Tin trong tỉnh
Đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

[ Cập nhật vào ngày (04/03/2021) ] - [ Số lần xem: 636 ]

Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung và trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nói riêng. 


304a.png


Công tác thi đua tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao

Thông qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên. Thi đua, khen thưởng (TĐKT) là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên tính sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”[1] .

Thấm nhuần lời dạy của Bác và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, năm 2020 Đảng ủy- Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp đã triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, gặt hái được nhiều thành công mới. Cấp ủy, Chính ủy, chính trị viên, Người chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), công tác TĐKT, đặc biệt là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc đến từng cán bộ, chiến sỹ, CNQP trong LLVT tỉnh; kịp thời đề ra nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng quy chế, nội dung thi đua sát đúng với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các cụm và giữa các thành viên trong cụm chặt chẽ, trong thi đua gắn kết chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và đột kích, duy trì và mở rộng phong trào thi đua ngày càng đi vào nền nếp, rộng khắp. Kết quả nổi bật thực hiện PTTĐ đó là, duy trì và đảm bảo tốt trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các hoạt động, nhất là trong cao điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhâp ngũ năm 2020, giao quân đạt 100% chỉ tiêu (tỷ lệ đảng viên 1,5% tăng 0,31% so với năm 2019); tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng  DBĐV đạt 99,48% so với nhu cầu biên chế (tăng 0,21% so với năm 2019), đảng viên đạt 15,74% (tăng 1,37% so với năm 2019), lực lượng DQTV đúng quy mô tổ chức, đạt 1,74% so với dân số, đảng viên trong dân quân chiếm 26,11% (tăng 5,42% so với năm 2019), trong tự vệ chiếm 66,45% (tăng 2,71% so với năm 2019); quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức tìm kiến, quy tập 07 bộ hài cốt liệt sĩ và làm lễ cải táng trang nghiêm; vận động xây dựng và bàn giao 8 căn nhà “đồng đội”, “tình đồng đội”, tổng số tiền 440 triệu đồng; chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, 100% cấp ủy trúng cử đúng theo Đề án với tỷ lệ phiếu bầu đạt 91% trở lên, kết quả đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân năm 2020; 100% cấp ủy tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95,25% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 5,25% chỉ tiêu). Tiêu biểu trong PTTĐ có các đơn vị như: Phòng Chính trị, Ban CHQS thị xã Long Mỹ, Đại đội Trinh Sát và nhiều tập thể khác. PTTĐ đã gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trao thi đua của các ngành, đoàn thể quần chúng như: “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở các đơn vị trong quân đội”, các phong trào thi đua: “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”… đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật; chủ động, tích cực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, mà gần đây nhất là tham gia rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã cử 360 đồng chí tham gia, tổ chức 12 đợt cách ly cho 1.289 lượt công dân Việt Nam và người nước ngoài chặt chẽ chu đáo.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, cụ thể năm 2020 LLVT tỉnh tiếp tục vinh dự được Bộ Quốc Phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua xuất sắc cho 02 đơn vị; 20 Đơn vị Quyết thắng (trong đó có 08 đơn vị Ban CHQS cấp xã). Các cơ quan, đơn vị được các cấp khen thưởng 210 tập thể và 803 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ, tổng kết chuyên đề, các đợt thi đua đột kích và phong trào thi đua quyết thắng năm.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng cũng còn một số hạn chế nhất định: Kết quả thi đua ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự nổi bật; thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm có mặt còn hạn chế. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội còn thiếu chiều sâu. Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; điển hình tiên tiến toàn diện chưa vững chắc; chưa tạo thành phong trào đua sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị. Đây là những vấn đề cần được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm khắc phục triệt để trong thời gian tới. 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo nghị quyết của Đảng, Quốc hội; LLVT tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghi quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra với nhiều mục tiêu quan trọng. Để thực thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh và chủ đề thi đua của LLVT tỉnh năm 2021 “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, năng động, Quyết thắng” cấp ủy, chi huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương về đổi mới và đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh phong trào TĐQT trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt là “Ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2021 đã đề ra.

Hai là, Tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, phát huy tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, CNVQP trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hơn nữa hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua LLVT tỉnh “chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo sự bứt phá trên nhiều phương diện, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao mới.

Ba là, Đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trọng tâm là thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu các cải tiến, sáng kiến áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động thực tiễn trong huấn luyện. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua“Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Bốn là, tổ chức chặt chẽ, hiệu quả hoạt động thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, Quân đội, Quân khu, địa phương và đơn vị; nhất là thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Với sự nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, CNVQP, tin rằng LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021.

 [1] Hồ Chí Minh, Toàn tập. Nxb. CTQG H. Tập 6. Tr 473

Đại tá Huỳnh Việt Trung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhCác ý kiến của bạn đọc