Tin trong tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý I/2021

[ Cập nhật vào ngày (09/04/2021) ] - [ Số lần xem: 507 ]

Chiều ngày 09/4, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban báo chí quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021.


Cùng dự có các đồng chí: Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và đoàn thể tỉnh; Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; các đồng chí là Trưởng Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh và đại diện các báo, đài Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

quang canh báo chí.png
Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin đến Hội nghị tình hình kinh tế - xã hội quý I/2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; tình hình sản xuất nông nghiệp thuận lợi, đạt kết quả tốt; năng suất và sản lượng lúa Đông Xuân tăng; sản xuất rau màu, cây ăn trái tăng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ, tình hình thương mại, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá; tổng thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ, tình hình tài chính - ngân hàng tiếp tuc ổn định, nợ xấu được kiểm soát ở mức an toàn; tiếp tục chỉ đạo sâu sát, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững...

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong quý I/2021. Theo đó, nhìn nhận: Các cơ quan báo chí Trung ương đăng ký thường trú tại Hậu Giang và báo chí của tỉnh đã bám sát định hướng, tuyên truyền kịp thời các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là: tập trung phản ánh công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương như: Việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021; thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và của địa phương; duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cổ vũ và động viên phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật hình ảnh một Hậu Giang, năng động, sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với nhiều dấu ấn quan trọng; phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của xã hội, tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước,… Kết quả, có 50 cơ quan báo, đài và trang thông tin điện tử thông tin về tỉnh Hậu Giang, với trên 150 sản phẩm tin, bài các loại. Trong đó, tỷ lệ tin tích cực chiếm 67,5%, tiêu cực 11,3% và tỷ lệ tin, bài trung bình chiếm 21,2%.

phát biểu chỉ đạo.png
Đồng chí Trần Văn Huyến phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành; các đơn vị báo chí  Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và báo chí địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) của Đảng; tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể...; tuyên truyền đậm nét những thành tựu, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và của tỉnh Hậu Giang nói riêng đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, thông tin kịp thời, chính xác tới người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19; các phóng viên tập trung các bài viết, phóng sự phản ánh những thông tin tích cực đi đôi với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc trên Internet; chỉ đạo tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề nghiêm trọng, phức tạp và nhạy cảm; tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “chống rác thải nhựa...

Diễm Trang - Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc