Chính trị
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Long Mỹ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vòng 2

[ Cập nhật vào ngày (18/03/2016) ] - [ Số lần xem: 2745 ]

Ngày 17/3/2016, Đảng bộ thị xã Long Mỹ tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI (vòng 2) nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


17.3.16 a LMY.bmp

Đ/c Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Tham dự đại hội có các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ giúp việc  và có 149 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.510 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc về dự Đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Trong những năm qua, tỉnh ta đã có sự phát triển năng động toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra, được Trung ương đánh giá là khá toàn diện và quan trọng. Đặc biệt, nhiệm kỳ 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện đạt nhiều thành tích đáng trân trọng, được Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc suy tôn, tỉnh Hậu Giang đã đạt 02 năm đạt hạng Nhất, 01 năm đạt hạng Nhì; 02 năm đạt hạng Ba. Có được kết quả đó là do sự đoàn kết thống nhất cao, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; trong đó có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Long Mỹ.

Thực hiện Nghị quyết 933 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ và 04 phường trực thuộc, ngày 12/8/2015, Tỉnh ủy ban hành Quyết định về việc thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Long Mỹ có 41 đồng chí, sau đó tiến hành Đại hội vòng 1, từ ngày 27 và 28 tháng 9/2015, với 03 nội dung theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Nhìn chung, từ Đại hội vòng 1 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội thị xã Long Mỹ có sự phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ ngày càng tăng; bộ mặt đô thị đang từng bước đổi mới. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực, thể hiện rõ nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu kế hoạch trên giao, đảm bảo số lượng và chất lượng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, năng lực hành động, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng chính quyền các cấp được củng cố kiện toàn, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ngày càng được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường và mở rộng, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra.

Những kết quả đạt được trên của Đảng bộ và nhân dân trong 6 tháng qua là rất quan trọng, tạo tiền đề cho một giai đoạn mới - giai đoạn phát triển theo định hướng đô thị loại III. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi biểu dương kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đạt được trong 6 tháng qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế mà trong khai mạc các đồng chí có nêu. Ở đây, tôi nêu thêm một số ý đề nghị các đồng chí quan tâm đó là: (1) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa mạnh mẽ, chưa bền vững, chưa phát huy hết lợi thế của địa phương; kết cấu cơ sở hạ tầng đô thị còn lạc hậu; nông thôn mới chưa tạo được dấu ấn đáng kể. (2) Đội ngũ cán bộ ở một vài cơ quan, đơn vị còn thiếu, kinh nghiệm chưa nhiều, trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng; một số ít cán bộ, đảng viên thiếu quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. (3) Năng lực hành động và chất lượng hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; một số tổ chức đảng, nhất là cơ sở chất lượng, hiệu quả chưa cao, một số đảng viên tính tiền phong, gương mẫu chưa tốt.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Long Mỹ bước vào giai đoạn phát triển mới, đây là năm đầu tiên Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của mình kể từ khi thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính. Do đó, thị xã cùng với tỉnh và cả nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với những thời cơ và thuận lợi mới, song cũng sẽ có không ít khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Long Mỹ cần phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao, nhằm tạo những chuyển biến mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội vòng 2 hôm nay, chúng ta thực hiện tiếp nhiệm vụ còn lại, là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận kỹ về nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; tôi đề nghị Đại hội cần tập trung: (1) Các đại biểu cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, để giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. (2) Có khả năng đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ, đảng viên; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, toàn diện; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín trong đảng bộ và nhân dân. (3) Có trình độ, kiến thức, năng lực lãnh đạo, điều hành, kinh nghiệm thực tiễn công tác và khả năng xử lý những vấn đề mới, đề xuất chủ trương, giải pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trong lĩnh vực được phân công phụ trách; quyết tâm xây dựng và phát triển thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại III.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ (vòng 1) thị xã Long Mỹ đã đề ra. Với ý nghĩa đó, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, đáp ứng lòng mong mỏi của toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã. Một vấn đề cần lưu ý nhất là mỗi Đại biểu cần nắm vững tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, để bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào cấp ủy khóa mới, có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực, địa bàn quan trọng, trong đó chú ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Về những định hướng cho nhiệm kỳ tới, đồng chí lưu ý 07 vấn đề cần tập trung, đó là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị tốt kế hoạch triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, phá hoại cuộc bầu cử.

Thứ ba, Sau đại hội, đề nghị các đồng chí tiếp tục củng cố, kiện toàn và đưa bộ máy của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thị xã đi vào hoạt động có chất lượng, hiệu quả, trên cơ sở bố trí đúng Đề án đã được phê duyệt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, với tinh thần và quyết tâm chính trị cao nhất.

Thứ tư, chỉ đạo có chiều sâu việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thị xã, nhất là các công trình phục vụ nâng cấp, phát triển đô thị và trụ sở một số đơn vị hành chính mới chia tách, đảm bảo hài hòa, đồng bộ, đúng quy hoạch, để đến năm 2020, thị xã Long Mỹ trở thành đô thị loại III.

Thứ năm, quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất, trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn thị xã, kết hợp đồng bộ giải pháp công trình và phi công trình (giải pháp phi công trình là nền tảng, giải pháp công trình là quyết định), với ưu tiên “chăm lo cho con người là số 1”. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bànthị xã giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đến cuối năm 2016 thị xã Long Mỹ phải công nhận 01 xã nông thôn mới.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp; quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực hành động và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, với trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Với truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, truyền thống đoàn kết nhất trí, Đảng bộ, chính quền và nhân dân thị xã Long Mỹ sẽ giành được nhiều thành tích to lớn hơn trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng thị xã Long Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng với tỉnh và cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhân Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./
Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc