Tin trong tỉnh
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (07/05/2021) ] - [ Số lần xem: 505 ]

Sáng ngày 06/5/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5/2021 do đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.


Tham dự còn có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung về: Kết quả hoạt động tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2021; Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo công tác triển khai thực hiện các nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 19, 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX.

Phiên họp HDND.png
Quang cảnh phiên họp

Theo báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 4/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận định: Trong tháng qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh bám sát quy định của pháp luật, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã phối hợp tốt với các Ủy ban bầu cử cùng cấp trong việc chuẩn bị, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác hướng dẫn, tuyên truyền về bầu cử được quan tâm thực hiện đúng quy định.

Cùng với đó, Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX sẽ được tổ chức vào ngày 11/5/2021. Tại đây, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua 15 tờ trình và dự thảo nghị quyết tập trung vào 03 nhóm vấn đề cơ bản: Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2019. Đối với Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021, trên cơ sở đó, đại biểu thảo luận, đóng góp cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và đề ra các giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu của nghị quyết. Trong kỳ họp này dự kiến sẽ cho ý kiến đối với 18 tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Văn Huyến yêu cầu các đơn vị liên quan đến các dự án đầu tư công của tỉnh cần sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp chuyên đề sắp tới. Đối với Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần chủ động xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp đảm bảo tiến độ thời gian thẩm tra, thẩm định theo quy định; đồng thời, thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X vào ngày 08 và ngày 09/7/2021.Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc