Tin trong tỉnh
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (22/04/2021) ] - [ Số lần xem: 612 ]

Sáng ngày 22/4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang, Đại tá Phan Văn Giữ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và 50% cấp ủy, đảng viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh tham dự.

422...jpg
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được trực tiếp nghe Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt 06 chuyên đề gồm: "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia"; "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam"; "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; "Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng"; "Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và chuyên đề "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030".

Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên Công an nhân dân nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. 

Quang VinhCác ý kiến của bạn đọc