Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

[ Cập nhật vào ngày (18/02/2016) ] - [ Số lần xem: 1744 ]

Sáng ngày 16/02/2016, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hậu Giang và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Tham dự Hội nghị còn có 61 đại biểu đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang và các cơ quan thông tấn khác.

18022016_d1.png

Quan cảnh Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Theo quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCT.UBTWMTTQVN ngày 01/ 02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các văn bản có liên quan; đơn vị tỉnh Hậu Giang sẽ có 13 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIVđể hiệp thương lần này là 13 trong đó, đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: 01, chuyên trách: 01, dân tộc: 02, nữ: 05, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 02, tái cử: 02. Theo dự kiến phân bổ của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII thì số lượng đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang khóa XIV lần này là 06 đại biểu.

Đối với cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị nhất trí cao với dự kiến số lượng 107 người được giới thiệu để hiệp thương lần này, trong đó, đại biểu tái cử: 18, nữ: 40, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 16, ngoài Đảng 17, dân tộc: 06, tôn giáo:05./.
Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc