Chính trị
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Vị Thủy

[ Cập nhật vào ngày (07/03/2016) ] - [ Số lần xem: 1742 ]

Chiều ngày 03/3/2016, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy cùng với các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Vị Thủy.

4.3a.png
Quang cảnh buổi làm việc

Tính đến ngày 03/3/2016 huyện Vị Thủy đã tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện công tác bầu cử tại địa phương; đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất thông qua cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp huyện và xã; đồng thời, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.


4.3b.png
Lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện Vị Thủy, báo cáo tiến độ công tác triển khai bầu cử

Theo đó, đối với cấp huyện, số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là 10; tổng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu là 32. Đối với cấp xã, số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là 68; tổng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 279.

4.3c.png
Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Trần Công Chánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai công tác bầu cử của huyện Vị Thủy thời gian qua; đồng thời, đề nghị địa phương cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng nhiều hình thức sâu rộng, gắn với thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XII để tạo sự phấn khởi trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo có liên quan, có kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối; cần quán triệt sâu các văn bản hướng dẫn của cấp trên, triển khai các công việc đúng mốc thời gian theo quy định; lãnh đạo thực hiện tốt việc hiệp thương, nhất là công tác cơ cấu nhân sự. Bên cạnh đó, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy lưu ý tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương, phải sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tăng cường hỗ cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai./.Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc