Tin trong tỉnh
HG: Họp Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

[ Cập nhật vào ngày (04/03/2021) ] - [ Số lần xem: 456 ]

Sáng ngày 03/3, tại Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức họp nhằm thông qua các kế hoạch tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban. Đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có lãnh đạo một số ban, sở, ngành là thành viên Tiểu ban.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Công Lý nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là hoạt động chính trị quan trọng, sâu rộng. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, các hoạt động tuyên truyền sẽ diễn ra trong 3 đợt, gồm: Đợt 1 từ 1/3 đến hết tháng 4; đợt 2 từ 01/5 đến ngày bầu cử 23/5; đợt 3 sau ngày bầu cử từ 24/5. Các thành viên Tiểu ban sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cử tri về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử, nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để lựa chọn, bầu được người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp.

3.3C.JPG

Đ/c Lê Công Lý phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về triển khai các hoạt động tuyên truyền cho cuộc bầu cử như công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; trang trí khánh tiết; kinh phí tổ chức tuyên truyền; đẩy mạnh thực hiện các nội dung truyền thông số…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Công Lý đề nghị Phòng Thông tin – Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tuyên truyền; từng thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng kế hoạch phù hợp với cơ quan, đơn vị mình để tổ chức tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền bầu cử, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử; các cơ quan, đơn vị thành viên Tiểu ban cần nhanh chóng hoàn thành đề xuất kinh phí hoạt động thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình tức tuyên truyền về cuộc bầu cử phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện địa phương và tình hình dịch bệnh; chú trọng dịch nội dung băng rol tuyên truyền sang tiếng Khmer treo tại các chùa và những nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.
Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc