Tin trong tỉnh
Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (09/03/2021) ] - [ Số lần xem: 512 ]

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian qua luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức - xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên”.


Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cán bộ, đảng viên trong Tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn, tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh vào chiều ngày 5/3 về chương trình đào tạo năm 2021, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo nhà trường cần chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, trong đó chú trọng giáo dục có chiều sâu, lấy học viên làm trung tâm; quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên nhằm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy tinh thông lý luận, am hiểu thực tế, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

308.png
Đ/c Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đối với các kiến nghị của nhà trường về việc tạo cơ chế ưu tiên đặc thù cho trường đào tạo nguồn sau đại học với các chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước theo nhu cầu đào tạo của tỉnh và cơ chế đặc thù ưu tiên cho Trường Chính trị đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, với các chuyên ngành theo từng vị trí việc làm; cho phép hoàn chỉnh trình độ cao cấp lý luận chính trị cho 17 giảng viên của trường; giao cho trường thực hiện đầy đủ các loại hình đào tạo, bồi dưỡng như chuyên viên, chuyên viên chính và các lớp bồi dưỡng theo quy định 09 của Ban Bí thư; tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Đề án tổng thể phát triển trường chính trị cấp tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035… Để giải quyết các yêu cầu này, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Được biết, năm 2021, Trường Chính trị tỉnh dự kiến sẽ mở mới 8 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 6 lớp bồi dưỡng, phối hợp mở 3 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, liên kết mở một lớp cao học xây dựng đảng và chính quyền nhà nước,… với sự tâm huyết, trưởng thành và đoàn kết của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường trong thời gian qua, chắc chắn nhà trường sẽ làm tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao phó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, Đảng viên về lý luận chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
An NhiênCác ý kiến của bạn đọc