Tin trong tỉnh
Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (mở rộng)

[ Cập nhật vào ngày (04/10/2021) ] - [ Số lần xem: 345 ]

Sáng ngày 01/10, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.


1004-Ngan.jpg
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị

Trong quí III/2021, Tỉnh Hậu Giang vẫn đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm và đạt một số kết quả quan trọng; các cuộc vận động, phong trào hành động của Mặt trận Tổ quốc và các ban xây dựng đảng, các tổ chức đoàn thể các cấp được triển khai rộng rãi, nhất là vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng và vào cuộc phòng chống dịch hiệu quả, cùng với đó là huy động được nguồn lực xã hội hoá đáng kể cho các hoạt động an sinh xã hội của Tỉnh. Các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid - 19 được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận của người dân.

Chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền ngày càng được nâng lên và hiệu quả hơn; công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm, cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh được giữ vững, ổn định. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian tới, toàn tỉnh chuyển mục tiêu từ tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch sang thực hiện thành công mục tiêu kép: phòng chống dịch COVID 19 hiệu quả và phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần là: Phòng, chống dịch hiệu quả để phát triển kinh tế; phát triển kinh tế để có nguồn lực phòng chống dịch hiệu quả lâu dài, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Áp dụng các kịch bản phòng chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 và phát triển kinh tế. Xây dựng kế hoạch khôi phục, phát triển sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Tập trung công tác xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công trong quí IV năm 2021. Triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Có kế hoạch chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ mùa màng và tài sản nhân dân trong mùa mưa, lũ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới. Công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội thật sự đi vào chiều sâu; các phong trào, cuộc vận động thiết thực, có tính lan toả cao. Chủ động kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong quí IV trên tinh thần ý nghĩa, thiết thực và phù hợp với tình hình phòng chống dịch. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra điểm nóng; kéo giảm tội phạm… 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; UBND tỉnh báo cáo ước thu, chi ngân sách năm 2021, cho chủ trương về dự toán ngân sách năm 2022…Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc