Tin trong tỉnh
Thẩm định tập bài giảng "Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang" trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị

[ Cập nhật vào ngày (22/04/2021) ] - [ Số lần xem: 434 ]

Chiều ngày 20-4-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định tập bài giảng cho 8 trường chính trị bằng hình thức truyền hình trực tuyến.


Tham dự có 06 nhà khoa học trong Hội đồng thẩm định do PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo, thành viên ban biên soạn của 08 đơn vị có tập bài giảng được thẩm định trong đợt này gồm: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh, Trường Chính trị các tỉnh: Quảng Nam, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Ninh, Hậu Giang.

422..jpg
Quang cảnh buổi thẩm định tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Tập bài giảng của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang do ThS. Nguyễn Thị Tuyết Loan, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng làm Chủ biên, gồm có 04 bài và 02 chuyên đề. Trong đó, Bài 1 “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang”; Bài 2 “Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tỉnh Hậu Giang”. Bài 3 “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương”. Bài 4 “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh Hậu Giang”. Chuyên đề 1: “Tình hình, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh tỉnh Hậu Giang”. Chuyên đề 2 “Tình hình, nhiệm vụ phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang”.

Tại buổi thẩm định, các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao Tập bài giảng của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang về hình thức, dung lượng, nội dung đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính chính xác, tính thực tiễn. Nội dung tập bài giảng của Trường  đã cập nhật đầy đủ các nội dung trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, XIV, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các chuyên đề báo cáo đã thể hiện được tính đặc thù, phù hợp với đối tượng người học. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định yêu cầu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang chỉnh sửa bổ sung làm rõ một số vấn đề như: Bài 1, phải nêu lên được khái quát truyền thống lịch sử tỉnh, sự ra đời của tổ chức Đảng bộ tỉnh; từ trang 60 đến trang 80 cần đưa ra phân tích, đánh giá. Bài 2, cần nêu kết cấu của bài thành 3 điểm chính về vấn đề kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh,...

 Hội đồng thẩm định đã tiến hành đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả 8/8 tập bài giảng được 6/6 thành viên trong Hội đồng thẩm định thông qua. Trong đó, Tập bài giảng "Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang", xếp loại đạt yêu cầu. Hội đồng thẩm định đề nghị Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên trong Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện gửi về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định lần cuối để đưa sang Nhà xuất bản Lý luận chính trị in thành sách phục vụ cho công tác đào tạo hệ Trung cấp lý luận chính trị từ năm 2021.
          
Song HươngCác ý kiến của bạn đọc