Tin trong tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các cơ quan, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan

[ Cập nhật vào ngày (18/03/2021) ] - [ Số lần xem: 361 ]

Chiều ngày 17/3/2021, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị, Báo Hậu Giang và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan.


318..jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Trong quý I, các cơ quan, đơn vi đã tham mưu tốt cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động Tết, lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận và đánh giá cao; giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tốt công tác cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động trong xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác dân vận của Đảng có nhiều chuyển biến; kịp thời phối hợp tham mưu sơ, tổng kết một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận và các đoàn thể; chủ động trong chuẩn bị cho việc tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với học sinh, sinh viên, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học. Bên cạnh những kết quả đạt được trên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau: Công tác tham mưu xây dựng dự thảo các đề án tiến độ thực hiện còn chậm; công tác quản lý, đánh giá, xếp loại chất lượng ở một số tổ chức đảng còn lúng túng; chất lượng khám sức khỏe và điều trị cho cán bộ Tỉnh ủy quản lý đôi lúc chưa đảm bảo yêu cầu, cơ sở vật chất y tế còn hạn chế. 

Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lại toàn bộ các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch công tác để tập trung thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, không để sót nhiệm vụ. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu điều động, bổ nhiệm sắp xếp bố trí cán bộ gắn với phân công đồng chí Ban Chấp hành Tỉnh ủy và kiện toàn các chức danh để chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh trong quý II/2021, đảm bảo chu đáo, ý nghĩa, tiết kiệm và tuân thủ công tác phòng, chống dịch Covid-19; trọng tâm là tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu chỉ đạo tốt Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027; tham mưu thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tiến độ, đúng quy trình. 
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc