Tin trong tỉnh
Hậu Giang: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh sơ kết nhiệm vụ quý I/2021

[ Cập nhật vào ngày (22/04/2021) ] - [ Số lần xem: 719 ]

Chiều ngày 20/4, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, quý I/2021. Đồng chí Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội.


Với tinh thần khách quan, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội đã đánh giá những kết quả thực hiện của Hội trong quý I; đề xuất nhiệm vụ của quý II/2021; thông qua Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động, Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch hoạt động, Thang điểm thi đua của Hội năm 2021; đồng thời, các thành viên trong Ban Chấp hành Hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Phân Hội trưởng Phân Hội Văn học vào Ban Chấp hành Hội theo đúng Đề án của Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chấp hành Hội đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để hoạt động của Hội được phong phú hơn, đáp ứng được vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác định hướng tư tưởng của xã hội.

HBCH.png
Quang cảnh cuộc họp 

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Thanh Tùng đề nghị các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cùng lãnh đạo Hội, các phân hội trực thuộc thuộc cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phải gắn kết nhiệm vụ chính trị của địa phương với hoạt động sáng tác, biểu diễn văn học nghệ thuật. Phải làm rõ vai trò của văn học nghệ thuật trong đường lối văn nghệ của Đảng, sáng tác văn học nghệ thuật phải phản ánh được những thành tựu của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua, góp phần tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026… 

Hai là, hướng tới Hội sẽ ký kết kế hoạch liên tịch với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành và đơn vị khác để làm phong phú hơn lĩnh vực sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật của địa phương, nhất là xây dựng bộ ảnh cảnh đẹp Hậu Giang để làm sản phẩm du lịch…

Ba là, các phân hội trực thuộc phải bám sát định hướng hoạt động của Hội để hướng đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà sáng tác nhiều tác phẩm hay phục vụ cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước; tiếp tục củng cố, phát triển hội viên đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ra.

Nguyễn Thị Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Quảng cáo


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 638
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 638