Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy tham dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật

[ Cập nhật vào ngày (25/02/2016) ] - [ Số lần xem: 1551 ]

Sáng ngày 23/02/16, đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật do Đoàn Đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh Hậu Giang tổ chức. Buổi Họp có sự tham gia của đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, các đồng chí đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, phóng viên Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.


Có 03 dự thảo luật được lấy ý kiến đóng góp, bao gồm: Luật điều ước quốc tế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

24022016_hn1.png

Quan cảnh Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật

Đa số các đại biểu thống nhất cao với báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đổi tên Dự án ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế thành Luật điều ước quốc tế để đảm bảo phù hợp với nội dung và tính khái quát của Luật. Đối với Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, có nhiều ý kiến cho rằng cần qui định rõ hơn về hiệu lực thi hành và cần đối chiếu, rà soát lại các qui định trong các pháp lệnh trước đây nhằm tránh sự chồng chéo. Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, các đại biểu cho rằng cần qui định rõ hơn về đối tượng chịu thuế và việc hoàn thuế trong Luật thuế giá trị gia tăng, việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong Luật quản lý thuế.
Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc