Chính trị
Giao ban công tác văn phòng cấp ủy lần đầu tiên

[ Cập nhật vào ngày (04/03/2016) ] - [ Số lần xem: 2416 ]

Chiều ngày 01-3, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn phòng cấp ủy năm 2016. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, gần 200 cán bộ đang làm công tác tại văn phòng cấp ủy cấp huyện, ban, ngành và tương đương.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo hoạt động năm 2015, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy nêu rõ, trong năm 2015, văn phòng cấp ủy các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, chủ động trao đổi, thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổng kết, đánh giá toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là đã làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Công tác hành chính, tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được Văn phòng Tỉnh ủy và các văn phòng thực hiện khá tốt. Bên cạnh đó, công tác lưu trữ - công nghệ thông tin, quản lý tài chính, tài sản của Đảng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Riêng công tác quản trị đã đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ các hoạt động của thường trực cấp ủy, các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp. Song song đó, văn phòng cấp ủy các cấp còn chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ, công chức. Dịp này, nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, cũng như khó khăn của những cán bộ hoạt động tại văn phòng cấp ủy đã được nêu lên.

Hiện nay, 8 văn phòng các huyện, thị, thành ủy có tổng số gần 80 biên chế. Trong đó, có huyện chỉ được bố trí 4 biên chế (theo quy định được bố trí từ 11-13 biên chế). Còn Văn phòng Tỉnh ủy có 50 biên chế, đa số cán bộ, công chức đạt trình độ đại học và sau đại học.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Tạo đã biểu dương cán bộ văn phòng cấp ủy trong năm qua đã tích cực đóng góp tinh thần, trí tuệ, sức lực và quyết tâm để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp. Chính những đóng góp đó đã góp phần cho cấp ủy hoàn thành lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, văn phòng cấp ủy các cấp cần chú ý nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu và phục vụ các hoạt động cấp ủy. Nâng cao chất lượng biên tập, thẩm định văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy. Phối hợp thật chặt chẽ, rõ ràng giữa các văn phòng, nắm chặt tình hình. Ngoài ra, cần phối hợp xử lý có hiệu quả một số vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, nhất là tập trung phục vụ cấp ủy lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, những lần giao ban sau cần mời cả cán bộ văn phòng đảng ủy cơ sở và định kỳ có giao ban hoặc sơ kết hoạt động của văn phòng cấp ủy.
P.CNTT theo baohaugiang.com.vnCác ý kiến của bạn đọc