Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 tại phường Ngã Bảy

[ Cập nhật vào ngày (04/03/2016) ] - [ Số lần xem: 3005 ]

Sáng ngày 02/3/2016, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng với các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

2.3a.pngQuang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường Ngã Bảy, đến ngày 29/02/2016 phường đã tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện công tác bầu cử tại địa phương; đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất thông qua cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của phường. Đồng thời, theo báo cáo, Ủy ban bầu cử phường Ngã Bảy sẽ ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử vào ngày 03/3/2016.

2.3b.png
Đại diện Ủy ban bẩu cử phường Ngã Bảy,
thị xã Ngã Bảy trình bày báo cáo công tác triển khai bầu cử

Theo đó, số lượng đơn vị đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân của phường là 06; số tổ bầu cử là 08 tương ứng với 9.913 cử tri của phường (riêng khu vực III thành lập 02 tổ bầu cử do địa bàn rộng, dân số đông); Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 50 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, số lượng đại biểu được bầu 25 đại biểu.

2.3c.png
Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử phường Ngã Bảy thời gian qua; đồng thời, đề nghị địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sâu rộng để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhất là thời điểm tuyên truyền trước ngày bầu cử; cần bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, thực hiện các công việc đúng mốc thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo lưu ý Thường trực Thị ủy Ngã Bảy cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương, phải sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tăng cường hỗ cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn; lãnh đạo thực hiện tốt công tác hiệp thương; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo có liên quan, có kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, quản lý các đối tượng, điểm nóng đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, minh bạch và dân chủ./.Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc