Tin trong tỉnh
Từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đảng viên

[ Cập nhật vào ngày (30/12/2019) ] - [ Số lần xem: 3237 ]

Chi bộ Tổng hợp trực thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn làm điểm thực hiện mô hình “Cùng nhau học tập về những điều đảng viên không được làm; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”.


27.12.2019 a.png
Một buổi triển khai mô hình của chi bộ

Theo đó, vào sáng thứ hai hàng tuần (bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng) các đảng viên trong Chị bộ Tổng hợp dành khoảng hơn 10 phút để nghe thông qua 01 trong 03 văn bản nằm trong Kế hoạch 74-KH/ĐUK ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cụ thể: Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về những điều đảng viên không được làm; trích Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phần II - nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai dân chủ.

Qua 06 tháng nghiêm túc triển khai, quán triệt, thực hiện kế hoạch, từng đảng viên trong chi bộ đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ các nội dung học tập, ý thức hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tác phong làm việc từng bước được nâng lên, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhận thấy giá trị qua việc triển khai, học tập, chi bộ đã đề xuất nhân rộng mô hình trong tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy với hình thức phong phú và sinh động hơn.Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Quảng cáo


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 254
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 254