Chính trị
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

[ Cập nhật vào ngày (09/03/2016) ] - [ Số lần xem: 2152 ]

Chiều ngày 07/3/2016, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Hội nghị)


Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, số lượng người ứng cử và tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy là 02: đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIII; số lượng người ứng cử và tái cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 02: đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Sau khi nghe trình bày những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tiểu sử của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành cho kiến nhận xét và biểu quyết tín nhiệm đối với 04 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lần này. Kết quả, Hội nghị thống nhất 100% về danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

08032016_dinh2.jpg

Đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng, tín nhiệm của các cử tri cơ quan; khẳng định rằng được giới thiệu tham gia ứng cử lần này là vinh dự và là trách nhiệm trước cử tri cơ quan; nếu được trúng cử sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để không ngừng nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng,.../.
Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc