Tin trong tỉnh
Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

[ Cập nhật vào ngày (19/04/2021) ] - [ Số lần xem: 1703 ]

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 – 
THẾ VÀ LỰC TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 
                                                    
 405a.jpg

Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Thắng lợi đó mở ra kỷ nguyên: Độc lập, thống nhất Tổ quốc. (Ảnh tư liệu)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người; đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Chiến thắng đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta; đưa đất nước ta lên một vị thế mới, tầm vóc mới, cao lớn hơn, uy tín hơn trên trường quốc tế,… 

Có được chiến thắng và thành công đó, không thể không nói đến vai trò quan trọng của Nghị quyết số 227-NQ/TW, ngày 13/10/1973 của Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III). Trước những diễn biến hết sức phức tạp và khó khăn của tiến trình cách mạng miền Nam, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 (khóa III) chỉ rõ: “Con đường của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tiến lên”(1). Một trong những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời nhất của Nghị quyết là đã chỉ ra phương hướng chủ động tích cực, có lợi nhất cho sự nghiệp cách mạng của cả nước trong giai đoạn này, đó là luôn luôn giương cao ngọn cờ hòa bình và chính nghĩa, đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao, buộc địch phải thi hành hiệp định để thắng địch. Đồng thời Hội nghị xác định: “Chủ động chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp phải tiến hành chiến tranh cách mạng trên khắp chiến trường miền Nam để giành thắng lợi hoàn toàn”(2).

Nghị quyết Trung ương 21 (khóa III) của Đảng đã chỉ đường, dẫn lối cho sự nghiệp giải phóng miền Nam Việt Nam liên tiếp giành được thắng lợi, cục diện chiến trường chuyển biến nhanh về chiến lược, tạo bước ngoặt căn bản về tương quan so sánh giữa lực lượng giữa ta và địch, dẫn tới Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975.

Nếu nói về giá trị, ý nghĩa cũng như sự vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thì có lẽ không bút mực nào tả hết. Thế nhưng, trong suy nghĩ, trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam ở bất kỳ thế hệ nào, cũng đều có thể cảm nhận đầy đủ về tính chất hùng tráng, oanh liệt của một thời đại anh hùng. Không dừng lại ở đó, mỗi thế hệ người dân Việt Nam đều có những suy nghĩ và hành động để xứng đáng là con cháu của một dân tộc anh hùng. Chính nhờ đó mà hơn 46 năm qua, những thành tựu của Đại thắng mùa Xuân luôn được các thế hệ nối tiếp nhau phát huy và nâng lên tầm vóc mới; đưa đất nước Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế đạt được nhiều kết quả quan trọng, văn hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực an ninh, quốc phòng ngày càng lớn mạnh; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao,... Thắng lợi bước đầu quan trọng nêu trên thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, hệ thống chính trị nước ta.

Thời gian gần đây tình hình thế giới, khu vực và Biển Ðông tiếp tục có những diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, và dự báo, các hoạt động này sẽ còn diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Chưa kể, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù rằng, Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân vừa duy trì sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao... Tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn, trực tiếp đe dọa, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân… Tình hình đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy cao độ nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển đất nước trên các lĩnh vực. Ðẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; đồng thời nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Ðại thắng mùa Xuân 1975, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh đi đôi phát triển sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; từng bước đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Tuy là tỉnh có xuất phát điểm thấp so với các tỉnh thành khác trong cả nước, tuy nhiên, bằng bản lĩnh, quyết tâm chính trị, Hậu Giang đã phát huy cao độ giá trị của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, phát huy tinh thần đoàn kết trong chiến đấu, trong lao động và sản xuất, thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ chính trị trong từng nhiệm kỳ, từng giai đoạn, đưa Hậu Giang từ một tỉnh thuần nông, có xuất phát điểm khiêm tốn, đã nỗ lực vươn lên và tạo được những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. “Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ngày càng tăng, dần tiến kịp và vượt các địa phương khác trên nhiều lĩnh vực, nổi bật như: Phát triển sản xuất nông nghiệp – thủy sản chất lượng cao, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, kè phục vụ sản xuất nông nghiệp – thủy sản, chống sạt lở; thương mại, dịch vụ phát triển phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân, trở thành điểm sáng của đồng bằng sông Cửu Long”(3). 
 
405b..jpg
Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV hứa hẹn sẽ có nhiều giải pháp đột phá quan trọng 
đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Sau 17 năm đột phá với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết của ba nhiệm kỳ đại hội, Hậu Giang ngày nay đã thực sự “thay da đổi thịt” với mạng lưới giao thông rộng khắp, thông suốt từ tỉnh đến từng xóm, ấp; với khu hành chính các cơ quan đảng, nhà nước kiên cố, khang trang; với đội ngũ cán bộ công chức cơ bản đã đủ về số lượng, khá cao về chất lượng; đặc biệt là đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân được cải thiện hơn rất nhiều, GRDP bình quân đầu người các xã nông thôn mới đạt trên 41 triệu đồng,...

Nhìn lại chặng đường 46 năm sau ngày giải phóng, đặc biệt là sau 17 năm chia tách tỉnh, có thể khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang đã phát huy được tối đa THẾ của Đại thắng mùa Xuân và LỰC của một tập thể anh hùng trong hành trình cùng cả nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 34, Nxb CTQG, H. 2004, tr. 232.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 34, Nxb CTQG, H. 2004, tr. 239

[1] 15 năm Hậu Giang xây dựng và trưởng thành, Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 2019, tr.289

Nguyễn Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Quảng cáo


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 386
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 386