Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với HĐND tỉnh về thẩm tra các tờ trình chuẩn bị cho Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 17

[ Cập nhật vào ngày (24/02/2016) ] - [ Số lần xem: 1434 ]

Chiều ngày 22/02/2016, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân Sách, HĐND tỉnh về việc thẩm tra các tờ trình chuẩn bị cho Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 17.


23.2f.png
Quan cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân Sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tư Pháp; Kho bạc Nhà nước; lãnh đạo: VP UBND tỉnh, UBND thị xã Ngã Bảy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; các phòng Công tác HĐND tỉnh, chuyên viên thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và phóng viên Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

Có 03 tờ trình liên quan đến lĩnhh vực kinh tế - ngân sách sẽ trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 17, bao gồm: Cơ chế thu tiền cho thuê đất, bán tài sản, vật kiến trúc trên đất của thị xã Ngã Bảy để đầu tư Khu hành chính thị xã Ngã Bảy; Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện Đề án Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

23.2h.png
Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo yêu cầu các cơ quan chuyên môn nên rà soát, tu chỉnh lại nội dung các tờ trình đã được các đại biểu đóng góp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định do đây là chủ trương lớn Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất. Việc thông qua các tờ trình nêu trên sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục và cải thiện an sinh xã hội của tỉnh gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII./.
Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc