Tin trong tỉnh
Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương

[ Cập nhật vào ngày (03/06/2021) ] - [ Số lần xem: 552 ]

Sáng ngày 3/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh (không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh); trưởng các phòng, khoa Trường Chính trị tỉnh, Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang, Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Chi cục Hải quan Hậu Giang, Chi cục Quản lý thị trường Hậu Giang; trưởng các ban: tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, văn phòng các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh cùng với 8 điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố.

3.png
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tóm tắt gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công tác đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị còn nghe lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV báo cáo chuyên đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; chăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2.png
Đại biểu tham dự hội nghị

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Năm 5 qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng, nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân đạt yêu cầu, với tinh thần tự soi rọi, tự sửa, báo cáo kiểm điểm của đại đa số tập thể, cá nhân bám sát nội dung nghị quyết, tập trung làm rõ và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, chủ động, chất lượng được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên sai phạm theo quy định. Kết quả, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 147 đảng viên vi phạm Nghị quyết Trung ương 4, với các hình thức: khiển trách 75, cảnh cáo 49, cách chức 11, khai trừ 12. Ngoài ra, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 27 đảng viên, xóa tên 814 đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII còn có hạn chế là nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần nghị quyết gắn với kiểm điểm cuối năm ở một số ít tổ chức đảng chưa đi vào trọng tâm, còn bàn nhiều về công tác chuyên môn, còn biểu hiện nể nang, né tránh. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu chưa rõ nét; vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt...

1.png
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan liên quan, trong thời gian ngắn đã chuẩn bị đầy đủ các công việc cho Hội nghị. Trên cơ sở ý kiến phát biểu thảo luận và đề xuất của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, tu chỉnh, hoàn thiện các báo cáo gửi về Trung ương đúng thời gian quy định.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp và đang dần xâm nhập đến các tỉnh miền Tây, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng và địa phương triển khai thực hiện thật tốt các nội dung sau: Một là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực, tập trung trí tuệ, kiểm soát tốt dịch bệnh, bám sát tình hình, đưa ra các quyết định kịp thời, hiệu quả, phù hợp. Nghiên cứu tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an ninh, an dân và an toàn. Tuyệt đối, không lơ là, chủ quan mất cảnh giác khi chưa phát hiện dịch nhưng cũng không hốt hoảng, hoang mang khi có dịch; hai là, đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý, tổ chức xét nghiệm, cách ly các trường hợp đi về từ vùng, khu vực, địa điểm có dịch; bà là, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp trở về từ vùng dịch không thực hiện việc khai báo y tế, không đi cách ly tập trung hoặc chống đối lực lượng chức năng. Các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động tụ tập đông người không đúng quy định; bốn là, chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia, phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19; năm là, đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp “5K + Vắc xin”; sáu là, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ động tìm kiếm một số nguồn cung cấp Vắc xin hợp pháp, trên cơ sở đó, tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiến lược Vắc xin phù hợp đối với địa phương.D.Trang – T.PhongCác ý kiến của bạn đọc