Éß▌áT_Gß▌ªN_300%.doc
12/7/2016 11:38 AM 593920 20161207113844_VẬN_ĐỘNG_TIỀN_MẶT_ỦNG_HỘ_QUỸ_VÌ_NGƯỜI_NGHÈO_ĐẠT_GẦN_300%.doc
12/9/2016 3:44 PM 2439052 20161209154420_Hoi_nghi_truc_tuyen_toan_quoc.rar
12/14/2016 10:02 AM 3714560 20161214100216_ViThuy_tongketNghiquyet2016.doc
12/15/2016 3:31 PM 3727872 20161215153142_H-ÉND_HUYEN.doc
12/15/2016 3:31 PM 3727872 20161215153142_HĐND_HUYEN.doc
12/19/2016 9:14 AM 8703488 20161219091418_Chau_Thanh_A_to_chuc_Hoi_nghi_tong_ket_nam_2016.doc
12/21/2016 10:52 AM 17681766 20161221105230_tin_LD.rar
12/22/2016 8:26 AM 4177975 20161222082639_Tong_ket_cong_tac_tuyen_giao_nam_2016.rar
12/26/2016 10:24 AM 4163072 20161226102446_GIANG_SINH.doc
12/26/2016 5:21 PM 9595259 20161226172115_hpn_tk.rar
12/26/2016 9:46 PM 1177600 20161226214619_THß+è_ß+ªY_NG+â_Bß▌óY_Tß+öNG_Kß▌+T_C+öNG_T+üC_X+éY_Dß+▌NG_-Éß▌óNG_N-éM_2016.doc
12/26/2016 9:46 PM 1177600 20161226214619_THỊ_ỦY_NGÃ_BẢY_TỔNG_KẾT_CÔNG_TÁC_XÂY_DỰNG_ĐẢNG_NĂM_2016.doc
12/27/2016 10:01 AM 230400 20161227100104_TONG_KET_CONG_TAC_XAY_DUNG_DANG_THANH_UY_VI_THANH__NAM_2016.doc
12/27/2016 12:48 PM 143691 20161227124836_MT_TK.rar
12/27/2016 3:33 PM 2834944 20161227153308_ViThuy_DaihoiLuatgia(2016-2021)2.doc
12/28/2016 10:55 AM 20487296 20161228105547_tk_dan_van.rar
12/28/2016 11:33 AM 9487362 20161228113358_tinh_doan_tk_nam.rar
12/28/2016 12:10 PM 123622 20161228121036_hoi_thi_hpn.rar
12/28/2016 12:11 PM 123622 20161228121108_hoi_thi_hpn.rar
12/29/2016 3:45 PM 33280 20161229154523_6-Quan_triet_hoc_tap_Nghi_quyet_TW_4.doc
12/29/2016 3:46 PM 33280 20161229154642_6-Quan_triet_hoc_tap_Nghi_quyet_TW_4.doc
12/29/2016 4:41 PM 7665997 20161229164108_Desktop.rar
12/30/2016 3:38 PM 43520 20161230153814_7-Quyet_tam_dua_Nghi_quyet_TW_4_di_vao_cuoc_song.doc
1/3/2017 2:40 PM 7619584 20170103144025_03t01n2017__HAU_GIANG_TOCHUC_HN_TK_N2016.doc
1/6/2017 1:32 PM 116736 20170106133247_TONG_KET_CONG_TAC_DOAN_-_HOI_NAM_2016.doc
1/6/2017 1:33 PM 180224 20170106133326_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_TRUNG_UONG_4_KHOA_XII.doc
1/10/2017 1:36 PM 3577856 20170110133643_Tongket_Tuyengiao_2016.doc
1/10/2017 4:35 PM 2381312 20170110163537_Tongket_DoanTNCSHCM_2016.doc
1/11/2017 2:45 PM 2766336 20170111144531_Tongket_Tochuc&kiemtra2016.doc
1/11/2017 4:05 PM 4718080 20170111160546_Tin_hoat_dong_to_chuc_Hoi_nghi_tong_ket_cong_tac_DV_nam_2016.doc
1/12/2017 8:08 AM 2704896 20170112080804_TRienkhai_Nghiquyettrunguong4(XII).doc
1/13/2017 3:23 PM 26624 20170113152314_tß+òng_kß▌+t_MTTQ_2016.doc
1/13/2017 3:23 PM 26624 20170113152314_tổng_kết_MTTQ_2016.doc
1/17/2017 10:01 AM 2482452 20170117100148_ccb_tk.rar
1/18/2017 2:50 PM 432128 20170118145007_LINH_-_TONG_KET_CONG_TAC_NOI_CHINH,_PHONG_CHONG_THAM_NHUNG.doc
1/18/2017 4:01 PM 8804384 20170118160149_am_thuc.rar
1/19/2017 2:54 PM 1743360 20170119145412_HOI_THI_LUß▌áT_NGHIA_Vß+ñAN_QU_SU.doc
1/19/2017 2:54 PM 1743360 20170119145412_HOI_THI_LUẠT_NGHIA_VỤAN_QU_SU.doc
1/19/2017 3:33 PM 860160 20170119153350_THAM_MVNAH,_GDCS.doc
1/19/2017 4:25 PM 906240 20170119162532_trao_lenh.doc
1/20/2017 9:56 AM 3980762 20170120095631_Tin_hoat_dong_to_chuc_doan_chuc_Tet_cac_dc_nguyen_lanh_dao_Ban.docx
1/20/2017 10:36 AM 2682551 20170120103644_Tin_hoat_dong_co_quan_tiep_doan_Ban_Dai_dien_PGHH_tinh_den_tham,_chuc_Tet.docx
1/23/2017 4:42 PM 7605248 20170123164247_PHAT_GIAO_HOA_HAO.doc
1/23/2017 5:16 PM 7843840 20170123171623_HOP_MAT_KY_NIEM_32.doc
2/6/2017 10:17 AM 37376 20170206101701_02t2n2017__hnd_TOCHUC_hß+ìp_b+ío_-æß▌ºu_n-âm_2017.doc
2/6/2017 10:17 AM 37376 20170206101701_02t2n2017__hnd_TOCHUC_họp_báo_đầu_năm_2017.doc
2/6/2017 2:00 PM 819712 20170206140023_Gß▌ªN_6.000_PHß▌ªN_QU+Ç_Tß▌+T_CHO_GIA_-É+îNH_CH+ìNH_S+üCH.doc
2/6/2017 2:00 PM 819712 20170206140023_GẦN_6.000_PHẦN_QUÀ_TẾT_CHO_GIA_ĐÌNH_CHÍNH_SÁCH.doc
2/6/2017 2:01 PM 296960 20170206140102_TRAO_HUY_HIß+åU_-Éß▌óNG_NH+éN_Kß+▌_NIß+åM_87_N-éM.doc
2/6/2017 2:01 PM 296960 20170206140102_TRAO_HUY_HIỆU_ĐẢNG_NHÂN_KỶ_NIỆM_87_NĂM.doc
2/6/2017 2:01 PM 819712 20170206140147_Gß▌ªN_6.000_PHß▌ªN_QU+Ç_Tß▌+T_CHO_GIA_-É+îNH_CH+ìNH_S+üCH.doc
2/6/2017 2:01 PM 819712 20170206140147_GẦN_6.000_PHẦN_QUÀ_TẾT_CHO_GIA_ĐÌNH_CHÍNH_SÁCH.doc
2/6/2017 2:02 PM 315904 20170206140232_THß+è_Uß+▌_NG+â_Bß▌óY_PH+üT_-Éß+ÿNG_TRß+ÆNG_C+éY_XANH_N-éM_2017.doc
2/6/2017 2:02 PM 315904 20170206140232_THỊ_UỶ_NGÃ_BẢY_PHÁT_ĐỘNG_TRỒNG_CÂY_XANH_NĂM_2017.doc
2/9/2017 7:22 PM 35328 20170209192220_Hop_To_giup_viec_xay_dung_de_an_vi_tri_viec_lam.doc
2/10/2017 10:33 AM 209408 20170210103303_KHEN_THƯỞNG_7_TẬP_THỂ_CHĂM_LO_TẾT_CHO_GIA_ĐÌNH_CHÍNH_SÁCH.doc
2/10/2017 10:33 AM 209408 20170210103303_KHEN_TH▌»ß+PNG_7_Tß▌¼P_THß+é_CH-éM_LO_Tß▌+T_CHO_GIA_-É+îNH_CH+ìNH_S+üCH.doc
2/10/2017 2:31 PM 1934336 20170210143145_10t2n2017__hnd_tpvß+ï_thanh_b+án_giao_9_m+íy_vi_t+¡nh.doc
2/10/2017 2:31 PM 1934336 20170210143145_10t2n2017__hnd_tpvị_thanh_bàn_giao_9_máy_vi_tính.doc
2/12/2017 2:14 PM 7193088 20170212141419_BI_THU_TINH_UY_DU_LE_GIAO_NHAN_QUAN_NAM_2017.doc
2/13/2017 1:24 PM 14862848 20170213132446_CHAU_THANH_HOAN_THANH_CONG_TAC_TUYEN_QUAN.doc
2/13/2017 1:42 PM 14862848 20170213134225_CHAU_THANH_HOAN_THANH_CONG_TAC_TUYEN_QUAN.doc
2/14/2017 3:40 PM 2128384 20170214153959_14t2n2017_-Éo+án_TW_hß+Öi_l+ám_viß+çc_vß+¢i_HND_Hß▌¡u_Giang.doc
2/14/2017 3:39 PM 2128384 20170214153959_14t2n2017_Đoàn_TW_hội_làm_việc_với_HND_Hậu_Giang.doc
2/16/2017 8:51 AM 1405440 20170216085137_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_DANG_VIEN_NGANH_HUYEN.doc
2/16/2017 9:06 AM 29184 20170216090656_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_08_cß+ºa_Ban_B+¡_th▌▌_vß+ü_l+únh_-æß▌ío_-Éß▌íi_hß+Öi_Hß+Öi_N+▌ng_d+ón_c+íc_cß▌Ñp.doc
2/16/2017 9:06 AM 29184 20170216090656_Chỉ_thị_số_08_của_Ban_Bí_thư_về_lãnh_đạo_Đại_hội_Hội_Nông_dân_các_cấp.doc
2/16/2017 1:35 PM 23512064 20170216133503_thi_mo_hinh_huan_luyen.doc
2/17/2017 10:31 AM 27648 20170217103124_TONG_KET_QUY_CHE_DAN_CHU.doc
2/20/2017 1:25 PM 12998144 20170220132547_ket_nap_hoi_vien_phu_nu.doc
2/22/2017 11:02 AM 782848 20170222110240_B+ì_TH▌»_Tß+êNH_Uß+▌_L+ÇM_VIß+åC_Vß+ÜI_L+âNH_-Éß▌áO_THß+è_X+â_NG+â_Bß▌óY.doc
2/22/2017 11:02 AM 782848 20170222110240_BÍ_THƯ_TỈNH_UỶ_LÀM_VIỆC_VỚI_LÃNH_ĐẠO_THỊ_XÃ_NGÃ_BẢY.doc
2/22/2017 11:03 AM 748032 20170222110326_20.02_SO_KET_CHI_THI_05_CUA_BTV_TINH_UY.doc
2/22/2017 8:22 PM 7548442 20170222202220_mo_hinh_mit_thai_sieu_som.rar
2/23/2017 10:47 AM 3569829 20170223104706_Mo_hinh_tom_-_lua.rar
2/23/2017 12:45 PM 4707826 20170223124551_khai_tru-xoa_ten.rar
2/24/2017 9:36 AM 781824 20170224093650_tin_thong_qua_du_an_cho_Nga_6.doc
2/28/2017 10:46 AM 13019136 20170228104630_chau_thanh_hien_mau_nhan_dao.doc
2/28/2017 10:47 AM 12720640 20170228104705_DUA_2_DOI_TUONG_VAO_CO_SO_CAI_NGHIEN.doc
3/4/2017 5:37 PM 31232 20170304173700_C+▌ng_-æo+án_c▌í_sß+ƒ_Ban_Tß+ò_chß+¬c_Tß+ënh_ß+ºy_tß+ò_chß+¬c_hß+ìp_mß▌+t_8-3.doc
3/4/2017 5:37 PM 31232 20170304173700_Công_đoàn_cơ_sở_Ban_Tổ_chức_Tỉnh_ủy_tổ_chức_họp_mặt_8-3.doc
3/6/2017 9:25 AM 2179584 20170306092502_Taphuan_congtacVanphong_(1).doc
3/6/2017 9:32 AM 3486208 20170306093216_Hopmat_Phunu8-3.doc
3/7/2017 1:52 PM 278528 20170307135202_06.03_-_(KHANH)_Hß+îP_Mß▌▌T_Kß+▌_NIß+åM_NG+ÇY_QUß+ÉC_Tß▌+_PHß+ñ_Nß+«_08.doc
3/7/2017 1:52 PM 278528 20170307135202_06.03_-_(KHANH)_HỌP_MẶT_KỶ_NIỆM_NGÀY_QUỐC_TẾ_PHỤ_NỮ_08.doc
3/7/2017 1:52 PM 137728 20170307135243_06.03_-_TUß+öI_TRß▌▌_NG+â_Bß▌óY_RA_QU+éN_TH+üNG_THANH_NI+èN.doc
3/7/2017 1:52 PM 137728 20170307135243_06.03_-_TUỔI_TRẺ_NGÃ_BẢY_RA_QUÂN_THÁNG_THANH_NIÊN.doc
3/7/2017 1:55 PM 748032 20170307135555_SO_KET_CHI_THI_05_CUA_BTV_TINH_UY.doc
3/10/2017 7:55 AM 683520 20170310075546_Khai_mß▌íc_Hß+Öi_thi_Nam_v+áo_bß▌+p.doc
3/10/2017 7:55 AM 683520 20170310075546_Khai_mạc_Hội_thi_Nam_vào_bếp.doc
3/10/2017 10:01 AM 324096 20170310100149_Sáng_26.doc
3/10/2017 2:03 PM 182784 20170310140323_Kiem_tra_Quy_I_Mai_Dam.doc
3/10/2017 2:34 PM 2268160 20170310143438_10.03_-_B+ì_TH▌»_THß+è_Uß+▌_NG+â_Bß▌óY_KIß+éM_TRA_SXNN.doc
3/10/2017 2:34 PM 2268160 20170310143438_10.03_-_BÍ_THƯ_THỊ_UỶ_NGÃ_BẢY_KIỂM_TRA_SXNN.doc
3/12/2017 10:40 AM 1444864 20170312104017_NGAY_CHU_NHAT_XANH.doc
3/15/2017 9:21 AM 1689600 20170315092158_TONG_KET_GIAO_DUC_QUOC_PHONG_AN_NINH.doc
3/15/2017 10:25 AM 2169344 20170315102555_KIEM_TRA_CHI_BO_CƠ_QUAN_XA.doc
3/15/2017 10:25 AM 2169344 20170315102555_KIEM_TRA_CHI_BO_Cݠ_QUAN_XA.doc
3/16/2017 2:25 PM 2627584 20170316142509_Kß▌+T_QUß▌ó_NG+ÇY_D+éN_Vß▌¼N_KH+ëO.doc
3/16/2017 2:25 PM 2627584 20170316142509_KẾT_QUẢ_NGÀY_DÂN_VẬN_KHÉO.doc
3/16/2017 2:25 PM 26112 20170316142555_Tß+ò_chß+¬c_huß▌Ñn_luyß+çn_lß+▌c_l▌▌ß+úng_d+ón_quan_c▌í_-æß+Öng_cß+Ñm_1_n-âm_2017.doc
3/16/2017 2:25 PM 26112 20170316142555_Tổ_chức_huấn_luyện_lực_lượng_dân_quan_cơ_động_cụm_1_năm_2017.doc
3/21/2017 4:24 PM 2084864 20170321162358_hß▌¡u_giang_tß+ò_chß+¬c_hß+Öi_nghß+ï_sk_lt_c+íc_s▌í_ng+ánh_thß+▌c_hiß+çn_CTr_05_th_Q-É_673.doc
3/21/2017 4:23 PM 2084864 20170321162358_hậu_giang_tổ_chức_hội_nghị_sk_lt_các_sơ_ngành_thực_hiện_CTr_05_th_QĐ_673.doc
3/22/2017 7:56 PM 22528 20170322195637_22.03_-_XAY_DUNG_VA_NHAN_RONG_13_MO_HINH_TAI_KHU_DAN_CU.doc
3/24/2017 3:57 PM 1157632 20170324155716_24.03_-_THß+è_Uß+▌_NG+â_Bß▌óY_C+öNG_Bß+É_QUYß▌+T_-Éß+èNH_Vß+Ç_C+üN_Bß+ÿ.doc
3/24/2017 3:57 PM 1157632 20170324155716_24.03_-_THỊ_UỶ_NGÃ_BẢY_CÔNG_BỐ_QUYẾT_ĐỊNH_VỀ_CÁN_BỘ.doc
3/24/2017 3:57 PM 806400 20170324155751_24.03_-_B+ì_TH▌»_THß+è_Uß+▌_NG+â_Bß▌óY_L+ÇM_VIß+åC_Vß+ÜI_PH▌»ß+£NG_L+üI_HIß▌+U.doc
3/24/2017 3:57 PM 806400 20170324155751_24.03_-_BÍ_THƯ_THỊ_UỶ_NGÃ_BẢY_LÀM_VIỆC_VỚI_PHƯỜNG_LÁI_HIẾU.doc
3/28/2017 2:14 PM 529920 20170328141410_Tong_ket_giao_duc_quoc_phong-an_ninh.doc
3/28/2017 3:42 PM 1807872 20170328154251_28.03_-_TRUNG_UONG_KHAO_SAT_XA,_HUYEN_NONG_THON_MOI.doc
4/4/2017 3:17 PM 4043264 20170404151724_04T4_HAU_GIANG_TO_CHUC_HN_KS_Q1_N2017.trinh.doc
4/4/2017 3:21 PM 4043264 20170404152100_04T4_HAU_GIANG_TO_CHUC_HN_KS_Q1_N2017.trinh.doc
4/5/2017 12:34 PM 5713920 20170405123440_Tin_hoat_dong_Hoi_nghi_so_ket_cong_tac_Dan_van_quy_I.2017.doc
4/7/2017 2:03 PM 1905152 20170407140329_07.04_-_THI_UY_NGA_BAY_SO_KET_QUI_I.doc
4/10/2017 11:33 AM 1917952 20170410113320_So_ket_quy_I_Huyen_uy.doc
4/10/2017 4:26 PM 597504 20170410162653_phong_chay_chua_chay.doc
4/11/2017 7:50 AM 1917440 20170411075037_So_ket_quy_I_Huyen_uy.doc
4/11/2017 9:11 AM 3130368 20170411091116_SO_KET_QUY_1.doc
4/11/2017 10:33 AM 185344 20170411103314_DAI_HOI_DOAN_CO_SO.doc
4/11/2017 4:18 PM 798208 20170411161815_Hoi_nghi_giao_ban_H-ÉND_quy__I.doc
4/11/2017 4:18 PM 798208 20170411161815_Hoi_nghi_giao_ban_HĐND_quy__I.doc
4/12/2017 5:10 PM 3445760 20170412171047_Ban_Tß+ò_chß+¬c_Tß+ënh_ß+ºy_tß+ò_chß+¬c_Hß+Öi_nghß+ï_s▌í_kß▌+t_c+▌ng_t+íc_Tß+ò_chß+¬c_x+óy_dß+▌ng_-Éß▌úng_qu++_I.doc
4/12/2017 5:10 PM 3445760 20170412171047_Ban_Tổ_chức_Tỉnh_ủy_tổ_chức_Hội_nghị_sơ_kết_công_tác_Tổ_chức_xây_dựng_Đảng_quý_I.doc
4/13/2017 9:35 AM 153088 20170413093534_Giao_ban_MTTQ_trong_tinh.doc
4/13/2017 11:21 AM 971264 20170413112155_B+ì_TH▌»_Tß+êNH_Uß+▌_Hß+îP_B+ÇN_GIß▌óI_PH+üP_TH+üO_Gß+á_KH+ô_KH-éN.doc
4/13/2017 11:21 AM 971264 20170413112155_BÍ_THƯ_TỈNH_UỶ_HỌP_BÀN_GIẢI_PHÁP_THÁO_GỠ_KHÓ_KHĂN.doc
4/14/2017 4:15 PM 181760 20170414161518_HND_huyß+çn_Vß+ï_Thß+ºy_ra_mat_mo_hinh_trang_bi_may_vi_tinh.doc
4/14/2017 4:15 PM 181760 20170414161518_HND_huyện_Vị_Thủy_ra_mat_mo_hinh_trang_bi_may_vi_tinh.doc
4/17/2017 4:37 PM 481792 20170417163718_Sơ_kết_Chỉ_thị_số_02.doc
4/17/2017 4:37 PM 481792 20170417163718_S▌í_kß▌+t_Chß+ë_thß+ï_sß+æ_02.doc
4/19/2017 9:03 AM 1000448 20170419090326_Vß+ï_Thß+ºy.doc
4/19/2017 9:03 AM 1000448 20170419090326_Vị_Thủy.doc
4/19/2017 9:04 AM 1948672 20170419090451_tiep_xuc_doi_thoai.doc
4/20/2017 9:59 AM 2833836 20170420095900_H+¼nh_Ph+▌_B+¡_th▌▌_Tß+ënh_ß+ºy_ph+ít_biß+âu.rar
4/20/2017 9:59 AM 2833836 20170420095900_Hình_Phó_Bí_thư_Tỉnh_ủy_phát_biểu.rar
4/20/2017 10:04 AM 2833836 20170420100434_H+¼nh_Ph+▌_B+¡_th▌▌_Tß+ënh_ß+ºy_ph+ít_biß+âu_(2).rar
4/20/2017 10:04 AM 2833836 20170420100434_Hình_Phó_Bí_thư_Tỉnh_ủy_phát_biểu_(2).rar
4/25/2017 7:00 AM 630784 20170425070042_24.04_-_KHEN_THUONG_381_TAP_THE_V+Ç_3.212_CA_NHAN.doc
4/25/2017 7:00 AM 630784 20170425070042_24.04_-_KHEN_THUONG_381_TAP_THE_VÀ_3.212_CA_NHAN.doc
4/25/2017 7:53 AM 169472 20170425075357_GIAO_BAN_VAN_HOA_VAN_NGHE.doc
4/25/2017 2:27 PM 236544 20170425142703_25t4_tin_Tinh_uy_HG_ban_hanh_NQ_giai_cap_nong_dan_n2017.doc
4/25/2017 2:47 PM 3942400 20170425144743_Hß▌¡u_giang_tß+ò_chß+¬c_hß+Öi_thi_C+ín_bß+Ö__Hß+Öi_giß+Åi_2017_x+ú_-æiß+âm_Vß+ï_Thß▌»ng..doc
4/25/2017 2:47 PM 3942400 20170425144743_Hậu_giang_tổ_chức_hội_thi_Cán_bộ__Hội_giỏi_2017_xã_điểm_Vị_Thắng..doc
4/25/2017 2:48 PM 236544 20170425144843_25t4_tin_Tinh_uy_HG_ban_hanh_NQ_giai_cap_nong_dan_n2017.doc
4/27/2017 5:31 PM 2032128 20170427173117_-Éß▌áI_Hß+ÿI.doc
4/27/2017 5:31 PM 2032128 20170427173117_ĐẠI_HỘI.doc
4/28/2017 10:55 AM 3712000 20170428105524_ViThuy_lephatdongHCM.doc
4/28/2017 2:31 PM 6123008 20170428143124_BAN_TIN_PHAT_DONG_THANG_CONG_NHAN_2017.doc
4/28/2017 2:54 PM 3103232 20170428145404_THANG_CONG_NHAN.doc
5/4/2017 9:20 AM 863744 20170504092047_tin_bài_Trong_tieu_trong_tan_tram._t5n2017.doc
5/4/2017 10:05 AM 3773952 20170504100541_ViThuy_lephatdongCAND.doc
5/4/2017 10:07 AM 3773952 20170504100735_ViThuy_lephatdongCAND.doc
5/4/2017 3:48 PM 128512 20170504154818_TUYEN_TRUYEN_TAP_TRUNG.doc
5/5/2017 1:37 PM 370176 20170505133739_Khai_mß▌íc_Hß+Öi_nghß+ï_lß▌ºn_thß+¬_5_Ban_Chß▌Ñp_h+ánh_Trung_▌▌▌íng_-Éß▌úng_kh+▌a_XII.doc
5/5/2017 1:37 PM 370176 20170505133739_Khai_mạc_Hội_nghị_lần_thứ_5_Ban_Chấp_hành_Trung_ương_Đảng_khóa_XII.doc
5/5/2017 4:28 PM 205312 20170505162810_Thong_qua_thiet_ke_truong_TH_va_Nha_van_hoa_Phu_An_.doc
5/5/2017 4:29 PM 67072 20170505162949_CHUONG_TRINH_SO__110.doc
5/8/2017 10:27 AM 638976 20170508102724_Tß+òng_kß▌+t_phong_tr+áo_thi_-æua_y+¬u_n▌▌ß+¢c_n-âm_2016.doc
5/8/2017 10:27 AM 638976 20170508102724_Tổng_kết_phong_trào_thi_đua_yêu_nước_năm_2016.doc
5/9/2017 4:00 PM 2575873 20170509160037_Ph+▌_B+¡_th▌▌_Th▌▌ß+¥ng_trß+▌c_Tß+ënh_ß+ºy_ph+ít_biß+âu_chß+ë_-æß▌ío_hß+Öi_nghß+ï.rar
5/9/2017 4:00 PM 2575873 20170509160037_Phó_Bí_thư_Thường_trực_Tỉnh_ủy_phát_biểu_chỉ_đạo_hội_nghị.rar
5/15/2017 4:15 PM 2526208 20170515161526_ViThuy_HoinghitrienkhaiKHDH.doc
5/15/2017 4:22 PM 1352192 20170515162204_ViThuy_taphuanDT.doc
5/16/2017 2:24 PM 2270208 20170516142414_ViThuy_chuyende2017.doc
5/17/2017 7:48 AM 927744 20170517074843_HIEN_MAU.doc
5/18/2017 9:23 AM 3416064 20170518092314_ViThuy_CLBDaukhocoNongdan.doc
5/18/2017 9:25 AM 902656 20170518092500_ViThuy_doithoaiCNVC-LD.doc
5/18/2017 11:45 AM 3112456 20170518114520_TOAN_CANH_HOI_NGHI__SO_KET_1_NAM_CHI_THI_05_BCT.rar
5/18/2017 5:13 PM 876032 20170518171303_Vß+ï_Thß+ºy.doc
5/18/2017 5:13 PM 876032 20170518171303_Vị_Thủy.doc
5/19/2017 9:39 AM 2492416 20170519093955_ViThuy_DaihoiTDTThuyen.doc
5/19/2017 2:07 PM 3724800 20170519140714_HND_HG_triß+ân_khai_NQ_08_TU_HG_v+á_KH_-æß▌íi_hß+Öi_2017.trinh.doc
5/19/2017 2:07 PM 3724800 20170519140714_HND_HG_triển_khai_NQ_08_TU_HG_và_KH_đại_hội_2017.trinh.doc
5/19/2017 3:49 PM 2055168 20170519154922_HND_HG_triß+ân_khai_tt_biß+ân,_-æß▌úo_v+á_bi+¬n_giß+¢i_-æß▌Ñt_liß+ün.trinh.doc
5/19/2017 3:49 PM 2055168 20170519154922_HND_HG_triển_khai_tt_biển,_đảo_và_biên_giới_đất_liền.trinh.doc
5/19/2017 4:00 PM 172113 20170519160043_-ÉH_CCB_huyen_Chau_Thanh_A.docx
5/19/2017 4:00 PM 172113 20170519160043_ĐH_CCB_huyen_Chau_Thanh_A.docx
5/19/2017 4:48 PM 167936 20170519164826_GAP_GO,_TIEP_XUC.doc
5/22/2017 3:23 PM 3356160 20170522152345_Tß+ò_chß+¬c_Hß+Öi_thi.doc
5/22/2017 3:23 PM 3356160 20170522152345_Tổ_chức_Hội_thi.doc
5/24/2017 8:55 AM 1124352 20170524085521_ViThuy_TaphuanKH_(1).doc
5/24/2017 5:51 PM 363520 20170524175115_CAU_LAC_BO_CHIA_SE_YEU_THUONG.doc
5/25/2017 10:35 PM 6616064 20170525223544_SO_KET_CHI_THI_05_BO_CHINH_TRI.doc
5/26/2017 11:47 AM 4354668 20170526114722_LE_KY_KET.rar
5/26/2017 11:48 AM 2570055 20170526114812_LAM_VIEC_CAC_NGANH.rar
5/29/2017 4:42 PM 1256448 20170529164253_ViThuy_MTTQ.doc
6/1/2017 10:23 AM 297472 20170601102344_Tin_hoat_dong_to_chuc_tiep_xuc,_doi_thoai_voi_nguoi_hoat_dong_ko_chuyen_trach_xa_Thuan_Hoa_(CVP_da_sua).doc
6/2/2017 8:58 AM 4158976 20170602085804_02_T6_Tin_cß+Öng_t+íc_vß+ü_viß+çc_tß▌¡p_huß▌Ñn_kiß▌+n_thß+¬c_m+▌i_tr▌▌ß+¥ng_TW_Hß+Öi_tß+ò_chß+¬c_tß▌íi_Hß▌¡u_Giang.doc
6/2/2017 8:58 AM 4158976 20170602085804_02_T6_Tin_cộng_tác_về_việc_tập_huấn_kiến_thức_môi_trường_TW_Hội_tổ_chức_tại_Hậu_Giang.doc
6/2/2017 6:59 PM 4692297 20170602185936_Kiem_tra_NQ_tx_Long_My.rar
6/8/2017 9:30 AM 1633280 20170608093055_HOI_NGHß+è_THONG_BAO_TRUNG_UONG_5.doc
6/8/2017 9:30 AM 1633280 20170608093055_HOI_NGHỊ_THONG_BAO_TRUNG_UONG_5.doc
6/13/2017 10:23 AM 3066880 20170613102302_ViBinh_soket6thang2017.doc
6/14/2017 9:39 AM 1506304 20170614093927_ViThuy_kiemtraxa,thitran_(1).doc
6/14/2017 9:49 AM 6540800 20170614094954_be_giang_lop_dai_hoc_bao_chi_k32.doc
6/20/2017 9:33 AM 2359808 20170620093313_ViThuy_soket6thangdaunam2017.doc
6/21/2017 4:54 PM 1915392 20170621165459_KY_HOP_HDND.doc
6/27/2017 11:06 AM 940544 20170627110601_QUY_CHE_DAN_CHU.doc
6/27/2017 1:24 PM 17768960 20170627132451_-Éai_hoi_-Éai_bieu_-Éoan_TNCSHCM_huyen_lan_thu_XII,_nhiem_kß+▌_2017_-_2022_(Phien_lam_viec_noi_bo).doc
6/27/2017 1:24 PM 17768960 20170627132451_Đai_hoi_Đai_bieu_Đoan_TNCSHCM_huyen_lan_thu_XII,_nhiem_kỳ_2017_-_2022_(Phien_lam_viec_noi_bo).doc
6/27/2017 3:42 PM 3742934 20170627154225_iep_xuc_cu_tri_xa_Luong_Nghia.rar
6/28/2017 10:01 AM 1927168 20170628100124_DOI_THOAI_CONG_AN_QUAN_SU.doc
6/28/2017 10:18 AM 38400 20170628101834_phan_cong_BCH_Chi_doan.doc
6/28/2017 3:23 PM 6678016 20170628152347_HOI_THAO_TRUYEN_THONG_CAC_TCT_DBSCL_2017_lan_2.doc
6/29/2017 2:30 PM 2687156 20170629143002_Hoi_nghi_toan_quoc_Nghi_quyet_TW_5.rar
6/29/2017 3:18 PM 1785856 20170629151858_HOI_THI_CAN_BO_HOI_GIOI.doc
6/30/2017 4:34 PM 5338112 20170630163434_DAI_HOI_DOAN.doc
7/4/2017 2:42 PM 6556672 20170704144257_Be_giang_lop_TCLLCT_HC_K70_long_my_gui_tinh.doc
7/4/2017 4:44 PM 6785536 20170704164432_tin_be_giang_lop_cao_cap_A46_HG_gui_tinh.doc
7/6/2017 8:50 AM 9283584 20170706085007_Lam_viec_voi_HU_Long_My_chuan_bi_to_chuc_tiep_xuc,_doi_thoai_cß+ºa_TU_voi_ND.doc
7/6/2017 8:50 AM 9283584 20170706085007_Lam_viec_voi_HU_Long_My_chuan_bi_to_chuc_tiep_xuc,_doi_thoai_của_TU_voi_ND.doc
7/6/2017 9:06 AM 6586368 20170706090659_Hoi_giang_vien_day_gioi_cap_truong_2017_ngay_06_7_2017_gui_tinh.doc
7/7/2017 7:02 AM 2404864 20170707070246_06.07_-_ĐẠI_HỘI_ĐẠI_BIỂU_ĐOÀN_THANH_NIÊN_CỘNG_SẢN_HỒ_CHÍ_MINH_THỊ_XÃ_NGÃ_BẢY_KẾT_THÚC_THÀNH_CÔNG.doc
7/10/2017 4:06 PM 6683648 20170710160653_Hoi_giang_vien_day_gioi_cap_truong_2017_ngay_07_7_2017_gui_tinh.doc
7/10/2017 7:30 PM 2405012 20170710193004_so_ket_cong_tac_KT-GS.rar
7/11/2017 8:04 AM 19219 20170711080434_nam_2017_cta_khong_con_ho_ngheo.doc.docx
7/12/2017 8:32 AM 1747968 20170712083216_ViThuy_DHchibo2017-2020.doc
7/12/2017 8:36 AM 2220544 20170712083600_ViThuy_soketTuyengiao6thang2017.doc
7/12/2017 9:39 AM 1031680 20170712093915_12.07_-_TH+öNG_QUA_Kß▌+_HOß▌áCH_PH+üT_TRIß+éN_NH+ôM_C+éY_TRß+ÆNG.doc
7/12/2017 9:39 AM 1031680 20170712093915_12.07_-_THÔNG_QUA_KẾ_HOẠCH_PHÁT_TRIỂN_NHÓM_CÂY_TRỒNG.doc
7/12/2017 4:39 PM 2220544 20170712163918_ViThuy_soketTuyengiao6thang2017.doc
7/13/2017 8:25 AM 2574848 20170713082523_ViThuy_soketMTTQ6thang2017.doc
7/18/2017 2:56 PM 5380715 20170718145606_Kiem_tra_dai_hoi_chi_bo_diem.rar
7/18/2017 2:58 PM 5569589 20170718145811_so_tong_ket_cac_chi_thi_cua_TW_cua_tinh.rar
7/19/2017 5:08 PM 1335808 20170719170829_DIEN_DAN_CONG_AN.doc
7/20/2017 4:48 PM 5201015 20170720164837_Dai_hoi_chi_bo_diem_dau_tien_cua_tinh.rar
7/24/2017 3:45 PM 258048 20170724154546_HB_BC_kß▌+t_quß▌ú_chuyß▌+n_c+▌ng_t+íc_tß▌íi_CHLB_-Éß+¬c_thuß+Öc_dß+▌_+ín_hß+úp_t+íc_giß+»a_HND_-Éß+¬c_v+á_HNDVN.doc
7/24/2017 3:45 PM 258048 20170724154546_HB_BC_kết_quả_chuyến_công_tác_tại_CHLB_Đức_thuộc_dự_án_hợp_tác_giữa_HND_Đức_và_HNDVN.doc
7/26/2017 7:49 AM 24326 20170726074909_Lanh_dao_UBMT_trung_uong_ve_tham_que_huong_xa_Thanh_Xuan.docx
7/27/2017 9:33 AM 27648 20170727093339_27.07_-_KIEM_TRA_CHUAN_BI_DAI_HOI_CHI_BO_DIEM.doc
7/27/2017 10:17 AM 723968 20170727101707_27.07_-_PHO_BI_THU_THUONG_TRUC_TINH_UY_HOP_MAT_GIA_DINH_CHINH_SACH.doc
7/27/2017 10:41 AM 1282560 20170727104152_KY_NIEM_27.7.doc
7/28/2017 10:04 AM 19827712 20170728100407_tham_gia_dinh_chinh_sach_25_7_2017.doc
8/7/2017 7:58 AM 246392 20170807075835_ĐỒNG_CHÍ_PHÓ_CHỦ_TỊCH_THƯỜNG_TRỰC_TRUNG_ƯƠNG_HỘI_NÔNG_DÂN_VIỆT_NAM_ĐẾN_THĂM_VÀ_LÀM_VIỆC_TẠI__HẬU_GIANG.docx
8/7/2017 9:26 AM 9130496 20170807092632_HN_hoc_tap,_quan_triet_va_trien_khai_thuc_hien_NQTW_5_(khoa_XII).doc
8/8/2017 9:07 AM 2765021 20170808090726_Giam_sat_BTV_Vi_Thuy.rar
8/8/2017 9:09 AM 2716615 20170808090906_Gam_sat_BTV_Long_My.rar
8/17/2017 3:42 PM 2187264 20170817154216_ViThuy_Tamlongvang.doc
8/18/2017 1:17 PM 167424 20170818131659_Hß+ìp_mß▌+t_kß++_niß+çm_65_n-âm_chiß▌+n_thß▌»ng_diß+çt_Yß▌+u_khu_Bß▌úy_Ng+án.doc
8/18/2017 1:16 PM 167424 20170818131659_Họp_mặt_kỷ_niệm_65_năm_chiến_thắng_diệt_Yếu_khu_Bảy_Ngàn.doc
8/21/2017 5:12 PM 2634240 20170821171205_Tap_huan_CB_HNDCS.doc
8/24/2017 3:01 PM 277504 20170824150145_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_TRUNG_UONG_5_(KHOA_XII).doc
8/25/2017 9:34 AM 210790 20170825093434_462_tß+½_23T8_-Éo+án_c+▌ng_t+íc_TW_HNDVN_kiß+âm_tra_c+▌ng_t+íc_Hß+Öi_ß+ƒ_HG_(Quang_Kiß+çm).docx
8/25/2017 9:34 AM 210790 20170825093434_462_từ_23T8_Đoàn_công_tác_TW_HNDVN_kiểm_tra_công_tác_Hội_ở_HG_(Quang_Kiệm).docx
8/25/2017 10:20 AM 210790 20170825102000_462_tß+½_23T8_-Éo+án_c+▌ng_t+íc_TW_HNDVN_kiß+âm_tra_c+▌ng_t+íc_Hß+Öi_ß+ƒ_HG_(Quang_Kiß+çm).docx
8/25/2017 10:20 AM 210790 20170825102000_462_từ_23T8_Đoàn_công_tác_TW_HNDVN_kiểm_tra_công_tác_Hội_ở_HG_(Quang_Kiệm).docx
8/28/2017 10:45 AM 1563136 20170828104511_ViThuy_NghiquyetTW5(khoaXII).doc
8/30/2017 2:35 PM 1169920 20170830143525_TRI+èN_KHAI_NGHß+è_QUYET_TW5.DOC
8/30/2017 2:35 PM 1169920 20170830143525_TRIÊN_KHAI_NGHỊ_QUYET_TW5.DOC
9/11/2017 8:21 AM 352540 20170911082132_trien_khai_ngay_phap_luat_gui_tinh.docx
9/11/2017 8:24 AM 324148 20170911082436_Be_giang_lop_TCLLCT_HC_k_72_gui_tinh.docx
9/14/2017 11:33 AM 3474944 20170914113309_TONG_KET_NGHI_QUYET_14.doc
9/14/2017 2:51 PM 193546 20170914145107_Tin_cß+Öng_t+íc_tß+ò_chß+¬c_Hß+Öi_thi_c+ín_bß+Ö_Hß+Öi_giß+Åi_n-âm_2017_(Quang_Kiß+çm).docx
9/14/2017 2:51 PM 193546 20170914145107_Tin_cộng_tác_tổ_chức_Hội_thi_cán_bộ_Hội_giỏi_năm_2017_(Quang_Kiệm).docx
9/14/2017 3:17 PM 1118720 20170914151711_TONG_KET_DAI_HOI.doc
9/18/2017 9:10 AM 213725 20170918091026_gui_tinh_Be_giang_lop_BDKTQPAN_cho_chß+¬c_sß▌»c_t+▌n_gi+ío.docx
9/18/2017 9:10 AM 213725 20170918091026_gui_tinh_Be_giang_lop_BDKTQPAN_cho_chức_sắc_tôn_giáo.docx
9/25/2017 10:10 AM 262506 20170925101042_khai_giang_lß+¢p_BD_chuc_danh_b+¡_th▌▌_ph+▌_b+¡_th▌▌_gui_tinh.docx
9/25/2017 10:10 AM 262506 20170925101042_khai_giang_lớp_BD_chuc_danh_bí_thư_phó_bí_thư_gui_tinh.docx
9/26/2017 4:02 PM 224547 20170926160251_Hß+ÿI_N+öNG_D+éN_Hß▌¼U_GIANG_S▌á_Kß▌+T_C+öNG_T+üC_Hß+ÿI_(Quang_Kiß+çm).docx
9/26/2017 4:02 PM 224547 20170926160251_HỘI_NÔNG_DÂN_HẬU_GIANG_SƠ_KẾT_CÔNG_TÁC_HỘI_(Quang_Kiệm).docx
9/27/2017 4:25 AM 2132863 20170927042533_Kiem_tra_TNQ_TX_Long_My_9_thang_dau_nam_2017.rar
9/28/2017 10:45 AM 519680 20170928104542_Tin_hoat_dong_y_kien_phat_bieu_Dc_Truong_ban_tai_Hoi_nghi_so_ket_DV_quy_III_(Dc_CVP_da_sua).doc
9/28/2017 2:59 PM 265611 20170928145952_Tß▌¡p_huß▌Ñn_bß+ôi_d▌▌ß+íng_kiß▌+n_thß+¬c,_quß▌ún_l++,_kß+▌_thuß▌¡t_cho_CB_HTX_NN_(Quang_Kiß+çm).docx
9/28/2017 2:59 PM 265611 20170928145952_Tập_huấn_bồi_dưỡng_kiến_thức,_quản_lý,_kỹ_thuật_cho_CB_HTX_NN_(Quang_Kiệm).docx
9/28/2017 5:00 PM 927232 20170928170009_Hß+îI_NGHI_BAN_THANH_TRA.doc
9/28/2017 5:00 PM 927232 20170928170009_HỌI_NGHI_BAN_THANH_TRA.doc
9/28/2017 5:28 PM 415744 20170928172827_TRIEN_KHAI_HOI_THI_BI_THU_CHI_BO.doc
10/3/2017 5:45 PM 2668544 20171003174522_SO_KET_QUY_III.doc
10/4/2017 10:10 AM 187158 20171004101030_gui_Linh_TU_Khai_giang_lop_tcllcthc_k_85_chau_thanh_A.docx
10/9/2017 10:57 AM 893952 20171009105746_VI_TRUNG.doc
10/11/2017 4:13 PM 708608 20171011161326_ViThuy_HoinghiKehoach_Xuan2017.doc
10/13/2017 4:21 PM 1867264 20171013162151_ViThuy_RuocanhBacHo(1).doc
10/14/2017 4:43 PM 2755072 20171014164337_HOI_THI_BI_THU_CHI_BO_GIOI.doc
10/19/2017 9:13 AM 830464 20171019091352_VIET_LAO.doc
10/19/2017 10:51 AM 1958912 20171019105119_GIAO_BAN_KHOA_GIAO.doc
10/19/2017 11:38 AM 1814642 20171019113828_To_chuc_lop_boi_duong_cap_nhat_kien_thuc.rar
10/20/2017 1:41 PM 1772544 20171020134138_HOI_NGHI_CHUYEN_DE.doc
10/26/2017 2:30 PM 1131008 20171026143036_ViThuy_TaphuanTochucDang_2017.doc
10/26/2017 3:12 PM 879104 20171026151252_TIEP_XUC_VINH_THUAN_TAY.doc
10/27/2017 7:45 AM 4538504 20171027074526_Hoi_Nghi_TW_6.rar
10/27/2017 3:49 PM 1290752 20171027154901_ViThuy_CuocthiHCM.doc
10/28/2017 2:55 PM 2033152 20171028145536_CHUNG_Kß▌+T_BI_THU_CHI_Bß+ÿ.doc
10/28/2017 2:55 PM 2033152 20171028145536_CHUNG_KẾT_BI_THU_CHI_BỘ.doc
10/30/2017 2:32 PM 1294336 20171030143240_ViThuy_NghiquyetTW6(khoaXII)UBND.doc
10/31/2017 1:46 PM 3693069 20171031134653_Hoi_nghi_tong_ket.rar
11/1/2017 2:28 PM 2388027 20171101142855_Lop_tap_huan_nghiep_vß+Ñ_cong_tac_xay_dung_dang.rar
11/1/2017 2:28 PM 2388027 20171101142855_Lop_tap_huan_nghiep_vụ_cong_tac_xay_dung_dang.rar
11/1/2017 2:32 PM 2388027 20171101143206_Lop_tap_huan_nghiep_vß+Ñ_cong_tac_xay_dung_dang.rar
11/1/2017 2:32 PM 2388027 20171101143206_Lop_tap_huan_nghiep_vụ_cong_tac_xay_dung_dang.rar
11/2/2017 9:01 AM 2388343 20171102090156_Tap_huan_nghiep_vß+Ñ_cong_tac_xay_dung_dang.rar
11/2/2017 9:01 AM 2388343 20171102090156_Tap_huan_nghiep_vụ_cong_tac_xay_dung_dang.rar
11/2/2017 3:24 PM 2475520 20171102152442_ViThuy_DaihoiQuyetthang_2012-2017.doc
11/8/2017 3:51 PM 3211117 20171108155155_Quyen_gop_tien_ung_ho_cac_tinh_Nam_Trung_bo_bi_thien_tai.rar
11/13/2017 10:47 AM 1604589 20171113104728_Gam_sat_Dang_bo_TP_Vi_Thanh.rar
11/13/2017 9:55 PM 1605938 20171113215520_Giam_sat_Dang_bo_tx_Nga_Bay.rar
11/16/2017 1:46 PM 252416 20171116134654_14.11_TIN-_TRIEN_KHAI_HD_DANH_GIA_PHAN_LOAI_DANG_VIEN_2017.doc
11/16/2017 1:47 PM 252416 20171116134704_14.11_TIN-_TRIEN_KHAI_HD_DANH_GIA_PHAN_LOAI_DANG_VIEN_2017.doc
11/16/2017 1:47 PM 304128 20171116134714_15.11_TIN-__TRAO_NHA_TINH_THUONG_HO_NGHEO.doc
11/16/2017 3:20 PM 305152 20171116152057_15.11_TIN-__TRAO_NHA_TINH_THUONG_HO_NGHEO.doc
11/16/2017 3:21 PM 252416 20171116152117_14.11_TIN-_TRIEN_KHAI_HD_DANH_GIA_PHAN_LOAI_DANG_VIEN_2017.doc
11/17/2017 3:40 PM 1129984 20171117154043_Ngayhoi_Ap1,TT.NangMau.doc
11/20/2017 3:34 PM 245248 20171120153440_20.11_-TXNB_THAM_GIA_DINH_NAN_NHAN_GIAO_THONG.doc
11/21/2017 9:26 AM 1155072 20171121092645_21.11_TIN_-_TXNB_TO_CHUC_TOT_NGAY_HOI_DAI_DOAN_KET_DAN_TOC.doc
11/21/2017 9:28 AM 1290240 20171121092803_21.11_TIN_-_LANH_DAO_TXNB_KHAO_SAT_CAC_MO_HINH_KINH_TE.doc
11/22/2017 9:56 AM 266752 20171122095641_22.11_TRONG_-_TRAO_HUY_HIEU_DANG_CHO_13_DANG_VIEN.doc
11/22/2017 9:57 AM 246272 20171122095708_22.11_TOAN_-_TK_THI_DUA_QUYET_THANG_2012-2017.doc
11/23/2017 4:10 PM 145684 20171123161044_HỘI_NÔNG_DÂN_HẬU_GIANG_SƠ_KẾT_CÁC_MÔ_HÌNH_HOẠT_ĐỘNG_CỦA_HỘI_GẮN_VỚI_TRIỂN_KHAI_NQ_BCH_TW_HND_VN_(Văn_Tựu).docx
11/23/2017 5:56 PM 25600 20171123175613_-É▌áN_VI_Vß+«NG_Mß▌áNH.doc
11/23/2017 5:56 PM 25600 20171123175613_ĐƠN_VI_VỮNG_MẠNH.doc
11/24/2017 9:30 AM 2011648 20171124093020_QUY_CHE_PHOI_HOP.doc
11/24/2017 2:56 PM 81408 20171124145629_24.11_TRONG_-_TK_CHIEN_DICH_TRUYEN_THONG_DAN_SO.doc
11/27/2017 10:37 AM 1737728 20171127103701_SANG_KIEN_DOT_PH+ü.doc
11/27/2017 10:37 AM 1737728 20171127103701_SANG_KIEN_DOT_PHÁ.doc
11/28/2017 6:10 PM 5872128 20171128181043_CUOC_THI_H+Æ_CHI_MINH.doc
11/28/2017 6:10 PM 5872128 20171128181043_CUOC_THI_HÒ_CHI_MINH.doc
11/29/2017 4:00 PM 185344 20171129160027_28.11_TRONG_-_DAI_HOI_HOI_LUAT_GIA.doc
11/29/2017 4:01 PM 1386496 20171129160113_29.11_KHANH_-_K_CHIEN_DICH_GIAO_THONG_THUY_LOI_TRONG_CAY.doc
12/8/2017 2:23 PM 221184 20171208142352_07.12_TOAN_-_TXNB_THUC_HIEN_THANG_TIEU_DOC_KHU_TRUNG.doc
12/11/2017 9:37 AM 2368000 20171211093706_11.12_KHANH_-_HOI_THI_BI_THU_CHI_BO_GIOI_2017.doc
12/12/2017 9:45 AM 172544 20171212094538_CH+Ü_TRONG_CONG_T+üC_PHAT_TRIENR_DANG_VIEN.doc
12/12/2017 9:45 AM 172544 20171212094538_CHÚ_TRONG_CONG_TÁC_PHAT_TRIENR_DANG_VIEN.doc
12/13/2017 1:56 PM 1097216 20171213135638_BAI_DAN_VAN_-_DOI_THOAI,_LANG_NGHE_VA_DIEU_CHINH.doc
12/13/2017 5:21 PM 1731072 20171213172123_TONG_KET_NAM_2017.doc
12/14/2017 8:27 AM 3689984 20171214082728_13.12_LINH_-_HOI_NGHI_BCH_DANG_BO_LAN_THU_15.doc
12/14/2017 2:37 PM 3689984 20171214143719_13.12_LINH_-_HOI_NGHI_BCH_DANG_BO_LAN_THU_15.doc
12/14/2017 4:09 PM 2469417 20171214160903_Nghi_Quyet_TW_6.rar
12/14/2017 5:02 PM 4166144 20171214170215_CHI_THI_05.doc
12/15/2017 9:44 AM 129536 20171215094402_TONG_KET_CONG_TAC_HOI_CUU_CHIEN_BINH_NAM_2017.doc
12/18/2017 5:25 PM 883712 20171218172514_CHUC_MUNG_GIANG_SINH.doc
12/18/2017 7:13 PM 2378978 20171218191355_Tong_ket_cong_tac_tuyen_giao.rar
12/20/2017 2:49 PM 2867712 20171220144949_KY_HOP_THU_6_HDND_HUYEN.doc
12/21/2017 10:03 AM 549376 20171221100345_20.12_TRONG_-_PHO_BI_THU_TINH_THAM_NHA_THO_DIP_GIANG_SINH.doc
12/27/2017 10:53 AM 205824 20171227105331_26.12_TRONG_-_TXNB_RA_MAT_MO_HINH_CAMERA_AN_NINH.doc
12/27/2017 10:54 AM 1262592 20171227105439_26.12_NHI_-_TRIEN_KHAI_CHIEN_DICH_PHONG_BENH_SXH_DOT_6.doc
12/27/2017 10:56 AM 1262592 20171227105639_26.12_NHI_-_TRIEN_KHAI_CHIEN_DICH_PHONG_BENH_SXH_DOT_6.doc
12/28/2017 1:39 PM 1098240 20171228133932_DOI_THOAI,_LANG_NGHE_Y_KIEN_NHAN_DAN.doc
1/3/2018 3:27 PM 327949 20180103152722_Mß▌+N.docx
1/3/2018 3:27 PM 327949 20180103152722_MẾN.docx
1/8/2018 3:31 PM 469971 20180108153117_THß+è_X+â_NG+â_Bß▌óY.docx
1/8/2018 3:31 PM 469971 20180108153117_THỊ_XÃ_NGÃ_BẢY.docx
1/8/2018 3:32 PM 516073 20180108153236_THß+è_X+â_NG+â_Bß▌óY_PH+üT_TRIß+éN_NH+ôM_C+éY_TRß+ÆNG.docx
1/8/2018 3:32 PM 516073 20180108153236_THỊ_XÃ_NGÃ_BẢY_PHÁT_TRIỂN_NHÓM_CÂY_TRỒNG.docx
1/8/2018 3:44 PM 1261568 20180108154410_Tongket_Tochuc&kiemtra2017.doc
1/9/2018 2:31 PM 302080 20180109143120_09.01_TOAN_-__RA_MAT_MO_HINH_PHONG_CHONG_DUOI_NUOC.doc
1/15/2018 9:47 AM 1890304 20180115094736_ViThuy_tongketTuyengiao_2017.doc
1/15/2018 9:50 AM 1179136 20180115095026_ViThuy_congtacQuansu_2017.doc
1/16/2018 10:40 AM 4336640 20180116104035_Tß+ÄNG_KET_CHI_THI_300.doc
1/16/2018 10:40 AM 4336640 20180116104035_TỎNG_KET_CHI_THI_300.doc
1/16/2018 5:06 PM 826368 20180116170654_TONG_KET_DAN_Vß▌áN.doc
1/16/2018 5:06 PM 826368 20180116170654_TONG_KET_DAN_VẠN.doc
1/17/2018 10:40 AM 370176 20180117104009_TONG_KET_MAT_TRAN.doc
1/17/2018 10:41 AM 1458688 20180117104132_HOC_Tß▌áP_TRUNG_▌»▌áNG_6_(KH+ôA_XII).doc
1/17/2018 10:41 AM 1458688 20180117104132_HOC_TẠP_TRUNG_ƯƠNG_6_(KHÓA_XII).doc
1/18/2018 2:18 PM 2384384 20180118141835_19.01_TOAN_KHANH_-_TONG_KET_CAC_NQTW_7_KHOA_IX.doc
1/25/2018 9:04 AM 2605056 20180125090418_ViBinh_DaihoiHND(NK2018-2023).doc
1/25/2018 9:05 AM 2605056 20180125090552_ViBinh_DaihoiHND(NK2018-2023).doc
1/26/2018 2:30 PM 1406976 20180126143044_26.01_KHANH_-_TO_CHUC_THANH_CONG_DAI_HOI_NONG_DAN_DIEM.doc
1/29/2018 2:24 PM 1523200 20180129142412_29.01_TRONG_-_KIEM_TRA_VE_SINH_ATTP_TET.doc
1/29/2018 2:25 PM 1240064 20180129142505_29.01_TRONG_-_TXNB_SO_KET_TUYEN_QUAN_2018.doc
1/30/2018 1:57 PM 516624 20180130135719_THß+è_X+â_NG+â_Bß▌óY_PH+üT_TRIß+éN_NH+ôM_C+éY_TRß+ÆNG.docx
1/30/2018 1:57 PM 516624 20180130135719_THỊ_XÃ_NGÃ_BẢY_PHÁT_TRIỂN_NHÓM_CÂY_TRỒNG.docx
2/1/2018 2:09 PM 6252032 20180201140922_ViTHuy_DaihoiCongDoan2018-2023.doc
2/2/2018 2:53 PM 869376 20180202145315_02.02_TRAN_KHANH_-_TRIEN_KHAI_XD_NTM-VMDT_KIEU_MAU.doc
2/2/2018 2:56 PM 2842112 20180202145624_02.02__TOAN_-_TONG_KET_HOI_THI_SANG_TAO_KY_THUAT.doc
2/2/2018 2:59 PM 982528 20180202145919_02.02_NHI_KHANH_-_KIEM_TRA_PCCC_CAC_LO_THAN_DIP_TET.doc
2/3/2018 4:23 PM 3755008 20180203162345_3.2.doc
2/5/2018 9:29 AM 2038784 20180205092938_3._Tong_ket_hoat_dong_QHTND_thu_huyß+ün_05-3-2018.doc
2/5/2018 9:29 AM 2038784 20180205092938_3._Tong_ket_hoat_dong_QHTND_thu_huyền_05-3-2018.doc
2/7/2018 2:39 PM 27648 20180207143905_ViThuy_TongketCongan_2017.doc
2/7/2018 3:00 PM 6549504 20180207150036_06.02_NHI_TRONG_-_THEM_NHIEU_MO_HINH_TRONG_HOA_TET.doc
2/7/2018 3:38 PM 2989568 20180207153824_ViThuy_TongketHoitham_2017.doc
2/8/2018 10:01 AM 2080256 20180208100146_trao_lenh.doc
2/8/2018 10:04 AM 2195968 20180208100409_ViThuy_TongketCongan_2017.doc
2/8/2018 10:06 AM 2080256 20180208100610_trao_lenh.doc
2/12/2018 9:48 AM 5232128 20180212094811_12.02_KHANH_TRONG_-_KHANH_THANH_CONG_TRINH_MUNG_DANG_MUNG_XUAN.doc
2/12/2018 9:49 AM 312832 20180212094923_12.02_TOAN_-_HOP_MAT_MUNG_DANG_MUNG_XUAN_MAU_TUAT.doc
2/12/2018 5:03 PM 904192 20180212170319_GIA_D+îNH_CH+ìNH_SACH.doc
2/12/2018 5:03 PM 904192 20180212170319_GIA_DÌNH_CHÍNH_SACH.doc
2/13/2018 9:24 AM 267264 20180213092446_13.02_TRONG_-_TXNB_TRAO_99_LENH_GOI_NHAP_NGU.doc
2/13/2018 9:26 AM 4341248 20180213092634_13.02_TRAN-_TT_UBND_GAP_MAT_DAU_NAM_LANH_DAO_CAC_NGANH.doc
2/13/2018 9:29 AM 4097536 20180213092954_13.02_NHOM_PV_-_HOP_MAT_AN_TET_VOI_GIA_DINH_CHINH_SACH.doc
2/22/2018 9:56 AM 3908096 20180222095628_21.02__TOAN_KHANH_-_RUC_RO_DEM_GIAO_THUA_NGA_BAY.doc
2/22/2018 9:57 AM 894464 20180222095705_22.02_TOAN_TRONG_-_SO_KET_TINH_HINH_TET.doc
2/23/2018 10:18 AM 2705920 20180223101827_Hopbaodauxuan_MauTuat2018.doc
2/28/2018 8:24 AM 711680 20180228082432_27.02_TRONG_-_HOP_MAT_NGAY_THAY_THUOC_VIET_NAM.doc
2/28/2018 2:16 PM 27648 20180228141634_28.02_-_TRAN_-_DAI_BIEU_HDND_THI_XA_TIEP_CONG_DAN_HANG_TUAN.doc
3/5/2018 3:43 PM 6722048 20180305154343_05.03_TRONG_KHANH_-_PHO_BI_THU_TT_TINH_UY_DU_LE_GIAO_QUAN_TAI_TXNB.doc
3/7/2018 3:00 PM 2870272 20180307150040_Vị_Thủy_họp_mặt_kỷ_niệm_108_năm_ngày_Quốc_tế_phụ_nữ_8.doc
3/7/2018 3:17 PM 379904 20180307151723_TRIEN_KHAI_QUI_DINH_102_CUA_BO_CHINH_TRI,_QUY_DINH_109_CUA_BAN_BI_THU.doc
3/9/2018 8:23 AM 1098240 20180309082338_09.03_TRAN_TOAN-_THI_UY_NGA_BAY_TO_CHUC_HOI_NGHI_CAN_BO_CHU_CHOT.doc
3/9/2018 3:11 PM 1200128 20180309151149_09.03_KHANH_-_HOP_MAT_NGAY_PHU_NU_8-3.doc
3/11/2018 8:49 AM 5017088 20180311084939_NGAY_CHU_NHAT_XANH.doc
3/12/2018 9:34 AM 2968576 20180312093436_12.03_KHANH_-_KHOI_DONG_THANG_THANH_NIEN.doc
3/12/2018 2:18 PM 27136 20180312141836_12.03_TRAN_-_TXNB_XAY_DUNG_DUOC_59_MO_HINH_HOC_TAP_THEO_BAC.doc
3/16/2018 8:39 AM 1724416 20180316083946_LAM_VIEC_DINH_KY_CÁC_DOAN_THE.doc
3/20/2018 2:23 PM 1462272 20180320142308_20.03_TRAN_KHANH_-__SO_KET_XD_NONG_THON_MOI.doc
3/20/2018 2:24 PM 1283584 20180320142432_19.03_KHANH_-_SO_KET_MO_HINH_HO_TRO_BO_GIONG.doc
3/20/2018 5:45 PM 148480 20180320174552_RA_QUÂN_CÔNG_TRÌNH_THANH_NIÊN.doc
3/22/2018 3:07 PM 1831424 20180322150753_DH_NONG_DAN_VI_TRUNG.doc
3/22/2018 3:24 PM 856576 20180322152448_HUAN_LUYEN_DAN_QUAN_CO_DONG.doc
3/26/2018 8:47 AM 268288 20180326084715_26.03_TRONG_-_HOP_MAT_CAN_BO_DOAN_CAC_THOI_KY.doc
3/26/2018 8:49 AM 3168256 20180326084913_26.03_KHANH_-_HUAN_LUYEN_DAN_QUAN_CO_DONG.doc
3/26/2018 1:53 PM 1229824 20180326135332_Hop_mạt_kỷ_niem_87_năm_thành_lap_DTNCS_HCM.doc
3/27/2018 2:02 PM 530432 20180327140259_27.03_TRONG_-__NGA_BAY_TO_CHUC_NGAY_CHAY_OLYMPIC.doc
3/28/2018 2:43 PM 325632 20180328144328_27.03_TRAN_-_VAN_DONG_300_TRIEU_DONG_CHUNG_TAY_XD_NTM.doc
3/29/2018 10:07 AM 5438464 20180329100754_HND_HAU_GIANG_TO_CHUC_HN_SK_Q1_N2018.trinh.doc
3/30/2018 8:10 AM 321024 20180330081028_29.03_TRONG_-_TAP_HUAN_NGHIEP_VU_CAN_BO_DOAN_HOI_CO_SO.doc
3/30/2018 8:12 AM 29184 20180330081223_29.03_TOAN_-_SO_KET_CONG_TAC_CHI_DAO_DIEU_HANH_QUY_1.doc
4/2/2018 8:46 AM 257536 20180402084630_VI_THANH_TO_CHUC_HOI_NGHI_SO_KET_QUY_I_NAM_2018.doc
4/3/2018 4:24 PM 2840576 20180403162403_SO_KET_QUY_I.doc
4/4/2018 1:21 PM 30208 20180404132105_Vị_Thủy_tổng_kết_công_tác_nội_chính_và_phòng_chống_tham_nhũng_năm_2017.doc
4/4/2018 3:08 PM 2849280 20180404150851_Bí_thư_Huyện_ủy_Vị_Thủy_làm_việc_với_Ban_Chấp_hành_Đảng_bộ_xã_Vị_Thanh.doc
4/5/2018 10:21 AM 1678336 20180405102103_BOI_DUONG_NGHIEP_VU_KIEM_TRA_GIAM_SAT.doc
4/6/2018 5:05 PM 165888 20180406170536_TRIEN_KHAI_CONG_TAC_BAU_CU.doc
4/10/2018 9:22 AM 3813376 20180410092200_09.04_TRAN_KHANH_-_TONG_KET_PHONG_TRAO_THI_DUA_YEU_NUOC.doc
4/10/2018 9:24 AM 1549824 20180410092430_09.04_KHANH_-_SO_KET_DANG_UY_QUAN_SU_QUY_I.doc
4/12/2018 5:17 PM 145920 20180412171702_SO_KET_CONG_TAC_DOAN_QUY_I_NAM_2018.doc
4/13/2018 8:34 AM 3192320 20180413083457_12.04_TOAN_-_THI_UY_SO_KET_QUY_I_VA_2_NAM_THUC_HIEN_CHI_THI_05.doc
4/13/2018 3:48 PM 163840 20180413154829_SO_KET_CONG_TAC_DAN_VAN_QUY_I_NAM_2018.doc
4/13/2018 3:50 PM 148480 20180413155021_SO_KET_CONG_TAC_HOI_CHU_THAP_DO_QUY_I_NAM_2018.doc
4/14/2018 4:37 PM 242688 20180414163711_KHAO_SAT_NANG_CHAT.doc
4/14/2018 5:28 PM 145920 20180414172813_SO_KET_QUY_CHE_PHOI_HOP.doc
4/14/2018 6:08 PM 179200 20180414180845_THANG_THANH_NIEN.doc
4/17/2018 8:39 AM 30720 20180417083909_17.04_TRAN_-_TXNB_TO_CHUC_GAP_GO_DOI_THOAI_NHAN_DAN_2_LAN_NAM_2018.doc
4/17/2018 8:42 AM 30720 20180417084214_17.04_TRAN_-_TXNB_TO_CHUC_GAP_GO_DOI_THOAI_NHAN_DAN_2_LAN_NAM_2018.doc
4/19/2018 9:58 AM 3854848 20180419095849_19.04_TRAN_-_SO_KET_BHYT_I.2018.doc
4/20/2018 8:02 AM 302592 20180420080208_19.04_TOAN_TRONG_-_SO_KET_PHOI_HOP_LIEN_TICH_GIUA_BCH_QUAN_SU_VOI_CAC_DOAN_THE.doc
4/23/2018 2:09 PM 4948480 20180423140928_23.04_KHANH_TRONG_-_THI_DOAN_NGA_BAY_TONG_KET_THANG_THANH_NIEN.doc
4/24/2018 5:37 PM 175104 20180424173706_QUY_CHE_DAN_CHU.doc
4/24/2018 6:34 PM 334336 20180424183410_nHỮNG_GUONG_DIỂN_HINH_PHU_NƯ_GIỎI.doc
4/26/2018 9:36 AM 496128 20180426093653_GAN_BIEN_DAI_HOI_CONG_DOAN.doc
4/26/2018 3:50 PM 6979072 20180426155022_DAI_HOI_HOI_NONG_DAN_THANH_PHO_VI_THANH_LAN_TU_11_NAM_2018.doc
4/27/2018 3:26 PM 4252160 20180427152649_LE_KỶ_NIEM_30.4_-_1.5.doc
5/3/2018 10:05 AM 1648640 20180503100504_03.05_TOAN_-_THI_UY_NGA_BAY_HOP_MAT_KY_NIEM_30.04.doc
5/3/2018 10:05 AM 531968 20180503100522_03.05_TRONG_-_HOI_THI_TIM_HIEU_TU_TUONG_DAO_DUC_HCM.doc
5/3/2018 10:06 AM 1435136 20180503100636_03.05_TOAN-_TRIEN_KHAI_THANG_HANH_DONG_AN_TOAN_VE_SINH_LAO_DONG.doc
5/11/2018 5:28 PM 1345536 20180511172850_CÔNG_BAO_CONG_TAC_CAN_BO.doc
5/11/2018 6:35 PM 1986048 20180511183520_SO_KÉT_CONG_TAC_BAU_CƯ.doc
5/15/2018 9:25 AM 339968 20180515092527_15.05_TRONG_-_SO_KET_DE_AN_DOI_MOI_GIAO_DUC_CHINH_TRI.doc
5/15/2018 9:26 AM 1263104 20180515092644_15.05_TOAN_-_SO_KET_CHUAN_BI_BAU_CU_TRUONG_AP_KHU_VUC.doc
5/16/2018 9:03 AM 599040 20180516090308_16.05_TRONG_-_NGAY_HOI_THAY_THUOC_LAM_THEO_LOI_BAC.doc
5/16/2018 9:06 AM 1153024 20180516090616_15.06_TOAN_-_HOI_CCB_RA_MAT_MO_HINH_DAN_VAN_KHEO_1+3.doc
5/16/2018 9:26 AM 1153024 20180516092648_15.06_TOAN_-_HOI_CCB_RA_MAT_MO_HINH_DAN_VAN_KHEO_1+3.doc
5/16/2018 5:03 PM 880640 20180516170341_CONG_AN_VI_THUY_HOC_TẠP_VA_LAM_THEO_BÁC.doc
5/17/2018 2:37 PM 23040 20180517143733_PHONG_TRAO_THI_DAU_YEU_NUOC.doc
5/17/2018 4:42 PM 1848832 20180517164207_HOAT_DỌNG_CHÀO_MỪNG_19.5.doc
5/19/2018 9:44 AM 309248 20180519094438_19.05_TRONG_-_HOI_THI_TUYEN_TRUYEN_BAU_CU_TRUONG_AP.doc
5/19/2018 9:45 AM 1283584 20180519094511_19.05_LINH_KHANH_-__DAI_HOI_HOI_NONG_DAN_THI_XA_NGA_BAY.doc
5/23/2018 9:45 AM 4969472 20180523094543_22.05_TOAN_KHANH_-_TO_CHUC_THANH_CONG_BAU_CU_TRUONG_AP_KHU_VUC.doc
5/23/2018 9:46 AM 1236480 20180523094618_22.05_KHANH_-__THI_UY_NGA_7_TONG_KET_CAC_NQ_TW.doc
5/24/2018 3:11 PM 3803136 20180524151125_ViTHuy_DaihoiNongdan_(NK2018-2023).doc
5/25/2018 9:41 AM 868352 20180525094111_SƠ_KET_NGHỊ_QUYETS_25.doc
5/29/2018 10:15 AM 337920 20180529101531_29.05_TRONG_-_TRIEN_KHAI_KE_HOACH_HO_TRO_NHA_O_NGUOI_CO_CONG.doc
5/29/2018 10:16 AM 543232 20180529101656_28.05_TRONG_-_TRIEN_KHAI_Y_DINH_DIEN_TAP_KVPT_TXNB.doc
5/29/2018 10:18 AM 736768 20180529101800_28.05_KHANH_-_CHU_TICH_KIEM_TRA_XAY_DUNG_CAC_NHA_VAN_HOA.doc
5/29/2018 10:18 AM 543232 20180529101828_28.05_TRONG_-_TRIEN_KHAI_Y_DINH_DIEN_TAP_KVPT_TXNB.doc
5/29/2018 9:02 PM 402944 20180529210240_TOA_DAM_NANG_CAO_CONG_DOAN.doc
5/31/2018 4:45 PM 930816 20180531164545_TIEP_XUC_DOI_THOAI_VƠI_NHAN_DAN.doc
6/4/2018 2:57 PM 290816 20180604145753_04.06_TRONG_-_HOI_THI_SANG_TAO_THANH_THIEU_NIEN_NHI_DONG.doc
6/4/2018 2:58 PM 1509376 20180604145818_04.06_KHANH_-_PHAT_DONG_THANG_HANH_DONG_VI_TRE_EM.doc
6/8/2018 3:38 PM 897024 20180608153852_Phát_huy_vai_trò,_trách_nhiệm,_gương_mẫu_của_cán_bộ,_công_chức.doc
6/11/2018 7:58 AM 371200 20180611075834_10.06_TRONG_-__TO_CHUC_MUNG_THO_616__CU_CAO_TUOI.doc
6/11/2018 8:01 AM 257536 20180611080113_10.06_TRONG_-_TAP_HUAN_NANG_CAO_NANG_LUC_XD_NTM_CHO_CB_CAP_HUYEN.doc
6/13/2018 9:37 AM 231424 20180613093740_VI_THANH_TIEP_VA_LAM_VIEC_VOI_DOAN_KIEM_TRA_TINH_HINH_THUC_HIEN_NHIEMJ_VỤ_6_THANG_DAU_NAM_2018.doc
6/21/2018 8:13 AM 339968 20180621081343_20.06_TRONG_-_SO_KET_PHONG_TRAO_THI_DUA_AI_QUOC.doc
6/21/2018 8:17 AM 3795456 20180621081742_20.06_KHANH_-__LANH_DAO_TXNB__LANG_NGHE_Y_KIEN_NHAN_DAN.doc
6/22/2018 1:38 PM 118784 20180622133823_VI_THANH_TIEP_VA_LAM_VIEC_VOI_BAN_DAN_VAN_TINH_UY_KIEM_TRA_TINH_HINH_THUC_HIEN_THONG_TRI_SO_02_CUA_BTV_TINH_UY_VE_THUC_HIEN_CHI_THI_SO_43.doc
6/22/2018 1:42 PM 119296 20180622134208_SO_KET_CONG_TAC_HOI_CUU_CHIEN_BINH_6_THANG_DAU_NAM_2018.doc
6/22/2018 3:14 PM 378368 20180622151430_duyet_-_Câu_lạc_bộ_Trẻ_em_giúp_Người_cao_tuổi_phường_Hiệp_Thành_tặng_quà_người_cao_tuổi_và_trẻ_em_khuyết_tật.doc
6/22/2018 3:17 PM 761344 20180622151711_duyet_-_Guong_thanh_nien_tieu_bieu_trong_phong_trao_hien_mau.doc
6/22/2018 3:18 PM 775168 20180622151843_duyet_-_BẢN_TIN_RA_MAT_CHI_HOI_THANH_NIEN_NGOAI_NHA_NUOC.doc
6/25/2018 2:19 PM 1460224 20180625141901_25.06_KHANH_-_LOP_DOI_DUONG_KIEN_THUC_DOI_TUONG_4.doc
6/26/2018 10:37 AM 962048 20180626103738_duyet_-_BAI_-_THANH_NIEN_KHOI_NGHIEP.doc
6/26/2018 12:45 PM 12212736 20180626124510_Tin_tuyen_truyen_ma_tuy.doc
6/26/2018 7:48 PM 379392 20180626194839_So_ket_6_thang_Huyen_uy.doc
6/27/2018 3:54 PM 306176 20180627155430_SƠ_KÉT_6_THÁNG.doc
6/28/2018 3:22 PM 1791488 20180628152243_HOI_DONG_NHAN_DAN.doc
6/29/2018 7:55 AM 114688 20180629075521_VI_THANH_TO_CHUC_HOI_NGHI_SO_KET_6_THANG_DAU_NAM_2018.doc
6/29/2018 9:18 AM 344576 20180629091802_29.6_TRONG_-_BOI_DUONG_KIEN_THUC_QUOC_PHONG_AN_NINH.doc
6/29/2018 9:19 AM 1390592 20180629091903_29.06_KHANH_-_KIEM_TRA_CHUAN_BI_NAM_HOC_MOI.doc
6/29/2018 2:13 PM 4988928 20180629141351_tin_TIEP_SUC_MUA_THI_2018.doc
6/29/2018 4:40 PM 576000 20180629164009_duyet_-_BAN_TIN_RA_MAT_CHI_HOI_TRAN_THUONG_.doc
7/5/2018 2:41 PM 289792 20180705144148_05.07_TRAN_TRONG_-_THI_UY_NGA_BAY_SO_KET_6_THANG_DAU_NAM.doc
7/5/2018 3:42 PM 7577600 20180705154221_Cộng_tác_tin_Hội_thi_văn_nghệ_Tuyên_truyền_ca_khúc_cách_mạng_và_tìm_hiểu_Nghị_quyết_Đại_hội_Đoàn_các_cấp.doc
7/6/2018 10:58 AM 1947136 20180706105820_duyet_-_GUONG_can_bo_doan_co_so_tieu_bieu.doc
7/13/2018 9:26 AM 21458432 20180713092634_Tin_HNSK_cong_tac_Doan_-_Hoi_6_thang_dau_nam_2018.doc
7/16/2018 10:23 AM 1224704 20180716102343_16.07_TRONG__TW_KIEM_TRA_CONG_TAC_PHOI_HOP_QUAN_SU_-_NONG_DAN.doc
7/16/2018 10:27 AM 1836544 20180716102718_16.07_TOAN_-_SO_KET_BHYT_6_THANG.doc
7/17/2018 9:17 AM 340992 20180717091741_16.07_TRONG_-_SO_KET_DE_AN_CHINH_QUYEN_NANG_DONG.doc
7/18/2018 11:55 AM 206848 20180718115536_tin__khai_mac_NQTW7.doc
7/18/2018 9:35 PM 131584 20180718213512_VI_THANH_SO_KET_GIUA_NHIEM_KY.doc
7/19/2018 3:46 PM 601600 20180719154607_19.07_TRONG_-_GIAO_LUU_VAN_NGHE_TUYEN_DUONG_DOAN_VIEN_THANH_NIEN_DAN_TOC.doc
7/19/2018 3:46 PM 2171904 20180719154648_19.07_TOAN_-_SO_KET_CONG_TAC_THU_THUE.doc
7/20/2018 8:36 AM 1396736 20180720083626_NGHI_QUYET_SO_25.doc
7/20/2018 8:38 AM 1396736 20180720083804_NGHI_QUYET_SO_25.doc
7/20/2018 9:18 AM 1844736 20180720091848_ViThuy_NghiquyetTW7(khoaXII).doc
7/20/2018 9:20 AM 1525760 20180720092050_ViThuy_DanguyQuansuhuyen.doc
7/20/2018 3:55 PM 484352 20180720155507_so_ket_hoi_phu_nu_6_thang_mmmmmmmm.doc
7/25/2018 8:48 AM 673792 20180725084826_24.07_TRONG_-_HOP_MAT_NGAY_CONG_DOAN_VIET_NAM.doc
7/25/2018 8:48 AM 308224 20180725084843_24.07_TOAN_-_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_TW7.doc
7/25/2018 8:49 AM 1259520 20180725084910_24.07_NHI_KHANH_-_HOI_THAO_MOI_XA_MOT_SAN_PHAM.doc
7/25/2018 3:44 PM 2962944 20180725154420_HNBCH_LDLD.doc
7/26/2018 2:59 PM 27572736 20180726145937_Copy_of_tin_thap_nen_tri_an_2018.doc
7/27/2018 11:20 AM 6065664 20180727112050_Tin_Chuong_trinh_van_nghe_tri_an_ky_niem_27-7_2018.doc
7/30/2018 2:01 PM 316416 20180730140141_30.07_TRONG_-_TONG_KET_BO_Y_TE_QUOC_GIA.doc
7/30/2018 2:03 PM 286720 20180730140320_30.07_TRONG_-_TRIEN_KHAI_CHIEN_DICH_TRUYEN_THONG_DAN_SO.doc
7/31/2018 10:01 AM 881152 20180731100157_TAP_HUAN_QUY_CHE_DAN_CHUi.doc
7/31/2018 9:09 PM 5752320 20180731210953_Tin_kiem_tra_6_thang_dau_nam_2018.doc
7/31/2018 9:10 PM 5752320 20180731211018_Tin_kiem_tra_6_thang_dau_nam_2018.doc
8/2/2018 10:26 AM 13322240 20180802102647_31.07_TOAN_-_THI_UY_SO_KET_GIUA_NHIEM_KY_2015-2020.doc
8/2/2018 11:07 AM 149504 20180802110718_Bí_thư_Tỉnh_ủy_làm_việc_với_Liên_đoàn_Lao_động.doc
8/2/2018 11:07 AM 180224 20180802110747_3-tinso_ket_giua_nhiem_ky_huyen_ph.doc
8/3/2018 7:47 AM 211456 20180803074745_LAM_VIEC_DINH_KỲ.doc
8/4/2018 10:03 AM 2137600 20180804100354_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_TRUNG_ƯƠNG_7.doc
8/4/2018 10:47 AM 35840 20180804104706_NQ_765_QUAN_UY_TRUNG_UONG.doc
8/6/2018 9:03 AM 1143808 20180806090319_06.08_TRONG_-_RA_MAT_MO_HINH_TU_BANH_MI_KHONG_DONG.doc
8/6/2018 9:03 AM 1176064 20180806090359_06.08_KHANH_-_TUYEN_DUONG_45_HO_GIA_DINH_TRONG_XAY_DUNG_NTM_NANG_CAO.doc
8/6/2018 9:13 PM 3684864 20180806211349_duyet_-_TAN_TIEN_THUC_HIEN_3_KHONG.doc
8/6/2018 9:27 PM 797696 20180806212725_duyet_-_PHUONG_3_THUC_HIEN_KY_KET_3_KHONG.doc
8/6/2018 9:49 PM 3297280 20180806214932_duyet_-_RA_MẮT_MÔ_HÌNH_BÁNH_MÌ_0_ĐỒNG_.doc
8/6/2018 9:50 PM 1693696 20180806215011_duyet_-_BẢN_TIN_RA_MAT_CHI_HOI_THANH_NIEN_TON_GIAO.doc
8/6/2018 9:51 PM 4352000 20180806215101_duyet_-_BẢN_TIN_RA_MẮT_CLB_THANH_NIÊN_TRỒNG_BƯỞI.doc
8/6/2018 9:51 PM 8054784 20180806215149_duyet_-_XE_CUU_THUONG.doc
8/8/2018 8:31 PM 683520 20180808203123_DIEN_DAN_CONG_AN.doc
8/8/2018 8:32 PM 683520 20180808203233_DIEN_DAN_CONG_AN.doc
8/9/2018 2:01 PM 994304 20180809140109_TẬP_HUẤN_CÔNG_TÁC_GIA_ĐÌNH_NĂM_2018_(1).doc
8/13/2018 10:40 AM 361984 20180813104013_13.08_TRONG_-_RA_MAT_MO_HINH_KI8NH_TE_HIEU_QUA.doc
8/13/2018 10:42 AM 323887 20180813104259_13.08_KHANH_-_TINH_KIEM_TRA_NTM_NANG_CAO.docx
8/14/2018 9:55 AM 356948 20180814095508_TUYÊN_TRUYỀN_TRIỂN_LÃM_SỐ.docx
8/15/2018 9:04 AM 57856 20180815090454_tin__Chi_thi_cai_cach_hanh_chinh_.doc
8/15/2018 9:06 AM 57856 20180815090625_tin__Chi_thi_cai_cach_hanh_chinh_.doc
8/15/2018 7:37 PM 724992 20180815193746_duyet_-_PHUONG_IV_RA_MAT_MO_HINH_VI_DAN_EM_THAN_YEU_.doc
8/16/2018 10:13 AM 341504 20180816101343_16.08_TRONG_-_TOA_DAM_NANG_CAO_CHAT_LUONG_CONG_DOAN.doc
8/16/2018 10:14 AM 341504 20180816101404_16.08_TRONG_-_TOA_DAM_NANG_CAO_CHAT_LUONG_CONG_DOAN.doc
8/16/2018 1:58 PM 9558016 20180816135828_16.08_TRAN_TRONG_KHANH_-_DIEN_TAP_KVPT.doc
8/17/2018 10:08 AM 37888 20180817100831_tin_KH_-_thuc_hien_huong_dan_so_01_cua__ban_dan_van_trung_uong.doc
8/20/2018 8:31 AM 700928 20180820083106_20.08_TRONG_-_HOI_THI_TUYEN_TRUYEN_CAI_CACH_HANH_CHINH.doc
8/23/2018 7:48 PM 440832 20180823194807_HÔI_THI_CẢI_CACH_HÀNH_CHINH.doc
8/23/2018 9:16 PM 684032 20180823211650_duyet_-_gian_hang_dong_gia_5000.doc
8/23/2018 9:17 PM 684032 20180823211757_duyet_-_gian_hang_dong_gia_5000.doc
8/24/2018 12:00 PM 25970688 20180824120044_Sua_2018_-_Tin_tk_cong_tac_Doan_-_Doi_truong_hoc_va_cd_he.doc
8/27/2018 1:58 PM 2424832 20180827135846_TRAO_QUYET_DINH_LIEP.doc
8/30/2018 7:53 PM 301568 20180830195331_duyet_-_CTT_“Xây_dựng_gia_đình_trẻ_no_ấm,_hạnh_phúc,_văn_minh”.doc
8/31/2018 1:57 PM 124928 20180831135710_30.08_TRAN_-_CHUYEN_DOI_250ha_CAY_TRONG_CO_GIA_TRI_KINH_TE.doc
8/31/2018 10:19 PM 29297152 20180831221952_Tin_tap_huan_can_bo_hoi_2018.doc
9/6/2018 9:25 AM 3694592 20180906092550_NGHIA_TINH_DONG_CHI.doc
9/11/2018 2:29 PM 1815040 20180911142920_SƠ_KET_NỌI_CHINH,_QUY_CHE_DAN_CHU.doc
9/11/2018 2:36 PM 1470667 20180911143649_10.09_KHANH_-_TAP_HUAN_NGHIEP_XAY_DUNG_DANG.docx
9/13/2018 4:28 PM 396800 20180913162857_BE_GIANG_SO_CAP_CHINH_TRI.doc
9/14/2018 8:39 AM 402432 20180914083929_14.09_TRAN_-__DAT_CAC_CHI_TIEU_CHIEN_DICH_GTTL_VA_TRONG_CAY_2018.doc
9/14/2018 10:56 AM 961024 20180914105600_SO_KHAO_HOI_THI_btcb_GIOI.doc
9/17/2018 9:26 AM 30208 20180917092621_16.09_TRAN_-_SO_KET_QUY_VI_NGHUOI_NGHEO_VA_MO_HINH_HO_TRO_BO_GIONG.doc
9/18/2018 1:24 PM 16306176 20180918132443_cong_trinh_phu_nu_chao_mung_Thanh_lap_tinh.doc
9/20/2018 4:24 PM 332754 20180920162420_THÔNG_QUA_QUY_HOẠCH_CHUNG_ĐÔ_THỊ_NGÃ_BẢY.docx
9/21/2018 8:10 AM 529416 20180921081005_TAP_HUAN_CHU_THAP_DO.docx
9/21/2018 9:31 AM 643584 20180921093122_20.09_TRONG_-_LANG_NGHE_Y_KIEN_NHAN_DAN_TAO_DONG_THUAN_CAO.doc
9/21/2018 10:55 AM 25098240 20180921105511_Tin_tap_huan_can_bo_doan_x,p,tt_2018.doc
9/21/2018 2:02 PM 389120 20180921140216_duyet_-_tin_thanh_nien_cham_tien.doc
9/23/2018 2:01 PM 312832 20180923140156_TRUNG_THU_2018.doc
9/24/2018 10:18 PM 25193472 20180924221816_TIN_TRUNG_THU_2018.doc
9/26/2018 7:34 PM 4335104 20180926193446_Bai_moi_dang_vien_mot_mo_hinh_kinh_te.doc
9/27/2018 3:05 PM 425472 20180927150533_27.09_TRONG_-_RA_QUAN_CHIEN_DICH_LAM_CHO_THE_GIOI_SACH_HON.doc
9/28/2018 8:38 AM 224768 20180928083833_VI_THANH_TO_CHUC_HOI_NGHI_SO_KET_QUY_III_NAM_2018.doc
9/28/2018 9:00 AM 28279808 20180928090042_Tin_HNSK_cong_tac_Doan_qui_iii_2018.doc
10/1/2018 9:37 PM 3109376 20181001213733_SO_KET_QUY_3.doc
10/2/2018 9:22 AM 28672 20181002092208_02.10_TRAN_-_TRIEN_KHAI_THANG_PCCC.doc
10/2/2018 4:20 PM 43520 20181002162026_tin_ket_luan_lam_viec_voi_hccb.doc
10/2/2018 4:23 PM 29184 20181002162317_TỔNG_KẾT_TUYEN_QUAN.doc
10/2/2018 4:39 PM 41984 20181002163916_tin_ket_luan_lam_viec_voi_mttq.doc
10/3/2018 10:02 AM 30720 20181003100242_03.10_TRAN_-_THI_UY_NGA_BAY_SO_KET_QUY_3.2018.doc
10/3/2018 10:26 AM 336896 20181003102614_02.10_TRONG_-_DIEN_TAP_CHIEN_DAU_PHONG_THU_THANH_CONG.doc
10/5/2018 2:47 PM 424528 20181005144743_05.10_KHANH_-_SO_KET_CONG_TAC_THU_THUE.docx
10/5/2018 3:49 PM 145920 20181005154926_SO_KET_CONG_TAC_DAN_VAN_VÀ_QUY_CHE_DAN_CHU_QUY_III_NAM_2018.doc
10/5/2018 3:49 PM 145920 20181005154929_SO_KET_CONG_TAC_DAN_VAN_VÀ_QUY_CHE_DAN_CHU_QUY_III_NAM_2018.doc
10/9/2018 7:56 AM 1690624 20181009075657_09.10_TOAN_-_DAI_BIEU_QUOC_HOI_TIEP_XUC_CU_TRI.doc
10/9/2018 2:27 PM 941056 20181009142711_SEN_DOLTA.doc
10/9/2018 4:39 PM 171008 20181009163949_tinve_viec_to_chuc_ngay_thanh_lap_nganh_.doc
10/11/2018 11:05 AM 919040 20181011110521_TIEP_XUC,_GẶP_GO.doc
10/12/2018 8:11 AM 2583552 20181012081110_HOI_THI_BI_THU_CHI_BO_GIOI.doc
10/12/2018 1:02 PM 2396160 20181012130221_Tin_toa_dam_luat_thanh_nien.doc
10/13/2018 8:23 AM 23436288 20181013082341_Tin_dien_dan_khoi_nghiep.doc
10/15/2018 9:57 AM 116532 20181015095702_tin_khoi_nghiep.rar
10/16/2018 4:46 PM 320512 20181016164623_THONG_BÁO_NHANH.doc
10/16/2018 5:09 PM 91508 20181016170928_tap_huan.rar
10/17/2018 6:41 PM 351232 20181017184120_HỌI_NGHỊ_BIEU_DƯƠNG_PHỤ_NU_LAM_THEO_LỜI_BAC.doc
10/18/2018 10:45 AM 12579840 20181018104516_Tin_hop_mat_20-10.doc
10/18/2018 4:39 PM 93276 20181018163906_phu_nu.rar
10/19/2018 4:57 PM 2089472 20181019165750_18.10_TRONG_-_HOP_MAT_CAC_BAN_XAY_DUNG_DANG_VA_HOI_THI_HCM.doc
10/19/2018 4:58 PM 387611 20181019165810_19.10_KHANH_-_BE_GIANG_LOP_TRUNG_CAP_CHINH_TRI.docx
10/22/2018 9:36 PM 432640 20181022213649_PHỤ_NỮ_VỊ_THỦY_TỔ_CHỨC_VỀ_NGUỒN.doc
10/24/2018 2:29 PM 28160 20181024142957_24.10_TOAN_-_34_CONG_TRINH_CHAO_MUNG_15_NAM_THANH_LAP_TINH.doc
10/24/2018 2:34 PM 28160 20181024143459_24.10_TRAN_-_PHAN_DAU_DAT_TY_LE_BAO_PHU_BHYT_LEN_85%.doc
10/25/2018 5:07 PM 85348 20181025170700_mttw.rar
10/31/2018 11:30 AM 2264576 20181031113004_GIAO_BAN_CONG_TÁC_KHOA_GIAO_9_THÁNG.doc
11/7/2018 8:02 AM 27136 20181107080211_07.11_TRAN_-_TANG_CUONG_TUAN_TRA_KIEM_SOAT_GIAO_THONG.doc
11/7/2018 8:09 AM 825856 20181107080927_GUONG_NTVT.doc
11/7/2018 8:26 AM 1306112 20181107082622_07.11_TRONG_-_KHANH_THANH_CONG_TRINH_CHAO_MUNG_DAI_HOI_VA_15_NAM_THANH_LAP_TINH.doc
11/8/2018 8:02 PM 192512 20181108200221_TU_HAO_HANG_VIẸT.doc
11/9/2018 9:26 PM 3079680 20181109212652_HOI_THI_TUYEN_TRUYEN_TTHCM.doc
11/13/2018 2:37 PM 187904 20181113143736_VI_THANH_TIEP_VA_LAM_VIEC_VOI_DOAN_KIEM_TRA_TINH_HINH_THUC_HIEN_NHIEM_VỤ_NAM_2018.doc
11/14/2018 8:43 AM 1564160 20181114084328_14.11_TRAN_-_BI_THU_TINH_KIEM_TRA_KTXH_O_TXNB.doc
11/16/2018 11:19 AM 110080 20181116111905_NGAY_18.11_(DIEM).doc
11/19/2018 8:43 AM 18265600 20181119084332_Tin_cong_trinh_thanh_nien_cap_tinh_chao_mung_15_nam_thlap_tinh.doc
11/24/2018 1:34 PM 25306624 20181124133454_Tin_ngay_hoi_thanh_nien_voi_van_hoa_giao_thong_nam_2018.doc
11/26/2018 9:24 AM 1201152 20181126092411_26.11_TRONG_-_TAP_HUAN_TONG_DIEU_TRA_DAN_SO.doc
11/26/2018 3:17 PM 312320 20181126151709_26.11_TRAN_-_TO_CHUC_22_CUOC_DOI_THOAI_VOI_NHAN_DAN.doc
11/27/2018 4:02 PM 1495040 20181127160241_TRIEN_KHAI_CÁC_VĂN_BẢN.doc
11/30/2018 8:33 AM 6972928 20181130083328_29.11_TRONG__-_SO_KET_MO_HINH_3_AN_3_KHONG_3_CO.doc
11/30/2018 12:23 PM 264192 20181130122313_THĂP_SANG_DUONG_QUE.doc
11/30/2018 1:41 PM 125440 20181130134145_VI_THANH_TIEP_VA_LAM_VIEC_VOI_DOAN_KIEM_TRA_CUM_THI_DUA_NAM_SONG_HAU.doc
11/30/2018 9:18 PM 319488 20181130211806_NÔNG_THÔN_MỚI_VI_TRUNG.doc
12/5/2018 2:45 PM 28160 20181205144542_05.12_TRAN__-_GIAI_QUYET_VIEC_LAM_CHO_HON_1.500_LAO_DONG.doc
12/10/2018 10:00 AM 20048384 20181210100006_Tin_chuong_trinh_xuan_yeu_thuong_jestar.doc
12/13/2018 10:02 AM 109056 20181213100259_TONG_KET_CONG_TAC_HOI_CUU_CHIEN_BINH_NAM_2018.doc
12/14/2018 4:11 PM 889344 20181214161141_DAI_HOI_MAT_TRAN_THI_TRAN.doc
12/18/2018 7:34 PM 7832064 20181218193415_HOI_DÒNG_NHAN_DAN.doc
12/18/2018 9:58 PM 1684992 20181218215805_TỔNG_KẾT_HỘI_CỰU_CHIẾN_BINH.doc
12/21/2018 3:14 PM 221184 20181221151443_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_TRUNG_UONG_8_(KHOA_XII).doc
12/25/2018 8:40 AM 608256 20181225084016_24.12_-__LANH_DAO_TINH_THAM_NHA_THO_PHUNG_HIEP.doc
12/25/2018 3:14 PM 221184 20181225151449_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_TRUNG_UONG_8_(KHOA_XII).doc
12/25/2018 8:01 PM 6615552 20181225200122_TRIEN_KHAI_NGHI_QUYET_TRUNG_ƯƠNG_8.doc
12/26/2018 10:05 AM 95744 20181226100553_TONG_KET_CONG_TAC_HOI_VA_PHONG_TRAO_NONG_DAN_NAM_2018.doc
1/3/2019 2:29 PM 27136 20190103142905_03.01_TRAN_-_HOAN_THANH_TRIEN_KHAI_CHUYEN_DE_HCM_2019.doc
1/7/2019 3:26 PM 2267648 20190107152606_07.01_TRONG_-_HOI_THI_SU_CA_HOC_DUONG.doc
1/9/2019 3:56 PM 364544 20190109155625_TONG_KET_NAM_2018.doc
1/9/2019 9:40 PM 30720 20190109214009_TÔNG_KET_NONG_DAN.doc
1/11/2019 9:41 AM 95744 20190111094112_TONG_KET_CONG_TAC_HOI_CHU_THAP_DO_NAM_2018.doc
1/11/2019 10:05 AM 95744 20190111100552_TONG_KET_CONG_TAC_HOI_CHU_THAP_DO_NAM_2018.doc
1/11/2019 11:34 AM 271372 20190111113411_THỊ_ỦY_NGÃ_BẢY_TỔNG_KẾT_NGHỊ_QUYẾT_NĂM_2018.docx
1/11/2019 12:53 PM 19700224 20190111125352_Tin_HN_TK_cong_tac_Doan_-_Hoi_nam_2018.doc
1/12/2019 2:07 PM 121344 20190112140758_TONG_KET_CONG_TAC_DOAN_NAM_2018.doc
1/13/2019 8:34 PM 3581952 20190113203447_HỘI_NGHỊ_BAN_CHÂP_HÀNH_THỨ_15.doc
1/14/2019 3:48 PM 95744 20190114154839_TONG_KET_CONG_TAC_HOI_CHU_THAP_DO_NAM_2018.doc
1/14/2019 3:49 PM 121344 20190114154945_TONG_KET_CONG_TAC_DOAN_NAM_2018.doc
1/14/2019 8:36 PM 2252800 20190114203648_TỔNG_KẾT_HỘI_CHỮ_THẬP_ĐỎ.doc
1/16/2019 8:42 PM 267264 20190116204218_TONG_KET_DOAN_2018.doc
1/22/2019 3:19 PM 34304 20190122151930_MUA_XUAN_MOI_TREN_DAT_VI_THANH.doc
1/23/2019 9:12 AM 4211712 20190123091241_BTG.doc
1/23/2019 4:41 PM 413184 20190123164117_LDLD.doc
1/27/2019 2:39 PM 22630912 20190127143938_tin_Xuan_yeu_thuong_2019.doc
1/28/2019 2:00 PM 103936 20190128140055_PHU_NU.doc
1/28/2019 4:26 PM 4382208 20190128162654_HOP_MAT_SINH_VIEN,_ĐOAN_VIEN_HỌI_VIEN.doc
1/28/2019 5:05 PM 248320 20190128170521_THAM_CO_SO_THO_TU.doc
1/30/2019 11:12 AM 409600 20190130111205_CHUONG_TRINH_MUA_XUAN_NOI_BIEN_GIOI.doc
1/30/2019 11:12 AM 3028992 20190130111227_HANH_TRINH_THANH_NIEN_TINH_NGUYEN_2019.DOC
1/30/2019 11:12 AM 7945216 20190130111259_RA_MAT_MO_HINH_HOAT_DONG_TRAI_NGHIEM_KHOA_HOC_SANG_TAO.doc
2/12/2019 10:03 PM 811008 20190212220355_DAN_VẠN.doc
2/14/2019 8:46 AM 2641920 20190214084649_12.02_TRONG_-_HOP_BAO_TINH_HINH_TET_NGUYEN_DAN_2019.doc
2/14/2019 6:30 PM 8002048 20190214183007_TO_CHUC_-_KIEM_TRA.doc
2/15/2019 2:03 PM 15578 20190215140344_HOP_TAC_XA_HOAT_DONG_DUNG_LUAT.docx
2/18/2019 2:22 PM 28672 20190218142209_18.02_TRAN_-_DOI_MOI_KINH_TE_HOP_TAC_TRONG_NONG_NGHIEP.doc
2/20/2019 8:59 AM 8190464 20190220085959_ĐUA_QUÂN_2019.doc
2/21/2019 8:41 AM 445733 20190221084108_21.02_-_TUYEN_QUAN_2019.docx
2/21/2019 10:59 AM 24546816 20190221105919_Hoi_trai_tong_quan_2019.doc
2/21/2019 1:01 PM 207360 20190221130145_MAT_TRẠN.doc
2/25/2019 9:03 AM 1083204 20190225090336_25.02_-_XÂY_DUNG_NÔNG_THÔN_MOI_NANG_CAO.docx
2/27/2019 9:56 AM 24576 20190227095632_26.02_-TXNB_PHAN_DAU_HOAN_THANH_NTM_NANG_CAO.doc
2/27/2019 4:12 PM 163840 20190227161212_VI_THANH_TO_CHUC_HOP_BAO_THANG_02_NAM_2019.doc
2/28/2019 9:52 AM 322040 20190228095229_28.02_-_HỌP_MẶT_KỶ_NIỆM_64_NĂM_NGÀY_THẦY_THUỐC_VIỆT_NAM.docx
3/1/2019 8:34 AM 1789952 20190301083441_28.02_TRAN_-_CHUAN_BI_SAN_SANG_CHO_DAI_HOI_MTTQ_THI_XA.doc
3/1/2019 8:37 AM 1172236 20190301083736_28.02_KHANH_-_HOP_MAT_NGAY_THAY_THUOC_VIET_NAM.docx
3/1/2019 11:28 AM 26011136 20190301112852_Tin_ban_ket_cuoc_thi_du_an_-_y_tuong_khoi_nghiep.doc
3/4/2019 3:44 PM 131584 20190304154402_PHU_NU_2019.doc
3/5/2019 11:01 AM 864256 20190305110149_05.03_TRAN_-_TRIEN_KHAI_KE_HOACH_VAN_DONG_QUY_VI_NGUOI_NGHEO.doc
3/5/2019 4:24 PM 861696 20190305162437_BAN_TIN_RA_MAT_TU_SACH_HOC_DUONG.doc
3/7/2019 7:58 AM 1186816 20190307075808_06.03_TRONG_-_RA_MAT_4_MO_HINH_PHU_NU_TIET_KIEM_ONG_HEO.doc
3/8/2019 8:12 AM 27136 20190308081221_07.03_TRONG_-_TXNB_PHAN_DAU_THUC_HIEN_DAT_CHI_TIEU_CHIEN_DICH_GT-TL.doc
3/8/2019 9:43 AM 251392 20190308094323_Vị_Thủy,_Tổng_kết_công_tác_Bảo_hiểm_y_tế_toàn_dân.doc
3/8/2019 1:55 PM 162816 20190308135507_TOA_DAM_PHU_NU.doc
3/8/2019 3:51 PM 158720 20190308155145_HOP_MAT_08-3_NAM_2019.doc
3/10/2019 11:34 AM 25074176 20190310113447_Tin_ra_quan_ngay_chu_nhat_xanh_2019.doc
3/10/2019 11:38 AM 26556928 20190310113848_CDCS_Tinh_doan_hop_mat_8-3-2019.doc
3/11/2019 2:41 PM 471040 20190311144137_NGAY_CHU_NHAT_XANH.doc
3/11/2019 3:53 PM 720384 20190311155314_Tin_DIEN_DAN_XAY_DUNG_TINH_BAN_DEP_NOI_KHONG_VOI_BAO_LUC_HOC_DUONG.doc
3/11/2019 4:34 PM 403456 20190311163439_Tin_CAP_GIAY_CHUNG_MINH_NHAN_DAN.doc
3/12/2019 5:23 PM 289792 20190312172300_Tin_trien_khai_tuyen_truyen_ma_tuy.doc
3/12/2019 5:23 PM 101888 20190312172326_THANH_NIÊN_LONG_MỸ_KHỞI_NGHIỆP_TỪ_CÂY_LỤC_BÌNH.doc
3/13/2019 2:41 PM 28707840 20190313144134_Tin_ngay_hoi_hien_mau_tinh_nguyen_2019.doc
3/13/2019 8:51 PM 297472 20190313205112_HOI_LIEN_HIEP_THANH_NIÊN.doc
3/15/2019 3:53 PM 1162752 20190315155325_Tin_khoi_cong_nha_khan_quang_do_2019.doc
3/15/2019 3:54 PM 4124160 20190315155401_Tin_TO_CHUC_NGAY_DOAN_VIEN.doc
3/19/2019 3:00 PM 26624 20190319150041_18.03_TRAN_-_THI_UY_NGA_BAY_TIEP_DAN_DINH_KY_HANG_THANG.doc
3/19/2019 3:01 PM 27136 20190319150113_19.03_TRONG_-_18_CONG_TRINH_CHAO_MUNG_DAI_HOI_MTTQ.doc
3/20/2019 9:07 AM 586240 20190320090755_MÔ_HÌNH_MỚI_TRONG_XÂY_DỰNG_NÔNG_THÔN_MỚI_NÂNG_CAO.doc
3/20/2019 9:55 AM 26112 20190320095503_20.03_KHANH_-_HOP_MAT_KY_NIEM_88_NAM_NGAY_THANH_LAP_DOAN.doc
3/20/2019 5:05 PM 309530 20190320170523_3.HG_hoan_thanh_som_kh_khao_sat_hv_tai_xa_diem_vi_tan_n2019.doc.docx
3/20/2019 5:08 PM 309530 20190320170805_3.HG_hoan_thanh_som_kh_khao_sat_hv_tai_xa_diem_vi_tan_n2019.doc
3/20/2019 5:18 PM 116736 20190320171859_TIEP_VA_LAM_VIEC_VOI_DOAN_KIEM_TRA_TINH_UY-_QUY_I_NAM_2019.doc
3/21/2019 4:54 PM 1007104 20190321165435_Tin_ngay_doan_vien.doc
3/21/2019 4:55 PM 535552 20190321165501_Tin_kham_phat_thuoc_va_tang_qua.doc
3/21/2019 6:06 PM 2598912 20190321180648_Tin_HOI_THI_KHAN_HONG_THAM_MAI_VAI_EM_2019.doc
3/21/2019 6:07 PM 367104 20190321180737_Tin_hoi_thi_mo_hinh_tro_choi.doc
3/21/2019 6:08 PM 8652800 20190321180836_Tin_NGAY_HOI_TIEP_BUOC_LEN_DOAN.doc
3/22/2019 8:26 PM 426496 20190322202647_CHAY_OLYMPIC.doc
3/25/2019 9:19 AM 27136 20190325091941_25.03_TRONG_-_TREN_300_NGUOI_THAM_DU_NGAY_CHAY_OLYPIC_2019.doc
3/25/2019 9:05 PM 607232 20190325210517_DI_CHUC_BAC_HO.doc
3/26/2019 8:12 AM 25053184 20190326081248_tin_hop_mat_26-3-19.doc
3/27/2019 1:33 PM 1964544 20190327133328_DAI_HOI_MAT_TRAN.doc
3/27/2019 9:43 PM 576000 20190327214341_TIN_TU_VAN_HUONG_NGHIEP_2019.doc
3/27/2019 9:53 PM 482976 20190327215327_TIN_LANH_DAO_HUYEN_DOI_THOAI_VOI_THANH_NIEN.docx
3/27/2019 10:16 PM 330752 20190327221626_Tin_HUYỆN_LONG_MỸ_NGÀY_HỘI_TƯ_VẤN_GIỚI_THIỆU_VIỆC_LÀM_NĂM_2019.doc
3/27/2019 10:30 PM 360960 20190327223036_LONG_MỸ_-_kham_cap_thuoc_mien_phi.doc
3/28/2019 5:36 PM 22964736 20190328173626_Tin_chung_ket_cuoc_thi_du_an_-_y_tuong_khoi_nghiep.doc
3/28/2019 5:52 PM 25239040 20190328175240_TIN_DIEN_DAN_DOI_THOAI_GIUA_LD_TINH_VA_DVTN_2019.doc
3/29/2019 7:52 AM 2636730 20190329075212_Hau_giang_to_chuc_HN_SK_q1_n2019.doc
4/1/2019 10:17 AM 2585600 20190401101702_01.4_TRAN_KHANH_-_THI_UY_SO_KET_QUY_I.2019.doc
4/2/2019 10:12 AM 25286656 20190402101247_Tin_con_dao.doc
4/3/2019 10:51 AM 286720 20190403105152_HOI_NGHI_BCH.doc
4/5/2019 9:39 AM 1603584 20190405093920_trao_quyet_dinh.doc
4/5/2019 3:56 PM 26478592 20190405155641_Tin_chuong_trinh_vi_hanh_phuc_tre_tho.doc
4/8/2019 2:47 PM 313344 20190408144739_CHUNG_EM_KE_CHUYEN_BAC_HO.doc
4/12/2019 10:18 AM 17841152 20190412101803_Hoi_nghi_so_ket_qui_I_&_tK_thang_thanh_nien_2019.doc
4/12/2019 12:46 PM 25579008 20190412124655_Tin_Ngày_sách_Việt_Nam_tỉnh_Hậu_Giang.doc
4/13/2019 4:21 PM 939008 20190413162158_KY_HOP_BAT_THUONG.doc
4/15/2019 9:24 AM 27648 20190415092419_16.4_TRAN_-_PHAT_DONG_CUOC_THI_VIET_VE_GUONG_DAN_VAN_KHEO.doc
4/15/2019 9:25 AM 28672 20190415092503_TXNB_chu_song_phong_chong_dich_ta_heo_Chau_Phi.doc
4/16/2019 10:12 AM 2134057 20190416101246_cong_bo_QD_Bi_thu,_PBT_chi_bo_HND_tinh_HG_nk_2015-2020.doc
4/16/2019 7:52 PM 937984 20190416195244_TRIEN_KHAI_VAN_BAN.doc
4/18/2019 8:42 AM 10523648 20190418084225_Tin_sk_quy_I_cong_tac_Hoi_2019.doc
4/23/2019 8:48 AM 291990 20190423084803_23.04_-_ỨNG_DỤNG_CHỮ_KÝ_SỐ_VÀ_SỬ_DỤNG_VĂN_BẢN_ĐIỆN_TỬ.docx
4/23/2019 10:15 AM 27136 20190423101541_23.4_TRONG_-_TO_CHUC__TAP_HUAN_CONG_TAC_DAN_VAN_CHINH_QUYEN.doc
4/24/2019 8:51 AM 303251 20190424085146_24.04_-_ĐẠI_HỘI_ĐẠI_BIỂU_CHÁU_NGOAN_BÁC_HỒ.docx
4/24/2019 9:11 AM 27648 20190424091113_BIEN_SOAN_QUYỂN_SÁCH.doc
4/26/2019 9:25 AM 1544192 20190426092513_26.4_KHANH_-_HOP_MAT_30.4_VA_PHAT_DONG_TRONG_CAY_NHO_BAC.doc
4/26/2019 9:58 AM 33792 20190426095844_QUY_CHE_DAN_CHU.doc
5/1/2019 7:43 PM 2198016 20190501194353_HỌP_MAT_30.4.doc
5/2/2019 9:22 AM 1119232 20190502092259_02.5_TRONG_-_TOA_DAM_KHUYEN_NONG_DO_THI.doc
5/3/2019 2:40 PM 26112 20190503144009_03.5_TRAN_-_KIEM_TRA_CONG_TAC_XAY_DUNG_DANG.doc
5/8/2019 2:53 PM 309786 20190508145318_08.05_-_HỘI_THI_TƯ_TƯỞNG_HỒ_CHÍ_MINH.docx
5/9/2019 5:06 PM 2123776 20190509170643_GIAO_BAN_KHOA_GIAO.doc
5/9/2019 9:26 PM 188416 20190509212606_TIEP_XUC,_GAP_GO_THIEU_NHI.doc
5/10/2019 11:24 AM 1849856 20190510112400_THANG_CONG_NHAN_2019.doc
5/10/2019 2:03 PM 379392 20190510140320_PHU_NU_GIUA_NHIEM_KY.doc
5/13/2019 3:47 PM 658108 20190513154757_LÃNH_ĐẠO_THỊ_XÃ_KIỂM_TRA_CƠ_SỞ_VẬT_CHẤT_VĂN_HÓA.docx
5/16/2019 1:34 PM 3756032 20190516133458_HỌC_TẬP_VÀ_LÀM_THEO_TƯ_TƯỞNG.doc
5/16/2019 3:50 PM 269312 20190516155014_cong_trinh_mang_non_cap_tinh.doc
5/18/2019 12:26 PM 1302016 20190518122635_CHI_THI_05.doc
5/20/2019 5:47 PM 1203712 20190520174743_Bai_viet_Thay_thuoc_tre_lam_theo_loi_Bac_nam_2019.doc
5/23/2019 10:46 AM 5971968 20190523104643_NGOI_NHA_TIET_KIEM.doc
5/24/2019 3:14 PM 1167872 20190524151441_24.5_TRONG_-_RA_MAT_MO_HINH_AN_TOAN_CHO_TRE_EM_TRUONG_HOC.doc
5/28/2019 2:11 PM 359994 20190528141128_PHÁT_ĐỘNG_THI_ĐUA_CẢI_CÁCH_HÀNH_CHÍNH.docx
5/29/2019 9:36 AM 22799360 20190529093632_Tin_Hoi_thi_tin_hoc_tre_2019.doc
5/29/2019 10:59 AM 1173504 20190529105919_Tin_DH_Hoi_nga_bay.doc
5/29/2019 4:40 PM 1695777 20190529164020_doan_hnd_hg_giam_sat_nq27_hdnd_tai_vithuy_va_ph_n2019_(1).doc
5/31/2019 2:28 PM 1882624 20190531142810_30.5_TRONG_-_TRUONG_TIEU_HOC_HUNG_VUONG_DON_NHAN_HUAN_CHUONG_LAO_DONG_HANG_II.doc
5/31/2019 2:33 PM 1212928 20190531143320_29.5_TOAN_-_HDND_GIAM_SAT_CONG_TAC_CHAP_HANH_PHAP_LUAT.doc
5/31/2019 5:02 PM 1745778 20190531170224_hg_tiep_doan_hnd_tp_hai_phong_den_tham_quan_mh_31t5n2019.docx
6/4/2019 9:06 AM 551424 20190604090617_03.6_KHANH_-_PHAT_DONG_THANG_HANH_DONG_VI_TRE_EM_2019.doc
6/4/2019 2:24 PM 31744 20190604142429_04.6_TRAN_-_XAY_DUNG_DONG_THOI_NTM_NANG_CAO_VA_VMDT_KIEU_MAUT_kieu_mau_28.5.2019.doc
6/5/2019 3:31 PM 284516 20190605153100_05.06_-_TĂNG_CƯỜNG_ỨNG_DỤNG_CÔNG_NGHỆ_THÔNG_TIN.docx
6/5/2019 3:39 PM 9193472 20190605153909_Tin_tiep_Doan_giam_sat_TWD_ve_thuc_hien_quy_che_can_bo_Doan.doc
6/6/2019 10:53 AM 331054 20190606105326_Hội_nghị_Báo_cáo_viên_các_tỉnh_ủy.docx
6/6/2019 10:54 AM 138983 20190606105440_NGÃ_BẢY_TẬP_HUẤN_BỒI_DƯỠNG_LÝ_LUẬN_CHÍNH_TRỊ.docx
6/6/2019 10:56 AM 989132 20190606105615_Châu_Thành.docx
6/7/2019 10:48 AM 2461184 20190607104859_NGÃ_BẢY_SƠ_KẾT_MÔ_HÌNH_GIÚP_DÂN_GIẢI_QUYẾT_THỦ_TỤC_HÀNH_CHÍNH.doc
6/10/2019 11:41 AM 307712 20190610114114_Tin_thang_hanh_dong_vi_tre_em_2019.doc
6/10/2019 12:53 PM 606208 20190610125309_Tin_moi_truong.doc
6/10/2019 3:01 PM 2217984 20190610150141_10.6_KHANH_TRONG_-_MITITNH_VA_TRONG_500_HUONG_UNG_NGAY_MOI_TRUONG_TG.doc
6/12/2019 4:34 PM 2486272 20190612163418_Châu_Thành_sơ_kết_3_năm_thục_hiện_ct_05.doc
6/12/2019 4:38 PM 3113472 20190612163803_Đại_hội_Chi_bộ_ấp_3A-thị_trấn_Bảy_Ngàn.doc
6/12/2019 4:53 PM 6796800 20190612165314_tin_bai_hoi_nghị_cựu_chiến_binh_gương_mẫu.doc
6/13/2019 10:11 AM 363520 20190613101115_12.6_TRAN_TRONG_-_NANG_CAO_HIEU_QUA_KINH_TE_HOP_TAC.doc
6/13/2019 10:49 AM 26383360 20190613104906_tin_dai_hoi_chi_doan_tinh_doan_17-19.doc
6/14/2019 7:55 AM 16993 20190614075559_HG_tô_vinh_nguoi_hiên_máu_2019.docx
6/14/2019 3:38 PM 403688 20190614153846_14.06_-_PHÓ_BÍ_THƯ_THƯỜNG_TRỰC_THỊ_ỦY_KIỂM_TRA_KINH_TẾ_XÃ_HỘI.docx
6/14/2019 4:13 PM 2820096 20190614161329_NGÃ_BẢY_THÔNG_BÁO_NHANH_KẾT_QUẢ_HN_TW_10.doc
6/14/2019 5:12 PM 14909 20190614171200_HOI_NGHI_TRIEN_KHAI_THONG_BAO_NHANH_KET_QUAN_TW_10.docx
6/14/2019 5:16 PM 206336 20190614171640_NGÃ_BẢY_TĂNG_CƯỜNG_CÔNG_TÁC_KIỂM_TRA_(1).doc
6/17/2019 3:36 PM 28672 20190617153617_17.6_TRAN_-_KIEM_TRA_KTXH_CAC_XA_PHUONG.doc
6/17/2019 7:26 PM 281600 20190617192616_DAI_HOI_LHTN_HUYEN.doc
6/18/2019 11:41 AM 870400 20190618114115_THI_OLYMPIC_TIENG_ANH_2019.doc
6/18/2019 3:40 PM 2810880 20190618154005_NGOI_NHA_KHAN_QUANG_DO_2019.doc
6/19/2019 10:43 AM 764928 20190619104312_19.6_KHANH_-_LE_TON_VING_102_NGUOI_HIEN_MAU_TINH_NGUYEN.doc
6/19/2019 9:53 PM 35328 20190619215305_GIAM_SAT_NGHI_QUYET_25.doc
6/20/2019 12:32 PM 979456 20190620123215_HOI_DONG_NHAN_DAN.doc
6/21/2019 8:09 AM 1709056 20190621080923_TU,_UBND_tinhy_kiem_tra_6_thang_dau_nam.doc
6/21/2019 10:58 AM 27861504 20190621105856_Tin_HNSK_cong_tac_Doan_6_thang_dau_nam_2019.doc
6/21/2019 12:31 PM 24507392 20190621123154_Tin_hoi_thi_nghi_thuc_doi_gioi.doc
6/21/2019 2:35 PM 206848 20190621143545_BIEU_DƯƠNG_SINH_CON_MOT_BE.doc
6/21/2019 4:41 PM 1988608 20190621164158_THỊ_ỦY_NGÃ_BẢY_SƠ_KẾT_6_tháng_đầu_năm_2019.doc
6/21/2019 4:48 PM 206848 20190621164836_viết_tin_BIEU_DƯƠNG_SINH_CON_MOT_BE.doc
6/24/2019 12:15 PM 1117696 20190624121559_DAN_TOC_THIEU_SO.doc
6/25/2019 8:48 AM 649728 20190625084843_NGÃ_BẢY_RA_QUÂN_TRỒNG_1000_CÂY_SAO_ĐEN.doc
6/25/2019 12:30 PM 357376 20190625123008_TẠP_HUAN_DAN_VAN_QCDC.doc
6/25/2019 3:23 PM 3684864 20190625152359_CHƯƠNG_TRÌNH_TIẾP_SỨC_MÙA_THI.doc
6/26/2019 9:25 AM 3055616 20190626092513_26.6_TRONG_-_LANH_DAO_THI_XA_GAP_GO_DOANH_NGHIEP.doc
6/26/2019 10:16 AM 11138560 20190626101624_Tin_Soi_noi_cac_hoat_dong_tiep_suc_mua_thi_2019.doc
6/26/2019 11:56 AM 4476416 20190626115639_RA_QUAN_DUNG_CHOT_DEN_2019.doc
6/26/2019 4:31 PM 194948 20190626163126_HG_Hội_nghị_BCH_Đảng_bộ_tỉnh_lần_thứ_17.docx
6/27/2019 2:20 PM 378299 20190627142001_27.06_-_DỊCH_TẢ_HEO_CHÂU_PHI_XUẤT_HIỆN_Ở_6.docx
6/27/2019 2:20 PM 588404 20190627142042_26.06_-_NGÃ_BẢY_TĂNG_CƯỜNG_CÔNG_TÁC_QUẢN_LÝ_ĐẤT_ĐAI.docx
6/27/2019 7:59 PM 706048 20190627195922_SO_KET_6_THANG.doc
6/28/2019 9:39 AM 104960 20190628093948_28.6_TOAN_-_KIEM_TRA_CONG_TAC_XAY_DUNG_DANG.doc
6/28/2019 10:09 AM 423424 20190628100949_Hop_mat_28.6.doc
6/28/2019 1:50 PM 2988032 20190628135004_tin-hoi_nghi_dan_toc_thieu_so.doc
6/28/2019 4:41 PM 21175296 20190628164132_Tin_SK_cong_tac_Hoi_6_thang_dau_nam_2019.doc
7/1/2019 5:19 PM 764928 20190701171948_tin_tong_ket_doi.doc
7/3/2019 9:23 AM 3248640 20190703092339_Phung_Hiep_kiem_tra_viec_thuc_hien_Chi_thi_05.doc
7/3/2019 4:08 PM 1143808 20190703160853_03.7_TRONG_-_TONG_KET_PHONG_TRAO_CCB_GUONG_MAU.doc
7/4/2019 7:36 AM 15867904 20190704073601_TTRG-Ra_mat_thi_tran_van_minh_do_thi-2019.doc
7/4/2019 9:20 AM 8966144 20190704092054_tin_so_ket_cong_tac_tuyen_giao.doc
7/4/2019 9:30 AM 2444800 20190704093053_03.7__TRONG_-__HOI_NGHI_DOI_MOI_HOAT_DONG_MT-DT.doc
7/5/2019 3:37 PM 290395 20190705153757_Hội_nghị_BCV_trực_tuyến_tháng_7.docx
7/8/2019 7:59 AM 123414 20190708075958_Thị_xã_Ngã_Bảy_triển_khai_Kế_hoạch_Hội_thi.docx
7/8/2019 3:24 PM 4622848 20190708152402_1._HN_BCH_hnd_tinh_Lan_thu_3_SK_cth_va_ptnd_6t_dn_2019.doc
7/8/2019 10:01 PM 1020928 20190708220112_Chi_bộ_Ấp_7_xã_Vị_Trung_tổ_chức_Đại_hội_nhiệm_kỳ_2020.doc
7/9/2019 4:50 PM 311793 20190709165028_Giao_ban_bao_chi_QII-2019.docx
7/10/2019 5:15 PM 2389504 20190710171551_Sinh_hoat_chinh_tri_tu_tuong_cho_lop__KND.doc
7/15/2019 7:42 AM 1495040 20190715074223_Tin_dai_hoi_diem.doc
7/15/2019 10:39 AM 2025984 20190715103930_2._hnd_tinh_hg_khai_giang_lop_bd_ct_hoi_n2019.doc
7/16/2019 2:59 PM 200704 20190716145938_THANH_UY_VI_THANH_TONG_KET_CONG_TAC_XAY_DUNG_VA_THI_HANH_DIEU_LE_DANG_NHIEM_KY_DAI_HOI_XII.doc
7/16/2019 4:09 PM 356165 20190716160951_HG_MTTQ_SO_KET_6_THANG_DAU_NAM_2019.docx
7/16/2019 4:11 PM 91648 20190716161127_TIN_DAI_HOI_DAI_XA_LONG_TRI_A.doc
1/8/2016 3:15 PM 44544 201_hop-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi.doc
1/8/2016 4:20 PM 41984 202_tu-ngay-11-den-15-01-2016-(1).doc
1/11/2016 2:02 PM 66048 203_20160111133034_CTr12DV15_Chuong_trinh_lam_viec__11.01_-_15.01.2016.doc
1/15/2016 2:50 PM 44544 205_tu-ngay-18-den-22-01-2016.doc
1/15/2016 3:36 PM 155591 206_18Chuong-trinh-lam-viec.pdf
1/18/2016 8:04 AM 83968 207_33-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-18-22-01-2016-(1).doc
1/19/2016 1:42 PM 65024 208_20160118150610_CTr13DV16_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_18.01_-_22.01.2016.doc
1/25/2016 9:57 AM 68096 209_tu-ngay-25-01-den-19-02-2016-(chinh-thuc).doc
6/17/2015 2:04 PM 50688 20_LLV.doc
1/25/2016 10:24 AM 73216 210_35--Chuong-trinh-lam-viec-tu-ngay-25-1-15-2-2016.doc
1/27/2016 9:09 AM 68608 211_20160126133428_CTr14DV15_Chuong_trinh_lam_viec__25.01_-_30.01.2016.doc
2/4/2016 1:43 PM 75264 212_20160201152913_CTr15DV15_Chuong_trinh_lam_viec__01.02_-_15.02.2016.doc
2/15/2016 3:42 PM 57856 213_20--Chuong-trinh-lam-viec-.doc
2/16/2016 1:17 PM 80384 214_37-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-15-19-2-2016.doc
2/18/2016 2:40 PM 57856 215_21.-Chuong-trinh-lam-viec-.doc-1.doc
2/18/2016 2:40 PM 39424 216_03.CV---TU-moi-du-hoi-nghi-SK-290-VA-ct17.doc
2/22/2016 7:27 AM 43008 217_tu-ngay-22-den-26-02-2016.doc
2/22/2016 7:34 AM 84480 218_-CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-22-26-02-2016.doc
2/22/2016 9:30 AM 67584 219_20160222081126_CTr19DV15_Chuong_trinh_lam_viec__22.02_-_26.02.2016.doc
6/17/2015 2:04 PM 60928 21_20150306152440_264-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_09-13-3-2015.doc
2/22/2016 10:40 AM 42496 220_tu-ngay-22-den-26-02-2016(1).doc
2/25/2016 2:52 PM 64512 221_22.-Chuong-trinh-lam-viec.doc
2/26/2016 2:05 PM 52224 222_tu-ngay-29-2-den-4-3-2016.doc
2/26/2016 4:24 PM 87040 223_CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-TU-NGAY-29-2-4-3-2016.doc
3/4/2016 8:37 AM 68096 225_23-Chuong-trinh-lam-viec.doc
3/4/2016 8:55 AM 68096 226_23-Chuong-trinh-lam-viec-DC.doc
3/4/2016 1:52 PM 49664 227_tu-ngay-7-den-11-3-2016.doc
3/7/2016 9:24 AM 89600 228_CHUONG-TRINH-TU-NGAY-7-11-3-2016.doc
3/7/2016 9:30 AM 67584 229_20160304161457_CTr22DV16_Chuong_trinh_lam_viec__07.03_-_11.03.2016.doc
6/17/2015 2:04 PM 50688 22_267-doc.doc
3/10/2016 5:04 PM 67072 230_24-Ctrdoc-1.doc
3/11/2016 10:43 AM 47104 231_tu-ngay-14-den-18-3-2016.doc
3/14/2016 1:18 PM 66048 232_20160314104522_CTr23DV16_Chuong_trinh_lam_viec__14.03_-_18.03.2016.doc
3/17/2016 2:40 PM 63488 233_25.chuong-trinh-lam-viec.doc
3/18/2016 3:02 PM 92160 234_CHUONG-TRINH-TU-NGAY-21-25-3-2016.doc
3/21/2016 7:41 AM 67584 235_20160318164307_CTr24DV16_Chuong_trinh_lam_viec__21.3_-_25.3.2016.doc
3/21/2016 9:19 AM 39936 236_1.-LLV-TTHU-tu-ngay-21-den-ngay-25.3.doc
3/25/2016 7:54 AM 47104 238_tu-ngay-28-den-1-4-2016.doc
3/25/2016 9:13 AM 98051 239_26.pdf
6/17/2015 2:04 PM 51200 23_369-doc.doc1.doc
3/28/2016 7:49 AM 68608 240_20160328074019_CTr26DV16_Chuong_trinh_lam_viec__26.3_-_01.4.2016.doc
3/31/2016 1:45 PM 65536 242_28.chuong-trinh-lam-viec-dc.doc
4/1/2016 9:07 AM 52736 243_Tu-ngay-04-den-ngay-8.4.doc
4/4/2016 7:53 AM 91648 244_CHUONG-TRINH-TU-NGAY-04---08.04.2016(1).doc
4/4/2016 4:48 PM 64000 245_20160404162756_CTr27DV16_Chuong_trinh_lam_viec__04.4_-_08.4.2016.doc
4/7/2016 10:47 AM 77312 246_29.chuong-trinh-lam-viec.doc
4/7/2016 5:11 PM 50176 247_Tu-ngay-11-den-ngay-15-4-2016.doc
4/11/2016 8:48 AM 89600 248_46-CHUONG-TRINH-TU-NGAY-11-15-4-2016.doc
4/11/2016 2:23 PM 68608 249_20160411105430_CTr28DV16_Chuong_trinh_lam_viec__11.4_-_15.4.2016.doc
6/17/2015 2:04 PM 61440 24_20150327120123_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_30-3-4-2015_cua_TTHU_Chau_Thanh_A.doc
4/14/2016 10:39 AM 56320 250_30.-chuong-trinh-lam-viec.doc
4/14/2016 1:42 PM 47616 251_Tu-ngay-18-den-ngay-22-4-2016.doc
4/15/2016 2:52 PM 86016 252_47-CHUONG-TRINH-TU-NGAY-18-22-4-2016.doc
4/22/2016 3:14 PM 63488 253_31.-chuong-trinh-lam-viec.doc
4/25/2016 4:35 PM 50688 254_Tu-ngay-25-den-ngay-30-4-2016.doc
4/28/2016 4:08 PM 69120 255_32.-chuong-trinh-lam-viec.doc-sua.doc
5/4/2016 7:40 AM 108032 256_46.doc
5/4/2016 8:39 AM 63488 257_20160504080916_CTr31DV16_Chuong_trinh_lam_viec__30.4_-_06.5.2016.doc
5/4/2016 8:50 AM 45568 258_3.-Tu-ngay-30.4-den-ngay-6.5.doc
5/4/2016 8:56 AM 86528 259_49-CHUONG-TRINH-TU-NGAY-30-4-06-5-2016.doc
6/17/2015 2:04 PM 41984 25_20150327153440_tu_ngay_31.3-03.4.doc
5/4/2016 1:40 PM 108032 260_46.doc
5/5/2016 4:19 PM 77824 261_33.-chuong-trinh-lam-viec.doc
5/6/2016 3:21 PM 50176 262_4.-Tu-ngay-9.5-den-ngay-13.5.doc
5/10/2016 2:00 PM 61952 263_20160509073435_CTr32DV16_Chuong_trinh_lam_viec_09_-_13.5.2016.doc
5/13/2016 11:51 AM 53248 267_Tu-ngay-16-den-ngay-22-5-2016(1).doc
5/14/2016 9:39 AM 92160 268_51-CHUONG-TRINH-TU-NGAY-16-20-2016.DOC
5/16/2016 9:11 AM 75776 269_34.-chuong-trinh-lam-viec.doc-sua.doc
6/17/2015 2:04 PM 42496 26_20150327152002_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_30_den_03.4.2015.doc
5/16/2016 9:13 AM 75776 270_34.-chuong-trinh-lam-viec.doc-sua.doc
5/19/2016 2:42 PM 64000 271_35.-chuong-trinh-lam-viec.doc-sua.doc
5/20/2016 2:13 PM 47616 272_Tu-ngay-23-den-ngay-27-5-2016.doc
5/23/2016 9:03 AM 40448 273_20160522151753_CTr34DV16_Chuong_trinh_lam_viec_21.5_-_27.5.2016.doc
5/23/2016 9:10 AM 46592 274_Tu-ngay-23-den-ngay-27-5-2016-(co-dieu-chinh).doc
5/26/2016 10:48 AM 64000 275_36.-chuong-trinh-lam-viec.doc
5/26/2016 3:51 PM 495253 276_cong-van-161.pdf
5/27/2016 3:27 PM 49152 277_Tu-ngay-30-5-den-ngay-3-6-2016.doc
5/31/2016 7:33 AM 87040 278_54-CHUONG-TRINH-TU-NGAY-30-5-03-6-2016.DOC
5/31/2016 7:39 AM 41472 279_Chuong_trinh_lam_viec_29.5_-_03.6.2016.doc
6/17/2015 2:04 PM 67072 27_20150401083405_CHUONG_TRINH_SO_238__dieu_chinh.doc
6/2/2016 2:00 PM 65536 280_37.-chuong-trinh-lam-viec.doc-sua.doc
6/2/2016 2:00 PM 47104 281_HN-09-10-6.doc
6/3/2016 3:15 PM 49664 282_1.-Tu-ngay-6-den-ngay-10.6.doc
6/6/2016 2:27 PM 39936 283_Chuong_trinh_lam_viec_06.6_-_10.6.2016.doc
6/10/2016 2:10 PM 72704 286_38.-chuong-trinh-lam-viec.doc.doc
6/13/2016 8:03 AM 44544 287_CTr37DV16_Chuong_trinh_lam_viec_13.6_-_17.6.2016.doc
6/13/2016 4:04 PM 85504 288_56-CHUONG-TRINH-TU-NGAY-13-17-6-2016.DOC
6/13/2016 4:12 PM 54784 289_2.-Tu-ngay-13-den-ngay-17.6.doc
6/17/2016 1:31 PM 50688 293_Tu-ngay-20-den-ngay-24-6--2016.doc
6/20/2016 2:55 PM 65536 294_39.-chuong-trinh-lam-viec-lan3.doc
6/21/2016 8:33 AM 71168 295_ViThanh.doc
6/21/2016 8:37 AM 42496 296_BanDanvan.doc
6/23/2016 4:00 PM 72704 297_40.-chuong-trinh-lam-viec.doc-sua.doc
6/23/2016 4:00 PM 39424 298_05.-Tap-huan-doi-ngoai.doc
6/23/2016 4:00 PM 45568 299_07.-Hop-BCH-so-ket-6-thang.doc-sua.doc
6/17/2015 2:04 PM 51712 29_271-doc.doc1.doc
6/24/2016 1:49 PM 55296 300_Tu-ngay-27-6-den-ngay-01-7--2016.doc
6/27/2016 7:52 AM 44032 301_Chuong_trinh_lam_viec_25.6_-_01.7.2016.doc
6/30/2016 2:17 PM 64000 302_41.-chuong-trinh-lam-viec.doc.doc
7/4/2016 9:08 AM 52736 303_Tu-ngay-4-den-ngay-8-7--2016.doc
7/4/2016 9:20 AM 62976 304_20160701145551_CHUONG_TRINH_SO__59.doc
7/7/2016 4:45 PM 65536 305_44.-chuong-trinh-lam-viec.doc.doc
7/9/2016 10:44 AM 89088 306_60--CHUONG-TRINH-TU-NGAY-11-15.DOC
7/15/2016 10:03 AM 64000 308_45.-chuong-trinh-lam-viec.doc
7/15/2016 3:20 PM 52224 309_Tu-ngay-18-den-ngay-22-7--2016(1).doc
6/17/2015 2:04 PM 44544 30_20150403131100_tu_ngay_06-14.doc
7/22/2016 8:11 AM 48640 310_Tu-ngay-25-den-ngay-29-7--2016.doc
7/25/2016 9:10 AM 89088 311_64--CHUONG-TRINH-TU-NGAY-25-29.DOC
7/27/2016 9:30 AM 63488 312_20160722151018_CHUONG_TRINH_SO__63.doc
8/2/2016 8:12 AM 67584 313_20160729162137_CHUONG_TRINH_SO__64.doc
8/2/2016 3:29 PM 42496 314_Tu-ngay-1-8-den-ngay-05-8.doc
8/2/2016 3:34 PM 87552 315_65--CHUONG-TRINH-TU-NGAY-01-05-8.DOC
8/10/2016 7:58 AM 44544 316_Tu-ngay-8-8-den-ngay-12-8.doc
8/10/2016 8:03 AM 63488 317_CHUONG_TRINH_SO__65.doc
8/16/2016 4:19 PM 86528 318_67--CHUONG-TRINH-LAM-VIEC-CUA-TTHU-TU-NGAY--15-19-8-2016.DOC
8/16/2016 4:25 PM 45056 319_3.-Tu-ngay-15-8-den-ngay-19-8.doc
6/17/2015 2:04 PM 38400 31_20150406082736_Chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_06_den_ngay_10.4.2015.doc
8/16/2016 4:34 PM 64512 320_20160812160519_CHUONG_TRINH_SO__66.doc
9/1/2016 4:52 PM 67072 321_53.-chuong-trinh-lam-viec.doc
9/8/2016 2:54 PM 71168 322_54.-chuong-trinh-lam-viec.doc
9/8/2016 5:30 PM 439164 323_scan_2016-09-08_170411_0001.pdf
9/12/2016 1:48 PM 90112 324_Chuongtrinhlamviec_chauthanha.doc
9/12/2016 1:50 PM 43008 325_3.-Tu-ngay-12-9-den-ngay-16-9.doc
9/16/2016 3:38 PM 422039 326_146TB.pdf
9/23/2016 1:34 PM 39424 327_4-.-Tu-ngay-26-den-ngay-30.9.doc
9/26/2016 10:12 AM 39424 328_4-.-Tu-ngay-26-den-ngay-30.9.doc
10/3/2016 8:31 AM 18913 329_Tu-02-07.docx
10/12/2016 9:15 AM 39936 330_2.-Tu-ngay-10-den-ngay-15.10.2016.doc
10/17/2016 1:35 PM 44032 331_Tu-ngay-17-den-ngay-21.10.2016.doc
10/24/2016 3:19 PM 41472 332_4.-Tu-ngay-23-den-ngay-28.10.2016.doc
10/31/2016 9:37 AM 44032 333_1.-Tu-ngay-31.10-den-ngay-04.11.2016.doc
11/22/2016 9:22 AM 35840 334_4.-Tu-ngay-21.11-den-ngay-25.11.2016.doc
11/29/2016 8:28 AM 35328 335_5.-Tu-ngay-28.11-den-ngay-02.12.doc
12/19/2016 7:46 AM 38400 336_Tu-ngay-19-12-den-ngay-23-12.doc
12/26/2016 10:13 AM 36352 337_Tu-ngay-26-12-2016-den-ngay-30-12-2016.doc
12/30/2016 7:54 AM 64000 338_74..-chuong-trinh-lam-viec.doc
1/3/2017 7:40 AM 39936 339_Tu-ngay-31-12-2016-den-ngay-06-01-2017.doc
6/17/2015 2:04 PM 51712 33_20150406185743_225.LLV_06.4_-_10.4.2015.doc
1/3/2017 7:40 AM 36864 340_hop-4-Thuong-truc-mo-rong-(chuan-bi-Tet-2017).doc
1/6/2017 3:01 PM 72192 342_75-chuong-trinh-lam-viec.doc
1/6/2017 3:01 PM 43900 343_Thu-Moi-Hop-Bao.pdf
1/9/2017 1:24 PM 33792 344_2.-LLV-tu-ngay-09.1-den-ngay-13.1.2017.doc
1/13/2017 9:57 AM 228806 346_CTr-77-.pdf
1/13/2017 2:49 PM 38400 347_3.-LLV-tu-ngay-16-20.01.2017.doc
1/23/2017 8:08 AM 38912 348_4.-LLV-tu-ngay-22-01-2017-den-03-02-2017.doc
6/17/2015 2:04 PM 34304 34_20150410090439_tu_ngay_13-17.doc
2/3/2017 10:13 AM 33280 351_1.-LLV-tu-ngay-06-12.2.2017.doc
2/3/2017 2:15 PM 90409 352_78-CTr-dieu-chinh.pdf
2/10/2017 8:25 AM 62976 353_80.-chuong-trinh-lam-viec.doc
2/10/2017 8:31 AM 29184 354_2.-LLV-tu-ngay-13-17.2.2017.doc
2/17/2017 1:58 PM 138579 356_81-Ctr.pdf
2/20/2017 10:07 AM 32768 357_3.-LLV-tu-ngay-20-24.2.2017.doc
2/24/2017 7:37 AM 91395 359_82-CTr.pdf
6/17/2015 2:04 PM 26112 35_Chi-bo-Ban-Dan-van-Tinh-uy-trien-khai-Nghi-quyet-Hoi-nghi-lan-thu-10-cua-Ban-Chap-hanh-Trung-uong-Dang-(khoa-XI).doc
2/27/2017 9:38 AM 32256 360_4.-LLV-tu-ngay-27.2-3.3.2017.doc
3/3/2017 1:36 PM 88876 361_83-Ctr.pdf
3/9/2017 3:32 PM 70656 362_84-chuong-trinh-lam-viec.doc
3/13/2017 8:41 AM 33792 363_2.-LLV-tu-ngay-13-17.3.2017.doc
3/16/2017 10:43 AM 71680 364_85-chuong-trinh-lam-viec.doc
3/24/2017 1:23 PM 67072 365_86-chuong-trinh-lam-viec.doc
3/24/2017 1:46 PM 67072 366_86-chuong-trinh-lam-viec.doc
3/31/2017 2:45 PM 61440 367_88-chuong-trinh.doc
4/3/2017 9:52 AM 32256 368_1.-LLV-tu-ngay-03.4---07.4.2017.doc
4/7/2017 3:08 PM 143979 369_CTr.pdf
6/17/2015 2:04 PM 53248 36_372.doc
4/7/2017 4:12 PM 68096 370_89-chuong-trinh.doc
4/10/2017 8:02 AM 38912 371_1.-LLV-tu-ngay-10.4---15.4.2017.doc
4/14/2017 9:14 AM 91555 372_Chuong-trinh-91.pdf
4/14/2017 10:34 AM 62464 373_91-chuong-trinh.doc
4/20/2017 2:38 PM 149124 374_93-CTrTU.pdf
4/25/2017 7:32 AM 35840 375_2.-LLV-tu-ngay-24---28.4.2017.doc
4/28/2017 9:09 AM 93688 376_94-CTr.pdf
5/3/2017 8:15 AM 39424 377_LLV-tu-ngay-01-05.5.2017.doc
5/5/2017 1:57 PM 95571 378_95-Ctr-TU.pdf
5/5/2017 1:57 PM 63488 379_95-chuong-trinh.doc
5/8/2017 8:49 AM 67072 380_CHUONG_TRINH_SO__110.doc
5/8/2017 9:36 AM 41984 381_1.-LLV-tu-ngay-08-12.5.2017.doc
5/12/2017 2:02 PM 137874 382_96-CTr.pdf
5/12/2017 2:02 PM 69120 383_96-chuong-trinh.doctuan-sau.doc
5/18/2017 1:31 PM 90940 384_97-CTr.pdf
5/18/2017 1:31 PM 63488 385_97.-chuong-trinh.doc.doc
5/26/2017 7:39 AM 122673 386_98-CTr.pdf
5/26/2017 7:39 AM 67072 387_98.-chuong-trinh.doc.doc
6/17/2015 2:04 PM 54272 38_20150420133648_227.LLV_20.4_-_25.4.2015.doc
5/26/2017 8:43 AM 67072 391_98.-chuong-trinh.doc.doc
5/26/2017 8:54 AM 67072 392_98.-chuong-trinh.doc.doc
5/26/2017 9:06 AM 67072 393_98.-chuong-trinh.doc.doc
5/26/2017 9:06 AM 67072 394_98.-chuong-trinh.doc.doc
5/26/2017 10:33 AM 67072 395_98.-chuong-trinh.doc.doc
5/30/2017 8:56 AM 46592 397_4.-LLV-ngay-27-02.6.2017.doc
6/1/2017 3:55 PM 44032 398_1.-LLV-tu-ngay-05-09.6.2017.doc
6/1/2017 4:03 PM 123395 399_99-CTr.pdf
6/17/2015 2:04 PM 60928 39_chuong-trinh-lam-viec-DV.doc
6/5/2017 8:18 AM 44032 400_1.-LLV-tu-ngay-05-09.6.2017.doc
6/9/2017 10:33 AM 72829 403_100-CTr.pdf
6/9/2017 10:33 AM 64000 404_100.-chuong-trinh.doc.doc
6/9/2017 10:52 AM 20498 407_LLV-tu-ngay12-16.6.2017.docx
6/12/2017 1:25 PM 52736 408_2.-LLV-tu-ngay-12-16.6.2017.doc
6/15/2017 3:13 PM 61952 409_101.-chuong-trinh.doc.doc
6/17/2015 2:04 PM 76800 40_20150427162545_273-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_28-01-5-2015.doc
6/15/2017 3:13 PM 58938 410_101CTr.pdf
6/16/2017 9:18 AM 50176 411_3.-LLV-tu-ngay-19-23.6.2017.doc
6/23/2017 9:43 AM 68096 412_102.-chuong-trinh.doc.doc
6/23/2017 9:43 AM 106970 413_102-CTr.pdf
6/26/2017 10:36 AM 45568 414_LLV-tu-ngay-26-30.6.2017.doc
6/29/2017 2:42 PM 69632 415_103.-chuong-trinh.doc.doc
6/29/2017 2:42 PM 122699 416_103Ctr.pdf
6/30/2017 8:14 AM 45056 417_LLV-tu-ngay-03-07.7.2017.doc
7/7/2017 8:25 AM 92615 418_105-CTrTU.pdf
7/13/2017 4:28 PM 71168 419_106.-chuong-trinh.doc
6/17/2015 2:04 PM 59904 41_274.doc
7/13/2017 4:28 PM 146933 420_106-CTr.pdf
7/17/2017 8:31 AM 50176 421_LLV-tu-ngay-17-21.7.2017.doc
7/18/2017 10:06 AM 39936 422_124-CTr-HU-chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-17-21-7-2017.DOC
7/21/2017 2:46 PM 142969 423_107CTr.pdf
7/21/2017 3:27 PM 49664 424_LLV-tu-ngay-24-28.7.2017-(1).doc
7/24/2017 8:58 AM 38912 426_125-CTr-HU-chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-24-28-7-2017.DOC
7/28/2017 1:13 PM 70144 427_108.-chuong-trinh.doc
7/28/2017 1:13 PM 120685 428_108CTr.pdf
7/28/2017 1:13 PM 56246 429_444TM.pdf
6/17/2015 2:04 PM 55296 42_375.doc
8/7/2017 8:20 AM 44544 433_127-ctr-hu.doc
8/7/2017 8:25 AM 46080 434_LLV-tu-ngay-07-11.8.2017.doc
8/9/2017 8:44 AM 142587 435_110CTr2.pdf
8/11/2017 10:06 AM 880324 436_111-Ctr.pdf
8/11/2017 10:06 AM 71680 437_111.-chuong-trinh.doc
8/14/2017 8:01 AM 43520 438_128-CTr-HU-chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-14-19-8-2017-(dieu-chinh-lan-1)-(1).doc
8/21/2017 8:53 AM 43008 441_129-CTr-HU-chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-21-2517-(dieu-chinh-lan-2).doc
8/21/2017 9:46 AM 751768 442_112-CTr.pdf
8/22/2017 7:31 AM 51200 443_LLV-tu-ngay-21-25.8.2017.doc
8/24/2017 4:47 PM 603244 444_113-Chuong-trinh-lam-viec.pdf
8/28/2017 7:59 AM 44544 445_133-CTr-HU-chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-28-8-01-9.doc
8/31/2017 3:07 PM 76969 446_114-CTr.pdf
9/5/2017 10:33 AM 39936 447_134-CTr-HU-chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-04-08-9-2017(DIEU-CHINH-LAN-2_-(1).doc
9/8/2017 2:48 PM 586005 448_118-CTr.pdf
9/11/2017 3:58 PM 38912 449_135-CTr-HU-chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-11-15-9-2017.doc
6/17/2015 2:04 PM 57344 44_20150511144052_229.LLV_11.5_-_15.5.2015.doc
9/15/2017 10:48 AM 765869 451_119-CTr.pdf
9/18/2017 8:34 AM 88064 452_136--CHUONG-TRINH-LAM-VIEC.DOC
9/22/2017 5:00 PM 860150 453_120-CTr-bo-sung.pdf
9/25/2017 8:32 AM 91648 454_137--CHUONG-TRINH-TU-NGAY-25-29-9-2017..DOC
9/29/2017 9:15 AM 71680 455_121.-chuong-trinh-tuan-sau.doc
10/3/2017 4:03 PM 90624 456_138--CHUONG-TRINH-TU-NGAY----02-08-10-2017..DOC
10/6/2017 4:55 PM 831159 457_CTr-123.pdf
10/9/2017 7:44 AM 41472 458_chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU.DOC
10/13/2017 10:46 AM 78336 459_124.-chuong-trinh-lam-viec-TTTU.doc
6/17/2015 2:04 PM 54272 45_276.doc
10/20/2017 3:28 PM 624636 460_125-CTr.pdf
10/24/2017 7:51 AM 41472 461_CTr-HU-chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-23-27-10-2017.DOC
10/24/2017 8:49 AM 53760 462_LLV-tu-ngay-23.10-27..10.2017--(1).doc
10/27/2017 9:21 AM 61533 463_127-Ctr.pdf
10/31/2017 7:52 AM 44032 464_143-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-30-10-3-11-2017.DOC
11/3/2017 9:10 AM 746697 465_128-CTr.pdf
11/6/2017 7:27 AM 41472 466_144-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-6-10-11-2017.DOC
11/6/2017 3:05 PM 53248 467_LLV-tu-ngay-06.11-10..11.2017-.doc
11/9/2017 3:02 PM 975468 469_129-CTr.pdf
6/17/2015 2:04 PM 38912 46_20150515145348_tu_ngay_18-22.doc
11/14/2017 2:20 PM 45568 470_CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-13-17-11-2017.DOC
11/17/2017 10:10 AM 647969 471_130-CTr.pdf
11/17/2017 2:31 PM 51200 472_LLV-tu-ngay-20.11-24..11.2017-.doc
11/23/2017 4:13 PM 57630 473_131.pdf
11/27/2017 8:34 AM 42496 474_150-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-27.11-01.12.2017.DOC
12/1/2017 8:40 AM 52126 475_CTr132.pdf
12/4/2017 10:13 AM 65024 476_LLV-tu-ngay-04.12-08.12.2017-.doc
12/4/2017 2:32 PM 41984 477_151-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-04.12-08.12.2017.DOC
12/8/2017 2:10 PM 690759 478_133-CTr.pdf
12/11/2017 8:36 AM 42496 479_152-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-11.12-15.12.2017.DOC
6/17/2015 2:04 PM 49152 47_277-CTrTU.doc
12/11/2017 9:11 AM 53248 480_LLV-tu-ngay-11.12-15.12.2017-.doc
12/15/2017 9:24 AM 443534 481_135-CTr.pdf
12/15/2017 4:30 PM 40960 482_153-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-18---22-12.2017.DOC
12/21/2017 10:47 AM 703556 483_136-CTr.pdf
12/25/2017 8:55 AM 43008 485_155-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-25-29.12.2017.DOC
12/29/2017 10:46 AM 689361 486_138-CTr.pdf
1/2/2018 8:25 AM 41472 487_156-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-02-05.01.2018.DOC
1/5/2018 4:38 PM 43008 489_157-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-08-12.01.2018.DOC
6/17/2015 2:04 PM 39424 48_20150522094735_tu_ngay_25-29.doc
1/8/2018 9:20 AM 56832 490_LLV-tu-ngay-08.01-12.01.2018-.doc
1/8/2018 1:36 PM 770389 491_139-CTr-dieu-chinh.pdf
1/12/2018 4:32 PM 46080 494_158-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-15-19.01.2018.DOC
1/15/2018 9:32 AM 729654 495_140-CTr-Dieu-chinh-lan-2.pdf
1/21/2018 9:09 AM 78848 496_141.-chuong-trinh-tuan-sau-cat-bot.doc
1/26/2018 1:50 PM 666237 497_145-CTr.pdf
1/29/2018 3:52 PM 48128 498_161-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-29-01-02.02.2018.DOC
1/29/2018 4:45 PM 860777 499_CTr145-Dieu-Chinh.pdf
2/2/2018 2:40 PM 151698 500_146Ctr.pdf
2/2/2018 5:16 PM 51200 501_146-chuong-trinh-.doc
2/5/2018 7:41 AM 50688 502_146-chuong-trinh-DC-.doc
2/5/2018 1:49 PM 93184 503_CHUONG-TRINH-TU-NGAY--05-02-09-02-2017.DOC
2/9/2018 1:36 PM 1001556 504_147-CTr.pdf
2/12/2018 3:40 PM 95232 505_164-CHUONG-TRINH-TU-NGAY--12-23-2-2018-1.DOC
9/27/2018 3:04 PM 72192 506_202-CTrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-17.9-23.9.2018.doc
2/23/2018 2:51 PM 890301 507_148-CTr-Dieu-chinh-lan-2.pdf
9/27/2018 3:21 PM 4338176 507_Bai_moi_dang_vien_mot_mo_hinh_kinh_te.doc
9/27/2018 3:29 PM 4338176 508_Bai_moi_dang_vien_mot_mo_hinh_kinh_te.doc
2/26/2018 8:21 AM 43008 508_tu-ngay-26-02-den-3-03-2018.doc
2/26/2018 10:45 AM 45056 509_165-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-26-02-03.3.2018.doc
9/27/2018 4:41 PM 72192 509_202-CTrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-17.9-23.9.2018.doc
6/17/2015 2:04 PM 58880 50_20150522191858_231.LLV_25.5_-_29.5.2015.doc
11/8/2018 3:26 PM 42496 510_01.-QD-kiem-tra-(1a)_Han.doc
11/8/2018 3:33 PM 42496 511_01.-QD-kiem-tra-(1a)_Han.doc
3/5/2018 8:01 AM 944120 511_149-CTr-dieu-chinh-lan-1.pdf
3/5/2018 4:31 PM 45568 512_166-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-05-03-09.03.2018.DOC
11/8/2018 3:41 PM 33792 512_QUY-TRINH-KIEM-TRA.doc
3/12/2018 10:31 AM 47616 514_167-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-12-03-16.03.2018.DOC
3/14/2018 2:30 PM 85504 516_150-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.doc
3/19/2018 10:14 AM 50688 519_168-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-19-03-23.03.2018.DOC
6/17/2015 2:04 PM 41472 51_CHUONG-TRINH-SO_245.doc
3/20/2018 4:46 PM 94208 520_151-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.doc
3/26/2018 1:37 PM 863402 523_152-CTr-dieu-chinh-lan-1.pdf
3/30/2018 2:18 PM 870042 525_153-CTr-lam-viec-dieu-chinh-lan-1.pdf
4/2/2018 8:09 AM 53248 526_173-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-02-06.04.2018.DOC
4/9/2018 10:06 AM 55808 528_175-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-09-13.04.2018.DOC
6/17/2015 2:04 PM 36864 52_20150529083536_tu_ngay_1-5.doc
4/10/2018 10:04 AM 1213543 530_154-CTr-dieu-chinh-lan-1.pdf
4/16/2018 7:35 AM 56320 532_176-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-16-20.04.2018.DOC
4/18/2018 4:02 PM 627401 533_156-CTr-dieu-chinh-lan-1.pdf
4/23/2018 10:02 AM 48128 535_Chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-23-den-27-4-2018.doc
4/23/2018 10:13 AM 50688 536_177-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-23-27.04.2018.doc
4/23/2018 10:44 AM 641750 537_157-CTr-dieu-chinh-lan-1.pdf
5/2/2018 4:20 PM 53248 539_178-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-30-4-5.2018.doc
6/17/2015 2:04 PM 57856 53_20150530192819_232.LLV_01.6_-_05.6.2015.doc
5/4/2018 9:55 AM 455880 540_159-CTr.pdf
5/8/2018 10:01 AM 57344 543_179-CTr-HU-chuong-trinh--TTHU-tu-ngay-07-11.05.2018-dieu-chinh.DOC
5/9/2018 8:39 AM 597624 544_159-CTr-dieu-chinh-lan-2.pdf
5/10/2018 4:46 PM 989108 547_160-CTr-dieu-chinh-lan-1.pdf
5/14/2018 9:24 AM 60928 548_180-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-14-18.5.2018.doc
6/17/2015 2:04 PM 44032 54_CHUONG-TRINH-SO_246.doc
5/21/2018 8:26 AM 519842 554_161-CTr-dieu-chinh.pdf
5/22/2018 3:00 PM 61440 556_182-CTr-HU-dieu-chinh-TTHU-tu-ngay-21-25.5.2018-(1).doc
5/24/2018 4:01 PM 656150 557_162-CTr.pdf
5/28/2018 10:32 AM 58880 558_183-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-28-01.6.2018-1.doc
6/1/2018 8:14 AM 815175 559_163-CTr.pdf
6/17/2015 2:04 PM 50688 55_279.doc
6/4/2018 10:50 AM 64000 560_184-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-04-08.6.2018.doc
6/11/2018 3:32 PM 62464 565_C.Trinh-lam-viec-TTHU-tu-ngay-11-den-17-6-2018-(dieu-chinh-lan-2).doc
6/12/2018 9:25 AM 59904 566_185-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-11-15.6.2018.doc
6/14/2018 12:07 PM 1576758 567_164-CTr-dieu-chinh-lan-2.pdf
6/17/2015 2:04 PM 34816 56_20150604160451_tu_ngay_08-12.doc
6/18/2018 9:25 AM 1494184 570_165-CTr-dieu-chinh-lan-2.pdf
6/19/2018 10:23 AM 63488 572_186-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-18-22.6.2018-1.doc
6/21/2018 9:47 AM 838884 573_166-CTr.pdf
6/25/2018 4:27 PM 57344 574_187-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-25-29.6.2018(1).doc
6/28/2018 3:36 PM 505468 575_167-CTr.pdf
7/2/2018 9:07 AM 57344 576_189-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-02-06.7.2018.doc
7/6/2018 8:41 AM 1105979 577_Ctr168.pdf
7/9/2018 8:03 AM 60928 578_190-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-09-13.7.2018.doc
7/13/2018 9:32 AM 875391 579_171-CTr.pdf
6/17/2015 2:04 PM 58880 57_20150607191459_233.LLV_08.6_-_12.6.2015.doc
7/16/2018 9:29 AM 69120 580_191-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-16-20.7.2018.doc
7/20/2018 4:31 PM 68096 582_192-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-23-27.7.2018.doc
7/24/2018 8:26 AM 731736 583_172-CTr.pdf-dieu-chinh-lan-1.pdf
7/30/2018 4:33 PM 52224 585_chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-30-7-den-3-8-2018.doc
7/31/2018 7:52 AM 63488 586_194-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-30.7-03.8.2018.doc
8/1/2018 7:56 AM 467353 588_173-CTr-dieu-chinh-lan-1.pdf
8/3/2018 9:20 AM 480830 589_175-CTr.pdf
6/17/2015 2:04 PM 71680 58_20150605133318_278-CTrHU_chuong_trinh_lam_viec_tu_ngay_08-12-06-2015.doc
8/6/2018 7:15 AM 62976 590_195-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-06-10.8.2018.doc
8/6/2018 7:28 AM 88064 591_175-chuong-trinh-tuan-sau-lan-1.doc
8/9/2018 2:40 PM 521067 593_177-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
8/13/2018 8:30 AM 67584 595_196-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-13-17.8.2018-1.doc
8/20/2018 8:54 AM 70656 597_197-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-19-24.8.2018-(1).doc
8/21/2018 5:12 PM 805894 598_178-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
8/23/2018 11:45 AM 631807 599_179-chuong-trinh-tuan-sau.signed.pdf
6/17/2015 2:04 PM 51200 59_280.doc
8/24/2018 9:26 AM 52224 600_Chuong-trinh-lam-viec-cua-TTHU-tu-ngay-27-8-den-2-9-2018.doc
8/27/2018 9:15 AM 70144 601_199-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-27-31.8.2018.doc
8/31/2018 2:49 PM 635884 603_180-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
9/4/2018 7:46 AM 70656 604_200-CTr-HU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-03.9-07.9.2018.doc
9/7/2018 2:52 PM 725154 606_181-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
6/17/2015 2:04 PM 54784 60_20150612162336_234.LLV_14.6_-_20.6.2015.doc
9/17/2018 9:29 AM 72192 610_202-CTrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-17.9-23.9.2018.doc
9/19/2018 4:24 PM 739909 611_182-dieu-chinh-lan-2.pdf
9/26/2018 9:24 AM 670193 616_183-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
10/1/2018 7:38 AM 77824 619_204-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-01-05.10.2018-(dieu-chinh-lan-01).doc
6/18/2015 4:13 PM 47616 61_281.doc
10/4/2018 9:13 AM 505808 620_184-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
10/8/2018 7:54 AM 75776 622_205-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-08-14.10.2018-1.doc
10/8/2018 4:14 PM 516273 624_186-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
10/9/2018 9:38 AM 529212 625_186-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
10/11/2018 1:26 PM 501604 626_187-chuong-trinh-tuan-sau.signed.pdf
10/15/2018 10:46 AM 72192 627_207-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-15-21.10.2018.doc
10/23/2018 2:23 PM 72704 629_208-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-22-28.10.2018.doc
6/23/2015 2:34 PM 56320 62_20150622104541_235.LLV_22.6_-_26.6.2015.doc
10/25/2018 10:53 AM 105984 630_188-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.doc
10/26/2018 5:37 PM 592184 632_189-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
11/2/2018 3:24 PM 111616 634_190-chuong-trinh-tuan-sau.doc
11/12/2018 4:43 PM 74240 636_211-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-12-11.18.2018---Copy.doc
11/13/2018 7:49 AM 562654 637_191-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
6/25/2015 2:05 PM 54272 63_Lich-lam-viec-TTTU.doc
11/20/2018 5:10 PM 75776 640_212-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-19-25.11.2018---Copy.doc
11/21/2018 10:16 AM 594616 641_192-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
11/26/2018 9:24 AM 578873 643_193-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
11/27/2018 2:28 PM 78336 644_213-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-26.11-01.12.2018---Copy.doc
11/30/2018 3:06 PM 502627 646_194-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
12/3/2018 1:40 PM 74752 647_214-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-03.12-09.12.2018.doc
12/7/2018 10:34 AM 528538 648_195-chuong-trinh-tuan-sau.signed.pdf
12/10/2018 8:44 AM 73216 649_215-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-10-16.12.2018---Copy.doc
6/26/2015 9:27 AM 34816 64_20150626075736_tu_ngay_29-03.7.2015.doc
12/14/2018 7:58 AM 509005 651_196-chuong-trinh-tuan.signed.pdf
12/17/2018 2:29 PM 76288 652_216-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-17-23.12.2018---Copy.doc
12/24/2018 10:37 AM 90112 656_217-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-24-30.12.2018.doc
12/28/2018 10:08 AM 523736 657_197-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
1/4/2019 8:14 AM 514277 659_199-chuong-trinh-tuan-sau.signed.pdf
1/15/2019 7:52 AM 82944 663_219-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-14-20.2019.doc
1/16/2019 4:08 PM 610720 665_200-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-4.signed.pdf
1/21/2019 10:14 AM 88064 667_221-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-21-27.01.2019.doc
1/21/2019 2:01 PM 542232 668_202-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-1.signed.pdf
2/1/2019 1:43 PM 626105 671_203-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
2/18/2019 9:54 AM 532437 673_204-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
2/19/2019 9:08 AM 77312 674_224-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-18-22.02.2019.doc
2/25/2019 9:04 AM 78848 677_225-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-25.02---02.03.2019.doc
2/27/2019 9:50 AM 579876 678_205-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
2/28/2019 2:41 PM 522265 679_206-chuong-trinh-tuan-sau.signed.pdf
6/30/2015 2:25 PM 56832 67_20150630133259_236.LLV_29.6_-_3.7.2015.doc
3/4/2019 10:14 AM 86016 680_226-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-04.03---10.03.2019.doc
3/11/2019 8:03 AM 86528 682_227-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-11.03---17.03.2019.doc
3/12/2019 4:09 PM 630066 685_207-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-3.signed.pdf
3/15/2019 3:48 PM 84480 687_228-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-18.03---24.03.2019.doc
3/18/2019 12:56 PM 649327 688_208-chuong-trinh-tuan-sau-lan-1.signed.pdf
3/22/2019 3:55 PM 86528 691_229-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-25.03---31.03.2019.doc
3/26/2019 2:59 PM 531971 693_209-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
4/1/2019 3:00 PM 547050 695_210-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.pdf
4/1/2019 4:08 PM 88064 696_230-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-01.4---07.4.2019.doc
4/5/2019 4:41 PM 597133 699_212-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
6/30/2015 3:42 PM 97792 69_59KHTU.doc
4/9/2019 3:41 PM 88576 700_231-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-08.4---14.4.2019.doc
4/12/2019 8:01 AM 522509 702_213-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
4/16/2019 4:34 PM 91136 703_233-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-15.4---19.4.2019.doc
4/19/2019 2:34 PM 601856 705_215-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
4/22/2019 8:39 AM 86528 706_234-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-22-26.4.2019.doc
4/23/2019 6:07 PM 603235 707_215-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
4/25/2019 10:41 AM 497594 708_216-chuong-trinh-tuan-sau.signed.pdf
5/2/2019 9:34 AM 88576 709_235-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-02-04.5.2019.doc
6/30/2015 3:57 PM 337920 70_DU-THAO-BC-CHINH-TRI-DANG-BO-TINH-2015-2020.doc
5/7/2019 8:38 AM 593042 714_217-chuong-trinh-tuan-sau-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
5/9/2019 3:39 PM 504332 715_219-chuong-trinh-tuan-sau.signed.pdf
5/13/2019 8:47 AM 87040 716_238-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-13-17.5.2019.doc
5/17/2019 3:29 PM 85504 719_239-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-20-24.5.2019.doc
7/1/2015 3:55 PM 160558 71_3595.pdf
5/23/2019 10:01 AM 599151 721_220-chuong-trinh-tuan-sau-19-25-dieu-chinh-lan-3.signed.pdf
5/23/2019 4:36 PM 499167 722_221-Ctr-tuan-sau-27-31.signed.pdf
5/24/2019 5:06 PM 499167 723_221-Ctr-tuan-sau-27-31.signed.pdf
5/27/2019 9:17 AM 90624 724_240-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-01-30.5.2019-(1).doc
5/31/2019 2:26 PM 90112 728_241-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-03-07.6.2019.doc
7/1/2015 3:59 PM 196790 72_3727.pdf
6/3/2019 4:19 PM 615330 730_222-Ctr-tuan-sau-03-07-6-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
6/7/2019 8:57 AM 515827 732_223-Ctr-10-14--6.signed.pdf
6/7/2019 2:46 PM 92160 733_242-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-10-14.6.2019-(1).doc
6/17/2019 9:10 AM 378001 736_243-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-17-21.6.2019.signed-(1).pdf
6/18/2019 8:37 AM 54272 737_moi-truong-lam-viec.doc
6/20/2019 4:00 PM 689071 739_224-Ctr-tu-ngay-17-22.6-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
7/1/2015 4:06 PM 79872 73_HD-04--VPTU-DONG-HOP-Y-KIEN-DANG-BO-TINH.doc
6/21/2019 1:59 PM 45056 741_26.Tu-ngay-24-den-28.6.2019-(1).doc
6/21/2019 3:37 PM 94208 744_244-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-24-28.6.2019-(1).doc
6/24/2019 2:14 PM 514531 746_225-Ctr-24-29-6-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
7/4/2019 4:18 PM 595194 749_226-Ctr-01-07-6-dieu-chinh-lan-2.signed.pdf
7/2/2015 3:12 PM 55808 74_286.doc
7/5/2019 4:25 PM 523624 753_228-Ctr-08-12-7-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
7/8/2019 10:54 AM 93696 754_247-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-08-12.72019-(1).doc
7/15/2019 4:52 PM 95232 757_248-TrHU-chuong-trinh-TTHU-tu-ngay-15-19.7.2019-(1).doc
7/16/2019 2:09 PM 526551 758_229-Ctr-15-19-7-dieu-chinh-lan-1.signed.pdf
7/3/2015 1:40 PM 41472 75_20150703101934_tu_ngay_6-17.doc
7/9/2015 4:28 PM 56320 77_287.doc
7/14/2015 9:47 AM 48640 78_CHUONG_TRINH_SO_252.doc
7/17/2015 9:11 AM 55296 79_288.doc
6/17/2015 2:04 PM 62464 7_263.doc
7/17/2015 9:47 AM 60416 80_20150705203426_237.LLV_06.7_-_11.7.2015.doc
7/17/2015 3:44 PM 32768 82_tu-ngay-20-24.doc
7/20/2015 8:38 AM 44032 83_20150717152111_CHUONG_TRINH_SO_03.doc
7/20/2015 1:50 PM 58880 86_20150720105458_239.LLV_20.7_-_24.7.2015.doc
7/20/2015 4:24 PM 78848 87_285-CTrHU-chuong-trinh-lam-viec-tu-ngay-20-25-7-2015.doc
7/23/2015 3:22 PM 49152 88_Lich-lam-viec.doc
7/27/2015 8:06 AM 36352 89_tu-ngay-27-31.doc
7/31/2015 7:43 AM 38912 90_290.doc
7/31/2015 11:07 AM 37376 91_tu-ngay-3-7-2015.doc
8/6/2015 2:13 PM 43520 92_292.doc
8/10/2015 10:56 AM 55808 93_20150808144635_242.LLV_10.8_-_14.8.2015.doc
8/12/2015 7:30 AM 37376 94_tu-ngay-10-14-2015.doc
8/12/2015 7:48 AM 75264 95_03-CTrHU-chuong-trinh-lam-viec-tu-ngay-10-14-8-2015.doc
8/13/2015 3:04 PM 44032 96_293.doc
8/14/2015 1:40 PM 40448 97_tu-ngay-17-21-2015-(OK).doc
8/14/2015 3:36 PM 76288 98_04-CTrHU-chuong-trinh-lam-viec-tu-ngay-17-22-8-2015-co--chinh-sua.doc
8/17/2015 11:37 AM 64000 99_20150817080256_243.LLV_17.8_-_21.8.2015.doc
6/17/2015 2:04 PM 85504 9_Chuong_trinh_lam_viec.doc