Tin trong tỉnh
Tập huấn đại hội đảng các cấp

[ Cập nhật vào ngày (20/03/2015) ] - [ Số lần xem: 2442 ]

 Ngày 18-3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn đại hội đảng các cấp. Ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Văn Chung phát biểu tại hội nghị.


Tại hội nghị, các báo cáo viên đã gợi ý một số nội dung cần tập trung tại đại hội đảng các cấp khi triển khai thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (Đại hội XII) của Đảng và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh đó, đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã triển khai một số vấn đề về chương trình đại hội, trang trí hội trường phục vụ đại hội; công tác nhân sự, Quy chế bầu cử trong Đảng; bầu cử ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy cơ sở, cấp huyện và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cơ cấu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT; báo cáo thẩm tra tư cách và nhiều biểu mẫu khác…

Theo đó, lưu ý của Tỉnh ủy đối với các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy tương đương trong quá trình triển khai nội dung liên quan đến các dự thảo Báo cáo chính trị phải hiểu rõ về chủ đề Đại hội XII của Đảng. Theo đó, chủ đề sẽ là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Kết cấu của Báo cáo chính trị được viết theo 15 vấn đề, nhằm giúp đảng viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với Đại hội Đảng cấp cơ sở, chỉ thảo luận, góp ý đối với tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, nhưng cần chú ý đến những thuật ngữ, từ ngữ quan trọng, những nội dung mới được thể hiện trong Báo cáo chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Văn Chung nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, tạo sự thống nhất về những nội dung, các bước cần chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Ông Đinh Văn Chung lưu ý, Quy chế bầu cử trong Đảng có những điểm mới; do đó cấp ủy các cấp phải quán triệt và nắm vững, đảm bảo thực hiện đúng theo quy chế. Trước mắt, cần làm tốt việc triển khai cho đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng đối với các chi, đảng bộ cấp cơ sở. Tất cả các đảng viên đều phải có trách nhiệm tham gia thảo luận, đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các cơ quan chuyên môn được phân công tổng hợp phải thể hiện trách nhiệm cao nhất, tổng hợp đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn. Với những vấn đề kiến nghị tại hội nghị liên quan đến hình thức, số dư bầu cử tại Đại hội Đảng cấp cơ sở; hướng dẫn tổ chức đại hội đối với một số đơn vị đặc thù như Đảng bộ Công an và Đảng bộ Quân sự tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với các cơ quan chuyên môn và thông báo sớm nhất.
HOÀNG NGUYÊN Theo http://www.baohaugiang.com.vn/Các ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Quảng cáo


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 386
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 386