Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

[ Cập nhật vào ngày (09/03/2016) ] - [ Số lần xem: 3765 ]

Sáng ngày 04/3/2016, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; và đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Hội nghị) do Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức.


Qua báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số lượng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hậu Giang là 13 đại biểu. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 06 đại biểu, trong đó đại biểu do Trung ương giới thiệu là 2, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, số đại biểu sau hiệp thương lần thứ nhất 107, bầu lấy 50 đại biểu; s lượng đại biểu ứng cử đối với Hội đồng nhân dân cấp huyện là 555 đại biểu, bầu lấy 254 đại biểu; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được giới thiệu ứng cử là 4.280 đại biểu, bầu lấy 2.106 đại biểu. Tổng số tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp dự kiến là 864 tổ; tổng số cử tri của tỉnh dự kiến là 580.811 người.

07032016_tu2.png

Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh gợi ý thảo luận.

Theo báo cáo, hầu hết các đơn vị, địa phương đã triển khai công tác bầu cử chặt chẽ và chu đáo. Riêng Tiểu ban Tuyên truyên còn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền như Đài Phát thanh & Truyền hình Hậu Giang mở tiết mục Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Báo Hậu Giang mở chuyên trang, các địa phương tuyên truyền trên hệ thống loa ở cơ sở, lồng ghép việc tuyên truyền về bầu cử tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Công Chánh đánh giá cao sự nghiêm túc, chủ động triển khai sớm hơn quy định của ủy ban bầu cử các cấp, công tác hiệp thương lần thứ nhất được triển khai khá chu đáo, phát huy được vai trò của các cơ quan thường trực ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên công tác nộp hồ sơ ứng cử của các đại biểu còn chậm; về mặt thời gian, một số địa phương vẫn chưa đảm bảo đúng quy định; tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử ở một số nơi chưa đạt yêu cầu. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đồng ý thống nhất chủ trương đối với đề nghị đại biểu nữ ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ được ứng cử đại biểu HĐND, thống nhất lý lịch ứng cử của các đại biểu từ tỉnh đến cơ sở phải dán ảnh. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử từ tỉnh đến cơ sở nghiên cứu hướng dẫn của Trung ương, các địa phương, đơn vị cần rà soát, chấn chỉnh lại cơ cấu về nhân sự, tỉ lệ các thành phần giới thiệu ứng cử đảm bảo đúng luật định, đồng thời cần phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương; công tác tổ chức hiệp thương phải chặt chẽ, chu đáo, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; chọn huyện Châu Thành, Vị Thủy và thị xã Ngã Bảy làm điểm chỉ đạo của tỉnh trong công tác tuyên truyền cổ động, về chất lượng và thời gian bỏ phiếu chọn thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành A làm điểm chỉ đạo.

07032016_tu3.png

Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để đảm bảo hiệu quả cho công tác bầu cử sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải có sự tham gia phối hợp của lực lượng công an, quân sự trong việc lựa chọn vị trí của các tổ bầu cử, địa điểm bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thuận tiện đi lại cho cử tri, tổ trưởng các tổ bầu cử phải là đảng viên; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; công tác tuyên truyền phải được tập trung cả chiều rộng và chiều sâu, công tác in ấn tài liệu phải thống nhất, các tài liệu, văn bản hướng dẫn bầu cử, nhất là văn bản do tỉnh ban hành phải chặt chẽ, dễ hiểu; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan kịp thời; phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn việc chuẩn bị cuộc bầu cử với thi đua phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.
Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc