Chính trị
Hậu Giang triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

[ Cập nhật vào ngày (07/02/2016) ] - [ Số lần xem: 3144 ]

Ngày 05/02/2016, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trị Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có 229 đại biểu đại diện cho các cơ quan cấp tỉnh: thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trưởng các ban xây dựng Đảng và đoàn thể, đại diện lãnh đạo ban, sở, ngành, các ban của Hội đồng nhân dân, các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử; cấp huyện, thị thành gồm có: đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Trưởng phòng Nội vụ và các đồng chí chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

5.2f.png

Hội nghị đã triển khai quán triệt các nội dung quan trọng về công tác bầu cử như: Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 11-CT/CT của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;  Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hướng dẫn số 38 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, ở ấp, khu vực; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Thông tư số 06/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5.2g.png
Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Lãnh đạo các ngành, các cấp, các địa phương được phân công theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, phải khẩn trương xây dựng chương trình và triển khai thực hiện cụ thể, chặt chẽ, đúng tiến độ; trong quá trình triển khải cuộc bầu cử đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, hoàn thành tốt những công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào kết quả chung của việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh. Đồng thời, phải đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời làm tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Cổ truyền Bính Thân 2016, trách tình trạng bê trễ, ăn Tết kéo dài, thiếu trách nhiệm trong công tác./.

Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc