Tin trong tỉnh
HG: Sẵn sàng kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (26/03/2021) ] - [ Số lần xem: 410 ]

Trong 2 ngày 27-28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.


Thực hiện Công văn số 170-CV/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24/3/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 195-CV/TU về chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyên toàn quốc; theo đó, tỉnh Hậu Giang tổ chức 02 điểm cầu cấp tỉnh và 08 điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố trên địa bản, bao gồm:

23.5 123456.png
Điểm cầu chính của Hội nghị đặt tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội

Điểm cầu tại Hội trường Tỉnh ủy, khoảng 296 đại biểu, gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; trưởng, phó các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; trưởng, phó các ban sở, ngành, đoàn thể tỉnh (không là Tỉnh ủy viên); Ban Thường vụ Đảng ủy; Công an, Quân sự, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; phó hiệu trưởng và trưởng, phó phòng, khoa, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; trưởng phó, phòng (tương đương) các ban xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Điểm cầu tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, khoảng 287 đại biểu, gồm: Trưởng, phó phòng (tương đương) các sở, ngành tỉnh.

Điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy, gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí thuộc diện ban thường vụ huyện, thị, thành ủy quản lý (tùy sức chứa của hội trường trực tuyến, cấp ủy quyết định mở rộng thành phần, số lượng cấp mình); mời các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI, XII, XIII) đang sinh sống trên địa bàn cùng dự.

Riêng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các huyện, thị, thành dự tại hội trường các huyện, thị, thành ủy; Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chi Cục Hải quan Hậu Giang dự tại huyện Châu Thành; Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng dự tại huyện Phụng Hiệp; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dự tại huyện Long Mỹ.


Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai tổ chức hội nghị trực tuyến tại điểm cầu địa phương; Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm cầu cấp tỉnh và điểm cầu các địa phương, cơ sở; Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với VNPT kết nối đường truyền từ tỉnh đến hội trường các huyện, thị, thành ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Tổ giúp việc đi dự và kiểm tra tại các điểm cầu...

Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc