Tin trong tỉnh
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương

[ Cập nhật vào ngày (18/03/2021) ] - [ Số lần xem: 725 ]

Sáng ngày 16/3/2021, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang; cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên UBKT Trung ương, lãnh đạo Vụ Địa phương VII, cơ quan UBKT Trung ương, Trưởng Văn phòng Tạp chí kiểm tra khu vực phía nam, UBKT Trung ương.


Tiếp đoàn công tác UBKT Trung ương có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo, thành viên UBKT Tỉnh ủy; trưởng, phó phòng nghiệp vụ cơ quan UBKT Tỉnh ủy; chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

318a.png

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên BTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình tổ chức bộ máy UBKT các cấp từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I/2021. Theo báo cáo, UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn của UBKT Trung ương về bầu cử; tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện chỉ tiêu số 02 Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2021; xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Thông qua buổi làm việc, có 07 ý kiến phát biểu làm rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quý I/2021, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Phát biểu với Đoàn công tác UBKT Trung ương, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin thêm: Thời gian qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Thường trực Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, chủ chốt về sinh hoạt chi bộ ấp, khu vực để hiểu rõ địa bàn, địa phương; đồng thời, hằng năm đều đưa chỉ tiêu công tác kiểm tra của chi bộ vào nghị quyết của Tỉnh ủy, qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy luôn chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải làm bài bản, căn cơ, không kiểm tra, giám sát qua loa mà phải nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thực hiện tốt công tác “hậu” kiểm tra. Thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo UBKT các cấp mở lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở cơ sở; đối với cán bộ UBKT cấp huyện, cấp tỉnh sẽ cử đi tập huấn khi có chiêu sinh của UBKT Trung ương; qua đó, nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

318b.png
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương 
phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang làm rất tích cực, hiệu quả đúng quy định của Điều lệ Đảng, đồng chí nhấn mạnh một số kết quả nổi bật sau: Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát; việc phân công lãnh đạo sinh hoạt chi bộ ấp, khu vực mang lại hiệu quả, giúp cho lãnh đạo hiểu được chi bộ nơi mình sinh hoạt mặt khác giúp cho chi bộ khu vực, ấp chuẩn bị tốt hơn nội dung, chất lượng sinh hoạt. UBKT các cấp đã tham mưu tốt cho cấp ủy xây dựng các kế hoạch triển khai, quán triệt các hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập đường dây nóng cung cấp số điện thoại của lãnh đạo UBKT và cán bộ tiếp nhận đơn, thư để phục vụ công tác bầu cử. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, UBKT đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng.

UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện tốt Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về “Chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”, thể hiện ở việc Thường trực UBKT Tỉnh ủy làm việc với Thường trực cấp ủy, UBKT cấp huyện để tháo gở khó khăn cho địa phương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kịp thời tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hiệm kỳ 2020 – 2025 của UBKT Tỉnh ủy và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đơn vị, để cảnh báo, nhắc nhở. Qua đó, quý I/2021 tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng bộ tỉnh giảm so với cùng kỳ (09/25).

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị UBKT các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: Thường trực Tỉnh ủy quan tâm luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Thông báo số 312-TB/TW, ngày 09/3/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; quan tâm tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là thông tin sau kỳ họp UBKT, góp phần tạo được tính phòng ngừa, răn đe đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. UBKT cần tăng cường công tác chỉ đạo UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phải chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng “Cần phải tập trung kiểm tra toàn diện hơn các lĩnh vực như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, lĩnh vực kinh tế-tài chính, hành chính, tư pháp, lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý báo chí, sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là kiểm tra công tác tổ chức và cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; bị nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ. Tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm”.


Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc