Chính trị
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Châu Thành A

[ Cập nhật vào ngày (11/03/2016) ] - [ Số lần xem: 1743 ]

Sáng ngày 10/3/2016, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy cùng với các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Châu Thành A.


Theo Báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, đến ngày 10/3/2016 huyện Châu Thanh A đã tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện công tác bầu cử tại địa phương; đã tiến hành hiệp thương lần thứ nhất thông qua cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp huyện và xã; ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

11.3a.png
Quang cảnh buổi kiểm tra

Đồng thời, Hội đồng nhân dân huyện đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và xã. Theo đó, đối với cấp huyện, tổng số cơ cấu sau hiệp thương lần thứ nhất còn lại 82 người, trong đó, khối Đảng: 11 người, chiếm 13,41%; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 06 người, chiếm 7,32%; tổ chức xã hội nghề nghiệp: 04 người, chiếm 4,88%; tổ chức kinh tế: 05 người, chiếm 6,09%; khối nội chính: 04 người, chiếm 4,87%; khối cơ quan nhà nước: 18 người, chiếm 21,95%; đơn vị sự nghiệp: 11 người, chiếm 13,41%; đại biểu ứng cử thuộc tôn giáo: 05 người, chiếm 6,09%; đại biểu ứng cử là người dân tộc thiểu số: 03 người, chiếm 3,65%; đại biểu cấp dưới trực tiếp (xã, thị trấn): 05 người, chiếm 6,09%. Cơ cấu kết hợp bao gồm: đại biểu nữ là 31 người, chiếm 37,8%; đại biểu người ngoài Đảng là 13 người, chiếm 15,85%; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi là 13 người, chiếm 15,85%; đại biểu tái cử là 11 người, chiếm tỷ lệ 34,37. Tổng số đại biểu HĐND huyện khóa XI được bầu: 32 đại biểu. Riêng cấp xã hiện nay đang tiến hành điều chỉnh cơ cấu. Tổng số đại biểu đưa ra hiệp thương lần 1 là 564 người. Số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 281 đại biểu.

11.3b.png
Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra

Phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra, đồng chí Trần Công Chánh đánh giá cao kết quả triển khai công tác bầu cử của huyện Châu Thành A thời gian qua; đồng thời, đề nghị địa phương cần lưu ý đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng nhiều hình thức sâu rộng, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; có kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, đặc biệt bố trí các tổ trưởng tổ bầu cử phải là Đảng viên; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo có liên quan; phát động thi đua gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; cần quán triệt sâu các văn bản hướng dẫn của cấp trên nhằm hạn chế thấp nhất sai sót, triển khai các công việc đúng mốc thời gian theo quy định; lãnh đạo thực hiện tốt việc hiệp thương, nhất là công tác cơ cấu nhân sự./.Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc